open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2013 N 44
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2013 р.

за N 529/23061

Про затвердження Змін до Правил

перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу

та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до підпункту 4.4.8 підпункту 4.8 пункту 4
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого
Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581
( 581/2011 ), Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 року N 252 ( 252-97-п ), та з метою поліпшення
обслуговування громадян під час користування залізничним
транспортом Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27 грудня 2006 року N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за N 310/13577
(зі змінами), що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Доведення цього наказу до відома всіх причетних
працівників, організувати вивчення та виконання його вимог.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
В.о. Голови
Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів О.П.Соколова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25.01.2013 N 44
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2013 р.

за N 529/23061

ЗМІНИ

до Правил перевезення пасажирів,

багажу, вантажобагажу та пошти

залізничним транспортом України

( z0310-07 )

1. У розділі 2:
1.1. Абзац перший підпункту "б" пункту 2.34 після слів
"роздрукований на папері" доповнити словами "або збережений на
електронному носії (мобільний телефон, компактний персональний
комп'ютер, чип-картка тощо)".
1.2. Пункт 2.35 доповнити новими абзацами такого змісту: "Оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних
документів, у тому числі електронних, здійснюється із внесенням до
проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка
здійснює оплату проїзного документа. Під час оформлення проїзних документів з використанням
мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів
самообслуговування тощо прізвище та ім'я особи, що буде
здійснювати поїздку, зазначає особа, яка здійснює оформлення та
оплату проїзного документа. У проїзних документах (крім пільгових та безплатних) на
проїзд у регіональних поїздах та квитках на проїзд у поїздах
приміського сполучення прізвище та ім'я особи не зазначаються.".
1.3. Пункт 2.49 доповнити новим абзацом такого змісту: "Під час отримання проїзного документа пасажир повинен, не
відходячи від каси, перевірити правильність зазначених у ньому
відомостей, у тому числі прізвища та імені, та одержану здачу".
2. Пункт 4.6 розділу 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "На всіх проїзних документах, оформлених для перевезення
групи, зазначаються прізвище та ім'я керівника групи".
3. Пункт 5.9 розділу 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "Оформлення проїзних документів для супровідника інваліда
I групи здійснюється із зазначенням шифру, прийнятого в
автоматизованій системі керування пасажирськими перевезеннями для
супровідника відповідної категорії інваліда, та прізвища й імені
інваліда. Аналогічно здійснюється оформлення проїзду особі, яка
супроводжуватиме дитину-інваліда".
4. У пункті 6.6 розділу 6 слово "ініціали" замінити словом
"ім'я".
5. У розділі 7:
5.1. Пункт 7.2 викласти в такій редакції: "7.2. Посадка в поїзд осіб, що здійснюють поїздку за повними
проїзними документами, здійснюється за пред'явлення проїзного
документа та документа, який посвідчує особу (паспорта громадянина
України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичного паспорта України, службового паспорта України,
посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення
особи на повернення в Україну, тимчасового посвідчення громадянина
України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту, проїзного документа для виїзду за кордон особи, яку
визнано біженцем, та особи, яка потребує додаткового захисту,
довідки про звернення за захистом в Україні, посвідки на постійне
проживання, посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта,
посвідчення біженця, проїзного документа біженця, паспортного
документа іноземця та особи без громадянства). Діти віком від 14 до 16 років можуть здійснювати поїздку за
пред'явленням документа, що підтверджує вік дитини. Пасажири, які здійснюють поїздку за пільговими та безплатними
проїзними документами, зобов'язані пред'явити проїзний документ та
документ, що підтверджує право на пільгу.".
5.2. Абзац третій пункту 7.3 після слів "проїзними
документами" доповнити словами "з прізвищем та іменем у проїзному
документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу
(за винятком допущених описок не більше трьох знаків)".
5.3. В абзаці третьому пункту 7.9 слова "ініціалів",
"ініціалам" замінити словом "імені".
6. У розділі 8:
6.1. Пункт 8.22 доповнити новим абзацом такого змісту: "Переоформлення проїзних документів зі зміною прізвища та
імені пасажира не допускається".
6.2. Пункт 8.32 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі відміни поїзда або заміни його на поїзд іншої
категорії зі станції формування (обороту) чи на шляху прямування
начальник поїзда та начальник вокзалу (станції) повинні
організувати пересадку пасажирів до вагонів іншого поїзда".
6.3. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту: "8.39. У разі пересадки пасажирів до поїзда, що наданий для
заміни, провідники (стюарди) на проїзних документах зобов'язані
зробити відмітку про категорію поїзда та категорію (клас) вагона,
в якому фактично прямує пасажир".
7. Пункт 18.6 розділу 18 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Також уважається безквитковим пасажир, який здійснює поїздку
за проїзним документом, прізвище та ім'я в якому не відповідають
даним документа, що посвідчує особу".
8. У розділі 19:
8.1. Пункт 19.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом
третім такого змісту: "Повернення проїзного документа однієї особи після
відправлення поїзда здійснюється на підставі документа, що
посвідчує особу, прізвище та ім'я якої зазначено в проїзному
документі". У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим, п'ятим.
8.2. Пункт 19.9 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі пред'явлення проїзних документів до повернення після
відправлення поїзда для кількості осіб більше однієї повернення
платежів здійснюється за умови, що один із проїзних документів
оформлено на особу, яка пред'являє проїзні документи до
повернення".
8.3. У пункті 19.11: абзац четвертий викласти в такій редакції: "менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда виплачується
повна вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "після відправлення поїзда, але не більше ніж через годину
після його відправлення, виплачується 10 відсотків вартості квитка
і плацкарти".
8.4. Пункт 19.18 викласти в такій редакції: "19.18. У разі переведення пасажира з вини залізниці до
вагона (поїзда) нижчої категорії, ніж зазначено в проїзному
документі, виплата різниці вартості проїзду проводиться на станції
призначення пасажира або на станції переривання поїздки за умови
пред'явлення проїзного документа з відміткою на зворотній стороні,
завіреною начальником поїзда, про фактично здійснену поїздку".
9. У пункті 20.3 розділу 20: абзац четвертий викласти в такій редакції: "менше ніж за 3 доби до відправлення поїзда, указаного в
проїзному документі, повертається лише вартість квитка"; після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим
такого змісту: "протягом години після відправлення поїзда, указаного в
проїзному документі, повертається 10 відсотків вартості квитка та
плацкарти". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
10. У розділі 31:
10.1. Абзац перший пункту 31.1 замінити двома абзацами такого
змісту: "31.1. Якщо зданий багаж або вантажобагаж повернуто пасажиру
за його бажанням до завантаження у вагон на залізничній станції
відправлення більше ніж за 9 годин до відправлення поїзда,
сплачені провізні платежі повертаються в повному розмірі. У разі пред'явлення перевізних документів менше ніж за
9 годин до часу відправлення поїзда виплачується вартість
перевезення з вирахуванням 10 відсотків". У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно
абзацами третім, четвертим.
10.2. У другому реченні пункту 31.3 слова "трьох годин"
замінити словами "однієї години".
11. У колонці 1 рядка 4.5 додатка 6 до Правил ( z0310-07 )
літеру "Д" замінити літерою "Б".
Директор Департаменту
державної політики
в галузі залізничного транспорту С.Сєроштан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: