open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.02.2013 N 2-4
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2013 р.

за N 343/22875

Про внесення змін до деяких постанов

правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня
2011 року N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від
12 жовтня 2007 року N 18-6 ( z1241-07 ) "Про затвердження Порядку
розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо
пенсійного забезпечення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 02 листопада 2007 року за N 1241/14508, таку зміну: у преамбулі слова та цифри "пункту 12 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого Указом Президента України від
01.03.2001 N 121 ( 121/2001 ) (із змінами)" замінити словами та
цифрами "пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року
N 384 ( 384/2011 )".
2. Внести до Порядку розгляду скарг на рішення органів
Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
12 жовтня 2007 року N 18-6 ( z1241-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02 листопада 2007 року за
N 1241/14508, такі зміни: у пунктах 1, 4 слова "управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах" в усіх відмінках замінити
словами "управління Пенсійного фонду України у районах, містах,
районах у містах, а також у містах та районах" у відповідних
відмінках; у пункті 14 слова "конфіденційною" та "Інструкцією про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в Пенсійному
фонді України та його органах" замінити відповідно словами
"службовою" та "Інструкцією про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять службову інформацію, в Пенсійному
фонді України та його органах ( z0583-02 )".
3. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від
25 січня 2008 року N 3-1 ( z0200-08 ) "Про затвердження Порядку
подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного
грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду
України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 березня
2008 року за N 200/14891, таку зміну: у преамбулі слова та цифри "статті 43 Закону України "Про
статус суддів" (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.10.2007 N 1261" замінити словами та цифрами "статті 138
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ),
пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384
( 384/2011 )".
4. Внести до Порядку подання документів для призначення і
виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у
відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008
року N 3-1 ( z0200-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 березня 2008 року за N 200/14891, такі зміни: пункт 1.1 розділу І після слів "управлінь Пенсійного фонду
України у районах, містах, районах у містах" доповнити словами ",
а також у містах та районах"; абзац восьмий пункту 2.1 розділу II викласти у такій
редакції: "документ про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (оригінал документа повертається). Особи,
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку в
паспорті, подають копію сторінки паспорта з відміткою про те, що
особа має право здійснювати будь-які платежі без реєстраційного
номера облікової картки платника податків;"; у пункті 4.2 розділу IV слова та цифри "статтею 43 Закону
України "Про статус суддів" замінити словами та цифрами
"статтею 139 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ); у тексті додатку 1 до цього Порядку ( z0200-08 ) слова
"ідентифікаційний номер" замінити словами "реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності)".
5. Внести до Переліку та порядку подання документів,
необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність",
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 06
квітня 2011 року N 10-3 ( z0816-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за N 816/19554,
такі зміни: у пункті 2 слова "управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах" замінити словами "управління
Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а
також у містах та районах"; у додатках 1, 3 до цього Переліку ( z0816-11 ) слово та цифри
"від 08.05.96 N 332-р" замінити словом та цифрами "від 12.11.97
N 649-р ( 649-97-р )"; у додатках 4, 5 до цього Переліку ( z0816-11 ) слова "Довідка
видана на підставі ______________________________________________"

(особових рахунків, платіжних відомостей

або інших документів про нараховану

та сплачену заробітну плату)
замінити словами "Довідка видана на підставі ____________________ _______________________________________________________________".

(первинних документів про нараховану заробітну плату особових рахунків, платіжних відомостей, інших документів)
6. Внести до Порядку складання, подання запиту на публічну
інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
15 серпня 2011 року N 22-1 ( z1150-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2011 року за N 1150/19888,
таку зміну: у пункті 4.1 розділу IV слова та цифри "Примірної інструкції
з діловодства у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ) (із
змінами)" замінити словами та цифрами "Типової інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п )".
7. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України
(Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
8. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Пенсійного фонду України
Никитенко В.С.
В.о. Голови правління В.Кравчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
соціальної політики України Н.Королевська
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: