open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2013  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 275/22807

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 950 від 20.11.2017}

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

Відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, статті 46 Митного кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А.Є.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2013  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 275/22807

ПОРЯДОК
заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1.

1.2. Сертифікат походження товару EUR.1 заповнюється та видається відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії (далі - Угода), статті 46 Митного кодексу України та цього Порядку.

1.3. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

експортер - особа, яка надає митну декларацію на експорт товарів з України, або особа, від імені якої надається ця декларація. Експортер не обов’язково має бути виробником або продавцем товарів, на які він подає заяву про видачу сертифіката походження товару EUR.1, але він повинен мати документи, що підтверджують преференційне походження товарів;

комерційні документи - документи, що застосовуються в звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально описані товари (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо);

сертифікат походження товару EUR.1 (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує статус преференційного походження товару, форма якого наведена у Доповненні ІІІ до Угоди.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, встановлених в Угоді та Митному кодексі України.

ІІ. Заповнення сертифіката

2.1. Сертифікат заповнюється однією з мов, якими оформлено Угоду, або англійською мовою та відповідно до положень національного законодавства машинописом або друкованими літерами від руки. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Підчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера або його уповноваженої особи та печаткою посадової особи відділу митних платежів митниці, яка видає сертифікат.

2.2. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.

2.3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6 та 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

2.4. Графи 13 та 14 сертифіката заповнюються посадовою особою відділу митних платежів митниці у разі проведення верифікації сертифіката.

2.5. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та шести цифр, заповнюється посадовою особою відділу митних платежів митниці за такою схемою:

№ А ХХХ.МММ, де

ХХХ

-

код митного органу, який видав сертифікат;

МММ

-

порядковий номер сертифіката, який присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

2.6. Графи сертифіката повинні заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1- «Експортер»

Зазначаються найменування юридичної особи та місцезнаходження, якщо відправником є юридична особа, або ім’я, прізвище та місце проживання фізичної особи, яка експортує товари. Експортер вказується відповідно до даних контракту / доповнень до контракту.

Графа 2 - «Сертифікат, що використовується для преференційної торгівлі між _________ та________»

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та Чорногорія.

Графа 3 - «Вантажоодержувач»

Графа заповнюється за бажанням. У разі заповнення до графи вносяться найменування (якщо вантажоодержувач - юридична особа) або ім’я, прізвище (якщо вантажоодержувач - фізична особа) та повна адреса (місцезнаходження/місце проживання) особи - одержувача товару в країні, зазначеній у графі 5.

Графа 4 - «Країна, група країн або територій, які вважаються країною походження товару»

Зазначається назва країни: Україна або Чорногорія.

Графа 5 - «Країна, група країн або територій призначення»

Зазначається назва країни: Чорногорія або Україна.

Графа 6 - «Особливості транспортування»

Графа заповнюється за бажанням. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут переміщення. Якщо невідомо, який транспортний засіб прибуде в країну, ця графа не заповнюється.

Графа 7 - «Зауваження»

До графи вносяться такі записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «Виданий на заміну сертифіката» та вказуються номер та дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат.

Графа 8 - «Номер позиції; позначки та номери; номер та тип упаковки; опис товарів»

Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товарів, що експортуються, кількість та вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається кількість одиниць товару або їх стан (насипом).

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося вільного місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису усіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Відомості про походження товарів у рахунку-фактурі або іншому комерційному документі засвідчуються особистим підписом посадової особи відділу митних платежів митниці та проставленням номерної печатки.

Графа 9 - «Загальна маса (кг) або інші одиниці виміру (літри, м3 та інші)»

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару, описаного в графі 8, або кількість в інших одиницях виміру.

Графа 10 - «Рахунки-фактури»

Графа заповнюється за бажанням. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначені в графі 8 товари.

Графа 11 - «Підтвердження митниці»

Графа заповнюється посадовою особою відділу митних платежів митниці.

Після слів «Відділення митниці» зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.

Після слів «Країна або територія, що видала» зазначається назва країни: Україна.

Після слів «Місце та дата» зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи відділу митних платежів митниці та проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 - «Декларація експортера»

Зазначаються місце та дата заповнення сертифіката. Декларація має бути підписана експортером.

ІІІ. Видача сертифіката

3.1. Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам преференційного походження товарів, при застосуванні преференційного мита.

3.2. Сертифікат видається посадовою особою відділу митних платежів митниці, до компетенції якої віднесено визначення країни походження товарів перед початком здійснення експорту товару.

3.3. Для отримання сертифіката експортер повинен пред’явити митниці такі документи:

заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката (далі - заява), за формою, визначеною Доповненням ІІІ до Угоди;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронна копія);

документи, що підтверджують преференційне походження товарів.

3.4. Посадова особа відділу митних платежів митниці перед видачею сертифіката перевіряє наявність документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, та їх відповідність вимогам Угоди, зокрема:

форму поданого бланка сертифіката;

правильність заповнення сертифіката та заяви;

достатність поданих експортером документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, що підтверджують преференційне походження товарів, зазначених в сертифікаті.

3.5. Якщо посадова особа відділу митних платежів митниці вважає, що наданих документів недостатньо для підтвердження преференційного походження товарів, що експортуються, вона має право запросити додаткові документи.

3.6. Сертифікат видається або приймається рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих днів з дня надання митниці документів, зазначених у пункті 3.3 або 3.5 (у разі надання додаткових документів) цього розділу.

В окремих випадках у разі пред’явлення великого обсягу документів, що підтверджують преференційне походження товарів, цей термін може бути продовжено до десяти діб.

3.7. Посадова особа відділу митних платежів митниці, яка приймає рішення видати сертифікат, вписує номер сертифіката.

3.8. Виданий митницею сертифікат реєструється в журналі, у якому зазначаються:

дата видачі сертифіката;

вид(и) товарів, на які видається сертифікат;

країна, для якої призначається сертифікат;

номер сертифіката;

прізвище, ім’я та підпис експортера або його уповноваженої особи, що отримав сертифікат та документи, що підтверджують преференційне походження товару;

підпис посадової особи відділу митних платежів митниці, що видала сертифікат;

примітки.

3.9. Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне походження товарів, передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що підтверджують преференційне походження товару, повинні зберігатися експортером протягом трьох років.

3.10. Заява на видачу сертифіката, копія сертифіката та документи, зазначені в пункті 4.1 розділу ІV, пункті 5.1 розділу V, пунктах 6.3 та 6.4 розділу VI цього Порядку, зберігаються митницею у встановленому законодавством порядку протягом трьох років.

IV. Видача сертифіката після здійснення експорту товарів

4.1. Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, додатково надає митниці:

письмове пояснення про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки або особливі обставини, зазначені в поясненні, або

виданий раніше, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

4.2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці.

4.3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товарів. Посадова особа відділу митних платежів митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову в його видачі протягом десяти робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 4.1 цього розділу.

V. Видача дубліката сертифіката

5.1. У разі втрати сертифіката митниця може видати дублікат сертифіката, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (дубліката). У заяві про видачу сертифіката мають бути зазначені обставини втрати виданого сертифіката, номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товарів, та дата її оформлення в митниці.

5.2. Посадова особа відділу митних платежів митниці перевіряє правильність заповнення дубліката сертифіката.

5.3. У разі видачі дубліката сертифіката посадова особа відділу митних платежів митниці у графі 11 сертифіката після слів «Місце та дата» зазначає дату видачі оригіналу сертифіката.

5.4. Дублікат сертифіката видається на підставі інформації митниці щодо експорту відповідної партії товарів протягом п’яти робочих днів з дня надання митниці документів, зазначених у пункті 5.1 цього розділу.

VI. Видача сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження

6.1. Якщо товари, що відповідають вимогам преференційного походження, розміщуються під контролем митних органів України з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження на один або більше сертифікатів.

6.2. Заміна оригінального підтвердження походження на один або більше сертифікатів здійснюється митницею, під митним контролем якої знаходиться товар.

6.3. Протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, посадова особа відділу митних платежів митниці видає сертифікат або відмовляє у його видачі відповідно до вимог цього Порядку.

6.4. З метою отримання замінного сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого заінтересована особа подає до митниці такі документи:

заяву про видачу сертифіката на підставі підтвердження походження на основі попередньо оформленого або виданого документа;

попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів;

заповнений бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію) для відправлення частини партії товару або всієї партії товару.

6.5. Посадовою особою відділу митних платежів митниці у разі оформлення сертифіката на підставі підтвердження походження попередньо оформленого або виданого оригінального сертифіката зазначаються кількість, назва товару, номер та дата видачі сертифіката, який замінюється цим сертифікатом.

6.6. Оригінал сертифіката, на який виданий замінний сертифікат, залишається в справі митниці.

VII. Відмова у видачі сертифіката

7.1. Митниця відмовляє у видачі сертифіката, якщо:

форма поданого бланка сертифіката не відповідає формі, наведеній у Доповненні ІІІ до Угоди;

сертифікат та/або заяву заповнено неправильно;

товари, на які представлено заяву щодо видачі сертифіката, не відповідають вимогам преференційного походження або якщо експортер не надав документи, що підтверджують преференційне походження товарів.

7.2. Якщо приймається рішення про відмову у видачі сертифіката, митниця інформує про це експортера у письмовій формі із зазначенням причин такої відмови та права експортера оскаржити відмову у видачі сертифіката в порядку, встановленому законодавством України.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: