open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

16.09.2011 N 595

( z1159-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за N 1166/19904

ПОРЯДОК

забезпечення належних умов зберігання,

транспортування, приймання та обліку вакцин,

анатоксинів та алергену

туберкульозного в Україні

I. Загальні положення
1. Цей Порядок установлює належні умови зберігання,
транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного, що потребують особливих температурних
умов (далі - "холодовий ланцюг").
2. Цей Порядок поширюються на всі вакцини, анатоксини та
алерген туберкульозний, які потребують умов дотримання "холодового
ланцюга", що ввозяться або виробляються в Україні суб'єктами
господарювання незалежно від підпорядкування та форм власності. "Холодовий ланцюг" - безперервно функціонуюча система, що
забезпечує оптимальний температурний режим зберігання і
транспортування на всіх етапах переміщення вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного від підприємства-виробника до споживача.
3. Дотримання належних умов зберігання і транспортування
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного є необхідною та
обов'язковою умовою збереження показників якості (ефективності та
безпечності), визначених та затверджених сертифікатом якості, який
надається підприємством-виробником. Контроль за дотриманням умов
"холодового ланцюга" здійснюється відповідно до цього Порядку
Департаментом імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики
державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства
охорони здоров'я України" спільно з територіальними закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби України.
4. Вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний повинні
зберігатися та транспортуватися з дотриманням відповідних
температурних умов "холодового ланцюга", визначених в інструкціях
про їх застосування.
5. Зберігання препаратів за умови підвищеної температури
призводить до зменшення вмісту життєздатних мікробних клітин у
живих бактеріальних та вірусних вакцинах. Заморожування сорбованих препаратів призводить до десорбції
антигенів, що викликає значне зниження їх імуногенності, порушення
фізико-хімічної структури білків, падіння активності діючої
речовини. Недотримання умов зберігання та транспортування може
призвести не лише до зниження лікувально-профілактичних
властивостей вакцин та анатоксинів, а й до виникнення
непередбачених побічних та неспецифічних проявів.
6. При визначенні режиму зберігання і транспортування вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного необхідно керуватися
інструкціями про їх застосування.
7. Оптимальною для зберігання і транспортування вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного є температура у межах
від +2 до +8 град.C. Зберігання пероральної вакцини для профілактики поліомієліту
рекомендується відповідно до інструкції про її застосування в
замороженому стані при температурі від -15 до -25 град.C. При
зберіганні та транспортуванні вакцини в температурному режимі
від +2 до +8 град.C термін придатності зазначеної вакцини
6 місяців.
8. Категорично не допускається заморожування адсорбованих
вакцин, вакцини проти гепатиту B, розчинників для ліофілізованих
вакцин.
9. Вакцини повинні зберігатись у захищеному від світла місці.
10. Ліофілізовані вакцини повинні використовуватися разом з
розчинником одного виробника.
II. Структура "холодового ланцюга"
1. Основними складовими "холодового ланцюга" є наявність: спеціально підготовленого персоналу, що забезпечує
обслуговування холодильного обладнання, зберігання та постачання
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного до закладів
охорони здоров'я України; холодильного обладнання, транспортних засобів, що
забезпечують належні умови для зберігання та транспортування
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного; проведення контролю за дотриманням необхідного температурного
режиму на всіх його етапах.
2. Система "холодового ланцюга" складається з таких рівнів: 1-й - підприємство - виробник вакцини, анатоксину та алергену
туберкульозного; 2-й - склади оптового зберігання вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного (регіональні); 3-й - районні і міські заклади охорони здоров'я
(територіальні); 4-й - кабінети щеплень лікувально профілактичних закладів
(дільничні лікарні, амбулаторії, дитячі поліклініки, пологові
будинки тощо).
3. На всіх рівнях "холодового ланцюга" обов'язково
проводиться реєстрація в журналах обліку отримання, умов
зберігання і подальшого переміщення вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного споживачу з обов'язковою реєстрацією
вакцини, анатоксину та алергену туберкульозного за торговельною
назвою, кількістю доз, номером серії, терміном придатності, дат
отримання, умов зберігання та транспортування, показів
карток-індикаторів, індикаторів заморожування та показників
реєструючих приладів (термореєстратори, термотестери) із
зазначенням прізвища відповідальної особи. Показники термотестерів, термореєстраторів та термографів у
вигляді температурних графіків і таблиць зберігають разом з
журналом реєстрації температури для подальшої звітності.
4. На всіх рівнях "холодового ланцюга" повинні працювати
призначені керівником установи спеціалісти з чітко визначеними
посадовими обов'язками відповідно до займаної посади. У системі "холодового ланцюга" використовують таке
обладнання: холодильні кімнати (камери), морозильні камери,
морозильники, побутові холодильники, термоконтейнери, медичні
сумки-холодильники, холодоелементи, термоіндикатори,
термореєстратори, термометри, термографи та термотестери.
III. Обладнання "холодового ланцюга"
1. Холодильні кімнати (камери) використовуються для
зберігання та пакування вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного. Завантаження холодильної кімнати повинно
забезпечувати вільну циркуляцію повітря по всьому об'єму кімнати
(камери).
2. Морозильні камери використовують для вакцин, зберігання
яких згідно з інструкцією про застосування повинно відбуватися в
замороженому стані, а також для заморожування та зберігання
холодоелементів.
3. Морозильники використовують для заморожування
холодоелементів.
4. Побутові холодильники використовують для зберігання
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного на 3-му та
4-му рівнях "холодового ланцюга".
5. Термоконтейнер - ємність різних розмірів з термоізолюючого
матеріалу, яка герметично закривається кришкою. Термоконтейнери
ємністю понад 10 куб.дм повинні забезпечувати температурний режим
зберігання та транспортування від +2 до +8 град.C не менше
48 годин при постійному впливі навколишнього середовища +43 град.C
та від +8 до +2 град.C не менше 10 годин при постійному впливі
температури навколишнього середовища -30 град.C. Термоконтейнери
ємністю менше 10 куб.дм повинні забезпечувати температурний режим
зберігання та транспортування вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного від +2 до +8 град.C не менше 24 годин при
постійному впливі температури навколишнього середовища +43 град.C
та від +8 до +2 град.C не менше 10 годин при постійному впливі
температури навколишнього середовища -20 град.C.
6. Медична сумка-холодильник повинна забезпечувати
температурний режим від +2 до +8 град.C. Внутрішня поверхня сумки
має бути вкрита матеріалом, що дозволяє проводити дезінфекцію.
7. Холодоелемент - ємність з герметично закритою пробкою, яка
заповнюється водою або спеціальною рідиною. Для транспортування
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного упродовж 1 години
холодоелемент попередньо протягом не менше 1-3-х годин
зберігається в холодильнику (температура холодоелемента повинна
становити від +2 до +8 град.C). Якщо час транспортування вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного буде тривати понад
1 годину, холодоелемент заморожують у морозильній камері
(температура холодоелемента повинна становити від -18 до
-20 град.C). При перенесенні вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного у термоконтейнери для транспортування
холодоелемент кондиціюють. Для запобігання прямому контакту
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного з холодоелементами
між ними розміщується термоізолюючий матеріал (повітряні пакети,
картон, пінопласт). Оптимальна температура транспортування вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного від +2 до +8 град.C. При визначенні особливостей транспортування кожної вакцини,
анатоксину та алергену туберкульозного необхідно враховувати
вимоги інструкцій про їх застосування.
8. Термоіндикатори:
8.1. Контрольна картка-індикатор (далі - картка-індикатор) -
це часовий інтегратор температури, що застосовується для
моніторингу температури та фіксації температурного впливу на
препарат. Картка-індикатор має чотири термочутливі
віконця-індикатори (A, B, C, D), місце для запису інформації про
вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний - торговельної
назви, найменування підприємства-виробника, дати відправлення,
дати отримання та видачі препарату, найменування закладу охорони
здоров'я, показів віконець-індикаторів. Віконця поступово реагують
на підвищення температури, змінюючи колір з білого на блакитний.
Картка-індикатор містить інструкцію про використання та таблицю,
що пояснює покази віконець-індикаторів.
8.2. Індикатор заморожування (далі - індикатор) - засіб
контролю, що застосовується для контролю за температурним режимом
транспортування і зберігання вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного, чутливих до заморожування. Індикатор містить
капсулу з фарбувальним розчином, яка руйнується, якщо більше
години температура становила 0 град.C.
8.3. Електронний індикатор заморожування "Freez - teg", який
контролює температуру навколишнього середовища та показує на
дисплеї факт впливу температури нижче 0 град.C протягом 10 хвилин. Термореєстратори забезпечують контроль температурного режиму
на всіх рівнях "холодового ланцюга" при зберіганні та
транспортуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного.
9. Термограф - прилад для безперервної реєстрації температури
в холодильному обладнанні.
10. Термометри використовують для контролю температурного
режиму при зберіганні вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного. Термометри повинні бути сертифіковані та
повірені.
11. Термотестер - електронний пристрій багаторазового
застосування для незалежного контролю температури з можливістю
документування отриманих даних в електронному, паперовому або
іншому вигляді. Робочий діапазон температур від - 30 град. до
+50 град.C та часовою дискретністю проведення вимірювань
температури - від 1 до 60 хвилин залежно від попереднього
регулювання. Термотестер має етикетку з інформацією про дату
виготовлення та серійний номер, який повинен збігатися з номером,
зафіксованим у "пам'яті" даного пристрою. Використовуються тільки
термотестери, що пройшли повірку відповідно до вимог чинного
законодавства.
IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів

та алергену туберкульозного
1. При зберіганні вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного необхідно дотримуватись таких загальних правил: вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний зберігають при
температурі, вказаній в інструкціях про їх застосування; розчинники для вакцин необхідно зберігати при температурі
від +2 до +8 град.C з метою запобігання підвищенню температури
вакцини при її розчиненні; вакцини, які вимагають зберігання в замороженому стані,
повинні зберігатися в морозильних камерах при температурі від
-15 до -25 град.C для 1-2-го рівнів системи "холодового ланцюга"; вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний повинні бути
розміщені таким чином, щоб до кожної упаковки був доступ
охолодженого повітря; вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний повинні бути
розміщені таким чином, щоб препарат, який має менший термін
придатності, використовувався в першу чергу.
2. Для зберігання вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного використовують морозильні і холодильні камери,
холодильні шафи.
3. Загальний об'єм холодильного обладнання 1-го рівня системи
"холодового ланцюга" залежить від кількості вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного. Вакцини, анатоксини та алерген
туберкульозний зберігають згідно з інструкціями про їх
застосування в холодильних або морозильних камерах. Пакування
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в термоконтейнери
для транспортування здійснюють у холодильних кімнатах (камерах).
4. Холодильне обладнання, призначене для зберігання вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного, повинно використовуватися
тільки за призначенням. Сумісне зберігання вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного з іншими лікарськими засобами та
сторонніми матеріалами, а також зберігання вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного у дверях холодильників є недопустимим.
5. Для наступних рівнів "холодового ланцюга" (2-4-й рівні
системи "холодового ланцюга") загальний об'єм холодильного
обладнання повинен забезпечувати належне зберігання всієї
кількості вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, що
перебувають на даному рівні. Розрахунок об'єму зберігання
проводять за показниками співвідношення геометрії упаковки
препарату (об'єм упаковки в куб.см) до загального об'єму
холодильного обладнання.
6. На всіх рівнях "холодового ланцюга" повинен бути
затверджений керівником закладу план екстрених заходів на випадок
виникнення аварійних ситуацій порушення "холодового ланцюга".
V. Вимоги до транспортування вакцин,

анатоксинів та алергену туберкульозного
1. Транспортування вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного повинно здійснюватися у термоконтейнерах разом з
відповідними картками-індикаторами, індикаторами заморожування та
термотестерами рефрижераторним транспортом при температурі
від +2 до +8 град.C.
2. Завантаження препаратів у термоконтейнери здійснюється в
холодильній камері (приміщенні для зберігання вакцин, анатоксинів
та алергену туберкульозного). У виключних випадках завантаження
може здійснюватися при кімнатній температурі в термін, що не
перевищує 10 хвилин. Холодоелементи кондиціюють до появи в них рідини та вільного
переміщення льоду всередині. У термоконтейнері повинні бути засоби
контролю за температурним режимом.
3. Термоконтейнери, які призначені для транспортування
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, повинні бути
справні і можуть використовуватись багаторазово.
4. Підприємство-виробник та склади оптового зберігання
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного повинні мати
достатню кількість термоконтейнерів, холодоелементів,
карток-індикаторів, індикаторів заморожування та термотестерів для
забезпечення контролю за належними умовами транспортування вакцин,
анатоксинів та алергену туберкульозного споживачам.
5. Термоконтейнер поміщають у картонну коробку, яка запобігає
його псуванню. На коробку наносять етикетку з написами "Вакцина!
Терміновий вантаж", "Не заморожувати!" для вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного, заморожування яких недопустимо.
6. Підприємство-виробник та склади оптового зберігання
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного (1-й та 2-й рівні
системи "холодового ланцюга") обов'язково повинні забезпечити
транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного з
дотриманням "холодового ланцюга". З цією метою
підприємство-виробник та склади оптового зберігання повинні мати
рефрижераторний транспорт.
7. При отриманні вакцини, анатоксини та алерген
туберкульозний негайно розміщують у холодильному обладнанні,
перевіряючи покази контролюючих засобів.
8. На 2-му рівні "холодового ланцюга" відповідальна особа
повинна мати узгоджений графік постачання вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного на 3-й рівень та контролювати терміни
придатності вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, не
допускаючи їх відвантаження з терміном придатності менше одного
місяця.
9. Транспортування вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного до лікувально-профілактичних закладів (3-й та
4-й рівні системи "холодового ланцюга") здійснюється в
термоконтейнерах. Зберігання вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного у лікувально-профілактичних закладах є аналогічним
зберіганню вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного на 1-му
та 2-му рівнях.
VI. Контроль за дотриманням умов

"холодового ланцюга"
1. Контроль за дотриманням умов "холодового ланцюга"
проводиться за показами реєструючих приладів стаціонарного
холодильного обладнання і рефрижераторного транспорту,
картокіндикаторів, температурних індикаторів, індикаторів
заморожування, термотестерів та записів у Журналі реєстрації
температури, форма якого наведена у додатку 1 до Порядку відпуску
громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу
( z1165-11 ), затвердженому цим наказом ( z1159-11 ). Реєстрація
температури проводиться двічі на добу та засвідчується підписом
відповідальної особи.
2. Посадові особи, відповідальні за зберігання,
транспортування та використання вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного, зобов'язані проводити регулярний контроль
дотримання належних умов "холодового ланцюга".
3. Для контролю умов транспортування вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного кожна транспортна тара повинна бути
забезпечена необхідними контролюючими засобами, враховуючи
термотестер. Картки-індикатори та індикатори заморожування
розміщують у нижній та верхній частинах транспортної тари.
Термоіндикатори повинні зберігатись разом з партією вакцини,
анатоксину та алергену туберкульозного, з якою вони надійшли.
4. З метою постійного моніторингу забезпечення належних
температурних умов транспортування та зберігання медичних
імунобіологічних препаратів відповідальні особи на кожному рівні
системи "холодового ланцюга" звітують один раз на квартал перед
територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби. При виникненні аварійних ситуацій на всіх рівнях "холодового
ланцюга" необхідно негайно інформувати територіальні заклади
державної санітарно-епідеміологічної служби, а Департамент
імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП "Державний
експертний центр МОЗ України" - у 24 - годинний строк.
VII. Правила приймання вакцин, анатоксинів

та алергену туберкульозного
1. Отримувач вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
повинен бути заздалегідь (не менше ніж за дві доби)
проінформований про прибуття вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного до пункту призначення. Інформація має містити дані
про найменування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного,
форму випуску, їх кількість, серію, дату прибуття.
2. У місці прибуття вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного повинні бути створені умови для їх зберігання
відповідно до вимог "холодового ланцюга" та інструкцій про їх
застосування.
3. При отриманні вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного у місці призначення їх необхідно терміново
помістити до холодильного обладнання. При цьому отримувачем
обов'язково повинні перевірятися показники карток-індикаторів,
індикаторів заморожування та термотестерів. На цьому етапі за
якість та кількість вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного є відповідальним отримувач.
4. При порушенні вимог "холодового ланцюга" (на будь-якому
етапі) отримувач має право вимагати складання відповідного акта
і/або відмовитися від отримання вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного (у разі порушення режиму зберігання або
транспортування) або у разі виникнення сумнівів стосовно якості
вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного вимагати перевірку
їх якості.
5. Про всі випадки порушення умов "холодового ланцюга"
отримувач сповіщає Департамент імунобіологічних препаратів та
імунопрофілактики ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та
територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби. Вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний повинні бути
вилучені з обігу в разі: порушення умов транспортування; порушення умов зберігання; порушення якості упаковки; зміни фізичних властивостей вакцин, анатоксинів; закінчення терміну придатності. Представник підприємства-постачальника повинен брати участь у
процесі прийняття рішення отримувачем про вилучення з обігу або
повернення товару на склад.
6. Дотримання належного режиму зберігання контролюють
працівники, які здійснюють цю функцію згідно з посадовими
інтрукціями. Форма акта приймання-передавання вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного наведена в додатку до цього Порядку.
VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів

та алергену туберкульозного
1. На всіх рівнях "холодового ланцюга" повинен бути
забезпечений повний і регулярний облік вакцин і розчинників,
анатоксинів та алергену туберкульозного, що зберігаються.
2. Відомості щодо кожної вакцини, анатоксину та алергену
туберкульозного повинні містити щонайменше: торговельну назву вакцини, анатоксину та алергену
туберкульозного, форму випуску, номер серії, термін придатності,
кількість доз, найменування й місцезнаходження
підприємства-виробника, найменування та місцезнаходження
постачальника, кількість отриманих та кількість відправлених
(використаних) вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного,
кількість отриманого та відправленого (використаного) розчинника,
залишок препаратів після відправлення, дату отримання та
відправлення (використання) кожної вакцини, анатоксину та алергену
туберкульозного.
3. Установи (1-3-го рівнів системи "холодового ланцюга")
повинні мати затверджений керівником установи план екстрених
заходів з вилучення відправленої продукції та надання вичерпної
інформації Департаменту імунобіологічних препаратів та
імунопрофілактики ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про
розподіл вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного.
Директор
Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення С.І.Осташко
Начальник Управління
громадського здоров'я
та санітарно-епідемічного
благополуччя населення А.А.Григоренко

Додаток

до Порядку

забезпечення належних умов

зберігання, транспортування,

приймання та обліку вакцин,

анатоксинів та алергену

туберкульозного в Україні

ФОРМА

акта приймання-передавання

вакцин, анатоксинів та алергену

туберкульозного

Торговельна назва вакцин, анатоксину,
алергену туберкульозного, форма випуску _________________________
Номер серії _____________________________________________________
Термін придатності ______________________________________________
Найменування й місцезнаходження підприємства - виробника ________ _________________________________________________________________
Найменування й місцезнаходження постачальника ___________________
Найменування й місцезнаходження перевізника _____________________
Кількість товару за документами (у дозах) _______________________
Кількість товару, отримана фактично (у дозах) ___________________
Цілісність упаковки... (порушена/не порушена) ___________________
(Якщо виявлено порушення, указати кількість порушених упаковок)__ __________________________
Кількість карток-індикаторів ____________________________________
Показники карток-індикаторів ____________________________________
Висновок ________________________________________________________
Дата/час складання акта _________________________________________
Представник одержувача ___________ (П.І.Б.) ____________ (посада) ___________________
Представник постачальника/перевізника _______ (П.І.Б.) __________
(посада) ___________
Підписи/печатки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: