open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 жовтня 2011 р. N 1032

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 152 ( 152-2012-п ) від 29.02.2012 }
Про внесення змін до Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для створення

та розвитку матеріально-технічної бази спорту

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної
бази спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 263 ( 263-2011-п ) (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 20, ст. 840), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 жовтня 2011 р. N 1032
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для створення

та розвитку матеріально-технічної бази спорту

( 263-2011-п )

1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за поданням
відповідального виконавця бюджетної програми згідно з вимогами
цього Порядку.".
2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3. З метою створення належних умов для підготовки
спортсменів вищої категорії, збереження та забезпечення
ефективного використання баз олімпійської та паралімпійської
підготовки, підтримки їх функціонування бюджетні кошти
спрямовуються державним підприємствам та установам, віднесеним до
сфери управління МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту, яким
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня
2006 р. N 30 ( 30-2006-п ) "Про затвердження Порядку надання
закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та
паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий
статус" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94) надано
статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки (далі -
бази), та використовуються ними для оплати:
1) комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного
ремонту обладнання, інвентарю та будівель;
2) капітального ремонту будівель і спортивних споруд,
необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних
збірних команд та проведення всеукраїнських і міжнародних змагань;
3) проектування нових баз державної форми власності.
4. Розподіл бюджетних коштів між базами здійснюється головним
розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального
виконавця бюджетної програми на підставі поданих базами
обґрунтувань потреби в бюджетних коштах та детальних розрахунків
витрат, визначених згідно з встановленими нормами та нормативами,
діючими цінами і тарифами, плановими обсягами надання базами в
поточному році послуг, пов'язаних з проведенням
навчально-тренувальних зборів і змагань, передбачених Єдиним
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
на відповідний рік, виходячи з необхідності поліпшення технічного
стану будівель і спортивних споруд, насамперед для забезпечення
належної підготовки на базі спортсменів національних збірних
команд України з відповідних видів спорту до всеукраїнських та
міжнародних змагань, в тому числі проведення запланованих
міжнародних змагань з відповідних видів спорту на території
України, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних
зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства,
у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.
Обсяг бюджетних коштів для оплати базами комунальних послуг
та енергоносіїв, проведення поточного ремонту обладнання,
інвентарю та будівель встановлюється виходячи з результатів
провадження їх фінансово-господарської діяльності за минулий рік
та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з
фінансовими планами. Встановлений обсяг може змінюватися головним
розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального
виконавця бюджетної програми залежно від результатів провадження
фінансово-господарської діяльності баз за попередній звітний
період (місяць, квартал).
Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту будівель і
спортивних споруд, необхідних для забезпечення підготовки
спортсменів національних збірних команд та проведення
всеукраїнських і міжнародних змагань, визначається виходячи з
об'єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за
результатами технічного обстеження, а також згідно з
проектно-кошторисною документацією та рішеннями Кабінету Міністрів
України щодо розподілу державних капітальних видатків.
Обсяг бюджетних коштів для проектування нових баз державної
форми власності визначається виходячи з об'єктивної потреби у
створенні таких баз, визначеної на підставі результатів аналізу
існуючої мережі баз з відповідних видів спорту, з урахуванням
першочергової необхідності створення умов для розвитку відповідних
видів спорту, підготовка збірних команд з яких проводиться
переважно за кордоном, у зв'язку з відсутністю умов для здійснення
такої підготовки на території України, а також технічних та інших
характеристик будівель і спортивних споруд, рекомендованих
Держмолодьспортом з урахуванням національних та міжнародних
стандартів і нормативів, вимог міжнародних спортивних організацій,
наявних земельних ділянок для будівництва та відповідних
інженерних мереж, необхідних для функціонування таких будівель і
споруд.
Перелік баз із зазначенням видів робіт та обсягів бюджетних
коштів у розрізі будівель та спортивних споруд затверджується
головним розпорядником бюджетних коштів за поданням
відповідального виконавця бюджетної програми.".
3. Доповнити Порядок ( 263-2011-п ) пунктом 6-1 такого
змісту:
"6-1. Підготовка проектної документації на будівництво
об'єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560
( 560-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41,
ст. 1674).
Титули будов (об'єктів) затверджуються відповідно до Порядку
затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 вересня 1997 р. N 995 ( 995-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 37, с. 17).".
4. Абзаци другий та третій пункту 7 викласти в такій
редакції:
"придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з
напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв, проведення
поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель базам, доходи
яких від провадження господарської діяльності за попередній
звітний період (квартал) перевищують їх видатки;".
5. Доповнити пункт 7 після абзацу третього новим абзацом
такого змісту:
"проведення капітального ремонту будівель та споруд,
призначених для розвитку видів спорту, що не передбачені для бази
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30
( 30-2006-п );".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати
абзацами п'ятим - шостим.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: