open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2011 N 366
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2011 р.

за N 1183/19921

Про внесення змін

до нормативно-правових актів Мінпраці

Відповідно до частини другої статті 20, частини третьої
статті 21 та частини четвертої статті 22 Закону України "Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"
( 2623-15 ) та з метою вдосконалення надання соціальних послуг
бездомним особам Н А К А З У Ю:
1. У заголовку, підпункті 1.1 пункту 1, пункті 2 наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006
N 31 ( z0474-06 ) "Про затвердження Типових положень про заклади
соціального захисту для бездомних громадян та звільнених осіб",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за
N 474/12348, слова "бездомних громадян" замінити словами
"бездомних осіб".
2. До Типового положення про центр реінтеграції бездомних
громадян, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.02.2006 N 31 ( z0474-06 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за N 474/12348, внести
такі зміни:
2.1. У заголовку, тексті та додатках 1-3 слова "бездомних
громадян" у всіх відмінках замінити словами "бездомних осіб" у
відповідних відмінках.
2.2. У розділі 1: пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції: "1.1. Центр реінтеграції бездомних осіб (далі - Центр) є
закладом соціального захисту, діяльність якого спрямована на
поступове повернення бездомної особи (далі - клієнти) до
самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу
соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб. 1.2. Центр утворюється місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
релігійними організаціями, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами
відповідно до потреб регіону. Можуть утворюватися центри для жінок, чоловіків, сімей з
дітьми, осіб, хворих на наркоманію та хронічний алкоголізм (які
пройшли курс лікування) тощо, з наданням тимчасового притулку -
денного перебування, коротко- (до шести місяців), довготривалого
(понад шість місяців) проживання."; у пункті 1.6 слова "соціального захисту" виключити.
2.3. У розділі 2: пункт 2.2 доповнити абзацом такого змісту: "взаємодія з центрами обліку бездомних осіб у частині
інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні
соціальних послуг."; в абзаці другому пункту 2.3 слова "тимчасового проживання"
виключити; пункт 2.3 доповнити абзацом десятим такого змісту: "надання тимчасового притулку - денного перебування,
коротко- (до шести місяців), довготривалого (понад шість місяців)
проживання;". У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
2.4. У пункті 7.1 розділу 7 слова "Міністерство праці та
соціальної політики України спільно з органами внутрішніх справ"
виключити.
2.5. Абзац другий пункту 1.1 розділу 1 додатка 1 викласти в
такій редакції: "тимчасовий притулок - денне перебування/проживання на період ________ (необхідне підкреслити);".
3. До Типового положення про будинок нічного перебування
( z0475-06 ), затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 14.02.2006 N 31 ( z0474-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за
N 475/12349, внести такі зміни:
3.1. У тексті та додатку 1 слова "бездомних громадян" у всіх
відмінках замінити словами "бездомних осіб" у відповідних
відмінках.
3.2. У розділі 1: у пункті 1.1 слова "які не мають житлового приміщення, яке б
вони могли використовувати для проживання" виключити; пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Нічліжний будинок утворюється місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними
особами відповідно до потреб регіону."; в абзаці третьому пункту 1.4 слова "соціального захисту"
виключити.
3.3. Пункт 2.2 розділу 2 доповнити новим підпунктом 2.2.5
такого змісту: "2.2.5. Взаємодіє з центрами обліку бездомних осіб у частині
інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні
соціальних послуг.".
3.4. У пункті 3.1 розділу 3 слова "громадянам України"
замінити словом "особам", слова "особам без громадянства, які
постійно" виключити.
3.5. Пункт 4.8 розділу 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.9-4.10 вважати відповідно
пунктами 4.8-4.9.
3.6. У пункті 7.1 розділу 7 слова "Міністерство праці та
соціальної політики України," виключити.
4. У пункті 1.6 розділу 1 Типового положення про центр
соціальної адаптації звільнених осіб ( z0476-06 ), затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 14.02.2006 N 31 ( z0474-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.04.2006 за N 476/12350, після слова
"Міністерства" слово "та" виключити.
5. До Типового положення про соціальний готель, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 03.04.2006 N 98 ( z0450-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18.04.2006 за N 450/12324, внести такі зміни:
5.1. У тексті слова "бездомних громадян" у всіх відмінках
замінити словами "бездомних осіб" у відповідних відмінках.
5.2. У розділі 1: у пункті 1.1 слово "перебування" замінити словом
"проживання"; пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Клієнтами готелю можуть бути бездомні особи у віці
від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне
джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання), купівлі житла,
які не мають медичних протипоказань та проживають на території
України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з
дітьми.".
5.3. У пункті 2.6 розділу 2 слова "Розміщення та проживання"
замінити словом "Проживання".
6. Департаменту соціальних послуг (І.Тарабукіна) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів
України А.Мярковський
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я Р.Моїсеєнко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату Д.Ворона
Заступник Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту України -
керівник апарату П.Куліков
Перший заступник
Голови Державної
пенітенціарної
служби України С.М.Сидоренко
Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні В.Биковець
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок С.М.Кондрюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: