open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2012  № 1964/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 2/22534

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

Про затвердження Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1538/5 від 26.07.2013
№ 2150/5 від 14.10.2013}

Відповідно до частини третьої статті 282 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
26.12.2012 № 1964/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 2/22534

ПОРЯДОК
доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає умови та підстави для доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

У випадку, передбаченому цим Порядком, державні виконавці під час примусового виконання рішень відповідно до закону мають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі разом - Реєстри).

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

2. У цьому Порядку під терміном «користувач» слід розуміти «державний виконавець».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законі України «Про виконавче провадження», Законі України «Про державну виконавчу службу» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Доступ користувача до Державного реєстру прав та Реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між Державною виконавчою службою України, головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та адміністратором Державного реєстру прав.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

4. Адміністратор Державного реєстру прав здійснює організаційні заходи щодо надання користувачу електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав шляхом забезпечення кожного користувача, уповноваженого на роботу з Державним реєстром прав, одним електронним цифровим підписом (разом з посиленим сертифікатом відкритого..ключа,..особистим..ключем із записом на носій інформації), а також особистим ідентифікатором (логіном і паролем).

Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, та за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи - боржника (ідентифікаційним кодом суб'єкта господарської діяльності - боржника (для юридичних осіб), індивідуальним ідентифікаційним номером боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номером і серією паспорта боржника(для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи - боржника та назвою юридичної особи - боржника).

У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав користувач під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією про зареєстровані права власності або інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або про іпотеки з Державного реєстру іпотек.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

Пошук відомостей здійснюється:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

у Реєстрі прав власності на нерухоме майно за суб’єктом речового права на нерухоме майно;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав користувач вносить до Державного реєстру прав та Реєстрів відомості про підставу для користування інформацією з Державного реєстру прав та Реєстрів з обов’язковим зазначенням реєстраційного номера відкритого виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

За результатом пошуку користувач формує інформаційні довідки з Державного реєстру прав та Реєстрів, які залишаються у виконавчому провадженні.

{Абзац восьмий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

5. Доступ користувача до Державного реєстру прав та Реєстрів здійснюється безоплатно.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

6. Користування інформацією про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, що міститься у Державному реєстрі прав та Реєстрах, здійснюється користувачем виключно під час примусового виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, встановлених законодавством.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

7. Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

8. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечують:

необхідні технічні засоби для організації комп’ютерного робочого місця користувача для роботи з Державним реєстром прав та Реєстрами відповідно до технічних вимог, визначених адміністратором Державного реєстру прав;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

встановлення ліцензійної операційної системи, що відповідає вимогам, визначеним адміністратором Державного реєстру прав, та ліцензійного антивірусного програмного забезпечення, що має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку, оновлення баз даних такого антивірусного програмного забезпечення;

організацію, обслуговування та підтримку каналів зв’язку для доступу до Державного реєстру прав та Реєстрів;

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

проходження користувачами, які будуть працювати з Державним реєстром прав та Реєстрами, навчання роботі з Державним реєстром прав на підставі та в порядку, передбачених відповідним договором, укладеним з адміністратором Державного реєстру прав;

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

застосування та використання користувачами наданих цифрових підписів, сумісних з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, для роботи з Державним реєстром прав згідно з вимогами регламенту відповідного акредитованого центру сертифікації ключів;

збереження користувачами наданих їм особистих ключів електронного цифрового підпису та ідентифікаторів для доступу до Державного реєстру прав у таємниці та недопущення використання їх іншими особами;

негайне інформування адміністратора Державного реєстру прав про випадки та події, що потягли за собою втрату або компрометацію особистого ключа електронного цифрового підпису (будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа); втрату контролю щодо особистого ключа через компрометацію пароля, коду доступу до нього тощо; зміну даних, зазначених у посиленому сертифікаті відкритого ключа.

9. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі повинні письмово повідомляти адміністратора Державного реєстру прав про звільнення користувача, який мав доступ до Державного реєстру прав та Реєстрів, не пізніше двох робочих днів з дати його звільнення з метою скасування його ідентифікатора для доступу до Державного реєстру прав, а також звертатись до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1538/5 від 26.07.2013 - застосовується з 1 січня 2014 року згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2150/5 від 14.10.2013}

Директор Департаменту
взаємодії з органами владиО.В. Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: