open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.02.2013  № 2-2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 341/22873

Про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 26 січня 2009 року № 3-1 "Про відомчу заохочувальну відзнаку Пенсійного фонду України нагрудний знак "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2009 року за № 128/16144.

3. Департаменту персоналу та бухгалтерського обліку (Зленко Ж.В.) разом з юридичним управлінням (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення (Калинський О.О.) забезпечити виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Пенсійного фонду України.

5. Покласти на департамент персоналу та бухгалтерського обліку (Зленко Ж.В.) організаційне забезпечення нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Пенсійного фонду України та їх облік у відповідному журналі.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

В. о. Голови правління

В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:


Міністр соціальної політики України


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


Голова Комісії державних нагород
та геральдики

Н. Королевська


О. Мірошниченко


Г.В. Осовий
С. Льовочкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
11.02.2013  № 2-2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 341/22873

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України

І. Загальні положення

1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення працівників Пенсійного фонду України та головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - територіальні органи) за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків.

1.2. Пенсійний фонд України має такі відомчі відзнаки:

Почесну грамоту Пенсійного фонду України (далі - Почесна грамота) (додатки 1, 2);

Нагрудний знак "Знак пошани Пенсійного фонду України" (далі - нагрудний знак) (додатки 3, 4).

1.3. Почесною грамотою нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.1 цього розділу, які пропрацювали в Пенсійному фонді України та його органах не менше ніж 3 роки.

Протягом одного року Почесною грамотою Пенсійного фонду України може бути нагороджено не більше 15 відсотків загальної чисельності працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів.

1.4. Нагрудним знаком нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.1 цього розділу, які пропрацювали в Пенсійному фонді України та його територіальних органах не менше ніж 5 років.

До нагрудного знака нагородженому видається посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки "Знак пошани Пенсійного фонду України" (додатки 5, 6).

Протягом одного року нагрудним знаком може бути нагороджено не більше 5 відсотків загальної чисельності працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів.

1.5. Повторно відомчими відзнаками працівники не нагороджуються.

ІІ. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження. Рішення трудового колективу оформляється поданням.

2.2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вносять Голові правління Пенсійного фонду України керівники самостійних структурних підрозділів апарату, члени правління Пенсійного фонду України, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання про нагородження Почесною грамотою додається біографічна довідка працівника, який представляється до нагородження.

До подання про нагородження нагрудним знаком додаються біографічна довідка працівника, який представляється до нагородження, та протокол зборів трудового колективу.

2.3. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймає Голова правління Пенсійного фонду України на підставі подання про нагородження. Про нагородження Почесною грамотою видається наказ Пенсійного фонду України.

2.4. Рішення про нагородження нагрудним знаком приймає правління Пенсійного фонду України на підставі подання про нагородження. Про нагородження нагрудним знаком видається постанова правління Пенсійного фонду України.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Головою правління або його заступниками, членами правління Пенсійного фонду України, керівниками територіальних органів.

3.2. Вручення відомчих відзнак доцільно приурочувати до загальнодержавних та професійних свят.

3.3. Особі, нагородженій нагрудним знаком "Знак пошани Пенсійного фонду України", вручається посвідчення за підписом Голови правління Пенсійного фонду України.

3.4. У трудовій книжці та особовій справі працівника, нагородженого відомчою відзнакою, робиться відповідний запис.

3.5. Департамент персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України веде облік нагороджених відомчими відзнаками у відповідному журналі.

ІV. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і за наявності знаків державних нагород України розміщується нижче них.

4.2. У разі втрати відомчої відзнаки, а також посвідчення до нагрудного знака дублікати не видаються.

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Почесної грамоти Пенсійного фонду України

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко

Автор малюнка: Зайчук Б.О.
Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Почесної грамоти Пенсійного фонду України

Відомча заохочувальна відзнака Пенсійного фонду України - Почесна грамота Пенсійного фонду України (далі - Почесна грамота) є бланком формату А4 світло-зеленого кольору.

У верхній частині розташовано елементи емблеми Пенсійного фонду України з розміщеним по центру малим Державним Гербом України.

Нижче розміщено написи у чотири рядки:

"Пенсійний фонд України" (жовтого кольору);

"ПОЧЕСНА" (жовтого кольору);

"ГРАМОТА" (жовтого кольору);

"нагороджується" (зеленого кольору).

Під написами передбачено місце для внесення відомостей про нагороджувану особу та інформацію про розпорядчий документ, відповідно до якого здійснюється нагородження.

Обрамляють бланк Почесної грамоти дві стилізовані рамки темно-зеленого та світло-зеленого кольорів.

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко
Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака "Знак пошани Пенсійного фонду України"

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко

Автор малюнка: Зайчук Б.О.
Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака "Знак пошани Пенсійного фонду України"

Відомча заохочувальна відзнака Пенсійного фонду України - нагрудний знак "Знак пошани Пенсійного фонду України" має круглу форму з увігнутими сторонами й опуклими кінцями зеленої емалі. У центрі вміщено круглий медальйон із зображенням малого Державного Герба України. По центру медальйона по колу розміщено написи: "Пенсійний фонд України", "Знак пошани".

Відповідно до емблеми Пенсійного фонду України медальйон накладено на хрестоподібне зображення чотирьох гривен київського типу білого металу та чотирьох колосків пшениці між ними.

Усі зображення і написи рельєфні.

Розмір протилежних кінців сторін хреста - 45 мм.

Нагрудний знак виготовляється із латуні.

Зворотний бік нагрудного знака плоский із застібкою для кріплення до одягу.

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко
Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака "Знак пошани Пенсійного фонду України"

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко
Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Пенсійного фонду України

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака "Знак пошани Пенсійного фонду України"

Посвідчення має формат у розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, а у складеному - 78 х 110 мм.

Обкладинка зеленого кольору.

На відстані 24 мм від верхнього краю обкладинки посвідчення розташовано малий Державний Герб України - 25 х 18 мм.

Під зображенням малого Державного Герба України на відстані 26 мм від нього розміщено напис "ПОСВІДЧЕННЯ", висота літер - 8 мм.

Напис і Герб на зовнішній стороні обкладинки золотистого кольору. Зображення розташовується по центру лицьового боку обкладинки.

Внутрішній бік посвідчення складається з двох сторінок.

З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки формату 70 х 105 мм. Текст та атрибути мають книжкову орієнтацію.

На лівому бланку посвідчення на відстані 8 мм від верхнього краю аркуша розташовано написи у два рядки:

"ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" (чорного кольору), висота літер - 4 мм;

"УКРАЇНИ" (чорного кольору), висота літер - 4 мм.

По центру аркуша розташовано зображення відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака "Знак пошани Пенсійного фонду України" розміром 45 х 45 мм.

Під зображенням на відстані 10 мм розташовано написи у два рядки:

"ЗНАК ПОШАНИ" (чорного кольору), висота літер - 4 мм;

"№______" (чорного кольору), висота літер - 3 мм.

Фон бланка посвідчення світло-жовтий.

На правому бланку посвідчення на відстані 8 мм від верхнього краю аркуша розташовано напис "НАГОРОДЖЕНО" (чорного кольору), висота літер - 4 мм.

Під написом на відстані 10 мм розташовані три горизонтальні смужки шириною 0,15 мм та довжиною 55 мм для розміщення напису щодо прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною зі смужок є відповідний напис чорного кольору, висота літер - 1,5 мм:

"прізвище";

"ім’я";

"по батькові".

На відстані 55 мм від верхнього краю аркуша розташовано написи у сім рядків чорного кольору:

"Постанова правління", висота літер - 2 мм;

"Пенсійного фонду України", висота літер - 2 мм;

"від _____________ № ______", висота літер - 2 мм;

"Голова правління", висота літер - 1,5 мм;

"Пенсійного фонду", висота літер - 1,5 мм;

"України", висота літер - 1,5 мм;

"М.П.", висота літер - 1,5 мм.

Фон бланка посвідчення світло-жовтий.

Директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. Зленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: