open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 131/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 134/22666

Про внесення змін до Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).

3. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15.09.2011  № 3018/5
(в редакції наказу
Міністерства юстиції України
18.01.2013 № 131/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 134/22666

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього.

1.2. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, - це автоматизована база даних, що містить інформацію про суб'єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (далі - боржники), про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення державним органом з питань банкрутства визначених законодавством повноважень (далі - Єдиний реєстр підприємств).

1.3. У складі Єдиного реєстру підприємств формується Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, порядок формування, ведення й користування яким затверджується відповідно до чинного законодавства.

1.4. Держатель Єдиного реєстру підприємств - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

1.5. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Єдиного реєстру підприємств, затверджує методичні рекомендації щодо ведення Єдиного реєстру підприємств, здійснює безпосередній контроль за його створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

1.6. Адміністратор Єдиного реєстру підприємств - державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (далі - Адміністратор).

1.7. Адміністратор забезпечує технічне, технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств, надання доступу реєстраторам до нього, захист і збереження інформації у Єдиному реєстрі підприємств, а також здійснює інформаційно-консультаційне забезпечення користування програмним забезпеченням Єдиного реєстру підприємств, надає витяги з Єдиного реєстру підприємств.

1.8. Реєстраторами Єдиного реєстру підприємств (далі - Реєстратор) є Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу та структурні підрозділи Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи з питань банкрутства).

1.9. Реєстратори вносять відомості до Єдиного реєстру підприємств щодо боржників відповідно до інформації, наданої арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) за формами, затвердженими Міністерством юстиції України, та отриманої із судових рішень у справі про банкрутство, та інших документів.

Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Єдиного реєстру підприємств, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

Реєстратори - територіальні органи з питань банкрутства надають інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств у порядку, встановленому цим Положенням.

1.10. Ведення Єдиного реєстру підприємств здійснюється українською мовою. У випадку, коли найменування суб’єкта підприємницької діяльності містить слова іноземною мовою, до Єдиного реєстру підприємств таке найменування вноситься за допомогою літер української, російської або англійської абетки.

1.11. Право доступу до інформації щодо боржників, яка міститься в Єдиному реєстрі підприємств, у повному обсязі мають Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, а також Адміністратор Єдиного реєстру підприємств і його філії.

1.12. Територіальні органи з питань банкрутства мають доступ до інформації з Єдиного реєстру підприємств виключно щодо тих боржників, державна реєстрація яких як суб'єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

II. Відомості Єдиного реєстру підприємств

2.1. Єдиний реєстр підприємств містить відомості про:

2.1.1. Боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності; частка держави у статутному капіталі).

2.1.2. Стан провадження у справі про банкрутство (у тому числі дата порушення провадження у справі про банкрутство та судова процедура, у якій перебуває боржник).

2.1.3. Фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.4. Реєстр вимог кредиторів, склад комітету кредиторів та стан розрахунку з ними.

2.1.5. Арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які здійснюють повноваження розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів щодо боржника.

2.1.6. Іншу інформацію щодо провадження у справі про банкрутство боржника, отриману із судових (рішень), а також інших документів.

2.2. Відомості про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та щодо здійснення ними своїх повноважень вносяться безпосередньо до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3. Відомості про боржників вносяться Реєстратором до Єдиного реєстру підприємств не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним за ведення Єдиного реєстру підприємств працівником Реєстратора.

Відомості про фінансово-економічні показники діяльності боржника,а також відомості про реєстр вимог кредиторів та стан розрахунку з ними, в якому кількість кредиторів перевищує сто, вносяться до Єдиного реєстру підприємств не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня їх отримання відповідальним за ведення Єдиного реєстру підприємств працівником реєстратора.

У разі надходження листів-повідомлень арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про те, що інформація, надана у формах за попередній звітний місяць, не змінилася станом на звітну дату, внесення інформації до Єдиного реєстру підприємств за такими листами здійснюється шляхом дублювання в реєстраційних формах Єдиного реєстру підприємств відомостей з відповідних форм, які затверджено відповідно до чинного законодавства, наданих за попередній місяць, вказаних арбітражним керуючим у листі, з проставленням актуальної дати подання та дати заповнення форм, де “Дата заповнення - це вихідна дата відповідного листа-повідомлення, а “Дата подання - це вхідна дата надходження листа-повідомлення до відповідного територіального органу з питань банкрутства.

Інформація за такими листами-повідомленнями арбітражних керуючих підлягає внесенню до Єдиного реєстру підприємств не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним за ведення Єдиного реєстру підприємств працівником Реєстратора.

III. Надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств

3.1. Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

3.2. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств (далі - довідка) - це документ, який безоплатно надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця (далі - заявник) про отримання відносно нього (заявника) довідки з Єдиного реєстру підприємств. Довідка містить інформацію стосовно порушення щодо заявника провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства або про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

3.3. Запит щодо отримання довідки складається за формою, наведеною в додатку 1 або додатку 2 до цього Положення, та надсилається або надається до відповідного територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням/місцем проведення державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, який подає запит, оформлюється на бланку заявника (за наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

У запиті зазначається:

для юридичних осіб: найменування, код боржника згідно з ЄДРПОУ та адреса місцезнаходження;

для фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації та адреса місця проведення державної реєстрації.

Запит повертається заявникові без розгляду у разі:

подання запиту суб’єктом підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства не може бути суб’єктом банкрутства;

оформлення запиту без зазначених у цьому пункті вимог та/або якщо в запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями відомості про суб’єкта підприємницької діяльності, відносно якого подається запит, а також у разі невідповідності таких відомостей реквізитам, які зазначені на бланку чи печатці заявника;

якщо запит подано до територіального органу з питань банкрутства щодо суб’єкта підприємницької діяльності, державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності якого проведена не на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

3.4. У довідці містяться відомості щодо боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

3.5. Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту, виготовляється на бланку відповідних головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або відповідного територіального органу з питань банкрутства (за наявності такого бланка та якщо керівник територіального органу з питань банкрутства наділений правом підписувати такі документи відповідно до його посадової інструкції, наказу (розпорядження) про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками тощо), підписується його керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється гербовою печаткою.

Якщо протягом десяти робочих днів з дати підписання довідки заявник не звернувся за її отриманням, довідка направляється поштою на поштову адресу заявника, зазначену у запиті на отримання довідки.

3.6. Витяг з Єдиного реєстру підприємств - документ, який надається Адміністратором або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної особи про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств (далі - запит) стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація (далі - витяг).

3.7. За пошук у Єдиному реєстрі підприємств інформації про суб’єкта підприємницької діяльності з видачею витягу за результатами цього пошуку справляється плата в розмірі, установленому чинним законодавством.

3.8. Витяг надається не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, складеного за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, підписаного заявником (керівником - для юридичних осіб) та скріпленого його печаткою (за наявності).

3.9. До запиту додається документ про внесення плати за пошук та формування витягу.

3.10. Адміністратор або його філія відмовляє у видачі витягу у таких випадках:

у запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями відомості, відповідно до яких здійснюється пошук у Єдиному реєстрі підприємств, зазначені у пункті 3.14 цього розділу;

відсутній документ про внесення плати за пошук та формування витягу або плата внесена не в повному обсязі.

3.11. Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скороченого або повного витягу.

3.12. Скорочений витяг містить:

номер витягу;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;

відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

3.13. Повний витяг містить:

номер витягу;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;

відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;

загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;

прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

У разі наявності у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повний витяг містить також відомості про фінансове становище банкрута.

3.14. Пошук у Єдиному реєстрі підприємств здійснюється за такими відомостями:

найменування і код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).

3.15. Витяг виготовляється Адміністратором з використанням спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України в одному примірнику, який видається особі, на запит якої він був виготовлений, скріплюється підписом та печаткою Адміністратора або його відповідної філії.

3.16. Постачання, зберігання, облік та звітність про витрачання спеціальних бланків здійснюються відповідно до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами).

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток 1
до Положення про Єдиний реєстр
підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство

ЗАПИТ


Додаток 2
до Положення про Єдиний реєстр
підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство

ЗАПИТ


Додаток 3
до Положення про Єдиний реєстр
підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство

ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: