open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 жовтня 2011 р. N 1017

Київ
Про затвердження Порядку здійснення

контролю стану виконання рішень про вжиття

обмежувальних (корегувальних) заходів

Відповідно до частини дванадцятої статті 34 Закону України
"Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"
( 2735-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення контролю стану виконання рішень
про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 2011 р. N 1017
ПОРЯДОК

здійснення контролю стану виконання рішень

про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю стану
виконання суб'єктами господарювання рішень про вжиття
обмежувальних (корегувальних) заходів (далі - рішення).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законах України "Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції" ( 2735-17 ) та "Про загальну безпечність
нехарчової продукції" ( 2736-17 ).
3. Контроль стану виконання рішень здійснюється органами
державного ринкового нагляду (далі - органи ринкового нагляду)
шляхом проведення:
1) аналізу повідомлень про виконання рішень, поданих
суб'єктами господарювання, яких стосуються такі рішення;
2) перевірок стану виконання суб'єктами господарювання
рішень;
3) моніторингу результативності вжитих обмежувальних
(корегувальних) заходів.
4. Суб'єкт господарювання, якого стосується рішення, повинен
у встановлений у рішенні строк подати органу ринкового нагляду, що
прийняв рішення, повідомлення про його виконання за формою згідно
з додатком.
Повідомлення про виконання рішення подається суб'єктом
господарювання незалежно від ступеня або результативності
виконання ним рішення.
Суб'єкт господарювання може додавати до повідомлення
документи або їх копії, які підтверджують факт результативності
виконання рішення.
5. Під час проведення аналізу повідомлення про виконання
рішення орган ринкового нагляду:
1) вивчає і аналізує відомості, які містяться в повідомленні,
доданих до нього документах (їх копіях) та рішенні;
2) робить висновок про достатність та достовірність
інформації, яка міститься в повідомленні та доданих до нього
документах (їх копіях), а у разі виникнення сумнівів у
достовірності такої інформації - обґрунтовує їх на підставі
фактичних даних;
3) робить висновок про ступінь та результативність виконання
суб'єктом господарювання рішення.
6. Орган ринкового нагляду на підставі повідомлення суб'єкта
господарювання про виконання рішення оформляє довідку про
результати аналізу виконання рішення.
7. У разі коли за результатами аналізу повідомлення про
виконання рішення встановлено, що інформація, яка міститься в
повідомленні та доданих до нього документах (їх копіях), є
недостатньою для підтвердження факту результативності виконання
рішення, а також за наявності обґрунтованих сумнівів у
достовірності такої інформації відповідний орган ринкового нагляду
проводить перевірку стану виконання суб'єктом господарювання
рішення.
Перевірка стану виконання рішення проводиться також у разі
неподання суб'єктом господарювання повідомлення про його виконання
в установлений у рішенні строк.
8. Перевірка стану виконання рішення починається не пізніше
ніж через 10 робочих днів з дня надходження до органу ринкового
нагляду повідомлення про його виконання, а в разі неподання
суб'єктом господарювання такого повідомлення в установлений
строк - не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня настання такого
строку.
9. Під час проведення перевірки стану виконання рішення орган
ринкового нагляду визначає ступінь та результативність виконання
суб'єктом господарювання такого рішення.
10. Перевірка стану виконання рішення проводиться органом
ринкового нагляду відповідно до вимог, установлених статтею 23
Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції" ( 2735-17 ).
Виїзна перевірка стану виконання рішення проводиться у разі,
коли інформація, що міститься в документах (їх копіях), додатково
поданих суб'єктом господарювання на вимогу органу ринкового
нагляду, є недостатньою для підтвердження факту результативності
виконання рішення, а також за наявності обґрунтованих сумнівів у
достовірності такої інформації.
Під час проведення перевірки стану виконання рішення може
бути здійснено у разі потреби обстеження зразків продукції, а за
наявності підстав вважати, що продукція є небезпечною, становить
ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, - відбір і
експертиза (випробування) зразків продукції.
11. У разі коли за результатами аналізу повідомлення про
виконання рішення та/або перевірки стану його виконання
встановлено факт повного та результативного виконання суб'єктом
господарювання відповідного рішення (крім рішення про заборону
надання продукції на ринку), орган ринкового нагляду невідкладно
приймає рішення про скасування рішення про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів.
12. У рішенні про скасування рішення про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів зазначаються:
1) обґрунтовані підстави для скасування рішення про вжиття
відповідних обмежувальних (корегувальних) заходів;
2) дата складення та номер довідки про результати аналізу
виконання рішення (у разі проведення відповідного аналізу);
3) дата складення та номер акта перевірки стану виконання
рішення (у разі проведення відповідної перевірки).
13. У разі коли за результатами аналізу повідомлення про
виконання рішення та/або перевірки стану його виконання
встановлено факт невиконання чи часткового виконання суб'єктом
господарювання рішення або коли його виконання не може бути
визнано результативним, орган ринкового нагляду невідкладно
приймає рішення про внесення змін до рішення про вжиття
обмежувальних (корегувальних) заходів, зокрема щодо вжиття нових
обмежувальних (корегувальних) заходів.
Під час внесення до рішення про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів змін орган ринкового нагляду встановлює та
враховує причини невиконання, часткового виконання або
нерезультативного виконання суб'єктом господарювання відповідного
рішення.
14. Рішення про скасування та внесення змін до рішення про
вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів приймаються у
порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" ( 2735-17 ), та
набирають чинності з дня їх прийняття.
15. Після скасування рішення про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів (крім рішення про заборону надання
продукції на ринку) органи ринкового нагляду проводять моніторинг
результативності вжитих обмежувальних (корегувальних) заходів.
16. Моніторинг результативності вжитих обмежувальних
(корегувальних) заходів проводиться відповідно до вимог,
установлених статтями 23 і 24 Закону України "Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" ( 2735-17 ),
шляхом перевірки згідно із секторальними планами державного
ринкового нагляду характеристик конкретного виду продукції, щодо
якої було вжито обмежувальних (корегувальних) заходів, у її
розповсюджувачів. Зазначена перевірка може проводитися під час
проведення перевірки характеристик того самого виду продукції у її
розповсюджувачів.
17. Під час вибору обмежувальних (корегувальних) заходів,
яких за результатами перевірки необхідно вжити щодо відповідної
продукції, орган ринкового нагляду встановлює та враховує причини
нерезультативності обмежувальних (корегувальних) заходів, яких
було вжито щодо зазначеної продукції.
18. Моніторинг результативності застосованої заборони щодо
надання продукції на ринку проводиться шляхом відстеження органами
ринкового нагляду додержання такої заборони в торговельній мережі.
Органи ринкового нагляду відстежують додержання в
торговельній мережі заборони щодо надання продукції на ринку під
час проведення у розповсюджувачів перевірок характеристик
продукції того самого виду, що і продукція, щодо якої було
застосовано заборону, а в разі заборони надання на ринку певного
виду конкретної продукції - перевірок характеристик аналогічного
виду продукції.
19. Моніторинг результативності застосованої заборони щодо
надання продукції на ринку проводиться після закінчення строку
виконання рішення про відповідну заборону.
20. У разі встановлення під час проведення перевірок
характеристик продукції у її розповсюджувачів фактів надання на
ринку продукції, забороненої для надання на ринку, органи
ринкового нагляду встановлюють кількість випадків постачання такої
продукції та обсяг поставленої продукції, за можливості
встановлюють факти введення в обіг такої продукції її виробником
після закінчення строку виконання рішення про відповідну заборону,
вносять зазначені відомості до актів перевірок та невідкладно
подають копії складених актів органові ринкового нагляду, що
прийняв рішення про відповідну заборону.
Орган ринкового нагляду, що прийняв рішення про заборону
надання продукції на ринку, на підставі одержаних копій актів
перевірок узагальнює кількість випадків постачання продукції,
забороненої для надання на ринку, та обсяг поставленої продукції і
встановлює ступінь регулярності надання такої продукції на ринку.
21. У разі коли за результатами моніторингу результативності
застосованої заборони надання продукції на ринку буде встановлено,
що на ринку надається продукція, надання якої на ринку заборонено,
орган ринкового нагляду невідкладно приймає рішення про вилучення
такої продукції з обігу та/або відкликання її виробником.
22. У разі встановлення факту регулярного надання на ринку
продукції, забороненої для такого надання, орган ринкового
нагляду, що прийняв рішення про відповідну заборону, розглядає
питання про проведення перевірки характеристик зазначеної
продукції у її виробника.
23. Контроль стану виконання рішення про тимчасову заборону
надання продукції на ринку, прийнятого на строк, необхідний для
проведення експертизи (випробування) зразків такої продукції,
здійснюється шляхом перевірки дій суб'єкта господарювання щодо
додержання тимчасової заборони.

Додаток

до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виконання рішення про вжиття

обмежувальних (корегувальних) заходів

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(найменування органу ринкового нагляду, що прийняв рішення
__________________________________________________________________

про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів)
__________________________________________________________________

(дата прийняття рішення та його номер)
Інформація про вжиття суб'єктом господарювання кожного з
обмежувальних (корегувальних) заходів та вчинення пов'язаних з ним
дій, визначених у відповідному рішенні _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

__ __________ 20__ р. ____________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові керівника

суб'єкта господарювання

або уповноваженої

ним особи)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: