open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2011 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2011 р.

за N 1181/19919

Про затвердження Змін

до деяких нормативно-правових актів

Міністерства фінансів України

з бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013

N 391 ( z0432-15 ) від 31.03.2015 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені
Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України, що додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 391 ( z0432-15 ) від 31.03.2015 }
3. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього
наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у
десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі
Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

26.09.2011 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2011 р.

за N 1181/19919

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів

Міністерства фінансів України

з бухгалтерського обліку
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
3. Підпункт 11.1 пункту 11 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за
N 27/4248 (із змінами), виключити.
4. В Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 893/4186 (із змінами):
4.1. Доповнити абзац другий тексту до рахунку 23
"Виробництво" після слів "дорожніх господарств на утримання й
ремонт автомобільних шляхів;" словами "підприємств, які
здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом
діяльності, що підлягає ліцензуванню;".
4.2. Доповнити текст до рахунку 70 "Доходи від реалізації"
після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту: "Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на
окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає
ліцензуванню.". У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами третім - десятим.
4.3. У кореспонденції рахунків за кредитом рахунку 91
"Загальновиробничі витрати" кореспонденцію з дебетом рахунку 79
"Фінансові результати" виключити.
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39
( z0161-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 24.01.2011 N 25) (із змінами):
5.1. У пункті 5 розділу II: 5.1.1. Підпункт 5.6 викласти в такій редакції: "5.6. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих
товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за
N 27/4248 (із змінами).". 5.1.2. У підпункті 5.7 слова "загальновиробничі витрати"
виключити.
5.2. У пункті 2 розділу III: 5.2.1. Абзац сьомий підпункту 2.5 викласти в такій редакції: "інших прямих витрат;". 5.2.2. Доповнити підпункт 2.5 після абзацу сьомого новим
абзацом восьмим такого змісту: "загальновиробничих витрат,". У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
5.3. У підпункті 2.6 слова "загальновиробничі витрати"
виключити.
6. Доповнити План рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України
від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ), зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580 (із змінами), рахунком
"91 Загальновиробничі витрати" з таким описом: "Облік та
узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на
організацію та управління виробництвом, а також витрати на
утримання та експлуатацію машин і устаткування", розмістивши його
за порядком номерів.
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 29
"Фінансова звітність за сегментами", затвердженому наказом
Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412 ( z0621-05 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за
N 621/10901 (із змінами):
7.1. Доповнити пункт 2 словами ", у тому числі підприємства,
які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення".
7.2. Доповнити абзац шостий пункту 9 після слів "регулювання
цін," словами "у тому числі підприємства, які здійснюють
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення,".
7.3. Доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту: "Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному
законодавством.".
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: