open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 127/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 157/22689

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2108/5 від 10.07.2019}

Про затвердження форм Заяви про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та Журналу реєстрації таких заяв

Відповідно до абзацу першого пункту 5 та пункту 14 Порядку визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1179, та пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Заяви про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Затвердити форму Журналу реєстрації заяв про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1179 “Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих”.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013  № 127/5


Структурний підрозділ Мін’юсту України,
що забезпечує виконання повноважень
державного органу з питань банкрутства

______________________________________


Заявник:______________________________
______________________________________
     (повне найменування саморегулівної організації
        арбітражних керуючих та її місцезнаходження)

ЗАЯВА
про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

     Прошу визнати саморегулівну організацію арбітражних керуючих __________________
_____________________________________________________________________________,
                                                                                (повне найменування)

що зареєстрована в установленому порядку та має статус всеукраїнського громадського
об’єднання згідно з рішенням ____________________________________________________
____________________________________________________________________________,
                (найменування уповноваженого органу з питань реєстрації  та дата видачі і номер рішення
                                   про визнання статусу всеукраїнського громадського об’єднання)

Всеукраїнською саморегулівною організацією арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

     До цієї Заяви додано документи на _________ арк. згідно з додатком до цієї Заяви.

     Підстав, що забороняють здійснювати діяльність Всеукраїнської саморегулівної організації
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), у тому числі
провадження професійної діяльності її членів - арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів), немає.

     Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

____________________________________
(посада керівника Всеукраїнської саморегулівної
організації арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

_______________________
(дата)Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Заяви про визнання статусу
Всеукраїнської саморегулівної організації
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

ОПИС
документів, що додаються до заяви про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Відмітка про наявність (заповнюється відповідальною особою Мін’юсту України)

1

2

3

4


РазомЗаявник

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

___________
(дата)

________________________________
(посада відповідальної особи
Мін’юсту України, яка перевірила
наявність зазначених в описі документів)

_________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Дата і номер реєстрації заяви в Журналі реєстрації заяв про визнання статусу Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): ___________________ № ________________ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013  № 127/5

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

№ з/п

Номер та дата заяви про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

Дата отримання Мін’юстом України заяви про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

Найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих та її місцезнаходження

Номер і дата повідомлення про повернення заяви без розгляду із зазначенням підстави для повернення

Номер і дата повідомлення про відмову у визнанні статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих із зазначенням підстави для відмови

Номер і дата наказу про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

Номер і дата наказу про анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих із зазначенням підстави для анулювання

Відомості про оскарження наказу про анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: