open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2013  № 47


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 345/22877

Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 895 від 14.11.2014
№ 440 від 21.04.2015}

Відповідно до статті 49 Закону України "Про зайнятість населення" та статей 16, 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (М. Шамбір) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
11.02.2013  № 47,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
11.02.2013 № 2-3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 345/22877

ПОРЯДОК
відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку

{У тексті Порядку слова „територіальний орган” в усіх відмінках та числах замінено словами „управління державної служби зайнятості” у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 440 від 21.04.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою пенсій особам, яким вони призначені відповідно до частини першої статті 49 Закону України „Про зайнятість населення” та Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” достроково до 01 січня 2015 року, та оплатою послуг за їх доставку (далі - особи, яким достроково призначена пенсія).

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 440 від 21.04.2015}

2. Відшкодуванню підлягають суми пенсій, які виплачені в період, починаючи з дати їх призначення, до дати досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, індексації, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім тих, що відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету), допомоги на поховання та коштів, витрачених Пенсійним фондом України на доставку зазначених виплат (далі - витрати Пенсійного фонду).

Відшкодування витрат Пенсійного фонду щодо пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", за період після досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку здійснюється у частині, що перевищує розмір пенсії, визначений за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 440 від 21.04.2015}

3. Відшкодування витрат Пенсійного фонду здійснюється на підставі подання щодо перерахування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) на відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку (далі - подання) (додаток 1) та списку осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 2), які подаються головним управлінням Пенсійного фонду України в місті Києві, управліннями Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - управління Пенсійного фонду) до 1 числа місяця, у якому проводяться виплати, до відповідного управління державної служби зайнятості в районі, місті, районі у місті або у місті та районі (далі - управління державної служби зайнятості).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 440 від 21.04.2015}

4. Фінансування відповідним управлінням державної служби зайнятості видатків на відшкодування витрат Пенсійного фонду у розмірі місячної потреби на ці виплати здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, до 06 числа місяця, у якому проводяться виплати.

5. Протягом двох робочих днів після отримання коштів на рахунок відповідне управління державної служби зайнятості перераховує кошти управлінню Пенсійного фонду.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 895 від 14.11.2014}

6. Для проведення звірки списків осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", та остаточного розрахунку щодо відшкодування витрат органам Пенсійного фонду управління Пенсійного фонду до 1 числа місяця, наступного за звітним, подає управлінню державної служби зайнятості звіт про фактичні витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються з Фонду (додаток 3), та список померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 4).

Результати проведеної звірки враховуються при фінансуванні видатків на відшкодування витрат Пенсійного фонду за наступний місяць.

7. У разі виявлення управлінням Пенсійного фонду фактів надміру виплаченої пенсії, витрати на яку відшкодовані за рахунок коштів Фонду, управління Пенсійного фонду подає до управління державної служби зайнятості список осіб, щодо яких виявлено факти надміру виплаченої пенсії відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (додаток 5).

Після утримання управлінням Пенсійного фонду з особи суми переплати пенсії (у тому числі частково) обсяг витрат Пенсійного фонду зменшується на суму утримання, що підлягає відшкодуванню у звітному місяці. У разі неможливості зменшення обсягу витрат Пенсійного фонду, що підлягає відшкодуванню у звітному місяці, сума утримання в порядку календарної черговості виникнення переплати повертається:

на рахунок відповідного управління державної служби зайнятості, відкритого для зарахування інших надходжень до Фонду, якщо утримано переплату за минулий рік;

на рахунок управління державної служби зайнятості, з якого перераховувалися кошти, якщо утримано суму переплати за поточний рік.

8. Щомісяця, до 7 числа місяця, наступного за звітним, між управлінням державної служби зайнятості та управлінням Пенсійного фонду складається акт звірки взаємних розрахунків наростаючим підсумком з початку року (додаток 6).

В акті звірки фактичні витрати Пенсійного фонду відображаються, виходячи з обсягу витрат, що підлягали відшкодуванню на підставі даних, зазначених у поданнях, наданих до управління державної служби зайнятості протягом звітного періоду.

Під час звірки управління Пенсійного фонду за запитами управлінь державної служби зайнятості надають додаткову інформацію щодо розміру та виплати пенсій.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 440 від 21.04.2015}

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Міністерства соціальної
політики УкраїниМ. Шамбір

Директор Департаменту
зведеного бюджету
Пенсійного фонду України

С. Дяченко
Додаток 1
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Подається до 1 числа поточного місяця
управлінням Пенсійного фонду України
управлінню державної служби зайнятості

Кому подається _____________________________________
                             (найменування і місцезнаходження одержувача)

Управління Пенсійного фонду України _________________________________________
                                                                                       (найменування і місцезнаходження та банківські реквізити)

ПОДАННЯ
щодо перерахування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату пенсії, достроково призначеної, та оплату послуг за її доставку
за ________________ 20__ року
(місяць)

Відповідно до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її доставку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 47 та постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-3, за __________ 20__ року відшкодуванню підлягає
_________________________________________________________________________ грн.
                                                                   (сума цифрами та словами)

Керівник

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ рокуВиконавець __________________

Тел. _________________________Додаток 2
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Подається до 1 числа поточного місяця
управлінням Пенсійного фонду України
управлінню державної служби зайнятості

Кому подається _____________________________________
                             (найменування і місцезнаходження одержувача)

Управління Пенсійного фонду України _________________________________________
                                                                                                                   (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення",
за ________________ 20__ року
(місяць)

№ з/п

№ особового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце проживання

Сума виплаченої пенсії, грн

Сума витрат на доставку пенсії, грн

Загальна сума витрат, пов'язаних із достроковим виходом особи на пенсію, грн

Дата припинення відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду на випадок безробіття

Дата, реєстраційний номер клопотання та управління державної служби зайнятості, що його видало

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

усього (гр.5+гр.8)

у тому числі

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету

відшкодовується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр.5-гр.6)

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету

відшкодовується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр.8-гр.9)

додаткова пенсія,надбавки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету (гр.6+гр.9)

відшкодовується за рахунок коштів Фонду на випадок безробіття (гр.7+гр.10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М.П.

Керівник

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ року


Додаток 3
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Подається до 1 числа місяця,
наступного за звітним,
управлінням Пенсійного фонду України
управлінню державної служби зайнятості

Кому подається _____________________________________
                             (найменування і місцезнаходження одержувача)

Управління Пенсійного фонду України _________________________________________
                                                                                                                   (найменування і місцезнаходження)

ЗВІТ
про фактичні витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
за _____________ 20__ року
(місяць)

П.І.Б. осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"

Загальна чисельність пенсіонерів (осіб)

У тому числі

Сума витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на пенсію, грн

у тому числі

Чисельність осіб, щодо яких виявлено факти надміру виплаченої пенсії

Суми, надміру виплачених пенсій, утримані з осіб у звітному місяці, грн

Сума коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, перерахованих у звітному періоді, грн

Загальна сума витрат, що підлягає відшкодуванню з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, грн (гр.6 -гр.17 -гр.18)

фактично виплачена пенсія, грн

виплачена допомога на поховання, грн

витрати на доставку пенсії та допомоги на поховання, грн

Померлих пенсіонерів (осіб)

усього (гр. 7 + гр. 10 + гр. 13)

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету (гр. 8 + гр.11 + гр.14)

підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр. 9 + гр. 12 + гр. 15)

додаткова пенсія, надбав- ки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету

підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр.7 - гр. 8)

додаткова пенсія, надбавки і підвищення, які відшкодовуються з державного бюджету

підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр.10 - гр. 11)

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр. 13 - гр. 14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
М.П.

Керівник

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" _________ 20__ р.

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 4
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Подається до 1 числа місяця,
наступного за звітним,
управлінням Пенсійного фонду України
управлінню державної служби зайнятості

Кому подається _____________________________________
                             (найменування і місцезнаходження одержувача)

Управління Пенсійного фонду України _________________________________________
                                                                                                                   (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення",
за _______________ 20__ року
(місяць)

№ з/п

№ особового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце  проживання

Дата смерті

Розмір виплаченої допомоги на поховання, грн

Витрати на доставку допомоги на поховання, грн

Загальна сума витрат на допомогу на поховання та її доставку, грн

Дата припинення відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М.П.

Керівник

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ року


Додаток 5
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Подається до 1 числа місяця,
наступного за звітним,
управлінням Пенсійного фонду України
управлінню державної служби зайнятості

Кому подається _____________________________________
                             (найменування і місцезнаходження одержувача)

Управління Пенсійного фонду України _________________________________________
                                                                                                                   (найменування і місцезнаходження)

СПИСОК
осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та за якими виявлено факти надміру виплаченої пенсії,
за ______________ 20__ року
(місяць)

№ з/п

№ особового рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Місце проживання

Виявлена сума надміру виплаченої пенсії, грн

Витрати на доставку пенсії, грн

Загальні витрати, що підлягають поверненню, грн

Залишок суми надміру виплаченої пенсії, що підлягає утриманню з особи на початок звітного місяця, грн

Утримано з особи у звітному місяці, грн

Залишок суми надміру виплаченої пенсії, що підлягає утриманню з особи на кінець звітного місяця, грн

загальна сума

у тому числі

загальна сума

у тому числі

загальна сума (гр.5+гр.7)

у тому числі

загальна сума

у тому числі

сума надміру виплаченої пенсії, утримана з особи, грн

період, за який здійснено утримання суми надміру виплаченої пенсії з особи

загальна сума

у тому числі

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (гр.6+гр.8)

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

загальна сума

у тому числі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

М.П.

Керівник

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ року


Додаток 6
до Порядку відшкодування Пенсійному
фонду України за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття витрат на виплату
достроково призначеної пенсії та оплату
послуг за її доставку


Складається між управлінням
Пенсійного фонду України
та управлінням державної служби зайнятості
до 7 числа місяця, наступного за звітним

АКТ
звірки взаємних розрахунків

____ _________ 20___ року

м. ___________________

Між управлінням державної служби зайнятості ___________________________________________________
                                                                                                      (найменування і місцезнаходження)

та __________________________________________________________________________
                                  (найменування і місцезнаходження управління Пенсійного фонду України)

складено акт про проведену перевірку взаємних розрахунків станом на ________________

грн

Зміст запису

Управління державної служби зайнятості

Управління Пенсійного фонду України


дебет

кредит

дебет

кредит

Залишок заборгованості станом на 01 січня 20___ року

Фактичні витрати * Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій і допомог на поховання, що підлягали відшкодуванню у звітному періоді

Перераховано коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду

Залишок заборгованості станом на 01січня 20___ року

__________
Примітка.Повернуто коштів на рахунок інших надходжень до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:
за даними управління Пенсійного фонду України, грн -;
за даними управління державної служби зайнятості, грн -.

М.П.

М.П.

Головний бухгалтер
управління державної служби зайнятості

Головний бухгалтер управління
Пенсійного фонду

__________
* Фактичні витрати Пенсійного фонду відображаються, виходячи з обсягу витрат Пенсійного фонду, зазначених у поданнях, які надані до управління державної служби зайнятості протягом звітного періоду.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: