open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.02.2013  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2013 р.
за № 311/22843

Про затвердження Порядку встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 323 від 20.12.2013}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Департаменту ліцензійного контролю (Рожанська І.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Суб’єктам господарювання, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), постачання теплової енергії, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова
Антимонопольного комітету України

М.Ю. Бродський
В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
04.02.2013 № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2013 р.
за № 311/22843

ПОРЯДОК
встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру та умови встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензіати, що є суб’єктами природних монополій), господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню), якщо така діяльність має вплив на господарську діяльність, що належить до сфери природних монополій, а також процедуру та умови встановлення обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами господарювання на суміжних ринках, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), постачання теплової енергії (далі - ліцензіати на суміжних ринках; господарська діяльність на суміжних ринках відповідно), та ліцензіатами, що є суб’єктами природних монополій (далі - вимоги та обмеження).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

1.3. Ліцензіатам, для яких господарська діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення не є основною діяльністю, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, вимоги та обмеження встановлюються на види господарської діяльності з надання житлово-комунальних послуг, перелік яких передбачений Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

{Пункт 1.4 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

1.4. Ліцензіати подають до Комісії щоквартальну інформацію про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, за наростаючим підсумком (додаток 1).

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

{Пункт 1.5 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

II. Встановлення вимог щодо провадження ліцензіатами, що є суб’єктами природних монополій, господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій

2.1. Ліцензіати, що є суб’єктами природних монополій, які провадять інші, крім ліцензованих, види діяльності або мають намір їх провадити (далі - заявники), подають до Комісії такі документи:

а) заяву за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку (далі - заява);

{Підпункт "а" пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

б) пояснювальну записку, у якій визначається мета провадження іншого виду діяльності та надається інформація щодо достатності матеріально-технічної бази, ресурсів та соціально-економічних наслідків від поєднання ліцензованої та іншої діяльності (обґрунтування переваг для споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та іншої діяльності);

{Підпункт "б" пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

в) баланс підприємства на останню звітну дату;

г) довідку про фактичні витрати, доходи та прибутки за попередній та поточний роки, про планові витрати, доходи та прибутки на поточний та наступний роки окремо по кожному з інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

д) завірену копію статуту (положення) суб’єкта господарювання;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

е) інформацію щодо підтвердження можливості забезпечення ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованого виду діяльності (копію розпорядчого документа про облікову політику, копію плану рахунків бухгалтерського обліку, копію оборотно-сальдової відомості).

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

2.2. У разі відповідності вимогам пункту 2.1 цього розділу заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у строк не більше ніж тридцять днів від дати її отримання.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

2.3. У разі виявлення невідповідності заяви та доданих до неї документів вимогам пункту 2.1 цього розділу заява до розгляду не приймається, про що протягом десяти робочих днів з дати її надходження заявнику направляється лист-повідомлення з обґрунтуванням підстав для відмови у розгляді.

2.4. Комісія може письмово запросити у заявника додаткову інформацію для уточнення даних у заяві та доданих до неї документах.

2.5. Опрацювання заяви та доданих до неї документів здійснюється структурним підрозділом Комісії, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами Комісії, які у межах своєї компетенції надають висновки стосовно наявності в поданих документах відомостей, що підтверджують економічну доцільність та уникнення негативного впливу на господарську діяльність ліцензіатів на ринку природних монополій з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що перебуває у стані природної монополії, від провадження іншого, крім ліцензованих, виду діяльності.

2.6. Структурний підрозділ Комісії, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), з урахуванням результатів перевірок дотримання заявником відповідних ліцензійних умов готує подання до розгляду на відкритому засіданні Комісії із визначенням переліку вимог, що встановлюються заявнику щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, який має містити:

обов’язкове ведення бухгалтерського обліку інших, крім ліцензованих, видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій;

недопущення субсидіювання інших, крім ліцензованих, видів діяльності за рахунок господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій;

необхідність надання Комісії інформації про результати виконання вимог при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності у вигляді квартальних та річних звітів у встановленому законодавством порядку;

{Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

недопущення при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності зловживання монопольним становищем, яке вони займають на ринку, що перебуває у стані природної монополії, щодо споживачів та суб’єктів господарювання на інших ринках;

провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності лише в разі беззбитковості кожного з них.

2.7. Рішення Комісії про встановлення вимог оформлюється у вигляді розпорядження.

2.8. Копія розпорядження про встановлення вимог направляється заявнику, відповідному територіальному органу Комісії протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

III. Встановлення обмежень ліцензіатам щодо суміщення видів господарської діяльності

3.1. Якщо в результаті розгляду заяви та доданих до неї документів Комісією виявлено економічну недоцільність суміщення ліцензіатом, що є суб’єктом природних монополій, господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій, з іншим, крім ліцензованих, видом діяльності або у разі невиконання ним вимог до іншого, крім ліцензованих, виду діяльності за підсумками звітного періоду, за результатами його перевірки Комісія приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення ліцензіатом, що є суб’єктом природних монополій, господарської діяльності, що належить до сфери природних монополій, з відповідним іншим, крім ліцензованих, видом діяльності.

{Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

У разі усунення ліцензіатом, що є суб’єктом природних монополій, причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до Комісії із заявою про встановлення вимог.

3.2. У випадку виявлення в матеріалах звітності, за результатами проведених перевірок фактів субсидіювання ліцензіатом на суміжних ринках інших, крім ліцензованих, видів діяльності за рахунок господарської діяльності на суміжних ринках або збитковості проваджуваного ним іншого, крім ліцензованих, виду діяльності Комісія приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення господарської діяльності на суміжних ринках із відповідним іншим, крім ліцензованих, видом діяльності.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

У разі усунення ліцензіатом на суміжних ринках причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до Комісії щодо припинення обмеження із наданням підтвердних документів.

3.3. Рішення Комісії про встановлення або припинення обмеження оформлюється у вигляді розпорядження.

3.4. Копія розпорядження про встановлення або припинення обмеження направляється ліцензіату, відповідному територіальному органу Комісії протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323 від 20.12.2013}

Директор Департаменту
ліцензійного контролюІ. Рожанська


Додаток 1
до Порядку встановлення вимог
щодо провадження суб’єктами
природних монополій господарської
діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, та обмежень
щодо суміщення видів господарської
діяльності суб’єктами природних
монополій та суб’єктами господарювання
на суміжних ринках у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення

Інформація
про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності

по ______________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я та по батькові ліцензіата)

за __ квартал _________ року

(тис. грн без податку на додану вартість)

№ з/п

Вид діяльності

Код згідно з КВЕД (ДК 009:2010)

__ квартал ______ року

доходи*

витрати*

прибуток*

1

2


Разом

__________
* За наростаючим підсумком з початку року.

{Порядок доповнено новим Додатком 1 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 323  від 20.12.2013}
Додаток 2
до Порядку встановлення
вимог щодо провадження суб’єктами
природних монополій господарської
діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, та обмежень
щодо суміщення видів господарської
діяльності суб’єктами природних
монополій та суб’єктами господарювання
на суміжних ринках у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення

ЗАЯВА
про встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій, які отримали у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання та водовідведення, господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: