open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. № 67
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 223 від 06.02.2019}

Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1131), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 67

ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Пункт 2 після слів “державного нагляду (контролю)” доповнити словами “посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці,”.

2. У пункті 4:

1) в абзаці третьому слова “, гірничо-геологічних” виключити;

2) в абзаці п’ятому слова “нафти і газу” замінити словами “нафти, газу і газового конденсату”;

3) в абзаці восьмому слово “транспортування,” виключити, а після слів “виробництву газів” доповнити словами “, а також транспортування зазначених речовин по території виробництва”;

4) абзаци дев’ятий і одинадцятий викласти у такій редакції:

“лісосічних і з трелювання лісу;”;

“з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за винятком трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, технологічного устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин);”;

5) абзаци дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий та двадцятий виключити.

3. У пункті 5:

1) абзац четвертий після слова “геологорозвідувальних” доповнити словами “та маркшейдерських”;

2) в абзаці восьмому слово “, експлуатації” виключити;

3) абзаци тринадцятий, вісімнадцятий і дев’ятнадцятий викласти у такій редакції:

“з будівництва, реконструкції, реставрації, монтажу та демонтажу будинків, споруд, а також відбудови та зміцнення їх частин, що перебувають в аварійному стані;”;

“із забезпечення навчального процесу у сфері охорони здоров’я (з використанням спеціального обладнання та шкідливих речовин), а також на об’єктах соціально-культурної сфери з масовим перебуванням людей (будівлі дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв і криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти, на яких постійно або тимчасово перебувають 50 та більше осіб);

з гранулювання доменного шлаку;”;

4) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“з обслуговування станів гарячої та холодної прокатки, трубоформувальних станів і пічного зварювання труб;

з поводження з небезпечними відходами;

з експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;

із зберігання та переробки зерна.”.

4. У пункті 7:

1) в абзаці третьому слова “не рідше ніж один раз на три роки” замінити словами “не частіше ніж один раз на два роки”;

2) в абзаці четвертому слова “не рідше” замінити словами “не частіше”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі коли під час останніх двох планових перевірок суб’єкта господарювання не виявлено порушень, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання зменшується у два рази (за винятком суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику).

У разі коли впродовж останніх двох років у суб’єкта господарювання через порушення вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці або безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення чи проведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, стався нещасний випадок із смертельними наслідками, нещасний випадок з тяжкими наслідками, груповий нещасний випадок з двома і більше працівниками незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання збільшується у два рази.”.

5. У пункті 8:

1) абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“з високим ступенем ризику щодо робіт:

- зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на три місяці;

- зазначених в абзацах шостому - одинадцятому, тринадцятому - шістнадцятому та вісімнадцятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на шість місяців;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

2) в абзаці шостому слова “як правило,” виключити.

6. Доповнити критерії пунктом 9 такого змісту:

“9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше груп ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високої групи ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: