open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 січня 2013 р. № 11
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 і від 26 січня 2011 р. № 59

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 “Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 4, ст. 152; 2010 р., № 86, ст. 3022) і від 26 січня 2011 р. № 59 “Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 372; 2012 р., № 85, ст. 3458) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2013 р. № 11

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 і від 26 січня 2011 р. № 59

1. У Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34:

1) у розділі “Загальні питання”:

в абзаці четвертому слова “установлює Державне казначейство” замінити словами “установлює Мінфін”;

абзац шостий викласти у такій редакції:

“Крім того, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування застосовують різні методики ведення бухгалтерського обліку.”;

2) в абзаці дев’ятому розділу “Мета та завдання Стратегії” слова “згідно з додатком” замінити словами і цифрами “згідно з додатками 1 і 2”;

3) у розділі “Основні напрями реалізації Стратегії”:

в абзаці четвертому слова “єдиних” і “єдиного” виключити;

в абзаці тринадцятому слово “єдиних” виключити;

4) в абзаці четвертому розділу “Очікувані результати” слово “єдиних” виключити;

5) у тексті Стратегії слова “Державне казначейство”, “органи Державного казначейства” та “державні цільові фонди” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Казначейство”, “органи Казначейства” та “фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування” у відповідному відмінку;

6) у додатку до Стратегії:

слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

у тексті графи “Відповідальні за виконання” слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

пункти 4, 6, 7, 12, 17-19 виключити;

у пункті 15 слово “єдиного” виключити;

7) доповнити Стратегію додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до Стратегії

ЗАХОДИ
щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2015 року

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

з 2015

Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

2. Адаптація нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство

3. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

2013

-“-

4. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

5. Розроблення інструкції із застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

2013

Мінфін
Казначейство

6. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

7. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

2014

-“-

8. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення

2013-2015

Мінфін

9. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство

10. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

11. Організація навчання працівників бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2015

головні розпорядники бюджетних коштів

12. Проведення семінарів, конференцій, консультацій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

13. Організація підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів

-“-

Мінфін
Казначейство

14. Організація підвищення кваліфікації працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ

-“-

головні розпорядники бюджетних коштів

15. Розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб

2013

Мінфін
Казначейство”.

2. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 цифри “2013” замінити цифрами “2015”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: