open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012  № 836


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 153/22685

Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 354 від 01.07.2019}

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та пункту 200 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок адміністрування Державного земельного кадастру, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
С.М. Тимченко

М.Ю. Бродський

Г.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
27.12.2012  № 836


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 153/22685

ПОРЯДОК
адміністрування Державного земельного кадастру

{У тексті Порядку слова «Держземагентство», «Держземагентство України» у всіх відмінках замінено словом «Держгеокадастр» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає зміст та загальні вимоги до адміністрування Державного земельного кадастру.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор Державного земельного кадастру - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

адміністрування Державного земельного кадастру - здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру; технічне й технологічне забезпечення Державного земельного кадастру; збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру;

користувач - фізична або юридична особа, яка має доступ до Державного земельного кадастру з автоматизованого робочого місця і користується відомостями Державного земельного кадастру та/або здійснює обмін відомостями у порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами згідно із законодавством.

{Абзац четвертий пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Земельному кодексі України, Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про інформацію", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

{Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

1.3. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється з метою забезпечення функціонування Державного земельного кадастру, а саме:

1.3.1. Основних засобів автоматизованої обробки, зберігання, передачі та захисту інформації:

серверного обладнання, яке забезпечує обробку інформації Державного земельного кадастру;

систем зберігання інформації (у тому числі носії);

автоматизованих робочих місць користувачів системи;

{Абзац четвертий підпункту 1.3.1 пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

комплексу засобів захисту інформації.

1.3.2. Мережевого обладнання та інформаційно-телекомунікаційних мереж:

мережевого обладнання всіх рівнів;

мережі передачі інформації;

локальних обчислювальних мереж.

1.3.3. Інфраструктурних систем та комплексів забезпечення середовища функціонування засобів обробки та зберігання інформації, мережевого обладнання:

мереж електропостачання та систем електроживлення;

систем забезпечення кліматичних умов функціонування обладнання;

систем контролю доступу до об’єктів;

систем технічної охорони та безпеки об’єктів.

1.3.4. Систем та комплексів моніторингу, безпеки та сигналізації:

систем моніторингу функціонування обладнання обробки та зберігання інформації;

систем моніторингу функціонування мережі передачі інформації;

систем сигналізації про виникнення нештатних та аварійних ситуацій.

1.3.5. Об’єктів та окремих комплексів:

центрів обробки даних (основних, резервних);

місць зберігання носіїв та електронних архівів;

місць та комплексів резервного електропостачання.

1.3.6. Загального програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

серверних операційних систем;

локальних операційних систем;

серверного забезпечення загального призначення;

програмного забезпечення загального використання (робота з текстами, електронні таблиці, програми для роботи з мережею Інтернет);

програмного забезпечення баз даних;

геоінформаційного програмного забезпечення;

програмного забезпечення автоматизації процесів ведення Державного земельного кадастру.

1.3.7. Програмного забезпечення Державного земельного кадастру надання інформаційних сервісів, яке використовується для:

забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

{Абзац другий підпункту 1.3.7 пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

{Абзац третій підпункту 1.3.7 пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру.

1.3.8. Спеціалізованого програмного забезпечення Державного земельного кадастру, яке використовується для:

створення резервних копій програмного забезпечення та відомостей Державного земельного кадастру;

контролю за працездатністю обладнання;

моніторингу мережі передачі даних;

захисту інформації;

моніторингу параметрів безпеки об'єктів та місць розташування складових систем.

1.4. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснює адміністратор Державного земельного кадастру (далі - Адміністратор) на підставі договорів, укладених з:

Держгеокадастром на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру;

користувачами на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням надання доступу до Державного земельного кадастру у випадках, передбачених законодавством.

{Абзац третій пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

1.5. Адміністратор здійснює господарську діяльність у сфері ведення Державного земельного кадастру, а також в інших сферах відповідно до цього Порядку та свого статуту.

1.6. Організаційна структура Адміністратора забезпечує виконання ним заходів з адміністрування Державного земельного кадастру на всій території України.

ІІ. Здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру

2.1. Адміністратор на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання державних кадастрових реєстраторів та користувачів), яке використовується:

Держгеокадастром та його територіальними органами під час ведення Державного земельного кадастру (в тому числі під час створення та оновлення його геодезичної та картографічної основи);

з метою користування відомостями Державного земельного кадастру для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім випадків, коли відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі - Порядок ведення Державного земельного кадастру), такі дії здійснюються фізичними та юридичними особами безоплатно;

суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

для інших потреб, пов’язаних зі створенням, внесенням та наданням відомостей Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, в тому числі для впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання фізичних та юридичних осіб.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

2.2. Створення та вдосконалення програмного забезпечення Державного земельного кадастру полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на його розробку, тестування та дослідну експлуатацію, впровадження з урахуванням державних та галузевих норм і стандартів.

2.3. Супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру полягає у здійсненні заходів щодо забезпечення його функціонування відповідно до технічної документації, виявлення помилок та надання інформації про виявлені помилки розробникам програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ІІІ. Здійснення заходів з технічного та технологічного забезпечення Державного земельного кадастру

3.1. Адміністратор для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру (у тому числі під час формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, даних, необхідних для подальшого їх внесення до Державного земельного кадастру) на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром, забезпечує розробку та впровадження заходів, необхідних для:

3.1.1. Ведення Державного земельного кадастру (у тому числі інформаційного наповнення Державного земельного кадастру у відповідних форматах).

3.1.2. Встановлення та підтримки функціонування на автоматизованому робочому місці Державного кадастрового реєстратора програмного забезпечення, необхідного для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

3.1.3. Здійснення методичної підтримки інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

3.1.4. Підготовки та перетворення в електронний вигляд даних для внесення до Державного земельного кадастру про:

геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель;

{Абзац другий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

об’єкти Державного земельного кадастру, державний кордон України та межі адміністративно-територіальних одиниць;

класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться Держгеокадастром та іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

відомості, перетворені до єдиної державної системи координат;

виправлені топологічні та інші помилки, які мають технічний характер.

3.1.5. Користування відомостями Державного земельного кадастру.

3.1.6. Забезпечення інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії.

{Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

3.2. Адміністратор має доступ до відомостей Державного земельного кадастру для:

розробки, впровадження та забезпечення використання технологій, регламентів і методик щодо підготовки інформаційного наповнення Державного земельного кадастру та виправлення технічних помилок;

підготовки статистичної звітності та надання технічної допомоги Державному кадастровому реєстратору під час внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

3.3. Технічне та технологічне забезпечення доступу до відомостей Державного земельного кадастру користувачів полягає у:

наданні користувачу доступу до Державного земельного кадастру з використанням програмних засобів;

встановленні у разі необхідності на автоматизованому робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для здійснення доступу до Державного земельного кадастру відповідно до його повноважень;

{Абзац третій пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

підтримці функціонування програмного, технічного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється доступ до Державного земельного кадастру, включаючи їх налаштування, відновлення та оновлення.

3.4. Технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії полягає у:

встановленні за потреби на автоматизованому робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для інформаційної взаємодії;

підтримці функціонування програмного, технічного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється інформаційна взаємодія, включаючи їх налаштування, відновлення та оновлення.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

3.5. Технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру органами державної влади, органами місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів полягає у:

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

створенні відповідно до запиту користувача персонального облікового запису та персональної веб-сторінки користувача;

наданні користувачу програмних та інших необхідних засобів доступу до персональної веб-сторінки користувача;

підтримці функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється користування відомостями Державного земельного кадастру.

3.6. Технічне та технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру користувачами у формі пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастра, полягає у:

встановленні на автоматизованому робочому місці Державного кадастрового реєстратора програмного забезпечення Державного земельного кадастру, необхідного для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастра;

{Абзац другий пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

наданні користувачу програмних та інших засобів, необхідних для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастра, відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр";

підтримці функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюються оприлюднення та користування відомостями Державного земельного кадастру користувачами у формі пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастра, включаючи їх налаштування, оновлення та відновлення.

3.7. Технічне та технологічне забезпечення автоматизації ведення Державного земельного кадастру полягає у:

3.7.1. Матеріально-технічному забезпеченні, а саме:

забезпеченні необхідними матеріалами, комплектуючими та обладнанням технічної складової системи ведення Державного земельного кадастру з метою забезпечення безперебійного та надійного функціонування системи;

придбанні необхідного програмного забезпечення;

укладанні договорів на обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних тощо);

у разі потреби залученні фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводу обладнання системи Державного земельного кадастру.

3.7.2. Введенні в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації та захисту інформації.

3.7.3. Здійсненні методичної підтримки автоматизації ведення Державного земельного кадастру.

3.8. Технічне та технологічне забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів) полягає у:

встановленні на автоматизованому робочому місці Державного кадастрового реєстратора та підтриманні функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру, необхідного для оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру;

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

здійсненні методичної підтримки оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру.

3.9. Технічне та технологічне забезпечення зберігання та архівування відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру полягає у:

методичній підтримці створення, зберігання та використання архівних відомостей (у тому числі при відтворенні відомостей Державного земельного кадастру);

технічному та організаційному забезпеченні створення та зберігання архівних відомостей;

підтримці безперервного функціонування системи зберігання та архівування відомостей Державного земельного кадастру.

ІV. Здійснення заходів зі збереження та захисту відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі

4.1. Збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі, забезпечуються Адміністратором на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром, шляхом:

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

здійснення заходів зі створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення Державного земельного кадастру;

застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону,- виключно засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання) та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності даних, які вносяться до Державного земельного кадастру, та ідентифікації Державного кадастрового реєстратора або користувача, якими відповідно до вимог до законодавства вносяться такі дані;

{Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

забезпечення відповідно до вимог законодавства належного порядку поводження з носіями інформації Державного земельного кадастру, обладнання та охорони місць зберігання носіїв інформації Державного земельного кадастру;

створення, збереження та захисту резервної копії відомостей Державного земельного кадастру;

виконання вимог нормативно-правових актів з питань захисту інформації;

авторизації доступу Державних кадастрових реєстраторів та користувачів.

{Абзац восьмий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

4.2. Адміністратор забезпечує створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, проведення її державної експертизи, а також заходів щодо її модернізації.

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

4.3. Організація робіт зі створення та експлуатації комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, контроль за захистом інформації та станом забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту інформації здійснюються службою захисту інформації Держгеокадастру.

{Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

4.4. Визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізація комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, а також виконання робіт з її експлуатації та контроль за станом захищеності інформації здійснюються службою захисту інформації Адміністратора за погодженням з Держгеокадастром.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 354 від 01.07.2019}

4.5. Захист інформації на всіх етапах створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань технічного та криптографічного захисту інформації.

V. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру

5.1. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру.

5.2. Адміністратор щороку для забезпечення процесу адміністрування Державного земельного кадастру надає Держгеокадастру у вигляді пропозицій до щорічних договорів розрахунки необхідних обсягів фінансування на наступний бюджетний рік для забезпечення джерел покриття витрат, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру.

5.3. При формуванні вартості послуг Адміністратора враховуються економічно обґрунтовані показники фактичних витрат за даними фінансової звітності за попередній рік з урахуванням очікуваного індексу інфляції.

Заступник директора
Департаменту землеробстваЮ.Л. Жарун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: