open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.02.2013  № 640


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 462/22994

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1997 від 15.11.2018}

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 1549 від 25.06.2015
№ 1455 від 21.08.2018}

Відповідно до статті 15, пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2004 року № 86 "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за № 489/9088;

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2005 року № 4239 "Про внесення змін та доповнень до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 року за № 768/11048;

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 травня 2007 року № 7270 "Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 травня 2007 року за № 536/13803.

3. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту "д" підпункту 3.1.1 та підпунктів "д" і "е" підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу ІІІ, підпункту "д" підпункту 4.1.1 та підпунктів "г" і "е" підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу ІV та підпунктів "ґ" і "д" підпункту 5.2.2 пункту 5.2 розділу V Порядку, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим розпорядженням.

6. Аудитори як у складі аудиторської фірми, так і як фізичні особи -підприємці, які отримали свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, до набрання чинності цим розпорядженням, мають право проводити аудиторські перевірки небанківських фінансових установ та надавати аудиторські висновки (звіти) за результатами аудиторських перевірок фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ відповідно до виданих свідоцтв до 30 червня 2013 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова Аудиторської палати України

М.Ю. Бродський


І. Нестеренко


Протокол засідання Комісії
від 26 лютого 2013 р.  № 15
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
26.02.2013  № 640


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 462/22994

ПОРЯДОК
ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері ринків фінансових послуг та аудиту.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - аудиторська фірма або аудитор як фізична особа - підприємець, що подає до Нацкомфінпослуг відповідні документи за процедурою, установленою цим Порядком;

реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (далі - Реєстр), - сукупність інформації про аудиторські фірми та аудиторів, які мають право на здійснення аудиторської діяльності відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та які можуть проводити аудиторські перевірки небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг;

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі - реєстраційна картка) - документ установленого цим Порядком зразка, який подається заявником до Нацкомфінпослуг для внесення інформації про нього до Реєстру;

свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (далі - Свідоцтво), - документ установленого цим Порядком зразка (додаток 1), що підтверджує факт включення заявника до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про аудиторську діяльність" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.3. Нацкомфінпослуг включає аудиторську фірму або аудитора до Реєстру, продовжує строк дії Свідоцтва, вносить зміни до Реєстру, видає дублікат Свідоцтва на підставі відповідної заяви та пакета документів, що подаються заявником згідно з вимогами цього Порядку.

1.4. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг на електронних носіях. Нацкомфінпослуг є розпорядником та адміністратором Реєстру.

1.5. Відкритою для користувачів є така інформація з Реєстру:

інформація про аудитора (прізвище, ім’я та по батькові, населений пункт проживання);

інформація про аудиторську фірму (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформація про керівника аудиторської фірми (прізвище, ім’я та по батькові);

реквізити та термін дії Свідоцтва.

1.6. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України.

1.7. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні заявник або уповноважена ним відповідно до законодавства особа пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва повинен бути засвідчений підписом заявника або уповноваженою ним особою відповідно до законодавства із зазначенням дати отримання в книзі обліку Свідоцтв.

1.8. Аудиторська фірма або аудитор як фізична особа - підприємець (далі - аудитор) має право проводити аудиторську перевірку (аудит) небанківської фінансової установи та надавати аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківської фінансової установи виключно протягом строку дії Свідоцтва, якщо заявник відповідає вимогам статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність".

1.9. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншим аудиторським фірмам або аудиторам.

1.10. Достовірність інформації, поданої до Нацкомфінпослуг для внесення до Реєстру, забезпечується аудиторською фірмою або аудитором.

1.11. Нацкомфінпослуг за результатами аналізу або перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківської фінансової установи, достовірність яких була підтверджена висновком (звітом) аудиторської фірми або аудитором, має право звернутись до аудиторської фірми або аудитора для надання пояснень стосовно аудиторського висновку (звіту).

Аудиторська фірма або аудитор зобов’язані надати Нацкомфінпослуг на її вимогу письмові пояснення з викладених у запиті питань у встановлені нею строки.

1.12. Перелік аудиторських фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

1.13. Обробка персональних даних Нацкомфінпослуг здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Процедура розгляду документів, наданих аудитором або аудиторською фірмою до Нацкомфінпослуг

2.1. Документи щодо включення до Реєстру заявник направляє до Нацкомфінпослуг поштою або подає особисто або через уповноважену ним відповідно до законодавства особу у швидкозшивачі.

Документи щодо продовження строку дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та щодо виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру заявник направляє до Нацкомфінпослуг поштою або подає особисто або через уповноважену ним відповідно до законодавства особу.

2.2. Документи, подані заявником до Нацкомфінпослуг, повинні:

а) відповідати вимогам цього Порядку;

б) містити достовірну інформацію;

в) бути подані та містити інформацію в повному обсязі, передбаченому цим Порядком.

2.3. При розгляді документів, поданих заявником, Нацкомфінпослуг може зробити письмовий запит, який має надіслати на адресу місцезнаходження/проживання заявника, щодо пояснення окремої інформації, що міститься у поданих документах, та/або щодо надіслання документів, що уточнюють інформацію, подану до Нацкомфінпослуг. При цьому надсилання такого письмового запиту не може бути підставою для продовження терміну розгляду документів заявника.

2.4. Рішення про включення до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.

Рішення про внесення змін до Реєстру, рішення про видачу дубліката Свідоцтва та про визнання недійсним бланка оригіналу Свідоцтва приймаються особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг (далі - уповноважена особа).

2.5. Нацкомфінпослуг здійснює розгляд документів заявника щодо:

включення до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру протягом 30 календарних днів з дати їх надходження;

видачі дубліката Свідоцтва протягом 15 робочих днів з дати їх надходження.

2.6. Нацкомфінпослуг має право залишити документи, надані заявником, без розгляду у разі невиконання вимог підпункту "в" пункту 2.2 цього розділу, а також у разі ненадання заявником запрошених відповідно до пункту 2.3 цього розділу уточнених документів у встановлені Нацкомфінпослуг строки, про що надсилається заявникові повідомлення.

2.7. Рішення про відмову у включенні до Реєстру, відмову у продовженні строку дії Свідоцтва, відмову у внесенні змін до Реєстру та відмову у видачі дубліката Свідоцтва приймаються в разі подання заявником документів, які не відповідають вимогам, визначеним у підпунктах "а", "б" пункту 2.2 цього розділу.

2.8. Рішення про відмову у включенні до Реєстру, відмову у продовженні строку дії Свідоцтва приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом із зазначенням підстави.

Рішення про залишення документів без розгляду, про відмову у внесенні змін до Реєстру та про відмову у видачі дубліката Свідоцтва приймаються уповноваженою особою із зазначенням підстави.

2.9. Свідоцтво та дублікат Свідоцтва підписує уповноважена особа. Підпис засвідчується відбитком печатки Нацкомфінпослуг.

2.10. Повідомлення щодо прийнятого рішення про включення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачу дубліката Свідоцтва та повідомлення із зазначенням підстави щодо прийнятого рішення про залишення документів без розгляду, про відмову у включенні до Реєстру, відмову у внесенні змін до Реєстру, відмову у продовженні строку дії Свідоцтва та відмову у видачі дубліката Свідоцтва надсилається заявникові в письмовій формі не пізніше п’ятого робочого дня з дати прийняття відповідного рішення.

ІІІ. Включення аудиторської фірми та аудитора до Реєстру

3.1. Для включення до Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

3.1.1. Аудитор:

а) заяву аудитора про включення до Реєстру, складену згідно з додатком 2 до цього Порядку;

б) реєстраційну картку аудитора, складену згідно з додатком 3 до цього Порядку;

в) засвідчену копію чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

{Підпункт "в" підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

г) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України;

ґ) копію чинного сертифіката аудитора;

д) засвідчену копію документа, який підтверджує удосконалення аудитором професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг.

{Підпункт "д" підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

3.1.2. Аудиторська фірма:

а) заяву аудиторської фірми про включення до Реєстру, складену згідно з додатком 4 до цього Порядку;

б) реєстраційну картку аудиторської фірми, складену згідно з додатком 5 до цього Порядку;

в) засвідчену копію чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

{Підпункт "в" підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

г) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України;

ґ) копію чинного сертифіката аудитора - керівника фірми;

д) копії чинних сертифікатів аудиторів не менше ніж двох аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи;

е) засвідчені копії документів, які підтверджують удосконалення професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг - не менше ніж двох сертифікованих аудиторів фірми, які мають право підпису аудиторських висновків (звітів) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг.

ідпункт "е" підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1549 від 25.06.2015, № 1455 від 21.08.2018}

IV. Продовження строку дії Свідоцтва

4.1. Для продовження строку дії Свідоцтва заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

4.1.1. Аудитор:

а) заяву про продовження строку дії Свідоцтва, складену згідно з додатком 6 до цього Порядку;

б) засвідчену копію чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

{Підпункт "б" підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

в) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України;

г) копію чинного сертифіката аудитора;

ґ) оригінал Свідоцтва;

д) засвідчену копію документа, який підтверджує удосконалення аудитором професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг.

{Підпункт "д" підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

4.1.2. Аудиторська фірма:

а) заяву про продовження строку дії Свідоцтва, складену згідно з додатком 6 до цього Порядку;

б) засвідчену копію чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

{Підпункт "б" підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

в) копію чинного сертифіката аудитора - керівника фірми;

г) копії чинних сертифікатів аудиторів не менше ніж двох аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи;

ґ) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України;

д) оригінал Свідоцтва;

е) засвідчені копії документів, які підтверджують удосконалення професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг - не менше ніж двох сертифікованих аудиторів фірми, які мають право підпису аудиторських висновків (звітів) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг.

ідпункт "е" підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1549 від 25.06.2015, № 1455 від 21.08.2018}

4.2. Вказані документи подаються не раніше ніж за місяць до дати закінчення строку дії Свідоцтва, але не пізніше ніж через 45 календарних днів від дати закінчення строку дії Свідоцтва.

4.3. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у продовженні строку дії Свідоцтва або залишення документів, наданих заявником для продовження строку дії Свідоцтва, без розгляду заявник має право повторно подати доопрацьовані документи протягом 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг.

Повторно подані заявником документи розглядаються Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати їх надходження.

4.4. При повторному продовженні строку дії Свідоцтва аудиторській фірмі або аудитору видається нове Свідоцтво з одночасним анулюванням попереднього Свідоцтва.

V. Внесення змін до Реєстру

5.1. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна:

5.1.1. Для аудитора:

а) прізвища, імені, по батькові;

б) номера, серії та дати видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

в) місця проживання.

5.1.2. Для аудиторської фірми:

а) найменування;

б) місцезнаходження;

в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

г) керівника аудиторської фірми та/або працівників (сертифікованих аудиторів), які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг.

5.2. У випадку зміни даних, перелічених у підпунктах 5.1.1 та 5.1.2 пункту 5.1 цього розділу, заявник зобов’язаний протягом місяця подати до Нацкомфінпослуг такі документи:

5.2.1. Аудитор:

а) заяву про внесення змін до Реєстру, складену згідно з додатком 7 до цього Порядку;

б) реєстраційну картку аудитора з відповідними змінами, складену згідно з додатком 3 до цього Порядку;

в) засвідчену копію свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, у разі зміни зазначеної в ньому інформації.

{Підпункт "в" підпункту 5.2.1 пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

5.2.2. Аудиторська фірма:

а) заяву про внесення змін до Реєстру, складену згідно з додатком 7 до цього Порядку;

б) реєстраційну картку аудиторської фірми з відповідними змінами, складену згідно з додатком 5 до цього Порядку;

в) засвідчену копію свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, у разі зміни зазначеної в ньому інформації;

{Підпункт "в" підпункту 5.2.2 пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

г) копію(ї) сертифіката(ів) аудитора - керівника аудиторської фірми та/або працівників фірми (сертифікованих аудиторів) (у разі зміни керівника аудиторської фірми та/або працівників фірми (сертифікованих аудиторів));

ґ) засвідчену(і) копію(ї) документа(ів), який(і) підтверджує(ють) удосконалення професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг - сертифікованого(их) аудитора(ів) фірми, який(і) має(ють) право підпису аудиторських висновків (звітів) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг (у разі зміни керівника аудиторської фірми та/або працівника(ів) фірми (сертифікованих аудиторів)).

{Підпункт "ґ" підпункту 5.2.2 пункту 5.2 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1549 від 25.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

{Підпункт "д" підпункту 5.2.2 пункту 5.2 розділу V виключено на підставі Розпорядження Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1549 від 25.06.2015}

5.3. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної в Свідоцтві, заявник разом з документами, передбаченими пунктом 5.2 цього розділу, подає оригінал Свідоцтва.

5.4. У разі внесення змін до Реєстру, що стосуються інформації, зазначеної в Свідоцтві, уповноважена особа приймає рішення про визнання недійсним бланка оригіналу Свідоцтва, що містить дані, які втратили достовірність, та про видачу нового Свідоцтва замість визнаного недійсним.

5.5. Внесення змін до Реєстру здійснюється Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати надходження відповідної заяви.

5.6. У разі виявлення Нацкомфінпослуг порушення у діях аудиторської фірми або аудитора, пов’язаного з неподанням у встановленому порядку інформації про зміну даних в документах аудиторської фірми або аудитора, що подавалися для включення до Реєстру, Нацкомфінпослуг надсилає аудиторській фірмі або аудитору вимогу щодо усунення порушень.

Аудиторська фірма або аудитор зобов’язані надати документи, передбачені пунктом 5.2 цього розділу, протягом 30 календарних днів з дня надіслання Нацкомфінпослуг вимоги щодо усунення порушень.

VI. Видача дубліката Свідоцтва

6.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва, строк дії якого не закінчився, є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

6.2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до Нацкомфінпослуг та подати:

а) заяву про видачу дубліката Свідоцтва, складену згідно з додатком 8 до цього Порядку;

б) примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

6.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його значного пошкодження, заявник надає до Нацкомфінпослуг:

а) заяву про видачу дубліката Свідоцтва, складену згідно з додатком 8 до цього Порядку;

б) пошкоджене Свідоцтво.

6.4. Нацкомфінпослуг протягом 15 календарних днів з дати отримання відповідної заяви приймає рішення про видачу дубліката Свідоцтва та про визнання недійсним бланка оригіналу Свідоцтва, що був втрачений або пошкоджений, з внесенням відповідних змін до Реєстру та видає заявникові дублікат Свідоцтва замість втраченого або пошкодженого.

6.5. На дублікаті Свідоцтва в правому верхньому куті лицьового боку зазначається "Дублікат", а також у дублікаті зберігаються записи про строк дії Свідоцтва та дату і номер розпорядження Нацкомфінпослуг, які були зазначені у втраченому або пошкодженому Свідоцтві.

VII. Виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру та анулювання Свідоцтва

7.1. Підставами для прийняття рішення Нацкомфінпослуг про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:

а) заява аудиторської фірми або аудитора про виключення з Реєстру, складена згідно з додатком 9 до цього Порядку;

б) виявлення Нацкомфінпослуг фактів недостовірності фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ, достовірність якої було підтверджено аудиторським висновком (звітом);

в) надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми або аудитора, що подані до Нацкомфінпослуг, яка стала відома Нацкомфінпослуг після включення аудиторської фірми або аудитора до Реєстру;

г) ненадання аудитором або аудиторською фірмою необхідних документів для продовження строку дії Свідоцтва в терміни, визначені пунктами 4.2 та 4.3 розділу IV цього Порядку;

ґ) втрата аудиторською фірмою або аудитором права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність";

д) невідповідність (два рази і більше протягом терміну дії Свідоцтва) аудиторського висновку (звіту), складеного аудиторською фірмою або аудитором, вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Нацкомфінпослуг, нормам і стандартам аудиту, затвердженим Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики;

е) систематичне (два рази і більше протягом дії Свідоцтва) невиконання вимог Нацкомфінпослуг щодо усунення порушень, які були надіслані аудиторській фірмі або аудитору відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Порядку.

7.2. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах "б", "в" та "д" пункту 7.1 цього розділу, заявник може бути включеним до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення з Реєстру.

7.3. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадку, передбаченому в підпунктах "г", "е" пункту 7.1 цього розділу, заявник може бути включеним до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення з Реєстру.

7.4. Нацкомфінпослуг у разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадку, передбаченому підпунктами "б" та "д" пункту 7.1 цього розділу, повідомляє про виключення такої особи з Реєстру Аудиторську палату України.

У разі виявлення Нацкомфінпослуг невідповідності аудиторського висновку (звіту) вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Нацкомфінпослуг, нормам і стандартам аудиту, затвердженим Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики, Нацкомфінпослуг про це повідомляє Аудиторську палату України.

7.5. Рішення Нацкомфінпослуг про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

7.6. Інформація про анулювання Свідоцтва зазначається у рішенні про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру.

7.7. Копія розпорядження Нацкомфінпослуг про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру має бути надіслана рекомендованим листом або вручена особисто керівнику аудиторської фірми або аудитору протягом 15 робочих днів з дати прийняття цього розпорядження.

7.8. Аудиторська фірма або аудитор, щодо яких прийняте рішення про виключення з Реєстру, зобов’язані протягом 15 робочих днів із дня отримання такого рішення повернути Свідоцтво до Нацкомфінпослуг.

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установамиВ.Г. Логвіновський
Додаток 1
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

СВІДОЦТВО
про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ


Додаток 2
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
аудитора про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 3
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА АУДИТОРА

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 4
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
аудиторської фірми про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1549  від 25.06.2015, № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 5
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
аудиторської фірми

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 6
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
про продовження строку дії свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 7
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 8
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}


Додаток 9
до Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ

ЗАЯВА
про виключення з реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: