open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.01.2013 N 10
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 лютого 2013 р.

за N 214/22746

Про внесення змін

до нормативно-правових актів

Національного банку України

щодо міжбанківського переказу

коштів в Україні в національній валюті

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою вдосконалення організації та
здійснення міжбанківського переказу коштів в Україні в
національній валюті Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Абзац дванадцятий пункту 1 глави 1 розділу I Інструкції
про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті,
затвердженої постановою Правління Національного банку України
від 16 серпня 2006 року N 320 ( z1035-06 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909
(зі змінами), викласти в такій редакції: "інша установа - небанківська установа, яка є учасником СЕП
відповідно до законодавства України, має рахунок у територіальному
управлінні Національного банку та виконує переказ коштів через
СЕП".
2. Унести до Положення про міжбанківський переказ коштів в
Україні в національній валюті в особливий період, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 23 грудня
2003 року N 576 ( z0039-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 січня 2004 року за N 39/8638 (зі змінами), такі
зміни:
2.1. У главі 2: у пункті 2.1: в абзаці другому слово "щорічно" замінити словами "за
потреби"; абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції: "визначає окремим рішенням Національного банку залежно від
умов особливого періоду, що діє, уповноважену установу, що
обслуговуватиме кореспондентські рахунки залучених банків і за
потреби використовуватиме спеціалізоване програмне забезпечення в
ЦРП або у відокремленому центрі оброблення даних; визначає установи Національного банку, повноваження та
функціональні обов'язки окремих фахівців (за потреби - із різних
установ Національного банку) для обслуговування
програмно-технічного комплексу ЦОСЕП і спеціалізованого
програмного забезпечення в ЦРП та у відокремленому центрі
оброблення даних"; в абзаці дев'ятому слова "здійснює контроль (не менше одного
разу на рік) за виконанням" замінити словами "перевіряє під час
здійснення інспекційних перевірок виконання"; абзац четвертий пункту 2.2 після слова
"внутрішньобанківської" доповнити словом "міжфілійної".
2.2. У главі 3: пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. Уповноважена установа забезпечує відкриття залученим
банкам, що не обслуговуються в уповноваженій установі, додаткових
кореспондентських рахунків для роботи в СЕП в особливий період.
Територіальні управління, які обслуговували кореспондентські
рахунки залучених банків, забезпечують переказ коштів з цих
кореспондентських рахунків на додаткові кореспондентські рахунки
залучених банків, відкриті в уповноваженій установі. Переказ
коштів залучених банків оформляється установами Національного
банку внутрішніми проводками з використанням транзитних рахунків"; у пункті 3.4 слова та абревіатуру "Довідника банківських
установ - учасників СЕП" замінити словами та абревіатурою
"Довідника учасників СЕП".
2.3. У першому реченні підпункту "а" пункту 4.2 глави 4 слово
"незалежним" замінити словом "окремим".
2.4. У підпункті "в" пункту 5.1 глави 5 слова та абревіатуру
"Довідника банківських установ - учасників СЕП" замінити словами
та абревіатурою "Довідника учасників СЕП".
2.5. У тексті Положення ( z1035-06 ) та в додатку до нього
абревіатури "АРМ-НБУ", "ВПС" замінити відповідно абревіатурами
"АРМ-СЕП", "ВМПС".
3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва та використання в
роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова І.В.Соркін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: