open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2013  № 201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2013 р.
за № 346/22878

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 1464 від 18.09.2017}

Відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення в установленому порядку забезпечити розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 року за № 29/11903 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В.о. Голови
Антимономольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
А.А. МаксютаР. Кузьмін

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
15.02.2013  № 201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2013 р.
за № 346/22878

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

1. Разом із заявою про оренду цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його (її) структурного підрозділу (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

проект договору оренди об'єкта;

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

{Пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства.

{Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

2. Разом із заявою про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

проект договору оренди об'єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

{Пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками).

{Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

3. Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

проект договору оренди об'єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1464 від 18.09.2017}

Начальник Управління
з питань управління
державним майном
та орендних відносинВ. Пількевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: