open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2011 р. N 1039

Київ
Про внесення змін і визнання такими,

що втратили чинність, деяких постанов

Кабінету Міністрів України щодо діяльності

Державного агентства з питань науки,

інновацій та інформатизації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо
діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1996 р.
N 1314 ( 1314-96-п ) "Про комплексні перевірки діяльності
науково-дослідних установ, які повністю або частково фінансуються
за рахунок державного бюджету";
постанову Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р.
N 1710 ( 1710-2001-п ) "Про координаційні ради з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 51, ст. 2306).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2011 р. N 1039
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

щодо діяльності Державного агентства з питань науки,

інновацій та інформатизації

1. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380
( 380-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751;
2010 р., N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025), слово
"Держкомінформнауки" замінити словом "Держінформнауки".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2001 р. N 1717 ( 1717-2001-п ) "Про Державний фонд фундаментальних
досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344;
2010 р., N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025):
у пункті 1 постанови ( 1717-2001-п ) слова "Державного
комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" замінити
словами "Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації";
у Положенні про Державний фонд фундаментальних досліджень
( 1717-2001-п ), затвердженому зазначеною постановою:
пункти 14 і 15 викласти у такій редакції:
"14. Очолює раду Фонду голова Фонду, який має одного
заступника з числа членів ради.
Голова Фонду затверджується на посаду та звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і
науки, молоді та спорту.
Пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
голови Фонду вносить Міністрові освіти і науки, молоді та спорту
Голова Держінформнауки за погодженням з наглядовою радою Фонду.
15. Персональний склад ради Фонду затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки, молоді та
спорту за пропозиціями Голови Держінформнауки, голови Фонду,
погодженими з наглядовою радою. Члени ради Фонду здійснюють свої
повноваження на громадських засадах.";
у пункті 19 слово "Держкомінформнауки" замінити словами
"МОНмолодьспорту та Держінформнауки";
у тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінити словом
"Держінформнауки".
3. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2003 р., N 17, ст. 774; 2005 р., N 25, ст. 1431;
2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025), слово
"Держкомінформнауки" замінити словом "Держінформнауки".
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня
2010 р. N 675 ( 675-2010-п ) "Деякі питання діяльності Державного
комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2025, N 92, ст. 3255),
виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: