open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.02.2013  № 134

ЖУРНАЛ
обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу
(Форма № 497/о)

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.02.2013  № 134


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 370/22902

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 497/о «Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 497/о «Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу» (далі – форма № 497/о).

2. У лівому верхньому куті форми № 497/о зазначають найменування та місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Форма № 497/о заповнюється в лабораторіях, які отримують діагностичні набори, реагенти, вироби медичного призначення та проводять скринінг. Набори, реагенти, вироби обліковуються окремо залежно від джерел фінансування (державний бюджет, гуманітарна допомога тощо). Форма № 497/о заповнюється матеріально відповідальною особою, що відповідає за облік наборів, реагентів, виробів медичного призначення.

3. На титульній сторінці форми № 497/о вказуються найменування лабораторії, де проводяться дослідження та використовуються набори, реагенти, вироби медичного призначення; цифровим способом зазначаються число, місяць і рік початку та закінчення форми № 497/о; прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи.

4. Форма № 497/о повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою і підписом керівника.

5. При кожному надходженні та використанні наборів, реагентів, виробів вносять відповідний запис у форму № 497/о. На одній сторінці обліковується одне найменування набору, реагенту, виробу з однаковою торговою назвою, назвою фірми-виробника, серією, терміном придатності. Для обліку одного найменування набору, реагенту, виробу залишають декілька сторінок; у разі закінчення сторінки або сторінок роблять перенос на іншу, при цьому вказують: «Перенесено на стор. №__». У разі початку нової сторінки паспортна частина форми № 497/о заповнюється повністю.

6. Для зручності пошуку наборів, реагентів, виробів у формі № 497/о заповнюється зміст, де зазначаються їх найменування (повне торгове найменування, серія, фірма-виробник) та номер сторінок, на яких вони обліковуються.

7. У пункті 1 паспортної частини форми № 497/о зазначаються повне торгове найменування набору, реагенту, виробу, серія відповідно до прибуткового документа.

8. У пункті 2 паспортної частини форми № 497/о вказується найменування фірми-виробника набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

9. У пункті 3 паспортної частини форми № 497/о вказується одиниця виміру набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

10. У пункті 4 паспортної частини форми № 497/о зазначається термін придатності отриманого набору, реагенту, виробу (за наявності).

11. У графі 1 паспортної частини форми № 497/о вказуються цифровим способом число, місяць та рік надходження набору, реагенту, виробу в лабораторію.

12. У графі 2 паспортної частини форми № 497/о зазначаються найменування постачальника, номер та дата прибуткового документа.

13. У графі 3 паспортної частини форми № 497/о вказуються найменування документа про розподіл (наказ, лист тощо), видавець, номер та дата цього документа.

14. У графі 4 паспортної частини форми № 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, які надійшли.

15. У графі 5 паспортної частини форми № 497/о цифровим способом вказуються число, місяць та рік використання набору, реагенту, виробу в лабораторії.

16. У графі 6 паспортної частини форми № 497/о цифровим способом прописується кількість наборів, реагентів, виробів, які використано. Для діагностичних наборів вказують кількість використаних цілих наборів, для реагентів – кількість у мілілітрах.

17. У графі 7 паспортної частини форми № 497/о ставиться підпис особи, що використала набір, реагенти, виріб у лабораторії.

18. У графі 8 паспортної частини форми № 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, яка залишилася після використання. Для діагностичних наборів у залишку вказують кількість цілих наборів, для реагентів – кількість у мілілітрах.

19. Строк зберігання форми № 497/о - 5 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: