open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку України

04.10.2011 N 1403

( z1383-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 грудня 2011 р.

за N 1384/20122

ЗМІНИ

до Порядку заповнення компанією

з управління активами електронних форм

інформації, які подаються до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

( z1002-11 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку N 721 ( z1002-11 ) від 14.06.2011, до

якого вносились зміни }

1. Після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту: "7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних
інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf",
"NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf". У зв'язку з цим у пункти 7-10 вважати відповідно пунктами
8-11.
2. Пункт 11 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту: "F_NAME" - зазначається повне найменування інституту
спільного інвестування; "Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування; "Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування; "C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів; "ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату".
3. Додаток до Порядку ( z1002-11 ) викласти у новій редакції,
що додається.
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.Табала

Додаток

до Порядку заповнення

компанією з управління

активами електронних форм

інформації, які подаються

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку України

( z1002-11 )

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf".

Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ Ім'я поля |Найменування поля| Тип поля |Розмір (знаків)| | (зміст) | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| Е_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний код|Текстовий | 10 | |за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щоквартальна;| | | |1 - щорічна | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+-----------------+--------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+-----------------+--------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| OP_DATE |Дата оприлюднення|Дата | 8 | |Інформації | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| WEB |Інтернет-адреса |Текстовий | 254 | |оприлюднення | | | |Інформації | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| K_POS |Посада керівника |Текстовий | 50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 | |по батькові | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| K_DATE |Дата |Дата | 8 | |підтвердження | | | |ідентичності | | | |електронної та | | | |паперової форм | | | |Інформації, що | | | |подається до | | | |Комісії, та | | | |достовірність | | | |інформації, | | | |наданої для | | | |розкриття в | | | |загальнодоступній| | | |інформаційній | | | |базі даних | | | |Державної комісії| | | |з цінних паперів | | | |та фондового | | | |ринку про ринок | | | |цінних паперів | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | |(пайового та | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду) | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| KON_POS |Посада, підрозділ|Текстовий | 100 | |контактної особи | | | |з питань | | | |складеної | | | |Інформації | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| KON_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 | |по батькові | | | |контактної особи | | | |з питань | | | |складеної | | | |Інформації | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| KON_TEL |Міжміський код, |Текстовий | 50 | |телефон, факс | | | |контактної особи | | | |з питань | | | |складеної | | | |Інформації | | | ---------------+-----------------+--------------+---------------| KON_MAIL |E-mail контактної|Текстовий | 50 | |особи з питань | | | |складеної | | | |Інформації | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf".

Інформація про корпоративний

інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_LIC_DT |Дата видачі |Дата | 8 | |свідоцтва про | | | |державну | | | |реєстрацію | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_REGION |Територія |Текстовий | 5 | |(область) | | | |(табл. 28) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 | |випуску акцій | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 | |про реєстрацію | | | |випуску акцій | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 | |органу, що | | | |зареєстрував | | | |випуск акцій | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 | |документарна - | | | |1; | | | |бездокументар- | | | |на - 2 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 | |(табл. 24) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 | |розміщення | | | |випуску: | | | |приватна | | | |пропозиція - 1; | | | |прилюдна | | | |пропозиція - 2 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 | |вартість акції | |(5 знаків після| |(грн.) | | коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_QN1 |Зареєстрована |Числовий | 15 | |загальна | | | |кількість акцій | | | |(штук) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf".

Інформація про юридичних осіб, послугами

яких користується корпоративний

інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 | |особи: компанія | | | |з управління | | | |активами - 1; | | | |зберігач цінних | | | |паперів - 2; | | | |реєстратор - 3; | | | |незалежний | | | |оцінювач майна -| | | |4; аудитор | | | |(аудиторська | | | |фірма) - 5 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 | |серія документа,| | | |що підтверджує | | | |повноваження | | | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 | |юридичної особи | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf".

Інформація про пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_LIC |Серія ліцензії |Текстовий | 2 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| N_LIC |Номер ліцензії |Текстовий | 10 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_KOATUU |Код території за|Текстовий | 20 | |КОАТУУ компанії | | | |з управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_REGION |Територія |Текстовий | 5 | |(область) | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | |(табл. 28) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 | |випуску | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 | |про реєстрацію | | | |випуску | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 | |органу, що | | | |зареєстрував | | | |випуск | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 | |документарна - | | | |1; | | | |бездокументар- | | | |на - 2 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 | |(табл. 24) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 | |розміщення | | | |випуску: | | | |приватна | | | |пропозиція -1; | | | |прилюдна | | | |пропозиція - 2 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість одного | | після коми) | |інвестиційного | | | |сертифіката | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_QN1 |Загальна |Числовий | 15 | |кількість | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів | | | |(штук) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf".

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують

пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 | |особи: компанія | | | |з управління | | | |активами - 1; | | | |зберігач цінних | | | |паперів - 2; | | | |реєстратор - 3; | | | |незалежний | | | |оцінювач майна -| | | |4; аудитор | | | |(аудиторська | | | |фірма) - 5 | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 | |серія документа,| | | |що підтверджує | | | |повноваження | | | |юридичної особи | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 | |юридичної особи | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf".

Довідка, що підтверджує подання до Комісії

розрахунку вартості чистих активів

інвестиційного фонду за кожний

день звітного кварталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |2 - щоквартальна| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_N |Номер з/п |Текстовий | 10 | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_DATA |Дата подання |Дата | 8 | |електронної | | | |форми Інформації| | | |щодо розрахунку | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ | | | |(чч.мм.рррр) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_CH_AKT |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | |активів у | | після коми) | |розрахунку на | | | |одну акцію або | | | |інвестиційний | | | |сертифікат | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_R_N |Реєстраційний |Текстовий | 50 | |номер прийнятої | | | |інформації | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_KER_C |Керівник |Текстовий | 50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf".

Довідка про винагороду компанії з управління

активами інститутів спільного інвестування

(пайових та корпоративних

інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_DL |Дата отримання |Дата | 8 | |ліцензії на | | | |право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf".

Інформація про дотримання вимог щодо розміру

винагороди компанії з управління активами

інститутів спільного інвестування (пайових

та корпоративних інвестиційних фондів,

крім венчурних)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 | |по батькові | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_DATE |Дата підписання |Дата | 8 | |довідки | | | |керівником | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| H_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 | |по батькові | | | |голови | | | |спостережної | | | |ради (для | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| H_DATE |Дата підписання |Дата | 8 | |довідки головою | | | |спостережної | | | |ради (для | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, | | | |ставка (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |фактичний | | | |розмір | | | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK1_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами, | | | |середньорічна | | | |вартість чистих | | | |активів, | | | |перевищення | | | |нормативу (грн.)| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, | | | |ставка (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |фактичний | | | |розмір | | | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |перевищення | | | |нормативу (грн.)| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK3_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | |максимальний | | після коми) | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK3_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків | |розмір | | після коми) | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK3_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | |перевищення | | після коми) | |нормативу (грн.)| | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf".

Інформація про дотримання вимог щодо розміру

винагороди компанії з управління активами

інститутів спільного інвестування (пайових

та корпоративних венчурних

інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, | | | |ставка (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, фактичний | | | |розмір | | | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до вартості | | | |чистих активів | | | |ІСІ, перевищення| | | |нормативу (грн.)| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, | | | |ставка (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |фактичний | | | |розмір | | | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |компанії з | | після коми) | |управління | | | |активами у | | | |співвідношенні | | | |до приросту | | | |вартості чистих | | | |активів ІСІ, | | | |перевищення | | | |нормативу (грн.)| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, база| | | |обчислення, сума| | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, | | | |ставка (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |максимальний | | | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |фактичний | | | |розмір | | | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | |з управління | | після коми) | |активами, | | | |різниця між | | | |фактично | | | |отриманим та | | | |запланованим | | | |прибутком ІСІ, | | | |перевищення | | | |нормативу (грн.)| | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK7_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | |максимальний | | після коми) | |норматив | | | |винагороди, сума| | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK7_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків | |розмір | | після коми) | |винагороди | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK7_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | |перевищення | | після коми) | |нормативу (грн.)| | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf".

Довідка про склад та розмір витрат,

що відшкодовуються за рахунок активів

інститутів спільного інвестування

(пайових та корпоративних

інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | |(пайового та | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 | |на право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_DL |Дата отримання |Дата | 8 | |ліцензії на | | | |право | | | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |- діяльності з | | | |управління | | | |активами | | | |інституційних | | | |інвесторів | | | |(діяльності з | | | |управління | | | |активами) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK2_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |зберігачу, cума | | після коми) | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK3_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |реєстратору, | | після коми) | |cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |аудитору, cума | | після коми) | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |оцінювачу майна,| | після коми) | |cума витрат за | | | |рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK6_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | |торговцю цінними| | після коми) | |паперами, cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK8_1 |Реєстраційні |Числовий | 18 (5 знаків | |послуги, cума | | після коми) | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK9_1 |Виготовлення |Числовий | 18 (5 знаків | |бланків цінних | | після коми) | |паперів, cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK10_1 |Розрахунково- |Числовий | 18 (5 знаків | |касове | | після коми) | |обслуговування | | | |банком, cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK11_1 |Нотаріальні |Числовий | 18 (5 знаків | |послуги, cума | | після коми) | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK12_1 |Послуги |Числовий | 18 (5 знаків | |депозитарію, | | після коми) | |cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK13_1 |Оплата вартості |Числовий | 18 (5 знаків | |публікації | | після коми) | |обов'язкової | | | |інформації, cума| | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK14_1 |Інформаційні |Числовий | 18 (5 знаків | |послуги, cума | | після коми) | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK15_1 |Орендна плата, |Числовий | 18 (5 знаків | |cума витрат за | | після коми) | |рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK16_1 |Фонд оплати |Числовий | 18 (5 знаків | |праці членам | | після коми) | |наглядової ради,| | | |cума витрат | | | |за рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK18_1 |Рекламні |Числовий | 18 (5 знаків | |послуги, | | після коми) | |пов'язані з | | | |розміщенням | | | |цінних | | | |паперів, cума | | | |витрат за рік | | | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK19_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | |пов'язані з | | після коми) | |обслуговуванням | | | |учасників | | | |(акціонерів) | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування та | | | |обігом цінних | | | |паперів | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, у | | | |тому числі | | | |витрати | | | |на сплату | | | |відсотків за | | | |кредити, | | | |залучені | | | |компанією з | | | |управління | | | |активами для | | | |викупу цінних | | | |паперів | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування (з | | | |урахуванням | | | |обмежень, | | | |встановлених | | | |законодавством | | | |України для | | | |відкритих та | | | |інтервальних | | | |інститутів | | | |спільного | | | |інвестування), | | | |cума витрат за | | | |рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK20_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | |пов'язані з | | після коми) | |придбанням, | | | |утриманням та | | | |реалізацією | | | |нерухомого | | | |майна, | | | |що входить до | | | |складу активів | | | |недиверсифіко- | | | |ваних інститутів| | | |спільного | | | |інвестування, | | | |cума витрат | | | |за рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK7_1 |Витрати на |Числовий | 18 (5 знаків | |сплату відсотків| | після коми) | |за позику та | | | |кредити, | | | |залучені | | | |компанією з | | | |управління | | | |активами для | | | |венчурного | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування, | | | |cума витрат | | | |за рік (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| POK21_1 |Усього витрат, |Числовий | 18 (5 знаків | |cума витрат за | | після коми) | |рік (грн.) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf".

Інформація про недотримання вимог

щодо загального розміру витрат за рахунок

інститутів спільного інвестування
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Прізвище |Текстовий | 100 | |уповноваженої | | | |посадової особи | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DATE |Дата підписання |Дата | 8 | |Інформації | | | |уповноваженою | | | |особою | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| VUTRAT |Загальні |Числовий | 18 (5 знаків | |витрати, грн. | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| VART |Середньорічна |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість чистих | | після коми) | |активів, грн. | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| NORM_V |Норматив витрат,|Числовий | 18 (5 знаків | |грн. | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| SUM_N |Сума перевищення|Числовий | 18 (5 знаків | |нормативу, грн. | | після коми) | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf".

Інформація про ІСІ
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид ІСІ |Текстовий | 50 | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип ІСІ |Текстовий | 50 | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_DEDRICI |Дата внесення |Дата | 8 | |ІСІ до ЄДРІСІ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_DFICI |Термін дії ІСІ |Дата | 8 | ---------------+----------------+---------------+---------------| U_DATADOG |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на | | | |управління | | | |активами ІСІ | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf".

Перелік інвестицій у цінні папери
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| St_Type |Вид цінного |Текстовий | 4 | |папера | | | |(табл. 24) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Em_EDRP |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |емітента- | | | |резидента/ | | | |ідентифікаційний| | | |код нерезидента | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Em_Name |Найменування |Текстовий | 100 | |емітента- | | | |резидента/ | | | |нерезидента | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| C_Code |Код країни |Текстовий | 3 | |(табл. 29) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ISIN |Міжнародний |Текстовий | 20 | |ідентифікаційний| | | |номер цінного | | | |папера | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| St_Quant |Кількість цінних|Числовий | 15 | |паперів (шт.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| St_Expense |Номінальна |Числовий | 18 | |вартість одного | | (5 знаків | |цінного папера | | після коми) | |(грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| bal_cost |Загальна |Числовий | 18 | |номінальна | | (5 знаків | |вартість цінних | | після коми) | |паперів (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Expense |Загальна оцінна |Числовий | 18 | |вартість цінних | | (5 знаків | |паперів (грн.) | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeAllAkF |Частка у |Числовий | 18 | |загальній | | (5 знаків | |балансовій | | після коми) | |вартості | | | |активів фонду | | | |(%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| birgName |Найменування |Текстовий | 50 | |організатора | | | |торгівлі, | | | |біржовий курс | | | |якого взято до | | | |розрахунку | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeAllEm |Частка від |Числовий | 18 | |загального | | (5 знаків | |обсягу емісії | | після коми) | |або статутного | | | |капіталу | | | |емітента (%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf".

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4- щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ONM_Name |Найменування |Текстовий | 50 | |об'єкта | | | |нерухомого майна| | | |(по кожному | | | |об'єкту окремо) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ONM_Adr |Місцезнаходження|Текстовий | 50 | |об'єкта | | | |нерухомості | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість (грн.) | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | |загальній | | після коми) | |балансовій | | | |вартості активів| | | |(%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf".

Грошові кошти на поточному

та/або депозитному рахунках
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Account |Вид рахунку: |Текстовий | 2 | |01 - поточний; | | | |02 - депозитний;| | | |03 - кошти, на | | | |які поширються | | | |вимоги щодо | | | |структури | | | |активів* | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| costGRN |Сума грошових |Числовий | 18 | |коштів у гривнях| | (5 знаків | | | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| costFrg |Сума грошових |Числовий | 18 | |коштів в | | (5 знаків | |іноземній валюті| | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| CASHNAME |Назва валюти |Текстовий | 3 | |(табл. 30)* | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| bankName |Найменування |Текстовий | 50 | |банку | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | ---------------+----------------+---------------+---------------| DepGRN |Дохід за |Числовий | 18 | |депозитним | | (5 знаків | |рахунком | | після коми) | |(вклади у | | | |гривнях) (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DepFrg |Дохід за |Числовий | 18 | |депозитним | | (5 знаків | |рахунком | | після коми) | |(вклади в | | | |іноземній | | | |валюті) (%) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| startDat |Дата початку |Дата | 8 | |зберігання | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| finDat |Дата закінчення |Дата | 8 | |зберігання | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 | |загальній | | (5 знаків | |балансовій | | після коми) | |вартості | | | |активів (%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf".

Перелік інвестицій у банківські метали
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| bankName |Назва банку |Текстовий | 50 | ---------------+----------------+---------------+---------------| bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | ---------------+----------------+---------------+---------------| metal |Вид банківського|Текстовий | 50 | |металу | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| vaga |Кількість |Числовий | 18 (5 знаків | |банківського | | після коми) | |металу (унцій) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| NBUstat |Офіційний |Числовий |18 (5 знаків | |(обліковий) курс| |після коми) | |Національного | | | |банку України на| | | |банківський | | | |метал | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| costBal |Балансова |Числовий |18 (5 знаків | |вартість (грн.) | |після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeBalAkF |Частка у |Числовий |18 (5 знаків | |загальній | |після коми) | |балансовій | | | |вартості активів| | | |(%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf".

Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| objectIC |Об'єкт |Текстовий | 50 | |інвестування (по| | | |кожному об'єкту | | | |окремо) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість (грн.) | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | |загальній | | після коми) | |балансовій | | | |вартості активів| | | |(%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf".

Дебіторська заборгованість
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | |код за ЄДРІСІ | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 16 | |код за ЄДРПОУ | | | |дебітора | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_NAME |Найменування |Текстовий | 100 | |дебітора | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| PRED_DZ |Предмет |Текстовий | 50 | |заборгованості | | | |(табл. 27) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 | |дебіторської | | | |заборгованості | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DATAF_DZ |Планова дата |Дата | 8 | |погашення | | | |дебіторської | | | |заборгованості | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ChRV |Чиста |Числовий | 18 (5 знаків | |реалізаційна | | після коми) | |вартість (грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| PervV |Первісна |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість (грн.) | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| RezBorg |Резерв сумнівних|Числовий | 18 (5 знаків | |боргів (грн.) | | після коми) | ---------------+----------------+---------------+---------------| PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | |загальній | | після коми) | |балансовій | | | |вартості активів| | | |(%) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf".

Інформація про вартість чистих активів

інвестиційного фонду
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | |найменування | | | |інституту | | | |спільного | | | |інвестування | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |4 - щоденна; | | | |2 - щокварталь- | | | |на; | | | |1 - щорічна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_activ1 |Активи фонду, |Числовий | 18 (5 знаків | |грн. (оцінна | | після коми) | |вартість) (на | | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_activ2 |Активи фонду |Числовий | 18 (5 знаків | |грн. (оцінна | | після коми) | |вартість) (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_dolg1 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | |фонду, грн. (на | | після коми) | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_dolg2 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | |фонду, грн. (на | | після коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_VChA1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | |активів фонду, | | після коми) | |грн. (на | | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_VChA2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | |активів фонду, | | після коми) | |грн. (на кінець | | | |звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcFNr1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед фізичних | | | |осіб - | | | |нерезидентів (на| | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcFNr2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед фізичних | | | |осіб - | | | |нерезидентів (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcFR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед фізичних | | | |осіб - | | | |резидентів (на | | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlCFR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць,| | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед фізичних | | | |осіб - | | | |резидентів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcUrNR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць,| | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед юридичних | | | |осіб - | | | |нерезидентів (на| | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcUrNR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед юридичних | | | |осіб - | | | |нерезидентів (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcUrR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед юридичних | | | |осіб - | | | |резидентів (на | | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| KlcUrR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | |або | | | |інвестиційних | | | |сертифікатів, що| | | |знаходяться в | | | |обігу, одиниць, | | | |у т.ч. | | | |розміщених | | | |серед юридичних | | | |осіб - | | | |резидентів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_VChAIS 1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | |активів у | | після коми) | |розрахунку на | | | |одну акцію або | | | |інвестиційний | | | |сертифікат, | | | |грн./один. (на | | | |початок звітного| | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| f_VChAIS 2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | |активів у | | після коми) | |розрахунку на | | | |одну акцію або | | | |інвестиційний | | | |сертифікат, | | | |грн./один. (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_NOM 1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість одного | | після коми) | |цінного папера | | | |(на початок | | | |звітного | | | |періоду) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_A_NOM 2 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | |вартість одного | | після коми) | |цінного папера | | | |(на кінець | | | |звітного | | | |періоду) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf".

Нерегулярна інформація про рішення вищого

органу КІФ про зменшення

статутного капіталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |5 - нерегулярна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення | Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_OPR |Дата | Дата | 8 | |оприлюднення | | | |в стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | |рішення | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | |додаткової | | | |сторінки в | | | |мережі Інтернет | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| STATUT_K |Розмір | Числовий | 15 | |статутного | | | |капіталу на | | | |дату прийняття | | | |рішення | | | |(тис.грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| STATUT_D |Сума, на яку | Числовий | 15 | |зменшується | | | |статутний | | | |капітал | | | |(тис.грн.) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| STATUT_N |Розмір | Числовий | 15 | |статутного | | | |капіталу після | | | |зменшення | | | |(тис.грн) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| STATUT_S |Спосіб зменшення| Текстовий | 254 | |статутного | | | |капіталу | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| INFORM |Зміст | Мемо | | |інформації, яка | | | |міститься в | | | |повідомленні, | | | |оприлюдненому в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_POS |Посада керівника| Текстовий |50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_FIO |Прізвище та | Текстовий |100 | |ініціали | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf".

Нерегулярна інформація про рішення вищого органу

КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |5 - нерегулярна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_OPR |Дата | Дата | 8 | |оприлюднення в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | |рішення | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| NAZ_ORG |Назва органу, | Текстовий | 254 | |який прийняв | | | |рішення про | | | |припинення КІФ | | | |шляхом | | | |ліквідації | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| INFORM |Зміст | Мемо | | |інформації, яка | | | |міститься в | | | |повідомленні, | | | |оприлюдненому в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | |додаткової | | | |сторінки в | | | |мережі Інтернет | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | |ініціали | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Структура файла " NR_DOD9.dbf".

Нерегулярна інформація про рішення суду

про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |5 - нерегулярна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_OPR |Дата | Дата | 8 | |оприлюднення в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | |суду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_TERM |Строк дії | Дата | 8 | |ліквідаційної | | | |процедури | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| INICIAT |Найменування | Текстовий | 254 | |юридичної особи | | | |або прізвище, | | | |ім'я, | | | |по батькові | | | |фізичної особи, | | | |яка подала заяву| | | |про припинення | | | |КІФ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| INFORM |Зміст | Мемо | | |інформації, яка | | | |міститься в | | | |повідомленні, | | | |оприлюдненому в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | |додаткової | | | |сторінки в | | | |мережі Інтернет | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | |ініціали | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf".

Нерегулярна інформація про рішення Комісії

про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | поля (зміст) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | |код за ЄДРПОУ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | |код за ЄДРІСІ | | | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |корпоративного | | | |інвестиційного | | | |фонду | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | |5 - нерегулярна | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 25) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | |спільного | | | |інвестування | | | |(табл. 26) | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | |станом на дату | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_OPR |Дата | Дата | 8 | |оприлюднення в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | |Комісії | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| N_RISH |Номер рішення | Текстовий | 50 | |Комісії | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| D_OTR_R |Дата отримання | Дата | 8 | |рішення КІФ | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| INFORM |Зміст | Мемо | | |інформації, яка | | | |міститься в | | | |повідомленні, | | | |оприлюдненому в | | | |стрічці новин | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | |додаткової | | | |сторінки в | | | |мережі Інтернет | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | |ініціали | | | |керівника | | | |компанії з | | | |управління | | | |активами | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид,

форма випуску та тип цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | -----------------------+----------------------------------------| |Акції | -----------------------+----------------------------------------| 011 |Іменні прості | -----------------------+----------------------------------------| 012 |Іменні привілейовані | -----------------------+----------------------------------------| 013 |На пред'явника прості | -----------------------+----------------------------------------| 014 |На пред'явника привілейовані | -----------------------+----------------------------------------| |Облігації підприємств | -----------------------+----------------------------------------| 021 |На пред'явника процентні | -----------------------+----------------------------------------| 022 |На пред'явника безпроцентні | -----------------------+----------------------------------------| 023 |Іменні процентні | -----------------------+----------------------------------------| 024 |Іменні безпроцентні | -----------------------+----------------------------------------| 025 |Іменні відсоткові | -----------------------+----------------------------------------| 026 |Іменні цільові | -----------------------+----------------------------------------| 027 |Іменні дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| 028 |На пред'явника відсоткові | -----------------------+----------------------------------------| 029 |На пред'явника цільові | -----------------------+----------------------------------------| 030 |На пред'явника дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| |Облігації внутрішніх державних позик | |України | -----------------------+----------------------------------------| 031 |На пред'явника процентні | -----------------------+----------------------------------------| 032 |На пред'явника безпроцентні | -----------------------+----------------------------------------| 033 |Іменні | -----------------------+----------------------------------------| 034 |На пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 035 |Іменні цільові | -----------------------+----------------------------------------| 036 |На пред'явника цільові | -----------------------+----------------------------------------| |Облігації зовнішніх державних позик | |України | -----------------------+----------------------------------------| 041 |На пред'явника процентні | -----------------------+----------------------------------------| 042 |На пред'явника дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| 043 |Іменні процентні | -----------------------+----------------------------------------| 044 |Іменні дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| 045 |Іменні | -----------------------+----------------------------------------| 046 |На пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Облігації місцевих позик | -----------------------+----------------------------------------| 051 |На пред'явника процентні | -----------------------+----------------------------------------| 052 |На пред'явника безпроцентні | -----------------------+----------------------------------------| 053 |Іменні відсоткові | -----------------------+----------------------------------------| 054 |Іменні дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| 055 |На пред'явника відсоткові | -----------------------+----------------------------------------| 056 |На пред'явника дисконтні | -----------------------+----------------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | -----------------------+----------------------------------------| 061 |Іменні | -----------------------+----------------------------------------| 062 |На пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Ощадні (депозитні) сертифікати | -----------------------+----------------------------------------| 071 |Іменні | -----------------------+----------------------------------------| 072 |На пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Похідні цінні папери (деривативи) | -----------------------+----------------------------------------| 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | |іменні | -----------------------+----------------------------------------| 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | |іменні | -----------------------+----------------------------------------| 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | |ставку) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 088 |Опціони (на валюту) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | |актив) іменні | -----------------------+----------------------------------------| 092 |Опціони (на товари/послуги) на | |пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника| -----------------------+----------------------------------------| 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | |на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на| |пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на | |пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на | |пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | |ставку) на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 001 |Опціони (на інший базовий актив) на | |пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | |актив) на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Іпотечні облігації | -----------------------+----------------------------------------| 101 |Звичайні | -----------------------+----------------------------------------| 102 |Структуровані | -----------------------+----------------------------------------| |Іпотечні сертифікати | -----------------------+----------------------------------------| 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | -----------------------+----------------------------------------| 112 |Участі іменні | -----------------------+----------------------------------------| 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 114 |Участі на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Сертифікати ФОН | -----------------------+----------------------------------------| 121 |Іменні | -----------------------+----------------------------------------| 122 |На пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Казначейські зобов'язання України | -----------------------+----------------------------------------| 131 |Довгострокові іменні | -----------------------+----------------------------------------| 132 |Середньострокові іменні | -----------------------+----------------------------------------| 133 |Короткострокові іменні | -----------------------+----------------------------------------| 134 |Довгострокові на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 135 |Середньострокові на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| 136 |Короткострокові на пред'явника | -----------------------+----------------------------------------| |Векселі | -----------------------+----------------------------------------| 141 |Прості | -----------------------+----------------------------------------| 142 |Переказні | -----------------------+----------------------------------------| |Опціонний сертифікат (базовий актив - | |цінні папери) | -----------------------+----------------------------------------| 201 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 202 |Опціонний сертифікат на купівлю у | |встановлений термін виконання | -----------------------+----------------------------------------| 203 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 204 |Опціонний сертифікат на продаж у | |встановлений термін виконання | -----------------------+----------------------------------------| |Опціонний сертифікат (базовий актив - | |фінансові ресурси) | -----------------------+----------------------------------------| 211 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 212 |Опціонний сертифікат на купівлю у | |встановлений термін виконання | -----------------------+----------------------------------------| 213 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 214 |Опціонний сертифікат на продаж у | |встановлений термін виконання | -----------------------+----------------------------------------| |Опціонний сертифікат (базовий актив - | |товарні ресурси) | -----------------------+----------------------------------------| 221 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 222 |Опціонний сертифікат на купівлю у | |встановлений термін виконання | -----------------------+----------------------------------------| 223 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | |строку обігу | -----------------------+----------------------------------------| 224 |Опціонний сертифікат на продаж у | |встановлений термін виконання | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Довідник - вид інституту

спільного інвестування
------------------------------------------------------------------ Код | Назва | -----------------------+----------------------------------------| 01 |Пайовий | -----------------------+----------------------------------------| 02 |Корпоративний | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Довідник - тип інституту

спільного інвестування
------------------------------------------------------------------ Код | Назва | -----------------------+----------------------------------------| 02 |Відкритий строковий диверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 03 |Інтервальний строковий диверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 04 |Відкритий безстроковий диверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 05 |Інтервальний безстроковий | |диверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 06 |Закритий строковий диверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 07 |Закритий строковий недиверсифікований | -----------------------+----------------------------------------| 08 |Закритий строковий недиверсифікований | |венчурний | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Довідник - предмет

дебіторської заборгованості
------------------------------------------------------------------ Назва поля | Зміст поля | -----------------------+----------------------------------------| 01 |Цінні папери | -----------------------+----------------------------------------| 02 |Грошові кошти | -----------------------+----------------------------------------| 03 |Нараховані, але не сплачені відсотки | -----------------------+----------------------------------------| 04 |Корпоративні права | -----------------------+----------------------------------------| 05 |Інше | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 28. Перелік та коди

територій (областей) України
------------------------------------------------------------------ Код території | Територія (область) | -----------------------+----------------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | -----------------------+----------------------------------------| 05000 |Вінницька | -----------------------+----------------------------------------| 07000 |Волинська | -----------------------+----------------------------------------| 12000 |Дніпропетровська | -----------------------+----------------------------------------| 14000 |Донецька | -----------------------+----------------------------------------| 18000 |Житомирська | -----------------------+----------------------------------------| 21000 |Закарпатська | -----------------------+----------------------------------------| 23000 |Запорізька | -----------------------+----------------------------------------| 26000 |Івано-Франківська | -----------------------+----------------------------------------| 32000 |Київська | -----------------------+----------------------------------------| 35000 |Кіровоградська | -----------------------+----------------------------------------| 44000 |Луганська | -----------------------+----------------------------------------| 46000 |Львівська | -----------------------+----------------------------------------| 48000 |Миколаївська | -----------------------+----------------------------------------| 51000 |Одеська | -----------------------+----------------------------------------| 53000 |Полтавська | -----------------------+----------------------------------------| 56000 |Рівненська | -----------------------+----------------------------------------| 59000 |Сумська | -----------------------+----------------------------------------| 61000 |Тернопільська | -----------------------+----------------------------------------| 63000 |Харківська | -----------------------+----------------------------------------| 65000 |Херсонська | -----------------------+----------------------------------------| 68000 |Хмельницька | -----------------------+----------------------------------------| 71000 |Черкаська | -----------------------+----------------------------------------| 73000 |Чернівецька | -----------------------+----------------------------------------| 74000 |Чернігівська | -----------------------+----------------------------------------| 80000 |м. Київ | -----------------------+----------------------------------------| 85000 |м. Севастополь | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 29. Довідник країн світу та територій
------------------------------------------------------------------ Код | Країна | -----------------------+----------------------------------------| ABW |Аруба | -----------------------+----------------------------------------| AFG |Афганістан | -----------------------+----------------------------------------| AGO |Ангола | -----------------------+----------------------------------------| AIA |Ангілья | -----------------------+----------------------------------------| ALB |Албанія | -----------------------+----------------------------------------| AND |Андорра | -----------------------+----------------------------------------| ANT |Антильські о-ви (Нідер) | -----------------------+----------------------------------------| ATA |Антарктика | -----------------------+----------------------------------------| ARE |О.А. Емірати | -----------------------+----------------------------------------| ARG |Аргентина | -----------------------+----------------------------------------| ARM |Вірменія | -----------------------+----------------------------------------| ASM |Америк. Східне Самоа | -----------------------+----------------------------------------| ATF |Фр. Південні території | -----------------------+----------------------------------------| ATG |Антигуа і Барбуда | -----------------------+----------------------------------------| AUS |Австралія | -----------------------+----------------------------------------| AUT |Австрія | -----------------------+----------------------------------------| AZB |Азербайджан | -----------------------+----------------------------------------| BDI |Бурунді | -----------------------+----------------------------------------| BEL |Бельгія | -----------------------+----------------------------------------| BEN |Бенін | -----------------------+----------------------------------------| BFA |Буркіна-Фасо | -----------------------+----------------------------------------| BGD |Бангладеш | -----------------------+----------------------------------------| BGR |Болгарія | -----------------------+----------------------------------------| BHR |Бахрейн | -----------------------+----------------------------------------| BHS |Багамські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| BIH |Боснія і Герцеговина | -----------------------+----------------------------------------| BLR |Білорусь | -----------------------+----------------------------------------| BLZ |Беліз | -----------------------+----------------------------------------| BMU |Бермудські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| BOL |Болівія | -----------------------+----------------------------------------| BRA |Бразилія | -----------------------+----------------------------------------| BRB |Барбадос | -----------------------+----------------------------------------| BRN |Бруней-Даруссалам | -----------------------+----------------------------------------| BTN |Бутан | -----------------------+----------------------------------------| BVT |Буве | -----------------------+----------------------------------------| BWA |Ботсвана | -----------------------+----------------------------------------| CAF |Центральноафр. Респуб. | -----------------------+----------------------------------------| CAN |Канада | -----------------------+----------------------------------------| CCK |Кокосові о-ви | -----------------------+----------------------------------------| CHE |Швейцарія | -----------------------+----------------------------------------| CHH |Чехія | -----------------------+----------------------------------------| CHL |Чилі | -----------------------+----------------------------------------| CHN |Китай | -----------------------+----------------------------------------| CIV |Кот-д'Івуар | -----------------------+----------------------------------------| CMR |Камерун | -----------------------+----------------------------------------| COG |Конго | -----------------------+----------------------------------------| COK |Кука о-ви | -----------------------+----------------------------------------| COL |Колумбія | -----------------------+----------------------------------------| COM |Коморські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| CPV |Кабо-Верде | -----------------------+----------------------------------------| CRI |Коста-Рика | -----------------------+----------------------------------------| CUB |Куба | -----------------------+----------------------------------------| CXR |Різдва о-в (Австрал.) | -----------------------+----------------------------------------| CYM |Кайманові о-ви | -----------------------+----------------------------------------| CYP |Кіпр | -----------------------+----------------------------------------| DEU |Німеччина | -----------------------+----------------------------------------| DJI |Джибуті | -----------------------+----------------------------------------| DMA |Домініка | -----------------------+----------------------------------------| DNK |Данія | -----------------------+----------------------------------------| DOM |Домініканська Респ. | -----------------------+----------------------------------------| DZA |Алжир | -----------------------+----------------------------------------| ECU |Еквадор | -----------------------+----------------------------------------| EGY |Єгипет | -----------------------+----------------------------------------| ERI |Еритрея | -----------------------+----------------------------------------| ESH |Західна Сахара | -----------------------+----------------------------------------| ESP |Іспанія | -----------------------+----------------------------------------| EST |Естонія | -----------------------+----------------------------------------| ETH |Ефіопія | -----------------------+----------------------------------------| FIN |Фінляндія | -----------------------+----------------------------------------| FJI |Фіджі | -----------------------+----------------------------------------| FLK |Фолклендські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| FRA |Франція | -----------------------+----------------------------------------| FRO |Фарерські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| FSM |Мікронезія | -----------------------+----------------------------------------| GAB |Габон | -----------------------+----------------------------------------| GBR |Великобританія | -----------------------+----------------------------------------| GEO |Грузія | -----------------------+----------------------------------------| GHA |Гана | -----------------------+----------------------------------------| GIB |Гібралтар | -----------------------+----------------------------------------| GIN |Гвінея | -----------------------+----------------------------------------| GLP |Гваделупа | -----------------------+----------------------------------------| GMB |Гамбія | -----------------------+----------------------------------------| GNB |Гвінея-Бісау | -----------------------+----------------------------------------| GNQ |Екваторіальна Гвінея | -----------------------+----------------------------------------| GRC |Греція | -----------------------+----------------------------------------| GRD |Гренада | -----------------------+----------------------------------------| GRL |Гренландія | -----------------------+----------------------------------------| GTM |Гватемала | -----------------------+----------------------------------------| GUF |Гвіана (Фр.) | -----------------------+----------------------------------------| GUM |Гуам (США) | -----------------------+----------------------------------------| GUY |Гайана | -----------------------+----------------------------------------| HKG |Гонконг (Сянган) | -----------------------+----------------------------------------| HMD |Херд і Макдональд | -----------------------+----------------------------------------| HND |Гондурас | -----------------------+----------------------------------------| HRV |Хорватія | -----------------------+----------------------------------------| HTI |Гаїті | -----------------------+----------------------------------------| HUN |Угорщина | -----------------------+----------------------------------------| IDN |Індонезія | -----------------------+----------------------------------------| IMY |О-в Мен | -----------------------+----------------------------------------| IND |Індія | -----------------------+----------------------------------------| IOT |Брит. тер. в Інд. океані | -----------------------+----------------------------------------| IRL |Ірландія | -----------------------+----------------------------------------| IRN |Іран | -----------------------+----------------------------------------| IRQ |Ірак | -----------------------+----------------------------------------| ISL |Ісландія | -----------------------+----------------------------------------| ITA |Італія | -----------------------+----------------------------------------| IZR |Ізраїль | -----------------------+----------------------------------------| JAM |Ямайка | -----------------------+----------------------------------------| JOR |Йорданія | -----------------------+----------------------------------------| JPN |Японія | -----------------------+----------------------------------------| JTN |Джонстон о-в | -----------------------+----------------------------------------| KAZ |Казахстан | -----------------------+----------------------------------------| KEN |Кенія | -----------------------+----------------------------------------| KGZ |Киргизстан | -----------------------+----------------------------------------| KHM |Камбоджа | -----------------------+----------------------------------------| KIR |Кірибаті | -----------------------+----------------------------------------| KNA |С.-Кітс і Невіс | -----------------------+----------------------------------------| KOR |Корея (Південна) | -----------------------+----------------------------------------| KWT |Кувейт | -----------------------+----------------------------------------| LAO |Лаос | -----------------------+----------------------------------------| LBN |Ліван | -----------------------+----------------------------------------| LBR |Ліберія | -----------------------+----------------------------------------| LBY |Лівія | -----------------------+----------------------------------------| LCA |С.-Люсія | -----------------------+----------------------------------------| LIE |Ліхтенштейн | -----------------------+----------------------------------------| LKA |Шри-Ланка | -----------------------+----------------------------------------| LSO |Лесото | -----------------------+----------------------------------------| LTU |Литва | -----------------------+----------------------------------------| LUX |Люксембург | -----------------------+----------------------------------------| LVA |Латвія | -----------------------+----------------------------------------| MAC |Аоминь (Макао) | -----------------------+----------------------------------------| MAR |Марокко | -----------------------+----------------------------------------| MCO |Монако | -----------------------+----------------------------------------| MDA |Молдова | -----------------------+----------------------------------------| MDG |Мадагаскар | -----------------------+----------------------------------------| MDV |Мальдіви | -----------------------+----------------------------------------| MEX |Мексика | -----------------------+----------------------------------------| MHL |Маршаллові о-ви | -----------------------+----------------------------------------| MID |Мідуей о-ви | -----------------------+----------------------------------------| MKD |Македонія | -----------------------+----------------------------------------| MLI |Малі | -----------------------+----------------------------------------| MLT |Мальта | -----------------------+----------------------------------------| MMR |М'янма | -----------------------+----------------------------------------| MNG |Монголія | -----------------------+----------------------------------------| MNP |Маріанські (Півн.) о-ви | -----------------------+----------------------------------------| MOZ |Мозамбік | -----------------------+----------------------------------------| MRT |Мавританія | -----------------------+----------------------------------------| MSR |Монтсеррат | -----------------------+----------------------------------------| MTQ |Мартиніка | -----------------------+----------------------------------------| MUS |Маврикій | -----------------------+----------------------------------------| MWI |Малаві | -----------------------+----------------------------------------| MYS |Малайзія | -----------------------+----------------------------------------| NAM |Намібія | -----------------------+----------------------------------------| NCL |Нова Каледонія | -----------------------+----------------------------------------| NER |Нігер | -----------------------+----------------------------------------| NFK |Норфолк о-в | -----------------------+----------------------------------------| NGA |Нігерія | -----------------------+----------------------------------------| NIC |Нікарагуа | -----------------------+----------------------------------------| NIU |Ніуе о-в | -----------------------+----------------------------------------| NLD |Нідерланди | -----------------------+----------------------------------------| NOR |Норвегія | -----------------------+----------------------------------------| NPL |Непал | -----------------------+----------------------------------------| NRM |Нормандські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| NRU |Науру | -----------------------+----------------------------------------| NZL |Нова Зеландія | -----------------------+----------------------------------------| OMN |Оман | -----------------------+----------------------------------------| TWN |Тайвань (у складі Китаю) | -----------------------+----------------------------------------| PAK |Пакистан | -----------------------+----------------------------------------| PAL |Газа Сектор (Палестина) | -----------------------+----------------------------------------| PAN |Панама | -----------------------+----------------------------------------| PCN |Піткерн о-в (Брит.) | -----------------------+----------------------------------------| PER |Перу | -----------------------+----------------------------------------| PHL |Філіппіни | -----------------------+----------------------------------------| PLW |Палау о-ви | -----------------------+----------------------------------------| PNG |Папуа-Нова Гвінея | -----------------------+----------------------------------------| POL |Польща | -----------------------+----------------------------------------| PRI |Пуерто-Рико | -----------------------+----------------------------------------| PRK |Корея (КНДР) | -----------------------+----------------------------------------| PRT |Португалія | -----------------------+----------------------------------------| PRY |Парагвай | -----------------------+----------------------------------------| PYF |Фр. Полінезія | -----------------------+----------------------------------------| QAT |Катар | -----------------------+----------------------------------------| REU |Реюньйон | -----------------------+----------------------------------------| ROM |Румунія | -----------------------+----------------------------------------| RUS |Росія | -----------------------+----------------------------------------| RWA |Руанда | -----------------------+----------------------------------------| SAU |Саудівська Аравія | -----------------------+----------------------------------------| SDN |Судан | -----------------------+----------------------------------------| SEN |Сенегал | -----------------------+----------------------------------------| SGP |Сингапур | -----------------------+----------------------------------------| SHN |Святої Єлени о-в | -----------------------+----------------------------------------| SJM |Шпіцберген і Ян Майєн | -----------------------+----------------------------------------| SLB |Соломонові о-ви | -----------------------+----------------------------------------| SLE |Сьєрра-Леоне | -----------------------+----------------------------------------| SLV |Сальвадор | -----------------------+----------------------------------------| SMR |Сан-Марино | -----------------------+----------------------------------------| SOM |Сомалі | -----------------------+----------------------------------------| SPM |С.-П'єр і Мікелон | -----------------------+----------------------------------------| STP |Сан-Томе і Принсіпі | -----------------------+----------------------------------------| SUR |Суринам | -----------------------+----------------------------------------| SVK |Словаччина | -----------------------+----------------------------------------| SVN |Словенія | -----------------------+----------------------------------------| SWE |Швеція | -----------------------+----------------------------------------| SWZ |Свазіленд | -----------------------+----------------------------------------| SYC |Сейшельські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| SYR |Сирія | -----------------------+----------------------------------------| TCA |Теркс і Кайкос о-ви | -----------------------+----------------------------------------| TCD |Чад | -----------------------+----------------------------------------| TGO |Того | -----------------------+----------------------------------------| THA |Таїланд | -----------------------+----------------------------------------| TJK |Таджикистан | -----------------------+----------------------------------------| TKL |Токелау | -----------------------+----------------------------------------| TKM |Туркменистан | -----------------------+----------------------------------------| TMP |Східний Тімор | -----------------------+----------------------------------------| TON |Тонга | -----------------------+----------------------------------------| TTO |Тринідад і Тобаго | -----------------------+----------------------------------------| TUN |Туніс | -----------------------+----------------------------------------| TUR |Туреччина | -----------------------+----------------------------------------| TUV |Тувалу | -----------------------+----------------------------------------| TZA |Танзанія | -----------------------+----------------------------------------| UGA |Уганда | -----------------------+----------------------------------------| UKR |Україна | -----------------------+----------------------------------------| UMI |Малі Тихоокеанські о-ви | -----------------------+----------------------------------------| URY |Уругвай | -----------------------+----------------------------------------| USA |США | -----------------------+----------------------------------------| UZB |Узбекистан | -----------------------+----------------------------------------| VAT |Ватикан | -----------------------+----------------------------------------| VCT |С.-Вінсент і Гренадини | -----------------------+----------------------------------------| VEN |Венесуела | -----------------------+----------------------------------------| VGB |Віргінські о-ви (Брит.) | -----------------------+----------------------------------------| VIR |Віргінські о-ви (США) | -----------------------+----------------------------------------| VNM |В'єтнам | -----------------------+----------------------------------------| VUT |Вануату | -----------------------+----------------------------------------| WAK |Уейк о-в | -----------------------+----------------------------------------| WLF |Уолліс і Футуна о-ви | -----------------------+----------------------------------------| WSM |Самоа (західне) | -----------------------+----------------------------------------| YEM |Ємен | -----------------------+----------------------------------------| YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) | -----------------------+----------------------------------------| ZAF |Південно-Африканська Республіка | -----------------------+----------------------------------------| ZAR |Заїр | -----------------------+----------------------------------------| ZMB |Замбія | -----------------------+----------------------------------------| ZWE |Зімбабве | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 30. Структура довідника

"Перелік та коди валют"
------------------------------------------------------------------ Код | Назва | -----------------------+----------------------------------------| AUD |австралійські долари | -----------------------+----------------------------------------| GBP |англійські фунти стерлінгів | -----------------------+----------------------------------------| BYR |білоруські рублі | -----------------------+----------------------------------------| BGL |леви (Болгарія) | -----------------------+----------------------------------------| AMD |вірменські драми | -----------------------+----------------------------------------| GEL |грузинські ларі | -----------------------+----------------------------------------| DKK |датські крони | -----------------------+----------------------------------------| HKD |долари Гонконгу | -----------------------+----------------------------------------| USD |долари США | -----------------------+----------------------------------------| EEK |естонські крони | -----------------------+----------------------------------------| EUR |євро | -----------------------+----------------------------------------| ILS |ізраїльські нові шекелі | -----------------------+----------------------------------------| INR |індійські рупії | -----------------------+----------------------------------------| ISK |ісландські крони | -----------------------+----------------------------------------| KZT |казахстанські тенге | -----------------------+----------------------------------------| CAD |канадські долари | -----------------------+----------------------------------------| KGS |киргизькі соми | -----------------------+----------------------------------------| KWD |кувейтські динари | -----------------------+----------------------------------------| LVL |латвійські лати | -----------------------+----------------------------------------| LTL |литовські літи | -----------------------+----------------------------------------| MTL |мальтійські ліри | -----------------------+----------------------------------------| MDL |молдавські леї | -----------------------+----------------------------------------| NZD |новозеландські долари | -----------------------+----------------------------------------| NOK |норвезькі крони | -----------------------+----------------------------------------| PLN |польські злоті | -----------------------+----------------------------------------| KRW |Республіки Корея вони | -----------------------+----------------------------------------| RUB |російські рублі | -----------------------+----------------------------------------| ROL |румунські леї | -----------------------+----------------------------------------| SAR |саудівські ріали | -----------------------+----------------------------------------| SGD |сингапурські долари | -----------------------+----------------------------------------| SKK |словацькі крони | -----------------------+----------------------------------------| SIT |словенські толари | -----------------------+----------------------------------------| TRL |турецькі ліри | -----------------------+----------------------------------------| HUF |угорські форинти | -----------------------+----------------------------------------| UAH |українські гривні | -----------------------+----------------------------------------| HRK |хорватські куни | -----------------------+----------------------------------------| SEK |шведські крони | -----------------------+----------------------------------------| CHF |швейцарські франки | -----------------------+----------------------------------------| CNY |юані Женьміньбі (Китай) | -----------------------+----------------------------------------| JPY |японські єни | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: