open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 січня 2013 р. № 1-р
Київ

Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері супутникової навігації”

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері супутникової навігації”, що додається.

2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про державне регулювання у сфері супутникової навігації”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 січня 2013 р. № 1-р

КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері супутникової навігації”

Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні недостатньо врегульоване на законодавчому рівні питання щодо провадження діяльності у сфері супутникової навігації, зокрема щодо:

організації державних закупівель та використання засобів супутникової навігації;

державної підтримки вітчизняного виробництва супутникової навігаційної апаратури;

відповідальності виробників супутникової навігаційної апаратури та суб’єктів господарювання, які надають навігаційні та інформаційні послуги;

забезпечення безпечного використання інформації глобальних навігаційних супутникових систем;

впровадження сучасних супутникових навігаційних технологій;

розроблення та застосування національних стандартів і технічних регламентів щодо виробництва апаратури та засобів супутникової навігації, надання навігаційних інформаційних послуг.

Мета Концепції

Метою Концепції є визначення на законодавчому рівні правових, економічних, організаційних та фінансових засад провадження діяльності у сфері супутникової навігації, а також державного регулювання у даній сфері.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему передбачається шляхом:

визначення на законодавчому рівні напрямів діяльності із забезпечення розвитку та застосування систем супутникової навігації;

встановлення вимог щодо провадження підприємницької діяльності у сфері супутникової навігації;

надання підтримки вітчизняному виробництву супутникової навігаційної апаратури;

запровадження державного регулювання у сфері супутникової навігації;

визначення механізму державно-приватного партнерства у сфері супутникової навігації для забезпечення розвитку вітчизняного виробництва;

міжнародного співробітництва та виконання міжнародних зобов’язань у сфері супутникової навігації, у тому числі щодо отримання, використання, постачання, обміну інформацією глобальних навігаційних супутникових систем та їх функціональних доповнень.

Засадами державного регулювання у сфері супутникової навігації є:

управління, здійснення нагляду та контролю за провадженням діяльності у сфері супутникової навігації, а також ліцензування окремих видів діяльності у даній сфері;

формування і виконання державного замовлення на створення, серійне виробництво та постачання супутникової навігаційної апаратури, програмно-технічних комплексів та систем;

підтримка вітчизняних науково-технічних розробок у сфері супутникової навігації та утворення спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій;

впровадження гармонізованих з міжнародними та європейськими національних стандартів і технічних регламентів щодо виробництва апаратури та засобів супутникової навігації, надання навігаційних інформаційних послуг;

створення і забезпечення розвитку державної системи супутникової навігації для надання навігаційних інформаційних послуг органам державної влади, державним установам та іншим користувачам;

забезпечення взаємодії та ведення обміну інформацією глобальних навігаційних супутникових систем та їх функціональних доповнень у рамках міждержавного, зокрема транскордонного, співробітництва;

здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади повноважень щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, апаратури та засобів супутникової навігації вітчизняного виробництва;

відповідальність суб’єктів діяльності у сфері супутникової навігації у разі порушення вимог законодавства.

Очікувані результати

Прийняття Закону України “Про державне регулювання у сфері супутникової навігації” дасть змогу:

залучити інвестиції для реалізації інвестиційних проектів, активізувати виробничу діяльність у сфері супутникової навігації;

підвищити рівень безпеки та надійності транспортно-логістичного комплексу, розвинути його інфраструктуру;

підвищити якість надання навігаційних послуг населенню та збільшити надходження до місцевих бюджетів.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Реалізація Концепції не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: