open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2013 N 63/71
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2013 р.

за N 289/22821

Про затвердження Змін

до Інструкції з планування та обліку

діяльності науково-педагогічних (педагогічних)

працівників вищих військових навчальних закладів

(військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів, навчальних центрів

Збройних Сил України)

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ) та з метою врегулювання питань планування
й обліку навчального навантаження та навчально-методичної
діяльності педагогічних працівників навчальних центрів
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з планування та обліку
діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих
військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил
України), затвердженої наказом Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2002 року
N 155/291 ( z0452-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 27 травня 2002 року за N 452/6740 (із змінами), що
додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр оборони України П.В.Лебедєв
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони

України,

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

01.02.2013 N 63/71
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2013 р.

за N 289/22821

ЗМІНИ

до Інструкції з планування та обліку

діяльності науково-педагогічних (педагогічних)

працівників вищих військових навчальних закладів

(військових навчальних підрозділів вищих навчальних

закладів, навчальних центрів Збройних Сил України)

( z0452-02 )

1. У главі 1: у пункті 1.1 слова "Міністерства освіти і науки України"
замінити словами "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України"; в абзаці третьому пункту 1.3 слова "заступник начальника
навчального центру" замінити словами "заступник начальника
навчального центру - начальник навчальної частини (відділення)"; у пункті 1.6: абзац п'ятий після слів "педагогічних працівників" доповнити
словами та цифрами "щороку до 15 листопада"; в абзаці шостому слова та цифри "до 30 квітня" замінити
словами та цифрою "до 1 грудня"; у пункті 1.7: в абзаці четвертому слова та абревіатури
"науково-педагогічних працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ" замінити словами
"науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, навчальних центрів)"; таблицю 1 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |Найменування посад | Вид діяльності (% до службового часу) | |науково-педагогіч- |--------------------------------------------| |них (педагогічних) |навчальна|клініч-|наукова та|методична|інші | | працівників | | на | науково- | | | | | | | технічна | | | |-------------------+---------+-------+----------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------+---------+-------+----------+---------+-----| |Начальник |ВВНЗ, | 25-35 | 0 | 20-35 | 20-25 | 15 | |кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | |(предмет- |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |ної |УВМА | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |(циклової)|--------+---------+-------+----------+---------+-----| |комісії) |Навчаль-| 30-40 | 0 | 0 | 40-50 | 15 | | |ні | | | | | | | |центри | | | | | | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Заступник |ВВНЗ, | 30-35 | 0 | 20-25 | 20-25 | 15 | |начальника|ВНП ВНЗ | | | | | | |кафедри |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |(предмет- |УВМА | 30 | 25 | 15 | 20 | 10 | |ної |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |(циклової)|Навчаль-| 35-45 | 0 | 0 | 35-45 | 15 | |комісії) |ні | | | | | | | |центри | | | | | | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Професор |ВВНЗ, | 25-30 | 0 | 30-35 | 25-30 |10-15| |кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |УВМА | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Доцент |ВВНЗ, | 30-35 | 0 | 25-30 | 25-30 |10-15| |кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |УВМА | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Старший |ВВНЗ, | 35-45 | 0 | 20-25 | 15-20 |10-15| |викладач |ВНП ВНЗ | | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |УВМА | 35 | 35 | 10 | 15 | 5 | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |Навчаль-| 40-50 | 0 | 0 | 30-35 | 20 | | |ні | | | | | | | |центри | | | | | | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Викладач |ВВНЗ, | 40-45 | 0 | 25-35 | 15-20 | 15 | | |ВНП ВНЗ | | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |УВМА | 35 | 40 | 10 | 10 | 5 | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |Навчаль-| 45-55 | 0 | 0 | 25-30 | 20 | | |ні | | | | | | | |центри | | | | | | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Асистент |ВВНЗ, | 45-50 | 0 | 30-35 | 10-15 | 10 | | |ВНП ВНЗ | | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| | |УВМА | 35 | 40 | 10 | 10 | 5 | |----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Сержант- |Навчаль-| 50-55 | 0 | 0 | 20-25 | 25 | |інструктор|ні | | | | | | |(інст- |центри | | | | | | |руктор) | | | | | | | |(предмет- | | | | | | | |ної | | | | | | | |(циклової)| | | | | | | |комісії) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
у таблиці 2: графу 2 "Найменування посад" рядка 1 після слова "викладач,"
доповнити словами "сержант-інструктор (інструктор) предметної
(циклової) комісії,"; у пункті 1.13: після слів "навчального семестру" доповнити пункт словами
"(періоду навчання)"; слова "або до навчальної частини факультету (відділення)"
замінити словами "(навчальної частини (відділення) факультету
(навчального центру)".
2. У главі 3: пункт 3.1 доповнити абзацом такого змісту: "У навчальному центрі планування та облік методичної
діяльності педагогічних працівників покладається на заступника
начальника навчального центру - начальника навчальної частини
(відділення)."; у пункті 3.2: в абзаці третьому слова "засідань вченої ради,
міжкафедральних методичних нарад" замінити словами "засідань
вченої (педагогічної) ради, міжкафедральних (міжпредметних
(міжциклових)) методичних нарад"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду викладання
та методичної діяльності на кафедрах (предметних (циклових)
комісіях) вищого військового навчального закладу, військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу (навчального
центру) та інших вищих навчальних закладів (навчальних центрів).".
3. У всьому тексті Інструкції ( z0452-02 ) слова "Головне
управління оборонного планування" і "(військовий навчальний
підрозділ вищого навчального закладу)" у всіх відмінках замінити
відповідно словами "Головне управління оборонного та
мобілізаційного планування" та "(військовий навчальний підрозділ
вищого навчального закладу, навчальний центр)" у відповідних
відмінках.
Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор І.В.Толок
Директор Департаменту вищої
освіти Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України Ю.М.Коровайченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: