open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. № 60
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 232 від 22.04.2015}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 616

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 616 “Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 45, ст. 1833) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 60

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 616

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слова “володільців баз персональних даних” замінити словами “володільців персональних даних”.

2. У Положенні про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 5:

слова “такої бази” замінити словами “таких персональних даних”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Володілець персональних даних звільняється від обов’язку реєстрації баз персональних даних:

ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин;

членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій.”;

2) пункт 7 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“інформацію:

- про склад персональних даних, які обробляються;

- про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

- про транскордонну передачу персональних даних;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова “розпорядників баз персональних даних” замінити словами “розпорядників персональних даних”;

3) пункт 10 виключити;

4) у пункті 11 цифри “10” замінити цифрами “30”;

5) пункт 15 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

“відомості:

- про склад персональних даних, які обробляються;

- про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

- про транскордонну передачу персональних даних;

відомості про інших розпорядників персональних даних:

- найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб;

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб;”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом чотирнадцятим;

6) у тексті Положення слова “володільця бази персональних даних” замінити словами “володільця персональних даних”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: