open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 448/22980

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 731 від 30.11.2015}

Про затвердження Змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (зі змінами), з метою упорядкування деяких питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року № 174 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 року за № 1130/14397, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політикиІУкраїни -
керівник апарату


В.М. Коломієць
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
27.02.2013  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 448/22980

ЗМІНИ
до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Абзац третій пункту 1.12 розділу І виключити.

2. У розділі ІІІ:

2.1. У пункті 15.6 глави 15 слова “що відповідає розміру затвердженого фонду преміювання за розрахунковий період” замінити словами “який встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення”.

2.2. У главі 16:

2.2.1. У пункті 16.1:

в абзаці першому слово “виплачується” замінити словом “надається”, а після слів “грошового забезпечення” доповнити словами “на день вибуття у таку відпустку”;

абзац другий виключити.

2.2.2. У пункті 16.2:

слово “склад” замінити словом “складу”, а після слів “чергову відпустку” доповнити словами “та в якому зазначається її конкретний розмір”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі поділу особою рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку відпустки на дві частини матеріальна допомога для оздоровлення надається при вибутті в першу частину відпустки.”.

2.2.3. Пункт 16.3 після слів “проходили службу” доповнити словами “(військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу)”.

2.3. У главі 17:

2.3.1. У пункті 17.1:

в абзаці першому слово “виплачується” замінити словами “може надаватися”, а після слів “грошового забезпечення” доповнити словами “на день звернення”;

в абзаці другому слово “Конкретний” замінити словом “Граничний”.

2.3.2. Пункт 17.2 викласти в такій редакції:

“17.2. Для отримання вказаної допомоги особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку подає мотивований рапорт на ім’я керівника підпорядкованого органу, а керівник підпорядкованого органу та особа начальницького складу Держспецзв’язку, яка проходить службу в Адміністрації (з клопотанням керівника структурного підрозділу Адміністрації), - на ім’я Голови Держспецзв’язку.

Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі наказу про особовий склад, в якому зазначається її конкретний розмір.”.

2.3.3. Пункт 17.3 після слів “проходили службу” доповнити словами “(військову службу або службу на посадах осіб рядового і начальницького складу)”.

2.4. Абзац перший пункту 18.2 глави 18 після слова “здійснюється” доповнити словами “одночасно з виплатою грошового забезпечення”.

3. Додатки 1, 2 до Інструкції після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Інші відомості: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

4. Додаток 3 до Інструкції після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Інші відомості: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

5. Додаток 4 до Інструкції після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“Інші відомості: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

6. Додаток 5 до Інструкції після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“Інші відомості: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

Т.в.о. директора
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниА.М. Бей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: