open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. № 29
Київ

Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344; 2005 р., № 1, ст. 14, № 22, ст. 1203; 2006 р., № 18, ст. 1345; 2009 р., № 77, ст. 2614; 2010 р., № 74, ст. 2623; 2011 р., № 30, ст. 1308, № 71, ст. 2684, № 93, ст. 3376), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 29

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання фінансової звітності

1. У пункті 2:

1) абзац третій після слів і цифр “з 1 січня 2012 р.” доповнити словами і цифрами “, кредитними спілками - з 1 січня 2014 р.”;

2) в абзаці четвертому слова і цифри “(група 64 КВЕД ДК 009:2010)” замінити словами і цифрами “(розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010)”;

3) в абзаці п’ятому слова і цифри “(група 66 КВЕД ДК 009:2010)” замінити словами і цифрами “(розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), а також діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010)”;

4) абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

“Розпорядники коштів державного бюджету подають фінансову звітність органам Казначейства за встановленою Мінфіном формою.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам за встановленою Мінфіном формою.”;

5) абзац одинадцятий після слова “прибуток” доповнити словами “у визначених законом випадках”;

6) в абзаці дванадцятому слова “визнано малими” замінити словами “належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва”;

7) абзац чотирнадцятий після слів “Податкового кодексу України” доповнити словами “, та юридичні особи, які відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів мікропідприємництва”.

2. У пункті 6:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“6. Квартальна звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком.”;

2) в абзаці другому слова “та одержувачі” і “місячну,” виключити, а слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”;

3) в абзаці третьому слова “та одержувачами” виключити, а слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”.

3. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають квартальну та річну зведену фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: