open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1201
Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 225 від 13.03.2013
№ 312 від 22.04.2013
№ 462 від 03.07.2013
№ 480 від 03.07.2013
№ 791 від 30.10.2013
№ 792 від 30.10.2013}

{Установити, що не використані у 2013 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у цій Постанові, дійсні до 1 березня 2014 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України, згідно з Постановою КМ № 950 від 25.12.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на 2013 рік:

1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

2) перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

3) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;

4) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;

5) перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;

6) перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;

7) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 7;

8) обсяги квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 8.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 225 від 13.03.2013}

2. Установити, що:

1) не використані в 2012 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1360 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 101, ст. 3716), дійсні до 1 березня 2013 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін Монреальського протоколу.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

2) інформувати щомісяця:

Державну митну службу - про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти;

Міністерство екології та природних ресурсів - про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 3 і 4.

5. Державній митній службі подавати щомісяця:

1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;

2) Міністерству екології та природних ресурсів - інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 3 і 4.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг квоти/ одиниця виміру

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)

7106

0 грамів

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)

7108

0 грамів

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів

7112

0 грамів

Шлак, зола та залишки (відходи), що містять переважно цинк, крім гартцинку

2620 19 00 00**

2750 тонн

Шлак, зола та залишки (відходи), що містять переважно мідь

2620 30 00 00**

7200 тонн

Нафта сира українського походження

2709 00 90 00**

0 тонн

Газ природний у газоподібному стані українського походження

2711 21 00 00*


__________

* Обсяг квоти визначається згідно з прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

** Ліцензії видаються з урахуванням рішення Комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт товарів та розподілу квот, утвореної Мінекономрозвитку.

Примітки: 1.

Обсяги квоти товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 встановлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.


Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” без ліцензій.


Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються у порядку, встановленому Національним банком.


Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без ліцензій.


2. Обсяги квоти товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2620 19 00 00 і 2620 30 00 00 встановлено в перерахунку ваги нетто.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Фарби друкарські, визначені згідно із встановленою Мінфіном та Держмитслужбою методикою, із захисними властивостями, а саме*:

світінням та зміною кольору в променях ультрафіолетового світла

невидимі при денному світлі, які мають світіння в променях ультрафіолетового світла

невидимі у променях інфрачервоного світла (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00)

зміною кольору або стають невидимими при денному світлі під час нагрівання більше +30° C

проникаючі на зворотний бік паперу із зміною кольору (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00)

оптичною мінливістю, яка змінює колір залежно від кута зору або кута освітлювання (ovi-фарби) (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00)

3215 11 00 00
3215 19 00 00

Тільки папір некрейдований з водяними знаками без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або в якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна з масою 1 м2 40 г або більше*

4802 55
4802 56
4802 57 00 00
4802 58

Тільки папір некрейдований з водяними знаками з вмістом волокон, одержаних механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна*

4802 61
4802 62 00 00
4802 69 00 00

Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування**

3907 40 00 00

Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування**:


термопластавтомат інжекційного штампування дисків

8477 10 00 00

прес-форми для термопластавтоматів інжекційного штампування дисків

8480 71 00 90

матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків

8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00

__________

* Ліцензії видаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів. Без ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів видаються тільки ліцензії на здійснення імпорту захисних друкарських фарб за кодом згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00 для виготовлення пластикових карток Міжнародної Платіжної Системи Visa International. Експорт та імпорт зазначених товарів безпосередньо Національним банком для власних потреб та потреб виробничих підрозділів здійснюються без ліцензії.

** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”. У разі коли опис товару не відповідає опису, зазначеному в додатку, але товар класифікується за наведеним у цьому додатку кодом, митне оформлення такого товару здійснюється без ліцензії.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році

Найменування речовини

Код згідно з УКТЗЕД

Тетрахлорид вуглецю

2903 14 00 00

Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)

2903 19 10 00

Бромистий метил

2903 39 11 00

Трихлорфторметан (ХФВ-11)

2903 41 00 00

Дихлордифторметан (ХФВ-12)

2903 42 00 00

Трихлортрифторетан

2903 43 00 00

Дихлортетрафторетан

2903 44 10 00

Хлорпентафторетан (ХФВ-115)

2903 44 90 00

Хлортрифторметан (ХФВ-13)

2903 45 10 00

Пентахлорфторетан (ХФВ-111)

2903 45 15 00

Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)

2903 45 25 00

Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)

2903 45 30 00

Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)

2903 45 35 00

Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214)

2903 45 40 00

Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)

2903 45 45 00

Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216)

2903 45 50 00

Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)

2903 45 55 00

Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)

2903 45 20 00

Бромхлордифторметан (Галон 1211)

2903 46 10 00

Бромтрифторметан (Галон 1301)

2903 46 20 00

Дибромтетрафторетан

2903 46 90 00

Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан
(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан
(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b), хлорфторетан
(ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан
(ГХФВ-271)

2903 49 10 00

Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан

2903 49 30 00

__________
Примітки:

1. Ліцензії на експорт та імпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі ствердження про наявність озоноруйнівних речовин та доцільність їх ввезення або вивезення, що надається Мінприроди.


11. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2013 році озоноруйнівних речовин у розмірі 86,90 ОРП-тон.


2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2903 19 10 00 здійснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 03.07.2013}
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарної позиції 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі

3004*

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи згідно з УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

3204*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи згідно з УКТЗЕД

3208*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

3209*

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

3214*

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру

3304*

Засоби для догляду за волоссям

3305*

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі

3306*

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них

3307*

Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило

3401 30 00 00*

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)

3402*

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

3403*

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404

3405*

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)

3808*

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені

3809*

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси

3812*

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби

3813 00 00 00*

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків

3814 00*

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

3820 00 00*

Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві

3824 90 70 00*

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану

3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин

3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 98 00

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100

3907 20 29 00

Силікони у первинних формах

3910 00 00*

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

8415

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415

8418

Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)

8419 89 10 00

Вогнегасники заряджені

8424 10

Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

8476 21 00 00
8476 81 00 00

Охолоджувачі повітря випарного типу

8479 60 00 00

Зволожувачі та осушувачі повітря

8479 89 97 90

Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці

9304 00 00 00*

__________

* Товари в аерозольній упаковці.

Примітки:1. Ліцензії видаються на підставі ствердження про наявність озоноруйнівних речовин та доцільність їх ввезення або вивезення, що надається Мінприроди. У разі встановлення Мінприроди відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у переліку (підтверджується відповідним листом), митне оформлення здійснюється без ліцензії.


2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 3204, 3208, 3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 70 00, 3824 90 98 00 і 3910 00 00 здійснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 03.07.2013}
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені

0207

Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

0209 00

Інсектициди (крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, родентициди (крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічні їм засоби (крім дезінфекційних засобів)

3808 50 00 00* 3808 91*
3808 92*
3808 93*
3808 99*

__________

* Ліцензії видаються за погодженням з Держветфітослужбою. Митне оформлення окремих партій товарів, які ввозяться безоплатно виключно для проведення державних випробувань та наукових досліджень, здійснюється без ліцензії.Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Гартцинк (цинкозалізний сплав)

2620 11 00 00

Відходи, що містять переважно свинець, крім шламів етилованого бензину та шламів етилованої антидетонаційної суміші

2620 29 00 00

Відходи, що містять переважно алюміній

2620 40 00 00

Відходи, що містять переважно нікель

2620 99 10 00

Відходи, що містять переважно олово

2620 99 40 00

Зола, шлак та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів)

2620 99 95 00

Чавун переробний легований, чавун дзеркальний

7201 50

Феронікель

7202 60 00 00

Феротитан

7202 91 00 00

Феросплави

7202 99 80 00

Зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

7204 50 00 00

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах

7218 10 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

7401 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

7402 00 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені

7403

Лігатури на основі міді

7405 00 00 00

Порошки та луска з міді

7406

Прутки, бруски та профілі мідні

7407

Труби та трубки мідні

7411

Вироби мідні без різьби

7415 29 00 00

Вироби мідні з різьбою

7415 39 00 00

Господарчі вироби мідні та їх частини

7418 19 90 00

Вироби мідні

7419

Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому стані

7601 20 91 00

Сплави алюмінієві вторинні

7601 20 99 00

Вироби алюмінієві

7616 99

Свинець необроблений

7801

Виливниці та ливарні ковші

8454 20 00 00

Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць та ливарних машин, призначених для використання в металургії або ливарному виробництві

8454 90 00

__________
Примітка.

Ліцензії видаються з урахуванням рішення Комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт товарів та розподілу квот, утвореної Мінекономрозвитку. У разі відсутності вмісту легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів у товарах, наведених у переліку, митне оформлення таких товарів здійснюється без ліцензії.Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2013 році в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена

0204

500

Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений

0709 60

5000

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки

0712

500

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0813

200

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений

0904

500

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1211 90

500

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао

1704

500

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

1806

500

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені

1904

500

Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки

1905 31
1905 32

100

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

2001

6000

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти

2002

4000

Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006

2005

3000

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2007

100

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені

2008

500

Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2009

3000000**

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця

2103

3000

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009

2204

40000000**

Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду

2208 20

100000**

Спиртові напої

2208 90

100000**

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти

2209 00

100000**

Тютюн з невідділеною середньою жилкою

2401 10

10000

__________

* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 року.

** Літрів.
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201

ОБСЯГИ
квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню з 1 червня 2013 року

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг квоти, тонн

Коксівне вугілля; бітумінозне вугілля, крім коксівного вугілля; вугілля, крім антрациту та бітумінозного вугілля

2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00

11200000

Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля для виготовлення електродів; кокс і напівкокс із кам’яного вугілля; кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля; кокс і напівкокс із торфу, агломеровані або неагломеровані, вугілля ретортне

2704 00 11 00
2704 00 19 00
2704 00 30 00
2704 00 90 00

300000

__________
Примітки:1. Розподіл обсягу квоти між суб’єктами господарювання, що здійснюють імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00, проводиться міжвідомчою комісією з питань розподілу обсягів квот на імпорт таких товарів.

2. Обсяг квоти товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 включає 2500000 тонн вугілля для використання його в технології пиловугільного вдування.

{Постанову доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 225 від 13.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 312 від 22.04.2013, № 462 від 03.07.2013, № 791 від 30.10.2013, № 792 від 30.10.2013}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: