open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2011 N 1116
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2011 р.

за N 1263/20001
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }
Про внесення змін до Інструкції по інвентаризації

основних засобів, нематеріальних активів,

товарно-матеріальних цінностей,

грошових коштів і документів та розрахунків

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.94 за
N 202/412 (із змінами), схвалені Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі
зміни:
1.1. Підпункт "д" пункту 3 викласти у такій редакції: "д) за судовим рішенням або на підставі належним чином
оформленого документа органу, який відповідно до закону має право
вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках
інвентаризація має розпочатися у термін, зазначений у належним
чином оформленому документі зазначених органів, але не раніше дня
отримання підприємством відповідного документа;".
1.2. Доповнити підпункт 11.1 пункту 11 абзацом такого змісту: "У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на
підставі належним чином оформленого документа органу, який
відповідно до закону має право вимагати проведення такої
інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою)
можуть бути присутні при проведенні інвентаризації.".
1.3. Абзац третій підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11
виключити.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього
наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у
десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі
Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: