open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2012 N 658
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2012 р.

за N 2212/22524

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок проведення

технічної інвентаризації об'єктів

нерухомого майна
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного

суду міста Києва

N 826/5711/13-а ( v5711805-13 ) від 12.06.2013

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного

суду

N 826/364/13-а ( v_364805-13 ) від 29.08.2013

Ухвалу Вищого адміністративного суду

N К/800/46783/13 ( v4678760-13 ) від 21.11.2013 }

Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 4 Положення
про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом
Президента України від 31 травня 2011 року N 633 ( 633/2011 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24 травня 2001 року N 127 ( z0582-01 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року
за N 582/5773, що додаються.
2. Департаменту нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.) разом з Департаментом житлової політики
(Шаповаленко В.Г.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Аліпова О.М.
Міністр Г.П.Темник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

28.12.2012 N 658
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2012 р.

за N 2212/22524

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення

технічної інвентаризації об'єктів

нерухомого майна

( z0582-01 )

1. У розділі 1: пункт 1.1 викласти у такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного
законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення
діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну
інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкти
господарювання)."; абзаци п'ятий - сьомий пункту 1.2 замінити п'ятьма новими
абзацами такого змісту: "Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках: перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом
об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та
капітального ремонту; перед проведенням державної реєстрації права власності на
об'єкт незавершеного будівництва; перед проведенням державної реєстрації права власності на
об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу,
об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта
нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу,
об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт
приймався в експлуатацію. В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за
бажанням замовника."; абзац перший пункту 1.4 викласти у такій редакції: "1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна
проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працюють один
або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які
пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України."; абзац третій пункту 1.4 викласти у такій редакції: "Термін виконання робіт з технічної інвентаризації
встановлюється договором."; пункт 1.5 викласти у такій редакції: "1.5. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен
об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається
в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого
об'єкта."; пункт 1.7 викласти у такій редакції: "1.7. Для проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна замовниками укладаються договори.".
2. У пункті 3.2 розділу 3: в абзаці сорок шостому слова "бюро технічної інвентаризації
зобов'язане" замінити словами "суб'єкт господарювання
зобов'язаний"; у формі повідомлення слова "бюро технічної інвентаризації"
замінити словами "(суб'єкт господарювання)".
3. В абзаці другому розділу 4 після слова "одночасно"
доповнити словами "або його частину".
4. У розділі 10 абзаци перший - п'ятнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами першим - третім.
5. У тексті Інструкції ( z0582-01 ) та додатках до неї слова
"бюро технічної інвентаризації", "бюро", "БТІ" в усіх відмінках та
числах замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних
відмінках та числах.
6. У додатках 1, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 слова
"бюро технічної інвентаризації" замінити словами "(суб'єкт
господарювання)", а слова "начальник БТІ", "нач. БТІ" і "начальник
бюро технічної інвентаризації" замінити словами "керівник суб'єкта
господарювання".
Директор Департаменту
житлової політики В.Г.Шаповаленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: