open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

05.03.2013 N 276

( z0458-13 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2013 р.

за N 459/22991

ЗМІНИ

до Типового договору оренди

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)

майна, що належить до державної власності

( z0931-00 )

1. У пункті 1.1 глави 1 слова "зі звітом про оцінку" замінити
словами "з висновком про вартість".
2. У главі 3:
2.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 року N 786, і становить без ПДВ за базовий місяць
розрахунку _________ 20__ р. _______ грн.

(місяць)
У разі якщо орендар визначений за результатами конкурсу на
право оренди державного майна, цей пункт викладається в такій
редакції: "3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на
право оренди державного майна і становить без ПДВ за базовий
місяць розрахунку _____________ 20___ р._________ грн.".

(місяць)
2.2. Пункт 3.3 доповнити реченням такого змісту: "Оперативна
інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою
статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного
майна України".
2.3. Пункт 3.9 викласти у такій редакції: "3.9. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до
бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок
майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку
з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для
забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються
вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру
зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року
N 226 (у редакції наказу Державного казначейства України від 29
травня 2008 року N 181), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 грудня 2002 року за N 1000/7288, та постанови Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 "Деякі питання
ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших
доходів бюджету" (зі змінами)".
2.4. Пункт 3.10 викласти в такій редакції: "3.10. Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати
забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної
плати за останній місяць (останні місяці) оренди. Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один
місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк".
3. У главі 5:
3.1. Пункт 5.4 викласти в такій редакції: "5.4. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату
до державного бюджету та Балансоутримувачу (у платіжних
дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу"
за зразком, який надає Орендодавець листом при укладенні договору
оренди)".
3.2. У пункті 5.6 слова "перевірки його стану і відповідності
напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим
Договором" замінити словами "контролю за його використанням та
виконанням умов Договору".
3.3. У пункті 5.10 слова "звітом про оцінку" замінити словами
"висновком про вартість".
3.4. У пункті 5.11 перше речення виключити.
4. Пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції: "8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача
виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду
за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем
вживати відповідних заходів реагування".
Начальник Управління з питань
управління державним майном
та орендних відносин В.Пількевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: