open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. № 216
Київ

Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 430 від 26.06.2015
№ 381 від 24.06.2016}

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про індустріальні парки” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 216

ПОРЯДОК
прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

{У тексті Порядку слово “Держінвестпроект” в усіх відмінках замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку (далі - індустріальний парк) до Реєстру індустріальних (промислових) парків (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про індустріальні парки”.

3. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру, що ведеться за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, ініціатор створення індустріального парку (далі - ініціатор) подає Мінекономрозвитку документи, передбачені статтею 15 Закону України “Про індустріальні парки” (далі - документи).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

Ініціатор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих ним документах.

4. Мінекономрозвитку реєструє документи в журналі за затвердженою ним формою, про що письмово повідомляє ініціатору.

5. Мінекономрозвитку проводить перевірку відповідності документів вимогам статті 15 Закону України “Про індустріальні парки”, перевірку відповідності концепції індустріального парку вимогам статті 17 зазначеного Закону, подає такі документи протягом п’яти робочих днів з моменту їх реєстрації на розгляд заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади, у тому числі для перевірки відповідності документів вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 24.06.2016}

У разі невідповідності документів вимогам статей 15 і 17 зазначеного Закону Мінекономрозвитку повертає їх ініціатору протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації.

6. Розгляд документів центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених частиною третьою статті 16 Закону України “Про індустріальні парки”.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 381 від 24.06.2016}

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше ніж через десять календарних днів з дати надходження документів подають Мінекономрозвитку інформацію про результати розгляду документів, у тому числі їх відповідність вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”.

{Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 430 від 26.06.2015, № 381 від 24.06.2016}

8. Отримана від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформація розглядається утвореною Мінекономрозвитку постійно діючою міжвідомчою комісією (далі - комісія) з метою підготовки рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 24.06.2016}

9. Засідання комісії проводиться протягом семи календарних днів після закінчення визначеного пунктом 7 цього Порядку строку подання інформації центральними та місцевими органами виконавчої влади.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

10. За результатами розгляду матеріалів, а також інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, комісія готує рекомендації щодо включення індустріального парку до Реєстру, відмови в такому включенні.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 24.06.2016}

11. Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів після підготовки комісією рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру приймає відповідне рішення та видає ініціаторові витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 1 або повідомляє про відмову у включенні з обґрунтуванням її причин.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

12. У разі відмови у включенні індустріального парку до Реєстру ініціатор може повторно звернутися до Мінекономрозвитку щодо включення індустріального парку до Реєстру.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

15. Витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 2 розміщується у триденний строк з дня включення індустріального парку до Реєстру на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.Додаток 1
до Порядку

ВИТЯГ
з Реєстру індустріальних (промислових) парків

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}Додаток 2
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Реєстру індустріальних (промислових) парків

Найменування індустріального (промислового) парку

Ініціатор створення

Строк, на який створено індустріальний (промисловий) парк, років

Дата включення до Реєстру

Місцезнаходження індустріального (промислового) парку (область, район, назва населеного пункту)

Площа індустріального (промислового) парку, гектарів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: