open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2011 р. N 1044

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 13 червня 2000 р. N 950

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 950 ( 950-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168;
2009 р., N 47, ст. 1575; 2010 р., N 1, ст. 14) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2011 р. N 1044
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 червня 2000 р. N 950

( 950-2000-п )

1. У назві та пункті 1 постанови ( 950-2000-п ) слово
"органів" виключити.
2. У Порядку ( 950-2000-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 1:
в абзаці четвертому слово "його" замінити словом "її";
після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення
корупційного правопорушення або порушення вимог Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), за
поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії
корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка
вчинила таке правопорушення.".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами
шостим і сьомим;
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова "Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики", "керівником підрозділу з питань
запобігання та протидії корупції відповідного органу" виключити;
абзац другий виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"Нацдержслужба проводить службові розслідування за дорученням
вищих посадових осіб України та Першого віце-прем'єр-міністра
України, а у разі безпосереднього звернення до Нацдержслужби
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку,
звинувачень або підозри рішення щодо проведення службового
розслідування приймається керівником Нацдержслужби.";
3) у пункті 3:
в абзаці другому слова "Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики" виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"Період проведення службового розслідування не включає час
тимчасової втрати працездатності особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно
якої проводиться таке розслідування, час її перебування у
відпустці або службовому відрядженні чи відсутності з інших
причин, час отримання інформації, що стосується предмета
службового розслідування, від установ, підприємств, організацій
інших держав, а також час ознайомлення такою особою, уповноваженою
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та
керівником органу, в якому вона працює, з актом службового
розслідування.";
4) у пункті 4:
в абзаці першому слово "службовець" замінити словом "особа";
абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
"Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як
обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності,
підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в
порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше
не передбачено Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне
корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, може бути відсторонена від
виконання службових повноважень за рішенням керівника органу
(установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до
закінчення розгляду справи судом.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі закриття провадження у справі про адміністративне
корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу
адміністративного правопорушення відстороненій від виконання
службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за
час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.";
5) в абзацах третьому та восьмому пункту 6, абзаці першому
пункту 7, абзацах другому та третьому пункту 8, абзацах другому та
шостому пункту 9, абзаці першому пункту 10, абзацах третьому та
п'ятому пункту 12 слово "якого" замінити словом "якої";
6) у пункті 8:
в абзаці другому слово "нього" замінити словом "неї";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"У разі прийняття рішення щодо притягнення особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, до відповідальності комісія пропонує вид
дисциплінарного стягнення, передбаченого законодавством.";
абзац восьмий викласти у такій редакції:
"У разі виявлення корупційного правопорушення комісія вносить
пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до
спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.";
7) у пункті 9:
в абзаці другому слово "він" замінити словом "вона";
в абзаці шостому слово "повинен" замінити словом "повинна", а
слово "його" замінити словом "її";
8) в абзаці четвертому пункту 10 слово "притягнутий" замінити
словом "притягнута";
9) у пункті 12:
в абзаці четвертому слово "його" замінити словом "її";
в абзаці п'ятому "Начальника Головдержслужби" замінити
словами "Голови Нацдержслужби";
10) у назві та тексті Порядку ( 950-2000-п ) слова "або
органів місцевого самоврядування" замінити словами "або місцевого
самоврядування".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: