open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2012  № 1924/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2184/22496

Про затвердження Порядку виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса

Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 року № 5208-VI «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо державного регулювання нотаріальної діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 8 грудня 2008 року № 2116/5 «Про печатку приватного нотаріуса», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 грудня 2008 року за № 1171/15862.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4.  Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше набрання чинності Законом України від 6 вересня 2012 року № 5208-VI «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо державного регулювання нотаріальної діяльності».

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д.М.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
24.12.2012 №1924/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2184/22496

ПОРЯДОК
виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про нотаріат».

1.2. Печатка приватного нотаріуса (далі - Печатка) містить зображення Державного Герба України, слова «приватний нотаріус», прізвище, ім’я та по батькові приватного нотаріуса, найменування нотаріального округу.

1.3. Печатка виготовляється за єдиним описом та зразком за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку за рахунок коштів приватного нотаріуса.

1.4. Виготовлення Печаток здійснюється підприємствами (штемпельно-граверними майстернями) згідно з чинним законодавством.

1.5. Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління юстиції) приймають інформацію від приватних нотаріусів стосовно виготовлених Печаток та зразки їх відбитків, а також здійснюють процедуру знищення Печаток.

ІІ. Порядок виготовлення Печатки

2.1. Для виготовлення Печатки особа, яка зареєструвала приватну нотаріальну діяльність, зобов’язана звернутися до будь-якого підприємства (штемпельно-граверної майстерні) та здійснити замовлення на виготовлення Печатки.

2.2. Печатка має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом розміщується напис, який містить:

повне найменування нотаріального округу;

текст «Приватний нотаріус»;

прізвище, ім'я та по батькові приватного нотаріуса.

Складові цього напису розділяються семикутними зірочками.

По зовнішньому колу Печатки зліва направо центровим способом розміщуються:

верхнім рядком - напис «Приватний нотаріус»;

нижнім рядком - повне найменування нотаріального округу відповідно до адміністративно-територіального поділу України, наприклад, «Кам'янець-Подільський районний нотаріальний округ Хмельницької області», напис закінчується семикутною зірочкою.

На нижньому стику напису «Приватний нотаріус» розміщується напис, що містить прізвище, ім'я та по батькові приватного нотаріуса, який з обох боків виділено семикутними зірочками. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

У центрі Печатки розміщується зображення малого Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Печатка виготовляється з гуми або поліуретану.

Для Печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

2.3. Нотаріус зобов’язаний у строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності, надіслати до головного управління юстиції інформацію про виготовлення Печатки з доданим зразком її відбитка.

2.4. У разі пошкодження або знищення Печатки приватний нотаріус негайно подає заяву про цей факт до головного управління юстиції, яке робить запис про це в реєстраційній справі нотаріуса. Повторне виготовлення Печатки відбувається в порядку та з дотриманням вимог, встановлених цим Порядком.

ІІІ. Порядок знищення Печатки

3.1. Печатка знищується у разі припинення діяльності приватного нотаріуса з підстав, передбачених статтею 30 Закону України «Про нотаріат».

3.2. Особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов’язана протягом одного місяця з дня отримання копії наказу передати до головного управління юстиції Печатку, про що складається відповідний акт про прийняття Печатки, який зберігається в реєстраційній справі нотаріуса.

3.3. У випадку смерті приватного нотаріуса на наступний робочий день за днем, коли головне управління юстиції отримало повідомлення про смерть нотаріуса, з числа посадових осіб головного управління юстиції за наказом головного управління юстиції утворюється тимчасова комісія у складі трьох осіб (далі - Комісія), що протягом 10 днів з часу утворення має провести вилучення Печатки та скласти відповідний акт за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, який зберігається в реєстраційній справі нотаріуса.

3.4. Печатка підлягає знищенню Комісією в день її вилучення.

3.5. Про знищення Печатки складається акт знищення печатки приватного нотаріуса, у якому зазначаються найменування нотаріального округу, в якому було зареєстровано приватну нотаріальну діяльність нотаріуса, прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та дата його видачі, реєстраційне посвідчення і дата його видачі, дата складання акта й назва адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої здійснює повноваження головне управління юстиції, інформація про склад Комісії із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та посад осіб, що діють у її складі, підстави для знищення, а також робиться відбиток Печатки, яка знищується, і зазначається спосіб її знищення.

3.6. Акт про знищення печатки приватного нотаріуса підписується головою Комісії та її членами.

3.7. Печатка знищується після підписання акта шляхом розрізання її основної круглої гумової чи поліуретанової частини хрест-навхрест.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток 1
до Порядку виготовлення та знищення
печатки приватного нотаріуса

ЗРАЗОК
печатки приватного нотаріуса

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь


Додаток 2
до Порядку виготовлення та знищення
печатки приватного нотаріуса

АКТ
знищення печатки приватного нотаріуса

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: