open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2018  № 1044

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1423 від 04.10.2018}

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 (далі - Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 27.09.2017 № 1414 "Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин".

3. Департаменту технічного регулювання розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження.

4. Цей наказ набирає чинності з 05.10.2018.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1423 від 04.10.2018}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27 липня 2018 року № 1044

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62

До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17.05.2006 щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄЄ 2017/С 183/02 від 09.03.2018.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7

Стандарти A-типу

Стандарти A-типу визначають основні поняття, терміни і принципи проектування, що застосовуються до всіх категорій машин. Застосування тільки таких стандартів, хоча і забезпечує необхідну основу для правильного застосування технічного регламенту безпеки машин, не є достатнім для забезпечення відповідності відповідним основним вимогам охорони здоров'я та безпеки технічного регламенту і, отже, не дає повної презумпції відповідності.

1.

ДСТУ EN ISO 12100:2016
(EN ISO 12100:2010, IDT;
ISO 12100:2010, IDT)

Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків

EN ISO 12100:2010
(ISO 12100:2010)

08.04.2011

EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
Примітка 2.1

30.11.2013

Стандарти B-типу
Стандарти B-типу стосуються конкретних аспектів безпеки машин або конкретних видів захисту, які можуть бути застосовані в широкому спектрі категорій машин. Застосування технічних умов стандартів B-типу дає презумпцію відповідності основним вимогам безпеки та охорони здоров'я технічного регламенту безпеки машин, які вони охоплюють, коли стандарт C-типу або оцінка ризику виробника показує, що технічне рішення стандарту B-типу є адекватним для конкретної категорії або моделі машин. Застосування стандартів B-типу, які містять технічні умови для компонентів безпеки, які незалежно один від одного розміщуються на ринку, дає презумпцію відповідності для компонентів безпеки і відповідають основним вимогам здоров'я та безпеки, які охоплюються стандартами.

2.

ДСТУ EN 349:2016
(EN 349:1993+A1:2008, IDT)

Безпечність машин.
Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 349:1993+A1:2008

08.09.2009

3.

ДСТУ EN 547-1:2014

Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1.
Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-1:1996+A1:2008

08.09.2009

4.

ДСТУ EN 547-2:2014

Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2.
Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-2:1996+A1:2008

08.09.2009

5.

ДСТУ EN 547-3:2014

Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 547-3:1996+A1:2008

08.09.2009

6.

ДСТУ EN 574:2014

Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування

EN 574:1996+A1:2008

08.09.2009

7.

ДСТУ EN 614-1:2014

Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-1:2006+A1:2009

08.09.2009

8.

ДСТУ EN 614-2:2014

Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 614-2:2000+A1:2008

08.09.2009

9.

ДСТУ EN 842:2014

Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 842:1996+A1:2008

08.09.2009

10.

ДСТУ EN 894-1:2014

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-1:1997+A1:2008

08.09.2009

11.

ДСТУ EN 894-2:2014

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-2:1997+A1:2008

08.09.2009

12.

ДСТУ EN 894-3:2014

Безпечність машин. Ергономічні вимоги що проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 894-3:2000+A1:200

08.09.2009

13.

ДСТУ EN 894-4:2016
(EN 894-4:2010, IDT)

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування

EN 894-4:2010

20.10.2010

14.

ДСТУ EN 981:2014

Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 981:1996+A1:2008

08.09.2009

15.

ДСТУ EN 1005-1:2014

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-1:2001+A1:2008

08.09.2009

16.

ДСТУ EN 1005-2:2014

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-2:2003+A1:2008

08.09.2009

17.

ДСТУ EN 1005-3:2014

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-3:2002+A1:2008

08.09.2009

18.

ДСТУ EN 1005-4:2016
(EN 1005-4:2005+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Фізичні властивості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машиною

EN 1005-4:2005+A1:2008

08.09.2009

19.

ДСТУ EN 1032:2014

Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації

EN 1032:2003+A1:2008

08.09.2009

20.

ДСТУ EN 1037:2014

Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1037:1995+A1:2008

08.09.2009

21.

ДСТУ EN 1093-1:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання

EN 1093-1:2008

08.09.2009

22.

ДСТУ EN 1093-2:2016
(EN 1093-2:2006+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача

EN 1093-2:2006+A1:2008

08.09.2009

23.

ДСТУ EN 1093-3:2016
(EN 1093-3:2006+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача

EN 1093-3:2006+A1:2008

08.09.2009

24.

ДСТУ EN 1093-4:2016
EN 1093-4:1996+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою

EN 1093-4:1996+A1:2008

08.09.2009

25.

ДСТУ EN 1093-6:2016
(EN 1093-6:1998+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом

EN 1093-6:1998+A1:2008

08.09.2009

26.

ДСТУ EN 1093-7:2016
(EN 1093-7:1998+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал

EN 1093-7:1998+A1:2008

08.09.2009

27.

ДСТУ EN 1093-8:2016
(EN 1093-8:1998+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача

EN 1093-8:1998+A1:2008

08.09.2009

28.

ДСТУ EN 1093-9:2016
(EN 1093-9:1998+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача

EN 1093-9:1998+A1:2008

08.09.2009

29.

ДСТУ EN 1093-11:2016
(EN 1093-11:2001+A1:2008, IDT)

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення

EN 1093-11:2001+A1:2008

08.09.2009

30.

ДСТУ EN 1127-1:2014

Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

EN 1127-1:2011

18.11.2011

EN 1127-1:2007
Примітка 2.1

31.07.2014

31.

ДСТУ EN 1127-2:2014

Вибухонебезпечні атмосфери. Запобігання та захист від вибуху. Частина 2. Основні концепції та методологія гірничих робіт

EN 1127-2:2014

13.02.2015

EN 1127-1:2007+A1:2008
Примітка 2.1

13.02.2015

32.

ДСТУ EN 1299:2014

Механічні вібрація та удар. Віброізоляція машин. Інформація щодо застосування ізоляції джерела

EN 1299:1997+A1:2008

08.09.2009

33.

ДСТУ EN 1837:2009

Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 1837:1999+A1:2009

18.12.2009

34.

ДСТУ EN ISO 3741:2016
(EN ISO 3741:2010, IDT;
ISO 3741:2010, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер

EN ISO 3741:2010
(ISO 3741:2010)

08.04.2011

EN ISO 3741:2009
Примітка 2.1

30.04.2011

35.

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016
(EN ISO 3743-1:2010, IDT;
ISO 3743-1:2010, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками

EN ISO 3743-1:2010
(ISO 3743-1:2010)

08.04.2011

EN ISO 3743-1:2009
Примітка 2.1

30.04.2011

36.

ДСТУ EN ISO 3743-2:2014

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер

EN ISO 3743-2:2009
(ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

37.

ДСТУ EN ISO 3744:2016
(EN ISO 3744:2010, IDT;
ISO 3744:2010, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною

EN ISO 3744:2010
(ISO 3744:2010)

08.04.2011

EN ISO 3744:2009
Примітка 2.1

30.04.2011

38.

ДСТУ EN ISO 3745:2014

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер

EN ISO 3745:2012
(ISO 3745:2012)

05.06.2012

EN ISO 3745:2009
Примітка 2.1

30.09.2012

ДСТУ EN ISO 3745:2014/
Зміна № 1:2018
(EN ISO 3745:2012/A1:2017, IDT;
ISO 3745:2012/Amd 1:2017, IDT)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

09.03.2018

Примітка 3

30.06.2018

39.

ДСТУ EN ISO 3746:2016
(EN ISO 3746:2010, IDT;
ISO 3746:2010, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

EN ISO 3746:2010
(ISO 3746:2010)

08.04.2011

EN ISO 3746:2009
Примітка 2.1

30.06.2011

40.

ДСТУ EN ISO 3747:2016
(EN ISO 3747:2010, IDT;
ISO 3747:2010, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі

EN ISO 3747:2010
(ISO 3747:2010)

08.04.2011

EN ISO 3747:2009
Примітка 2.1

30.06.2011

41.

ДСТУ EN ISO 4413:2014

Гідроприводи об'ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

EN ISO 4413:2010
(ISO 4413:2010)

08.04.2011

EN 982:1996+A1:2008
Примітка 2.1

30.11.2011

42.

ДСТУ EN ISO 4414:2014

Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

EN ISO 4414:2010
(ISO 4414:2010)

08.04.2011

EN 983:1996+A1:2008
Примітка 2.1

30.11.2011

43.

ДСТУ EN ISO 4871:2015
(EN ISO 4871:2009, IDT)

Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

EN ISO 4871:2009
(ISO 4871:1996)

18.12.2009

44.

ДСТУ EN ISO 5136:2014

Акустика. Визначення звукової потужності, випромінюваної в повітропровід вентиляторами. Метод випробовування з вимірюванням в повітропроводі

EN ISO 5136:2009
(ISO 5136:2003)

18.12.2009

45.

ДСТУ EN ISO 7235:2014

Акустика. Лабораторні методики вимірювань для глушників і розподільників повітря. Внесені втрати, шумові втрати потоку і загальні втрати тиску

EN ISO 7235:2009
(ISO 7235:2003)

18.12.2009

46.

ДСТУ EN ISO 7731:2016
(EN ISO 7731:2008, IDT,
ISO 7731:2003, IDT)

Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

EN ISO 7731:2008
(ISO 7731:2003)

08.09.2009

47.

ДСТУ EN ISO 9614-1:2014

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках

EN ISO 9614-1:2009
(ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

48.

ДСТУ EN ISO 9614-3:2016
(EN ISO 9614-3:2009, IDT;
ISO 9614-3:2002, IDT)

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням

EN ISO 9614-3:2009
(ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

49.

ДСТУ EN ISO 10326-1:2017
(EN ISO 10326-1:2016;
ISO 10326-1:2016,
Corrected version 2017-02, IDT)

Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидінь транспортних засобів. Частина 1. Основні вимоги

EN ISO 10326-1:2016
(ISO 10326-1:2016,
Corrected version 2017-02)

09.06.2017

EN 30326-1:1994
Примітка 2.1

30.11.2017

50.

ДСТУ EN ISO 11161:2014

Безпека машин і механізмів. Інтегровані виробничі системи. Основні вимоги

EN ISO 11161:2007
(ISO 11161:2007)

26.05.2010

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.05.2010

Примітка 3

30.09.2010

51.

ДСТУ EN ISO 11200:2015
(EN ISO 11200:2014, IDT)

Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках

EN ISO 11200:2014
(ISO 11200:2014)

13.02.2015

EN ISO 11200:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

52.

ДСТУ EN ISO 11201:2016
(EN ISO 11201:2010, IDT;
ISO 11201:2010, IDT)

Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткуванням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище

EN ISO 11201:2010
(ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009
Примітка 2.1

30.11.2010

53.

ДСТУ EN ISO 11202:2014

Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення

EN ISO 11202:2010
(ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009
Примітка 2.1

30.11.2010

54.

ДСТУ EN ISO 11203:2015
(EN ISO 11203:2009, IDT)

Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності

EN ISO 11203:2009
(ISO 11203:1995)

18.12.2009

55.

ДСТУ EN ISO 11204:2016
EN ISO 11204:2010, IDT;
SO 11204:2010, IDT)

Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з рахуванням точних поправок на середовище

EN ISO 11204:2010
(ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009
Примітка 2.1

30.11.2010

56.

ДСТУ EN ISO 11205:2014

Акустика. Шум машин та обладнання. Інженерний метод визначення рівнів емісії звукового тиску на робочій станції і в інших заданих місцях за допомогою інтенсивності звуку

EN ISO 11205:2009
(ISO 11205:2003)

18.12.2009

57.

ДСТУ EN ISO 11546-1:2014

Акустика. Визначення звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 1. Вимірювання в лабораторних умовах (для декларації)

EN ISO 11546-1:2009
(ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

58.

ДСТУ EN ISO 11546-2:2014

Акустика. Визначення звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 2. Вимірювання в умовах експлуатування (з метою прийняття і перевірки)

EN ISO 11546-2:2009
(ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

59.

ДСТУ EN ISO 11688-1:2015
(EN ISO 11688-1:2009, IDT)

Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування

EN ISO 11688-1:2009
(ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

60.

ДСТУ EN ISO 11691:2016
(EN ISO 11691:2009;
ISO 11691:1995, IDT)

Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод

EN ISO 11691:2009
(ISO 11691:1995)

18.12.2009

61.

ДСТУ EN ISO 11957:2014

Шум машин. Визначення звукоізоляції кабіни, випробування в лабораторії на місці встановлення

EN ISO 11957:2009
(ISO 11957:1996)

18.12.2009

62.

ДСТУ EN 12198-1:2014

Безпечність машин. Оцінка і зниження ризику, що виникає при випромінюванні від машин. Частина 1. Загальні принципи

EN 12198-1:2000+A1:2008

08.09.2009

63.

ДСТУ EN 12198-2:2014

Безпечність машин. Оцінка і зниження ризику, що виникає при випромінюванні від машин. Частина 2. Процедура вимірювання

EN 12198-2:2002+A1:2008

08.09.2009

64.

ДСТУ EN 12198-3:2014

Безпечність машин. Оцінка і зниження ризику, що виникає при випромінюванні від машин. Частина 3. Зменшення випромінювання методом загасання або екранізування

EN 12198-3:2002+A1:2008

08.09.2009

65.

ДСТУ EN 12254:2010

Екрани для робочих місць з лазерами. Вимоги щодо безпеки та методи випробовування

EN 12254:2010

26.05.2010

EN 12254:1998+A2:2008
Примітка 2.1

30.09.2010

ДСТУ EN 12254:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 12254:2010/AC:2011, IDT)

EN 12254:2010/AC:2011

66.

ДСТУ EN 12786:2015 (EN 12786:2013, IDT)

Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки

EN 12786:2013

28.11.2013

67.

ДСТУ EN 13490:2013

Механічна вібрація. Навантажувачі промислові. Лабораторне обстеження та спеціальні вимоги до сидіння оператора

EN 13490:2001+A1:2008

08.09.2009

68.

ДСТУ EN ISO 13732-1:2014

Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

EN ISO 13732-1:2008
(ISO 13732-1:2006)

08.09.2009

69.

ДСТУ EN ISO 13732-3:2016
(EN ISO 13732-3:2008, IDT;
ISO 13732-3:2005, IDT)

Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні

EN ISO 13732-3:2008
(ISO 13732-3:2005)

08.09.2009

70.

ДСТУ EN ISO 13753:2015
(EN ISO 13753:2008, IDT)

Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою "кисть-рука"

EN ISO 13753:2008
(ISO 13753:1998)

08.09.2009

71.

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016
(EN 13849-1:2015, IDT;
ISO 13849-1:2015, IDT)

Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN ISO 13849-1:2015
(ISO 13849-1:2015)

13.05.2016

EN ISO 13849-1:2008
Примітка 2.1

30.06.2016

72.

ДСТУ EN ISO 13849-2:2014

Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Затвердження

EN ISO 13849-2:2012
(ISO 13849-2:2012)

05.04.2013

EN ISO 13849-2:2008
Примітка 2.1

30.04.2013

73.

ДСТУ EN ISO 13850:2016
(EN ISO 13850:2015;
SO 13850:2015, IDT)

Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування

EN ISO 13850:2015
(ISO 13850:2015)

13.05.2016

EN ISO 13850:2008
Примітка 2.1

31.05.2016

74.

ДСТУ EN ISO 13855:2014

Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

EN ISO 13855:2010
(ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008
Примітка 2.1

30.11.2010

75.

ДСТУ EN ISO 13856-1:2014

Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску матів і настилів

EN ISO 13856-1:2013
(ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

76.

ДСТУ EN ISO 13856-2:2014

Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску кромок і планок

EN ISO 13856-2:2013
(ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

77.

ДСТУ EN ISO 13856-3:2016
(EN ISO 13856-3:2013, IDT;
ISO 13856-3:2013, IDT)

Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв

EN ISO 13856-3:2013
(ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009
Примітка 2.1

31.01.2014

78.

ДСТУ EN ISO 13857:2016
(EN ISO 13857:2008, IDT;
ISO 13857:2008, IDT)

Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

EN ISO 13857:2008
(ISO 13857:2008)

08.09.2009

79.

ДСТУ EN ISO 14119:2014

Безпечність машин, блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN ISO 14119:2013
(ISO 14119:2013)

11.04.2014

EN 1088:1995+A2:2008
Примітка 2.1

30.04.2015

80.

ДСТУ EN ISO 14120:2016
(EN ISO 14120:2015, IDT;
ISO 14120:2015, IDT)

Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорож

EN ISO 14120:2015
(ISO 14120:2015)

13.05.2016

EN 953:1997+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2016

81.

ДСТУ EN ISO 14122-1:2016
(EN ISO 14122-1:2016, IDT;
ISO 14122-1:2016, IDT)

Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступу

EN ISO 14122-1:2016
(ISO 14122-1:2016)

09.09.2016

EN ISO 14122-1:2001
Примітка 2.1

31.12.2016

82.

ДСТУ EN ISO 14122-2:2016
(EN ISO 14122-2:2016, IDT;
ISO 14122-2:2016, IDT)

Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи

EN ISO 14122-2:2016
(ISO 14122-2:2016)

09.09.2016

EN ISO 14122-2:2001
Примітка 2.1

31.12.2016

83.

ДСТУ EN ISO 14122-3:2016
(EN ISO 14122-3:2016, IDT;
ISO 14122-3:2016, IDT)

Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні

EN ISO 14122-3:2016
(ISO 14122-3:2016)

09.09.2016

EN ISO 14122-3:2001
Примітка 2.1

31.12.2016

84.

ДСТУ EN ISO 14122-4:2016
(EN ISO 14122-4:2016, IDT;
ISO 14122-4:2016, IDT)

Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи

EN ISO 14122-4:2016
(ISO 14122-4:2016)

09.09.2016

EN ISO 14122-4:2004
Примітка 2.1

31.12.2016

85.

ДСТУ EN ISO 14123-1:2016
(EN ISO 14123-1:2015, IDT;
ISO 14123-1:2015, IDT)

Безпечність машин. Зниження ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN ISO 14123-1:2015
(ISO 14123-1:2015)

13.05.2016

EN 626-1:1994+A1:2008
Примітка 2.1

31.05.2016

86.

ДСТУ EN ISO 14123-2:2016
(EN ISO 14123-2:2015, IDT;
ISO 14123-2:2015, IDT)

Безпечність машин. Зниження ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 2. Методологія визначення порядку перевіряння

EN ISO 14123-2:2015
(ISO 14123-2:2015)

13.05.2016

EN 626-2:1996+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2016

87.

ДСТУ EN ISO 14159:2015
(EN ISO 14159:2008, IDT)

Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції машин

EN ISO 14159:2008
(ISO 14159:2002)

08.09.2009

88.

ДСТУ EN ISO 14738:2015
(EN ISO 14738:2008, IDT)

Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах

EN ISO 14738:2008
(ISO 14738:2002,
including Cor 1:2003 and Cor 2:2005)

08.09.2009

89.

ДСТУ EN ISO 15536-1:2016
(EN ISO 15536-1:2008, IDT;
ISO 15536-1:2005, IDT)

Ергономіка. Комп'ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 15536-1:2008
(ISO 15536-1:2005)

08.09.2009

90.

ДСТУ EN 15967:2014

Визначення максимального тиску вибуху і максимального підйому тиску газів і пару

EN 15967:2011

18.11.2011

91.

ДСТУ EN 16590-1:2015
(EN 16590-1:2014, IDT)

Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Елементи безпеки систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування та розробки

EN 16590-1:2014
(ISO 25119-1:2010 modified)

13.02.2015

92.

ДСТУ EN 16590-2:2015
(EN 16590-2:2014, IDT)

Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Елементи безпеки систем керування. Частина 2. Концептуальна фаза

EN 16590-2:2014
(ISO 25119-2:2010 modified)

13.02.2015

93.

ДСТУ EN ISO 19353:2016
EN ISO 19353:2016, IDT;
ISO 19353:2015, IDT)

Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист

EN ISO 19353:2016
(ISO 19353:2015)

09.09.2016

EN 13478:2001+A1:2008
Примітка 2.1

31.07.2016

94.

ДСТУ EN ISO 20643:2013

Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації

EN ISO 20643:2008
(ISO 20643:2005)

08.09.2009

ДСТУ EN ISO 20643:2013/
Зміна № 1:2015
(EN ISO 20643:2008/A1:2012, IDT)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Примітка 3

31.01.2013

Стандарти C-типу
Стандарти C-типу містять технічні вимоги для певної категорії машин. Різні типи машин, що належать до категорії, охопленої стандартом C-типу, мають аналогічне призначення і передбачають подібні небезпеки. Стандарти C-типу можуть містити посилання на стандарти A або B-типу із зазначенням, які з технічних вимог стандарту A або B-типу застосовні до відповідної категорії машин. Коли для даного аспекту безпеки машин, стандарт C-типу відрізняється від технічних вимог стандарту A або B-типу, технічні вимоги стандарту C-типу мають пріоритет над технічними вимогами стандарту A або B-типу. Застосування технічних вимог стандарту C-типу на основі оцінки ризику виробника дає презумпцію відповідності основним вимогам охорони здоров'я і безпеки технічного регламенту безпеки машин, на які поширюється стандарт. Деякі стандарти C-типу розроблені у вигляді серії з декількох частин, частини 1 стандарту, яка містить загальні технічні вимоги, що висуваються до сімейства машин, і інших частин стандарту, які містять технічні вимоги для конкретних категорій машин, що належать до сімейства, які доповнюють або змінюють загальні технічні вимоги частини 1. Для стандартів C-типу, побудованих за цією схемою, презумпція відповідності основним вимогам охорони здоров'я і безпеки технічного регламенту безпеки машин надається шляхом застосування загальної частини 1 стандарту у поєднанні з відповідною певною частиною стандарту.

95.

ДСТУ EN 81-3:2013

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові

EN 81-3:2000+A1:2008

08.09.2009

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

96.

ДСТУ EN 81-31:2014

Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Ліфти тільки для транспортування вантажів. Частина 31. Ліфти тільки для допустимих вантажів

EN 81-31:2010

20.10.2010

97.

ДСТУ EN 81-40:2016
(EN 81-40:2008, IDT)

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю

EN 81-40:2008

08.09.2009

98.

ДСТУ EN 81-41:2016
(EN 81-41:2010, IDT)

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю

EN 81-41:2010

08.04.2011

99.

ДСТУ EN 81-43:2014

Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 43. Ліфти для кранів

EN 81-43:2009

08.09.2009

100.

ДСТУ EN 115-1:2018
(EN 115-1:2017, IDT)

Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановлення

EN 115-1:2017

09.03.2018

EN 115-1:2008+A1:2010
Примітка 2.1

31.01.2019

101.

ДСТУ EN 201:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Машини формувальні інжекційні. Вимоги щодо безпеки

EN 201:2009

18.12.2009

102.

ДСТУ EN 267:2014

Автоматичні пальники мазутні з примусовою тягою для рідкого палива

EN 267:2009+A1:2011

18.11.2011

EN 267:2009
Примітка 2.1

29.02.2012

103.

ДСТУ EN 280:2016
(EN 280:2013+A1:2015, IDT)

Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні. Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування

EN 280:2013+A1:2015

15.01.2016

EN 280:2013
Примітка 2.1

28.02.2017

104.

ДСТУ EN 289:2015
(EN 289:2014, IDT)

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Преси. Вимоги щодо безпеки

EN 289:2014

13.02.2015

EN 289:2004+A1:2008
Примітка 2.1

13.02.2015

105.

ДСТУ EN 303-5:2014

Котли опалювальні. Частина 5. Опалювальні котли на твердому паливі з ручним і автоматичним завантаженням топки і номінальною теплотворною здатністю до 500 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування

EN 303-5:2012

24.08.2012

106.

ДСТУ EN 378-2:2017
(EN 378-2:2016, IDT)

Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

EN 378-2:2016

09.06.2017

EN 378-2:2008+A2:2012
Примітка 2.1

30.11.2017

107.

ДСТУ EN 415-1:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин допоміжного устатковання

EN 415-1:2014

15.01.2016

EN 415-1:2000+A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

108.

ДСТУ EN 415-3:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, наповнювання і запечатування

EN 415-3:1999+A1:2009

18.12.2009

109.

ДСТУ EN 415-5:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 5. Машини для обгортання

EN 415-5:2006+A1:2009

18.12.2009

110.

ДСТУ EN 415-6:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 6. Машини для обгортання піддонів

EN 415-6:2013

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009
Примітка 2.1

30.11.2013

111.

ДСТУ EN 415-7:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 7. Машини для сортування та подальшого пакування

EN 415-7:2006+A1:2008

08.09.2009

112.

ДСТУ EN 415-8:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 8. Машини для обв'язування

EN 415-8:2008

08.09.2009

113.

ДСТУ EN 415-9:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму від пакувальних машин, пакувальних ліній і допоміжного устатковання, 2 і 3 клас точності

EN 415-9:2009

18.12.2009

114.

ДСТУ EN 415-10:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги

EN 415-10:2014

11.07.2014

115.

ДСТУ EN 422:2014

Машини для виготовлення гумових і пластмасових виробів. Машини для виготовлення порожнистих виробів, сформованих дуттям. Вимога щодо безпеки

SEN 422:2009

08.09.2009

116.

ДСТУ EN 453:2016
(EN 453:2014, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 453:2014

15.01.2016

EN 453:2000+A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

117.

ДСТУ EN 454:2016
(EN 454:2014, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 454:2014

15.01.2016

EN 454:2000 +A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

118.

ДСТУ EN 474-1:2016
(EN 474-1:2006+A4:2013, IDT;
EN 474-1:2006+A4:2013/
AC:2014, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 474-1:2006+A4:2013

28.11.2013

EN 474-1:2006 +A3:2013
Примітка 2.1

28.11.2013

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

Увага: Дана публікація не стосується застереження 5.8.1 Видимість - поле зору оператора цього стандарту, застосування якого не дає презумпцію відповідності основним вимогам з охорони здоров'я і безпеки 1.2.2 і 3.2.1 Додатка I до Директиви 2006/42/EC.

119.

ДСТУ EN 474-2:2014

Машини землерийні. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вимоги до бульдозерів

EN 474-2:2006+A1:2008

08.09.2009

120.

ДСТУ EN 474-3:2014

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів

EN 474-3:2006+A1:2009

08.09.2009

121.

ДСТУ EN 474-4:2014

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Вимоги до навантажувачів-екскаваторів із зворотною лопатою

EN 474-4:2006+A2:2012

23.03.2012

122.

ДСТУ EN 474-5:2016
(EN 474-5:2006+A3:2013, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів

EN 474-5:2006+A3:2013

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012
Примітка 2.1

31.01.2014

123.

ДСТУ EN 474-6:2016
(EN 474-6:2006+A1:2009, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів

EN 474-6:2006+A1:2009

08.09.2009

124.

ДСТУ EN 474-7:2016
(EN 474-7:2006+A1:2009, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів

EN 474-7:2006+A1:2009

08.09.2009

125.

ДСТУ EN 474-8:2016
(EN 474-8:2006+A1:2009, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів

EN 474-8:2006+A1:2009

08.09.2009

126.

ДСТУ EN 474-9:2016
(EN 474-9:2006+A1:2009, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів

EN 474-9:2006+A1:2009

08.09.2009

127.

ДСТУ EN 474-10:2016
(EN 474-10:2006+A1:2009, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів

EN 474-10:2006+A1:2009

08.09.2009

128.

ДСТУ EN 474-11:2016
(EN 474-11:2006+A1:2008, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ

EN 474-11:2006+A1:2008

08.09.2009

129.

ДСТУ EN 474-12:2016
(EN 474-12:2006+A1:2008, IDT)

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів

EN 474-12:2006+A1:2008

08.09.2009

130.

ДСТУ EN 500-1:2014

Мобільні дорожні машини, безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 500-1:2006+A1:2009

26.05.2010

131.

ДСТУ EN 500-2:2014

Мобільні дорожні машини, безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття

EN 500-2:2006+A1:2008

08.09.2009

132.

ДСТУ EN 500-3:2014

Мобільні дорожні машини, безпека. Частина 3. Спеціальні вимоги до машин для зміцнення ґрунту та до перероблювальних машин

EN 500-3:2006+A1:2008

08.09.2009

133.

ДСТУ EN 500-4:2014

Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 4. Спеціальні вимоги до ущільнювальних установок

EN 500-4:2011

20.07.2011

EN 500-4:2006+A1:2009
Примітка 2.1

31.08.2011

134.

ДСТУ EN 500-6:2014

Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин

EN 500-6:2006+A1:2008

08.09.2009

135.

ДСТУ EN 528:2014

Устатковання на рейковому ходу для укладки та видачі вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки

EN 528:2008

08.09.2009

136.

ДСТУ EN 536:2016
(EN 536:2015, IDT)

Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

EN 536:2015

15.01.2016

137.

ДСТУ EN 609-1:2017
(EN 609-1:2017, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини, безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 1. Машини клинові

EN 609-1:2017

09.06.2017

EN 609-1:1999+A2:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

138.

ДСТУ EN 609-2:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини, безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 2. Машини ґвинтові

EN 609-2:1999+A1:2009

18.12.2009

139.

ДСТУ EN 617:2015
EN 617:2001+A1:2010, IDT)

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 617:2001+A1:2010

08.04.2011

140.

ДСТУ EN 618:2014

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності до устатковання для механічного вантаження сипучих матеріалів, за виключенням стрічкових конвеєрів

EN 618:2002+A1:2010

08.04.2011

141.

ДСТУ EN 619:2015
(EN 619:2002+A1:2010, IDT)

Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць

EN 619:2002+A1:2010

08.04.2011

142.

ДСТУ EN 620:2013

Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 620:2002+A1:2010

08.04.2011

143.

ДСТУ EN 676:2014

Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря

EN 676:2003+A2:2008

08.09.2009

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

144.

ДСТУ EN 690:2014

Сільськогосподарські машини. Гноєрозкидач. Вимоги щодо безпеки

EN 690:2013

11.04.2014

EN 690:1994+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2014

145.

ДСТУ EN 692:2014

Механічні верстати. Механічні преси. Безпека

EN 692:2005+A1:2009

08.09.2009

146.

ДСТУ EN 693:2014

Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки

EN 693:2001+A2:2011

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2012

147.

ДСТУ EN 703:2014

Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування і (або) подрібнювання та роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки

EN 703:2004+A1:2009

18.12.2009

148.

ДСТУ EN 706:2014

Сільськогосподарські машини. Машини для обрізування виноградних лоз. Вимоги щодо безпеки

EN 706:1996+A1:2009

18.12.2009

149.

ДСТУ EN 707:2014

Сільськогосподарські машини. Цистерни для рідких органічних добрив. Вимоги щодо безпеки

EN 707:1999+A1:2009

18.12.2009

150.

ДСТУ EN 709:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Мотоблоки з навісними роторними культиваторами та мотокультиватори з приводними колесами чи без них, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки

EN 709:1997+A4:2009

26.05.2010

EN 709:1997+A2:2009
Примітка 2.1

31.12.2010

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

151.

ДСТУ EN 710:2016
(EN 710:1997+A1:2010;
EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов'язаного з ними устатковання

EN 710:1997+A1:2010

20.10.2010

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

152.

ДСТУ EN 741:2014

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки до систем та їх складових для пневматичного транспортування сипучих матеріалів

EN 741:2000+A1:2010

08.04.2011

153.

ДСТУ EN 746-1:2014

Устатковання для термооброблення промислового. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 746-1:1997+A1:2009

18.12.2009

154.

ДСТУ EN 746-2:2014

Устатковання для термооброблення промислового. Частина 2. Вимоги безпеки до топок і систем транспортування, зберігання і перевантаження палива

EN 746-2:2010

20.10.2010

155.

ДСТУ EN 746-3:2014

Устатковання для термооброблення промислового. Частина 3. Вимоги безпеки до утворення та застосування захисних та реакційних газів

EN 746-3:1997+A1:2009

08.09.2009

156.

ДСТУ EN 786:2014

Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів, для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки

EN 786:1996+A2:2009

18.12.2009

157.

ДСТУ EN 792-13:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів

EN 792-13:2000+A1:2008

08.09.2009

158.

ДСТУ EN 809:2015

Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 809:1998+A1:2009

18.12.2009

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

159.

ДСТУ EN 818-1:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо
безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання

EN 818-1:1996+A1:2008

08.09.2009

160.

ДСТУ EN 818-2:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо
безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8

EN 818-2:1996+A1:2008

08.09.2009

161.

ДСТУ EN 818-3:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо
безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4

EN 818-3:1999+A1:2008

08.09.2009

162.

ДСТУ EN 818-4:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8

EN 818-4:1996+A1:2008

08.09.2009

163.

ДСТУ EN 818-5:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4

EN 818-5:1999+A1:2008

08.09.2009

164.

ДСТУ EN 818-6:2014

Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Настанова з експлуатації і технічного обслуговування

EN 818-6:2000+A1:2008

08.09.2009

165.

ДСТУ EN 818-7:2014

Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Ланцюги калібровані, Клас T (Типи T, DAT і DT)

EN 818-7:2002+A1:2008

08.09.2009

166.

ДСТУ EN 848-1:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Односторонні фрезерні верстати з обертовим інструментом. Частина 1. Одношпиндельні вертикально-фрезерні верстати

EN 848-1:2007+A2:2012

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2013

167.

ДСТУ EN 848-2:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Односторонні фрезерні верстати з обертовим інструментом. Частина 2. Одношпиндельні з ручною подачею/інтегровані фрезерувальні верстати

EN 848-2:2007+A2:2012

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2013

168.

ДСТУ EN 848-3:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Односторонні фрезерні верстати з обертовим інструментом. Частина 3. Фрезерно-модельні та розточні верстати з цифровим програмним управлінням

EN 848-3:2012

05.04.2013

EN 848-3:2007+A2:2009
Примітка 2.1

30.04.2013

169.

ДСТУ EN 859:2014

Безпека деревообробних верстатів. Повздовжно-стругальні верстати з ручною подачею

EN 859:2007+A2:2012

24.08.2012

EN 859:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.12.2012

170.

ДСТУ EN 860:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові односторонні

EN 860:2007+A2:2012

24.08.2012

EN 860:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.12.2012

171.

ДСТУ EN 861:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Горизонтально-стругальні й рейсмусні верстати

EN 861:2007+A2:2012

24.08.2012

EN 861:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.12.2012

172.

ДСТУ EN 869:2016
(EN 869:2006+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском

EN 869:2006+A1:2009

08.09.2009

173.

ДСТУ EN 908:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини зрошувальні з намотувальним барабаном. Вимоги щодо безпеки

EN 908:1999+A1:2009

18.12.2009

174.

ДСТУ EN 909:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для кругового та фронтального зрошування. Вимоги щодо безпеки

EN 909:1998+A1:2009

18.12.2009

175.

ДСТУ EN 930:2014

Устаткування для виробництва взуття, виробів зі шкіри та дермантину. Машини для попереднього оброблення, знежирення, полірування та швейні машини з декоративним швом. Вимоги безпеки

EN 930:1997+A2:2009

18.12.2009

176.

ДСТУ EN 931:2015

Машини для виготовлення взуття. Машини затягувальні. Вимоги щодо безпеки

EN 931:1997+A2:2009

18.12.2009

177.

ДСТУ EN 940:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані

EN 940:2009+A1:2012

05.06.2012

EN 940:2009
Примітка 2.1

31.08.2012

178.

ДСТУ EN 957-6:2015
(EN 957-6:2010+A1:2014, IDT)

Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

EN 957-6:2010+A1:2014

13.02.2015

179.

ДСТУ EN 972:2014

Машини шкіряного виробництва. Валкові машини. Вимоги щодо безпеки

EN 972:1998+A1:2010

08.04.2011

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

180.

ДСТУ EN 1010-1:2014

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1010-1:2004+A1:2010

08.04.2011

181.

ДСТУ EN 1010-2:2014

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 2. Вимоги до друкарського та лакувального устатковання, охоплюючи додрукарське

EN 1010-2:2006+A1:2010

08.04.2011

182.

ДСТУ EN 1010-3:2016
(EN 1010-3:2002+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських і паперообробних машин. Частина 3. Різальні верстати

EN 1010-3:2002+A1:2009

18.12.2009

183.

ДСТУ EN 1010-4:2014

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 4. Брошурувально-палітурні та оздоблювальні машини

EN 1010-4:2004+A1:2009

18.12.2009

184.

ДСТУ EN 1012-1:2014

Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори

EN 1012-1:2010

08.04.2011

185.

ДСТУ EN 1012-2:2014

Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Насоси вакуумні

EN 1012-2:1996+A1:2009

18.12.2009

186.

ДСТУ EN 1012-3:2014

Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Процес-компресори

EN 1012-3:2013

11.04.2014

187.

ДСТУ EN 1028-1:2014

Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові з попередньою заливкою. Частина 1. Класифікація. Загальні вимоги і вимоги безпеки

EN 1028-1:2002+A1:2008

08.09.2009

188.

ДСТУ EN 1028-2:2014

Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові з попередньою заливкою. Частина 2. Контроль загальних вимог і вимог безпеки

EN 1028-2:2002+A1:2008

08.09.2009

189.

ДСТУ EN 1034-1:2016
(EN 1034-1:2000+A1:2010, IDT)

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпечності

EN 1034-1:2000+A1:2010

26.05.2010

190.

ДСТУ EN 1034-2:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 2. Корувальні барабани

EN 1034-2:2005+A1:2009

26.05.2010

191.

ДСТУ EN 1034-3:2016
(EN 1034-3:2011, IDT)

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 3. Вимоги щодо безпечності перемотувальних та намотувальних машин

EN 1034-3:2011

29.02.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009
Примітка 2.1

30.06.2012

192.

ДСТУ EN 1034-4:2016
(EN 1034-4:2005+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 4. Вимоги щодо безпечності гідророзбивачів та устатковання для їхнього завантаження

EN 1034-4:2005+A1:2009

26.05.2010

193.

ДСТУ EN 1034-5:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 5. Машини для розрізування на аркуші

EN 1034-5:2005+A1:2009

26.05.2010

194.

ДСТУ EN 1034-6:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 6. Каландри

EN 1034-6:2005 +A1:2009

26.05.2010

195.

ДСТУ EN 1034-7:2016
(EN 1034-7:2005+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 7. Вимоги щодо безпечності чанів

EN 1034-7:2005+A1:2009

26.05.2010

196.

ДСТУ EN 1034-8:2015
(EN 1034-8:2012, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери

EN 1034-8:2012

05.06.2012

197.

ДСТУ EN 1034-13:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 13. Машини для знімання дроту з пачок і блоків пачок

EN 1034-13:2005+A1:2009

26.05.2010

198.

ДСТУ EN 1034-14:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 14. Машини для розрізування рулонів

EN 1034-14:2005+A1:2009

26.05.2010

199.

ДСТУ EN 1034-16:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 16. Машини для виробництва паперу та картону

EN 1034-16:2012

05.06.2012

200.

ДСТУ EN 1034-17:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 17. Машини для виробництва паперу санітарно-гігієнічної призначеності

EN 1034-17:2012

15.11.2012

201.

ДСТУ EN 1034-21:2015
(EN 1034-21:2012, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 21. Оброблювальні верстати

EN 1034-21:2012

15.11.2012

202.

ДСТУ EN 1034-22:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 22. Дефібрери

EN 1034-22:2005+A1:2009

26.05.2010

203.

ДСТУ EN 1034-26:2015
(EN 1034-26:2012, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 26. Рулонні пакувальні машини

EN 1034-26:2012

24.08.2012

204.

ДСТУ EN 1034-27:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 27. Системи переміщення рулонів

EN 1034-27:2012

15.11.2012

205.

ДСТУ EN 1114-1:2014

Машини для перероблення гуми та пластмасс. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 1. Вимоги щодо безпеки для екструдерів

EN 1114-1:2011

29.02.2012

206.

ДСТУ EN 1114-3:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів

EN 1114-3:2001+A1:2008

08.09.2009

207.

ДСТУ EN 1175-1:2014

Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів з живленням від акумуляторної батареї

EN 1175-1:1998+A1:2010

08.04.2011

208.

ДСТУ EN 1175-2:2010

Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння

EN 1175-2:1998+A1:2010

08.04.2011

209.

ДСТУ EN 1175-3:2014

Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння

EN 1175-3:1998+A1:2010

08.04.2011

210.

ДСТУ EN 1218-1:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 1. Односторонні шипорізні верстати з пересувним столом

EN 1218-1:1999+A1:2009

18.12.2009

211.

ДСТУ EN 1218-2:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 2. Двосторонні шипорізні та (або) профілювальні верстати з ланцюговою подачею

EN 1218-2:2004+A1:2009

08.09.2009

212.

ДСТУ EN 1218-3:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 3. Верстати з ручною подачею і рухомим столом для обробляння будівельних лісоматеріалів

EN 1218-3:2001+A1:2009

08.09.2009

213.

ДСТУ EN 1218-5:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 5. Односторонні профілювальні верстати з нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею

EN 1218-5:2004+A1:2009

18.12.2009

214.

ДСТУ EN 1247:2014

Ливарне обладнання. Вимоги безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії

EN 1247:2004+A1:2010

08.04.2011

215.

ДСТУ EN 1248:2014

Ливарне обладнання. Вимоги щодо безпеки до устатковання для абразивоструйного обробляння

EN 1248:2001+A1:2009

08.09.2009

216.

ДСТУ EN 1265:2014

Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання

EN 1265:1999+A1:2008

08.09.2009

217.

ДСТУ EN 1374:2014

Сільськогосподарські машини. Вивантажувачі для круглих силососховищ стаціонарні. Вимоги щодо безпеки

EN 1374:2000+A1:2010

20.10.2010

218.

ДСТУ EN 1398:2014

Майданчики зрівняльні. Вимоги щодо безпеки

EN 1398:2009

08.09.2009

219.

ДСТУ EN 1417:2016
(EN 1417:2014, IDT)

Машини для перероблення гуми та пластмас. Двовалкові вальці. Вимоги щодо безпеки

EN 1417:2014

15.01.2016

EN 1417:1996+A1:2008
Примітка 2.1

31.12.2016

220.

ДСТУ EN 1459-1:2018
(EN 1459-1:2017, IDT)

Навантажувачі покращеної прохідності. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем

EN 1459-1:2017

09.03.2018

EN 1459:1998+A3:2012
Примітка 2.1

30.09.2018

221.

ДСТУ EN 1459-2:2016
(EN 1459-2:2015, IDT)

Навантажувачі покращеної прохідності. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 2. Поворотні штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем

EN 1459-2:2015

15.01.2016

222.

ДСТУ EN 1492-1:2016
(EN 1492-1:2000+A1:2008, IDT)

Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності

EN 1492-1:2000+A1:2008

08.09.2009

223.

ДСТУ EN 1492-2:2016
(EN 1492-2:2000+A1:2008, IDT)

Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення

EN 1492-2:2000+A1:2008

08.09.2009

224.

ДСТУ EN 1492-4:2014

Текстильні стропи. Безпека. Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування, вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів

EN 1492-4:2004+A1:2008

08.09.2009

225.

ДСТУ EN 1493:2014

Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки

EN 1493:2010

08.04.2011

EN 1493:1998+A1:2008
Примітка 2.1

04.08.2011

226.

ДСТУ EN 1494:2014

Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання

EN 1494:2000+A1:2008

08.09.2009

227.

ДСТУ EN 1495:2010

Підіймальне устатковання. Платформи робочі щоглові. Вимоги щодо безпеки

EN 1495:1997+A2:2009

18.12.2009

ДСТУ EN 1495:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010, IDT)

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Увага: Дана публікація не стосується пункту 5.3.2.4, останнього підпункту 7.1.2.12, таблиці 8 і малюнку 9 стандарту EN 1495:1997, щодо яких він не надає презумпцію відповідності до положень Директиви 2006/42/ЕС.

228.

ДСТУ EN 1501-1:2016
(EN 1501-1:2011+A1:2015, IDT)

Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням

EN 1501-1:2011+A1:2015

15.01.2016

EN 1501-1:2011
Примітка 2.1

29.02.2016

229.

ДСТУ EN 1501-2:2014

Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з бічним завантаженням

EN 1501-2:2005+A1:2009

29.12.2009

230.

ДСТУ EN 1501-3:2014

Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням

EN 1501-3:2008

08.09.2009

231.

ДСТУ EN 1501-4:2014

Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

EN 1501-4:2007

08.09.2009

232.

ДСТУ EN 1501-5:2014

Сміттєвози. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 5. Підіймальне устатковання

EN 1501-5:2011

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009
Примітка 2.1

29.02.2012

233.

ДСТУ EN 1526:2009

Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо автоматичного функціонування

EN 1526:1997+A1:2008

08.09.2009

234.

ДСТУ EN 1539:2016
(EN 1539:2015, IDT)

Сушарки і печі для вивільнення горючих речовин з матеріалів покриттів. Вимоги щодо безпеки

EN 1539:2015

13.05.2016

EN 1539:2009
Примітка 2.1

30.04.2016

235.

ДСТУ EN 1547:2014

Промислове устатковання для термооброблення. Норми та правила випробування на шум промислового устатковання для термооброблення, зокрема допоміжного вантажного устатковання

EN 1547:2001+A1:2009

08.09.2009

236.

ДСТУ EN 1550:2014

Безпечність металорізальних верстатів. Вимоги щодо безпеки у разі проектування та виготовлення патронів для оброблюваних деталей

EN 1550:1997+A1:2008

08.09.2009

237.

ДСТУ EN 1554:2014

Стрічки конвеєрні. Випробування тертям на барабані

EN 1554:2012

24.08.2012

238.

ДСТУ EN 1570-1:2014

Вимоги щодо безпеки для підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних майданчиків

EN 1570-1:2011+A1:2014

13.05.2016

EN 1570-1:2011
Примітка 2.1

09.03.2018

239.

ДСТУ EN 1570-2:2017
(EN 1570-2:2016, IDT)

Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с

EN 1570-2:2016

09.06.2017

240.

ДСТУ EN 1612-1:2014

Машини для виготовлення виробів із гуми та пластмаси. Реактоформувальні машини. Частина 1. Вимоги безпеки до дозувальних і змішувальних агрегатів

EN 1612-1:1997+A1:2008

08.09.2009

241.

ДСТУ EN 1672-2:2014

Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 1672-2:2005+A1:2009

08.09.2009

242.

ДСТУ EN 1673:2014

Устатковання для харчової промисловості. Печі з обертовими контейнерами. Вимоги щодо безпеки і гігієни

EN 1673:2000+A1:2009

26.05.2010

243.

ДСТУ EN 1674:2016
(EN 1674:2015, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Тісторозкачувальні машини. Вимоги щодо безпеки і гігієни

EN 1674:2015

15.01.2016

EN 1674:2000+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2016

244.

ДСТУ EN 1677-1:2014

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8

EN 1677-1:2000+A1:2008

08.09.2009

245.

ДСТУ EN 1677-2:2014

елементи для стропів. Вимоги безпеки. Частина 2. Гаки вантажопідіймальні ковані сталеві із запобіжним замком. Клас 8

EN 1677-2:2000+A1:2008

08.09.2009

246.

ДСТУ EN 1677-3:2016
(EN 1677-3:2001+A1:2008, IDT)

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Гаки сталеві ковані самозамикальні. Клас 8

EN 1677-3:2001+A1:2008

08.09.2009

247.

ДСТУ EN 1677-4:2014

Елементи для стропів. Вимоги безпеки. Частина 4. Ланки. Клас 8

EN 1677-4:2000+A1:2008

08.09.2009

248.

ДСТУ EN 1677-5:2014

Елементи для стропів. Вимоги безпеки. Частина 5. Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4

BN 1677-5:2001+A1:2008

08.09.2009

249.

ДСТУ EN 1677-6:2014

Елементи для стропів. Вимоги безпеки. Частина 6. Ланки. Клас 4

EN 1677-6:2001+A1:2008

08.09.2009

250.

ДСТУ EN 1678:2014

Машини для оброблення харчових продуктів. Овочерізки. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 1678:1998+A1:2010

20.10.2010

251.

ДСТУ EN 1679-1:2014

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни

EN 1679-1:1998+A1:2011

20.07.2011

252.

ДСТУ EN 1710:2014

Устатковання та складові, необхідні для роботи у вибухонебезпечній атмосфері підземних шахт

EN 1710:2005+A1:2008

08.09.2009

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

253.

ДСТУ EN 1755:2014

Безпечність промислових навантажувачів. Робота в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Використання при наявності займистих газів, парів, туману і пилу

EN 1755:2000+A2:2013

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

254.

ДСТУ EN 1756-1:2014

Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів

EN 1756-1:2001+A1:2008

08.09.2009

255.

ДСТУ EN 1756-2:2014

Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів

EN 1756-2:2004+A1:2009

18.12.2009

256.

ДСТУ EN 1777:2014

Підйомні платформи (HPS) для пожежних та рятувальних служб. Вимоги безпеки та методи випробування

EN 1777:2010

26.05.2010

EN 1777:2004+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2010

257.

ДСТУ EN 1804-1:2014

Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки до шахтних механізованих кріплень. Частина 1. Опорні блоки і загальні вимоги

EN 1804-1:2001+A1:2010

26.05.2010

258.

ДСТУ EN 1804-2:2010

Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри

EN 1804-2:2001+A1:2010

26.05.2010

259.

ДСТУ EN 1804-3:2014

Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 3. Гідравлічні системи управління

EN 1804-3:2006+A1:2010

26.05.2010

260.

ДСТУ EN 1807-1:2014

Стрічкові пилки. Частина 1. Столярні стрічково-пильні станки і стрічково-відрізні станки

EN 1807-1:2013

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

261.

ДСТУ EN 1807-2:2014

Безпечність деревообробних машин. Стрічкові пилки. Частина 2. Пильні верстати для кремезних колод

EN 1807-2:2013

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

262.

ДСТУ EN 1808:2016
(EN 1808:2015, IDT)

Вимоги щодо безпеки підвісного підіймальні обладнання. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоги до конструкції. Випробування

EN 1808:2015

13.05.2016

EN 1808:1999+A1:2010
Примітка 2.1

13.05.2016

263.

ДСТУ EN 1829-1:2014

Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини

EN 1829-1:2010

26.05.2010

264.

ДСТУ EN 1829-2:2014

Водомети високого тиску. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Шланги, шлангові лінії і сполучні пристрої

EN 1829-2:2008

08.09.2009

EN 1829-2:2008/AC:2011

265.

ДСТУ EN 1845:2014

Машини взуттєвого виробництва. Машини для формування взуття. Вимоги щодо безпеки

EN 1845:2007

08.09.2009

266.

ДСТУ EN 1846-2:2014

Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимога. Безпека та показники якості

EN 1846-2:2009+A1:2013

28.11.2013

EN 1846-2:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

267.

ДСТУ EN 1846-3:2014

Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 3. Стаціонарно встановлене устатковання. Вимоги щодо безпеки та показники якості

EN 1846-3:2013

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008
Примітка 2.1

31.01.2014

268.

ДСТУ EN 1853:2014

Сільськогосподарські машини. Причепи саморозвантажувальні. Вимоги щодо безпеки

EN 1853:1999+A1:2009

18.12.2009

269.

ДСТУ EN 1870-3:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 3. Верстати поперечного пиляння в напрямку донизу та верстати подвійної призначеності: для поперечного пиляння в напрямку донизу та (або) верстати круглопиляльні зі стаціонарним столом

EN 1870-3:2001+A1:2009

08.09.2009

270.

ДСТУ EN 1870-4:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 4. Верстати багатодискові повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та (або) розвантаженням

EN 1870-4:2012

05.06.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2012

271.

ДСТУ EN 1870-5:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 5. Верстати комбіновані круглопиляльні зі столом та (або) верстати для поперечного розпилювання у напрямку догори

EN 1870-5:2002+A2:2012

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2013

272.

ДСТУ EN 1870-6:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та (або) верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням та (або) розвантаженням

EN 1870-6:2002+A1:2009

18.12.2009

273.

ДСТУ EN 1870-7:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопиляльні з убудованим механізмом подавання стола і ручним завантаженням та (або) розвантаженням

EN 1870-7:2012

05.04.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2013

274.

ДСТУ EN 1870-8:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та (або) розвантаженням

EN 1870-8:2012

05.04.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2013

275.

ДСТУ EN 1870-9:2014

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 9. Двухлезові циркулярні пили для поперечного розрізання з механічною подачею та ручним навантаженням і/або розвантаженням

EN 1870-9:2012

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2013

276.

ДСТУ EN 1870-10:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 10. Круглопилкові верстати однолезові автоматичні і напівавтоматичні поперечно-відрізні

EN 1870-10:2013

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009
Примітка 2.1

30.11.2013

277.

ДСТУ EN 1870-11:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 11. Напівавтоматичні й автоматичні горизонтальні поперечно-пильні верстати з одним пиляльним блоком

EN 1870-11:2013

11.04.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2014

278.

ДСТУ EN 1870-12:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 12. Торчувальний станок з механічною подачею

EN 1870-12:2013

11.04.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2014

279.

ДСТУ EN 1870-13:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 13. Горизонтальні круглопильні верстати для обрізання плит

EN 1870-13:2007+A2:2012

05.06.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2012

280.

ДСТУ EN 1870-14:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 14. Вертикальні круглопильні верстати для обрізання плит

EN 1870-14:2007+-A2:2012

05.06.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2012

281.

ДСТУ EN 1870-15:2016
(EN 1870-15:2012, IDT)

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопиляльні. Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею оброблюваної деталі й ручним завантаженням та/або вивантаженням

EN 1870-15:2012

05.04.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2013

282.

ДСТУ EN 1870-16:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 16. Двосторонній відрізний верстат для V-різання

EN 1870-16:2012

05.04.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009
Примітка 2.1

30.04.2013

283.

ДСТУ EN 1870-17:2016
(EN 1870-17:2012+A1:2015, IDT)

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 17. Горизонтальні однопилкові поперечнопильні верстати з ручним керуванням (радіальні пилки з ручним керуванням)

EN 1870-17:2012+A1:2015

13.05.2016

EN 1870-17:2012
Примітка 2.1

09.03.2018

284.

ДСТУ EN 1870-19:2014

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 19. Круглопилкові верстати з пересувним столом або без нього і форматно-круглопильні верстати, і пилки тля будівельних майданчиків

EN 1870-19:2013

11.04.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2014

285.

ДСТУ EN 1889-1:2014

Машини для підземних гірничих робіт. Самохідні машини, що працюють під землею. Безпека. Частина 1. Транспортні засоби на гумових шинах

EN 5889-1:2011

18.11.2011

286.

ДСТУ EN 1889-2:2013

Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові

EN 1889-2:2003+A1:2009

08.09.2009

287.

ДСТУ EN 1915-1:2014

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки

EN 1915-1:2013

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

288.

ДСТУ EN 1915-2:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 2. Вимоги до стійкості та міцності, методи розрахування і випробування

EN 1915-2:2001+A1:2009

08.09.2009

289.

ДСТУ EN 1915-3:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 3. Методи вимірювання та зниження вібрації

EN 1915-3:2004+A1:2009

08.09.2009

290.

ДСТУ EN 1915-4:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму

EN 1915-4:2004+A1:2009

08.09.2009

291.

ДСТУ EN 1953:2014

Устатковання для нанесення покриттів методом розпилення та розбризкування. Вимоги щодо безпеки

EN 1953:2013

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009
Примітка 2.1

31.03.2014

292.

ДСТУ EN 1974:2016
(EN 1974:1998+A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Скибкорізальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 1974:1998+A1:2009

18.12.2009

293.

ДСТУ EN ISO 2151:2015
(EN ISO 2151:2008, IDT)

Акустика. Методика вимірювання шуму компресорів і вакуумних насосів. Технічний метод (клас точності 2)

EN ISO 2151:2008
(ISO 2151:2004)

08.09.2009

294.

ДСТУ EN ISO 2860:2016
(EN ISO 2860:2008, IDT;
ISO 2860:1992, IDT)

Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів

EN ISO 2860:2008
(ISO 2860:1992)

08.09.2009

295.

ДСТУ EN ISO 2867:2014

Землерийні машини. Системи доступу

EN ISO 2867:2011
(ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008
Примітка 2.1

31.07.2014

296.

ДСТУ EN ISO 3164:2014

Машини землерийні. Лабораторні випробування захисних пристроїв. Характеристика об'єму обмеження деформації

EN ISO 3164:2013
(ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008
Примітка 2.1

30.11.2013

297.

ДСТУ EN ISO 3266:2014

Рим-болти з кованого заліза 4 градації для вантажопідйомного устатковання загального призначення

EN ISO 3266:2010
(ISO 3266:2010)

20.10.2010

ДСТУ EN ISO 3266:2014/
Зміна № 1:2016
(EN ISO 3266:2010/A1:2015, IDT)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

13.05.2016

Примітка 3

30.06.2016

298.

ДСТУ EN ISO 3411:2016
(EN ISO 3411:2007, IDT;
ISO 3411:2007, IDT)

Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора

EN ISO 3411:2007
(ISO 3411:2007)

08.09.2009

299.

ДСТУ EN ISO 3449:2016
(EN ISO 3449:2008, IDT;
ISO 3449:2005, IDT)

Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги

EN ISO 3449:2008
(ISO 3449:2005)

08.09.2009

300.

ДСТУ EN ISO 3450:2014

Землерийні машини. Системи гальмівні машин з гумовими шинами. Вимоги до систем, їх характеристики та методика випробування

EN ISO 3450:2011
(ISO 3450:2011)

29.02.2012

EN ISO 3450:2008
Примітка 2.1

31.05.2012

301.

ДСТУ EN ISO 3457:2016
(EN ISO 3457:2008, IDT;
ISO 3457:2003, IDT)

Землерийні машини. Пристрої захищальні. Терміни, визначення понять та вимоги

EN ISO 3457:2008
(ISO 3457:2003)

08.09.2009

302.

ДСТУ EN ISO 3471:2014

Машини землерийні. Пристрої захисту від перекидання. Технічні вимоги та лабораторні випробування

EN ISO 3471:2008
(ISO 3471:2008)

08.09.2009

303.

ДСТУ EN ISO 3691-1:2016
(EN ISO 3691-1:2015, IDT;
ISO 3691-1:2011, IDT)

Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Самохідні промислові навантажувачі, окрім автоматично керованих навантажувачів, навантажувачів зі змінним вильотом та навантажувачів, що транспортують вантажі

EN ISO 3691-1:2015
(ISO 3691-1:2011,
including Cor 1:2013)

15.01.2016

EN ISO 3691-1:2012
Примітка 2.1

31.01.2016

ДСТУ EN ISO 3691-1:2016
(EN ISO 3691-1:2015, IDT;
ISO 3691-1:2011, IDT)/
Поправка № 1:2016
(EN ISO 3691-1:2015/AC:2016, IDT;
ISO 3691-1:2011/Cor 1:2013, IDT)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

304.

ДСТУ EN ISO 3691-5:2014

Промислові навантажувачі. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки керовані пішоходом

EN ISO 3691-5:2014
(ISO 3691-5:2014)

11.07.2014

EN ISO 3691-5:2009
Примітка 2.1

31.08.2014

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

305.

ДСТУ EN ISO 3691-6:2016
(EN ISO 3691-6:2015,
ISO 3691-6:2013, IDT)

Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу

EN ISO 3691-6:2015
(ISO 3691-6:2013)

13.05.2016

EN ISO 3691-6:2013
Примітка 2.1

13.05.2016

ДСТУ EN ISO 3691-6:2016
(EN ISO 3691-6:2015,
ISO 3691-6:2013, IDT)/
Поправкам 1:2016
(EN ISO 3691-6:2015/AC.-2016, IDT)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

306.

ДСТУ EN ISO 4254-1:2016
(EN ISO 4254-1:2015, IDT;
ISO 4254-1:2013, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 4254-1:2015
(ISO 4254-1:2013)

13.05.2016

EN ISO 4254-1:2013
Примітка 2.1

13.05.2016

307.

ДСТУ EN ISO 4254-5:2015
(EN ISO 4254-5:2009, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устатковання ґрунтообробне з механічним урухомником

EN ISO 4254-5:2009 (ISO 4254-5:2008)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 4254-5:2015/
Поправка № 1:2015
(EN ISO 4254-5:2009/AC:2011, IDT)

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

308.

ДСТУ EN ISO 4254-6:2015
(EN ISO 4254-6:2009, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив

EN ISO 4254-6:2009
(ISO 4254-6:2009)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 4254-6:2015/
Поправка № 1:2015
(EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, IDT)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

309.

ДСТУ EN ISO 4254-7:2014

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Комбайни зернозбиральні, кормозбиральні та бавовнозбиральні

EN ISO 4254-7:2009
(ISO 4254-7:2008)

26.05.2010

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

310.

ДСТУ EN ISO 4254-10:2015
(EN ISO 4254-10:2009, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові

EN ISO 4254-10:2009
(ISO 4254-10:2009)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 4254-10:2015/
Поправка № 1:2015
(EN ISO 4254-10:2009/AC:2010, IDT)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

311.

ДСТУ EN ISO 4254-11:2015
(EN ISO 4254-11:2010, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі

EN ISO 4254-11:2010
(ISO 4254-11:2010)

08.04.2011

EN 704:1999+A1:2009
Примітка 2.1

30.06.2011

312.

ДСТУ EN ISO 4254-12:2015

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Ротаційні косарки та косарки-подрібнювачі

EN ISO 4254-12:2012
(ISO 4254-12:2012)

24.08.2012

EN 745:1999+A1:2009
Примітка 2.1

31.12.2012

ДСТУ EN ISO 4254-12:2015/
Зміна № 1:2018
(EN ISO 4254-12:2012/A1:2017,
IDT; ISO 4254-12:2012/Amd 1:2017, IDT)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

09.03.2018

Примітка 3

30.06.2018

313.

ДСТУ EN ISO 4254-14:2016
(EN ISO 4254-14:2016, IDT;
ISO 4254-14:2016, IDT)

Машини сільськогосподарські. Вимоги щодо безпеки. Частина 14. Пакувальники рулонів

EN ISO 4254-14:2016
(ISO 4254-14:2016)

09.09.2016

314.

ДСТУ EN ISO 5395-1:2015
(EN ISO 5395-1:2013, IDT;
ISO 5395-1:2013, IDT)

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 1. Термінологія і загальні випробування

EN ISO 5395-1:2013
(ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011
Примітка 2.1

30.09.2014

315.

ДСТУ EN ISO 5395-2:2014

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 2. Газонокосарки, керовані пішохідним оператором

EN ISO 5395-2:2013
(ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011
Примітка 2.1

30.09.2014

ДСТУ EN ISO 5395-2:2014/
Зміна № 1:2017
(EN ISO 5395-2:2013/A1:2016. IDT;
ISO 5395-2:2013/Amd 1:2016, IDT)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

09.06.2017

Примітка 3

30.06.2017

ДСТУ EN ISO 5395-2:2014/
Зміна № 2:2018
(EN ISO 5395-2:2013/A2:2017, IDT;
ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017, IDT)

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

09.03.2018

Примітка 3

30.06.2018

316.

ДСТУ EN ISO 5395-3:2014

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 3. Газонокосарки, керовані сидячим в кабіні оператором

EN ISO 5395-3:2013
(ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011
Примітка 2.1

30.09.2014

ДСТУ EN ISO 5395-3:2014/
Зміна № 1:2017
(EN ISO 5395-3:2013/A1:2017, IDT;
ISO 5395-3:2013/Amd 1:2017, IDT)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

09.06.2017

Примітка 3

31.08.2017

317.

ДСТУ EN ISO 5674:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Кожухи карданних валів передавання потужності. Випробування на міцність і знос та критерії приймання

EN ISO 5674:2009
(ISO 5674:2004,
corrected version 2005-07-01)

08.09.2009

318.

ДСТУ EN ISO 6682:2016
(EN ISO 6682:2008, IDT;
ISO 6682:1986, IDT;
ISO 6682:1986/Amd 1:1989, IDT)

Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування

EN ISO 6682:2008
(ISO 6682:1986,
including Amd 1:1989)

08.09.2009

319.

ДСТУ EN ISO 6683:2014

Машини землерийні. Ремені безпеки та їх кріплення

EN ISO 6683:2008
(ISO 6683:2005)

08.09.2009

320.

ДСТУ EN ISO 7096:2015
(EN ISO 7096:2008, IDT)

Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора

EN ISO 7096:2008
(ISO 7096:2000)

08.09.2009

ДСТУ EN ISO 7096:2015/
Поправка № 1:2015
(EN ISO 7096:2008/AC:2009, IDT)

EN ISO 7096:2008/AC:2009

321.

ДСТУ EN ISO 8230-1:2016
(EN ISO 8230-1:2008, IDT;
ISO 8230-1:2008, IDT)

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 8230-1:2008
(ISO 8230-1:2008)

08.09.2009

322.

ДСТУ EN ISO 8230-2:2016
(EN ISO 8230-2:2008, IDT;
ISO 8230-2:2008, IDT)

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини з використанням перхлоретилену

EN ISO 8230-2:2008
(ISO 8230-2:2008)

08.09.2009

323.

ДСТУ EN ISO 8230-3:2016
(EN ISO 8230-3:2008, IDT;
ISO 8230-3:2008, IDT)

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Машини з використанням займистих розчинників

EN ISO 8230-3:2008
(ISO 8230-3:2008)

08.09.2009

324.

ДСТУ EN ISO 8528-13:2016
(EN ISO 8528-13:2016, IDT;
ISO 8528-13:2016, IDT)

Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека

EN ISO 8528-13:2016
(ISO 8528-13:2016,
Corrected version 2016-10-15)

09.09.2016

EN 12601:2010
Примітка 2.1

30.06.2017

325.

ДСТУ EN ISO 9902-1:2016
(EN ISO 9902-1:2001;
EN ISO 9902-1:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-1:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-1:2001;
ISO 9902-1:2001/A1:2009;
ISO 9902-1:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 9902-1:2001
(ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.01.2016

Примітка 3

29.02.2016

326.

ДСТУ EN ISO 9902-2:2016
(EN ISO 9902-2:2001;
EN ISO 9902-2:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-2:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-2:2001;
ISO 9902-2:2001/A1:2009;
ISO 9902-2:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 2. Підготовчо-прядильні та прядильні машини

EN ISO 9902-2:2001
(ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

327.

ДСТУ EN ISO 9902-3:2016
(EN ISO 9902-3:2001;
EN ISO 9902-3:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-3:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-3:2001;
ISO 9902-3:2001/A1:2009;
ISO 9902-3:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 3. Машини для нетканого полотна

EN ISO 9902-3:2001
(ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

328.

ДСТУ EN ISO 9902-4:2016
(EN ISO 9902-4:2001;
EN ISO 9902-4:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-4:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-4:2001;
ISO 9902-4:2001/A1:2009;
ISO 9902-4:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 4. Устатковання для перероблення пряжі, виготовлення линв та линвових виробів

EN ISO 9902-4:2001
(ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

329.

ДСТУ EN ISO 9902-5:2016
(EN ISO 9902-5:2001;
EN ISO 9902-5:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-5:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-5:2001;
ISO 9902-5:2001/A1:2009;
ISO 9902-5:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 5. Машини підготовчі ткацькі та трикотажні

EN ISO 9902-5:2001
(ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

330.

ДСТУ EN ISO 9902-6:2016
(EN ISO 9902-6:2001;
EN ISO 9902-6:2001/A3:2009;
EN ISO 9902-6:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-6:2001;
ISO 9902-6:2001/A1:2009;
ISO 9902-6:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 6. Верстати ткацькі

IEN ISO 9902-6:2001
(ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

331.

ДСТУ EN ISO 9902-7:2016
(EN ISO 9902-7:2001;
EN ISO 9902-7:2001/A1:2009;
EN ISO 9902-7:2001/A2:2014, IDT;
ISO 9902-7:2001;
ISO 9902-7:2001/A1:2009;
ISO 9902-7:2001/A2:2014, IDT)

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 7. Устатковання фарбувально-оздоблювальне

EN ISO 9902-7:2001
(ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.02.2015

Примітка 3

13.02.2015

332.

ДСТУ EN ISO 10218-1:2014

Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 1. Роботи

EN ISO 10218-1:2011
(ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008
Примітка 2.1

01.01.2013

333.

ДСТУ EN ISO 10218-2:2014

Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 2. Робототехнічні системи та інтеграція

EN ISO 10218-2:2011
(ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

334.

ДСТУ EN ISO 10472-1:2016
(EN ISO 10472-1:2008, IDT;
ISO 10472-1:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 10472-1:2008
(ISO 10472-1:1997)

08.09.2009

335.

ДСТУ EN ISO 10472-2:2016
(EN ISO 10472-2:2008, IDT;
ISO 10472-2:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 2. Пральні машини та віджимні центрифуги

EN ISO 10472-2:2008
(ISO 10472-2:1997)

08.09.2009

336.

ДСТУ EN ISO 10472-3:2016
EN ISO 10472-3:2008, IDT;
ISO 10472-3:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 3. Наскрізні пральні лінії з машинами, що належать до їхнього складу

EN ISO 10472-3:2008
(ISO 10472-3:1997)

08.09.2009

337.

ДСТУ EN ISO 10472-4:2016
(EN ISO 10472-4:2008, IDT;
ISO 10472-4:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 4. Повітряні сушарки

EN ISO 10472-4:2008
(ISO 10472-4:1997)

08.09.2009

338.

ДСТУ EN ISO 10472-5:2016
(EN ISO 10472-5:2008, IDT;
ISO 10472-5:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 5. Прасувальні машини, завантажувачі та пристрої для складання

EN ISO 10472-5:2008
(ISO 10472-5:1997)

08.09.2009

339.

ДСТУ EN ISO 10472-6:2016
(EN ISO 10472-6:2008, IDT;
ISO 10472-6:1997, IDT)

Вимоги щодо безпеки до промислових машин для прання. Частина 6. Преси для прасування та дублювання

EN ISO 10472-6:2008
(ISO 10472-6:1997)

08.09.2009

340.

ДСТУ EN ISO 10517:2014

Машини привідні переносні для підрізання живої огорожі. Вимоги щодо безпеки

EN ISO 10517:2009
(ISO 10517:2009)

18.12.2009

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Примітка 3

30.09.2014

341.

ДСТУ EN ISO 10821:2014

Швейні машини промислового призначення. Вимоги щодо безпеки для швейних машин, вузлів і систем

EN ISO 10821:2005
(ISO 10821:2005)

18.12.2009

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

28.12.2009

342.

ДСТУ EN ISO 11102-1:2014

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та випробування

EN ISO 11102-1:2009
(ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

343.

ДСТУ EN ISO 11102-2:2014

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 2. Метод перевіряння кута розчіплювання

EN ISO 11102-2:2009
(ISO 11102-2:1997)

08.09.2009

344.

ДСТУ EN ISO 11111-1:2016
(EN ISO 11111-1:2016, IDT;
ISO 11111-1:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 11111-1:2016
(ISO 11111-1:2016)

09.06.2017

30.11.2017

345.

ДСТУ EN ISO 11111-2:2016
(EN ISO 11111-2:2005, IDT;
EN ISO 11111-2:2005/A1:2009, IDT;
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-2:2005, IDT;
ISO 11111-2:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-2:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Передпрядильні та прядильні машини

EN ISO 11111-2:2005
(ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

ISO 11111-2:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

346.

ДСТУ EN ISO 11111-3:2016
(EN ISO 11111-3:2005, IDT;
EN ISO 11111-3:2005/A1 :2009, IDT;
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-3:2005, IDT;
ISO 11111-3:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-3:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Устатковання для нетканих матеріалів

EN ISO 11111-3:2005
(ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

347.

ДСТУ EN ISO 11111-4:2016
(EN ISO 11111-4:2005, IDT;
EN ISO 11111-4:2005/A1 :2009, IDT;
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-4:2005, IDT;
ISO 11111-4:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-4:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Устатковання для оброблення пряжі та звивальне устатковання для канатів і мотузок

EN ISO 11111-4:2005
(ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

348.

ДСТУ EN ISO 11111-5:2016
(EN ISO 11111-5:2005, IDT;
EN ISO 11111-5:2005/A1:2009, IDT;
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-5:2005, IDT;
ISO 11111-5:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-5:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Підготовче ткацьке та трикотажне устатковання

EN ISO 11111-5:2005
(ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

349.

ДСТУ EN ISO 11111-6:2016
(EN ISO 11111-6:2005, IDT;
EN ISO 11111-6:2005/A1:2009, IDT;
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-6:2005, IDT;
ISO 11111-6:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-6:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ткацьке устатковання

EN ISO 11111-6:2005
(ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

350.

ДСТУ EN ISO 11111-7:2016
(EN ISO 11111-7:2005, IDT;
EN ISO 11111-7:2005/A1:2009, IDT;
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016, IDT;
ISO 11111-7:2005, IDT;
ISO 11111-7:2005/Amd 1:2009, IDT;
ISO 11111-7:2005/Amd 2:2016, IDT)

Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 7. Устатковання фарбувально-оздоблювальне

EN ISO 11111-7:2005
(ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Примітка 3

31.01.2010

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

09.03.2018

351.

ДСТУ EN ISO 11145:2016
(EN ISO 11145:2016, IDT;
ISO 11145:2016, IDT)

Оптика і фотоніка. Лазери та устатковання, пов'язане з лазерами. Словник і умовні познаки

EN ISO 11145:2016
(ISO 11145:2016)

09.09.2016

EN ISO 11145:2008
Примітка 2.1

30.09.2016

352.

ДСТУ EN ISO 11148-1:2016
(EN ISO 11148-1:2011, IDT;
ISO 11148-1:2011, IDT)

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Механізовані інструменти для нерізьбових кріпильних деталей

EN ISO 11148-1:2011
(ISO 11148-1:2011)

24.08.2012

EN 792-1:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

353.

ДСТУ EN ISO 11148-2:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти

EN ISO 11148-2:2011
(ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.02.2012

EN 792-2:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

354.

ДСТУ EN ISO 11148-3:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі

EN ISO 11148-3:2012
(ISO 11148-3:2012)

05.04.2013

EN ISO 11148-3:2010
Примітка 2.1

30.06.2013

355.

ДСТУ EN ISO 11148-4:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Необертові механізовані інструменти ударної дії

EN ISO 11148-4:2012
(ISO 11148-4:2012)

05.04.2013

EN ISO 11148-4:2010
Примітка 2.1

30.06.2013

356.

ДСТУ EN ISO 11148-5:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Дрилі ударно-обертові

EN ISO 11148-5:2011
(ISO 11148-5:2011)

29.02.2012

EN 792-5:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

357.

ДСТУ EN ISO 11148-6:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Механізовані інструменти для нарізевих кріпильних деталей

EN ISO 11148-6:2012
(ISO 11148-6:2012)

05.04.2013

EN ISO 11148-6:2010
Примітка 2.1

30.06.2013

358.

ДСТУ EN ISO 11148-7:2014

Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Шліфувальні станки

EN ISO 11148-7:2012
(ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008
Примітка 2.1

28.02.2013

359.

ДСТУ EN ISO 11148-8:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Шліфувальні та полірувальні інструменти

EN ISO 11148-8:2011
(ISO 11148-8:2011)

29.02.2012

EN 792-8:2001+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

360.

ДСТУ EN ISO 11148-9:2016
(EN ISO 11148-9:2011, IDT;
ISO 11148-9:2011, IDT)

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Інструменти для шліфування штампів

EN ISO 11148-9:2011
(ISO 11148-9:2011)

29.02.2012

EN 792-9:2001+A1:2008
Примітка 2.1

01.06.2012

361.

ДСТУ EN ISO 11148-10:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Механізовані інструменти давильної дії

EN ISO 11148-10:2011
(ISO 11148-10:2011)

29.02.2012

EN 792-10:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

362.

ДСТУ EN ISO 11148-11:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Інструменти вирубні та ножиці

EN ISO 11148-11:2011
(ISO 11148-11:2011)

29.02.2012

EN 792-11:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

363.

ДСТУ EN ISO 11148-12:2016
(EN ISO 11148-12:2012, IDT;
ISO 11148-12:2012, IDT)

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Пилки циркулярні, пилки коливної та зворотно-коливальної дії

EN ISO 11148-12:2012
(ISO 11148-12:2012)

05.04.2013

EN 792-12:2000+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2013

364.

ДСТУ EN ISO 11252:2014

Лазери та пов'язане з ним устатковання. Лазерний пристрій. Мінімальні вимоги до документації

EN ISO 11252:2013
(ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008
Примітка 2.1

28.02.2014

365.

ДСТУ EN ISO 11553-1:2013

безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

EN ISO 11553-1:2008
(ISO 11553-1:2005)

08.09.2009

366.

ДСТУ EN ISO 11553-2:2013

Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. к Частина 2. Вимоги щодо безпеки до ручних пристроїв для лазерного обробляння

EN ISO 11553-2:2008
(ISO 11553-2:2007)

08.09.2009

367.

ДСТУ EN ISO 11553-3:2016
(EN ISO 11553-3:2013, IDT;
ISO 11553-3:2013, IDT)

Безпечність машин. Машини для лазерного оброблення. Частина 3. Методи зниження шуму та вимірювання шуму від машин для лазерного оброблення та ручних пристроїв для оброблення й пов'язаного з ними додаткового устатковання (клас точності 2)

EN ISO 11553-3:2013
(ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

368.

ДСТУ EN ISO 11554:2018
(EN ISO 11554:2017, IDT;
ISO 11554:2017, IDT)

Оптика та оптичні прилади. Лазери та лазерна апаратура. Методи випробування потужності, енергії та часових характеристик лазерного пучка

EN ISO 11554:2017
(ISO 11554:2017)

09.03.2018

EN ISO 11554:2008
Примітка 2.1

30.06.2018

369.

ДСТУ EN ISO 11680-1:2014

Лісогосподарські машини, вимоги щодо безпеки та методи випробовування штангових гілкорізів з урухомником. Частина 1. Агрегати, оснащені вбудованим двигуном внутрішнього згоряння

EN ISO 11680-1:2011
(ISO 11680-1:2011)

29.02.2012

EN ISO 11680-1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

370.

ДСТУ EN ISO 11680-2:2016
EN ISO 11680-2:2011, IDT;
SO 11680-2:2011, IDT)

Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування штангових гілкорізів з урухомником. Частина 2. Машини із заплічним джерелом живлення

[EN ISO 11680-2:2011
(ISO 11680-2:2011)

29.02.2012

EN ISO 11680-2:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

371.

ДСТУ EN ISO 11681-1:2014

Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу

EN ISO 11681-1:2011
(ISO 11681-1:2011)

29.02.2012

EN ISO 11681-1:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

372.

ДСТУ EN ISO 11681-2:2014

Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги щодо безпеки та контролювання. Частина 2. Пилки для догляду за деревами

EN ISO 11681-2:2011
(ISO 11681-2:2011)

29.02.2012

EN ISO 11681-2:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

ДСТУ EN ISO 11681-2:2014/
Зміна № 1:2018
(EN ISO 11681-2:2011/A1:2017,
IDT; ISO 11681-2:2011/
Amd 1:2017, IDT)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

09.03.2018

Примітка 3

30.06.2018

373.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги безпеки та випробування переносних ручних механічних кущорізів і газонокосарок. Частина 1. Машини укомплектовані двигуном внутрішнього згоряння

EN ISO 11806-1:2011
(ISO 11806-1:2011)

29.02.2012

EN ISO 11806:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

374.

ДСТУ EN ISO 11806-2:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги безпеки та випробування переносних ручних механічних кущорізів і газонокосарок. Частина 2. Машини для використання з ранцевим блоком живлення

EN ISO 11806-2:2011
(ISO 11806-2:2011)

29.02.2012

375.

ДСТУ EN ISO 11850:2016
(EN ISO 11850:2011, IDT;
EN ISO 11850:2011/A1:2016, IDT;
ISO 11850:2011, IDT;
ISO 11850:2011/Amd 1:2016, IDT)

Лісогосподарські машини. Загальні вимоги щодо безпеки

EN ISO 11850:2011
(ISO 11850:2011)

29.02.2012

EN 14861:2004+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2012

EN ISO 11850:2011/A1:2016

09.09.2016

Примітка 3

31.08.2016

376.

ДСТУ EN 12001:2014

Машини, що транспортують розбризкують і укладають бетон і будівельний розчин. Вимоги щодо безпеки

EN 12001:2012

15.11.2012

EN 12001:20034-A1:2009
Примітка 2.1

28.02.2013

377.

ДСТУ EN 12012-1:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 1. Гранулятори лезові. Вимоги щодо безпеки

EN 12012-1:2007+A1:2008

08.09.2009

378.

ДСТУ EN 12012-3:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 3. Шредери. Вимоги щодо безпеки

EN 12012-3:2001+A1:2008

08.09.2009

379.

ДСТУ EN 12012-4:2016
(EN 12012-4:2006+A1:2008, IDT)

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки

EN 12012-4:2006+A1:2008

08.09.2009

380.

ДСТУ EN 12013:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Змішувачі внутрішні. Вимоги щодо безпеки

EN 12013:2000+A1:2008

08.09.2009

381.

ДСТУ EN 12016:2014

Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

EN 12016:2013

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008
Примітка 2.1

28.02.2014

382.

ДСТУ EN 12041:2016
(EN 12041:2014, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12041:2014

15.01.2016

EN 12041:2000+A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

383.

ДСТУ EN 12042:2016
(EN 12042:2014, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12042:2014

13.02.2015

EN 12042:2005+A1:2010
Примітка 2.1

13.02.2015

384.

ДСТУ EN 12043:2016
(EN 12043:2014, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Шафи для попереднього витримування. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12043:2014

15.01.2016

EN 12043:2000+A1:2010
Примітка 2.1

29.02.2016

385.

ДСТУ EN 12044:2014

Машини для виробництва взуття, виробів з натуральної та штучної шкіри. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки

EN 12044:2005+A1:2009

18.12.2009

386.

ДСТУ EN 12053:2016
(EN 12053:2001+A1:2008, IDT)

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення

EN 12053:2001+A1:2008

08.09.2009

387.

ДСТУ EN 12077-2:2014

Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки та захисту здоров'я. Частина 2. Обмежувальні та індикаторні пристрої

EN 12077-2:1998+A1:2008

08.09.2009

388.

ДСТУ EN 12110:2014

Штрекобурильні машини. Вентиляційні шлюзи. Вимоги щодо безпеки

EN 12110:2014

13.02.2015

EN 12110:2002+A1:2008
Примітка 2.1

13.02.2015

389.

ДСТУ EN 12111:2014

Штрекобурильні машини. Гірськопрохідні комбайни, короткозабійні комбайни. Вимоги щодо безпеки

EN 12111:2014

13.02.2015

EN 12111:2002+A1:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

390.

ДСТУ EN 12158-1:2014

Будівельні підйомники для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки

EN 12158-1:2000+A1:2010

08.04.2011

391.

ДСТУ EN 12158-2:2014

Будівельні підйомники для вантажів. Частина 2. Похилі підіймачі із закритим вантажоносійним пристроєм

EN 12158-2:2000+A1:2010

08.04.2011

392.

ДСТУ EN 12159:2014

Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

EN 12159:2012

05.04.2013

EN 12159:2000+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2013

393.

ДСТУ EN 12162:2013

Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Методика гідростатичних випробувань

EN 12162:2001+A1:2009

08.09.2009

394.

ДСТУ EN 12203:2014

Устатковання для виробництва взуття, виробів зі шкіри та дермантину. Преси для взуття та шкіри. Вимоги безпеки

EN 12203:2003+A1:2009

18.12.2009

395.

ДСТУ EN 12267:2016
(EN 12267:2003+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Верстати з дисковою пилкою. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12267:2003+A1:2010

20.10.2010

396.

ДСТУ EN 12268:2016
(EN 12268:2014, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Верстати зі стрічковими пилками. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12268:2014

15.01.2016

EN 12268:2003+A1:2010
Примітка 2.1

29.02.2016

397.

ДСТУ EN 12301:2010

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Каландри. Вимоги щодо безпеки

EN 12301:2000+A1:2008

08.09.2009

398.

ДСТУ EN 12312-1:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 1. Трапи пасажирські

EN 12312-1:2013

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

399.

ДСТУ EN 12312-2:2015
(EN 12312-2:2014, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі

EN 12312-2:2014

13.02.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

400.

ДСТУ EN 12312-3:2017
(EN 12312-3:2017, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром

EN 12312-3:2017

09.06.2017

EN 12312-3:2003+A1:2009
Примітка 2.1

31.07.2017

401.

ДСТУ EN 12312-4:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 4. Пасажирські посадкові галереї

EN 12312-4:2014

11.07.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2014

402.

ДСТУ EN 12312-5:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 5. Паливозаправне устатковання

EN 12312-5:2005+A1:2009

08.09.2009

403.

ДСТУ EN 12312-6:2017
(EN 12312-6:2017, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 6. Антиобморожувач та устатковання від виникнення льоду на склі

EN 12312-6:2017

09.06.2017

EN 12312-6:2004+A1:2009
Примітка 2.1

30.09.2017

404.

ДСТУ EN 12312-7:2010

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 7. Устатковання для наземного руху повітряних суден

EN 12312-7:2005+A1:2009

08.09.2009

405.

ДСТУ EN 12312-8:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 8. Трапи та платформи для технічного обслуговування повітряних суден

EN 12312-8:2005+A1:2009

08.09.2009

406.

ДСТУ EN 12312-9:2014

Наземне допоміжне обладнання літаків. Спеціальні вимоги. Частина 9. Грузові контейнери/піддони

EN 12312-9:2013

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

407.

ДСТУ EN 12312-10:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 10. Тягачі аеродромні контейнерів та піддонів

EN 12312-10:2005+A1:2009

08.09.2009

408.

ДСТУ EN 12312-12:2018
(EN 12312-12:2017, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 12. Засоби забезпечення питною водою

EN 12312-12:2017

09.03.2018

EN 12312-12:2002+A1:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

409.

ДСТУ EN 12312-13:2018
(EN 12312-13:2017, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 13. Засоби асенізації

EN 12312-13:2017

09.03.2018

EN 12312-13:2002+A1:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

410.

ДСТУ EN 12312-14:2015
(EN 12312-14:2014, IDT)

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 14. Транспорт для посадки інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями

EN 12312-14:2014

13.02.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

411.

ДСТУ EN 12312-15:2013

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 15. Тягачі багажу та устатковання

EN 12312-15:2006+A1:2009

08.09.2009

412.

ДСТУ EN 12312-16:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 16. Устатковання для запуску авіаційних двигунів стисненим повітрям

EN 12312-16:2005+A1:2009

08.09.2009

413.

ДСТУ EN 12312-17:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 17. Устатковання систем кондиціювання повітря

EN 12312-17:2004+A1:2009

08.09.2009

414.

ДСТУ EN 12312-18:2010

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 18. Азотні або кисневі агрегати

EN 12312-18:2005+A1:2009

08.09.2009

415.

ДСТУ EN 12312-19:2010

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 19. Авіаційні підіймачі, осьові домкрати та гідравлічні хвостові підпори

EN 12312-19:2005+A1:2009

08.09.2009

416.

ДСТУ EN 12312-20:2014

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 20. Електричні аеродромні агрегати

EN 12312-20:2005+A1:2009

08.09.2009

417.

ДСТУ EN 12321:2014

Гірниче устатковання для підземних робіт. Вимоги щодо безпеки конвеєри скребкові

EN 12321:2003+A1:2009

08.09.2009

418.

ДСТУ EN 12331:2014

Устатковання харчової промисловості. М'ясорубки. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12331:2003+A2:2010

20.10.2010

419.

ДСТУ EN 12348:2013

Верстати свердлильні на колоні для обробляння будівельних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

EN 12348:2000+A1:2009

08.09.2009

420.

ДСТУ EN 12355:2015

Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12355:2003+A1:2010

20.10.2010

421.

ДСТУ EN 12385-1:2013

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 12385-1:2002+A1:2008

08.09.2009

422.

ДСТУ EN 12385-2:2013

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 2. Термінологія, позначення та класифікація

EN 12385-2:2002+A1:2008

08.09.2009

423.

ДСТУ EN 12385-3:2014

Канати сталеві. Безпека. Частина 3. Інформація щодо використання та догляду

EN 12385-3:2004+A1:2008

08.09.2009

424.

ДСТУ EN 12385-4:2014

Канати сталеві. Безпека. Частина 4. Канати багатопрядні для застосування для підйому

EN 12385-4:2002+A1:2008

08.09.2009

425.

ДСТУ EN 12385-10:2014

Канати сталеві. Безпека. Частина 10. Канати спіральної звивки для застосування в будівництві

EN 12385-10:2003+A1:2008

08.09.2009

426.

ДСТУ EN 12387:2014

Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри та шкірозамінника. Модульне устатковання для ремонту туфель. Вимоги щодо безпеки

EN 12387:2005+A1:2009

18.12.2009

427.

ДСТУ EN 12409:2014

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Машини термоформувальні. Вимоги щодо безпеки

EN 12409:2008+A1:2011

29.02.2012

EN 12409:2008
Примітка 2.1

30.04.2012

428.

ДСТУ EN 12417:2014

Безпечність верстатів. Обробляючі центри

EN 12417:2001+A2:2009

08.09.2009

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

429.

ДСТУ EN 12418:2014

Машини для кам'яної кладки та абразивно-відрізні станки для застосовування на будмайданчиках. Безпечність

EN 12418:2000+A1:2009

08.09.2009

430.

ДСТУ EN 12463:2014

Харчове переробне устатковання. Машини наповнювальні та допоміжні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12463:2004+A1:2011

20.07.2011

431.

ДСТУ EN 12505:2016
(EN 12505:2000+A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Відцентрові машини для оброблення харчових масел та жирів. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12505:2000+A1:2009

18.12.2009

432.

ДСТУ EN 12525:2014

Сільськогосподарські машини. Навантажувачі фронтальні. Вимоги щодо безпеки

EN 12525:2000+A2:2010

26.05.2010

433.

ДСТУ EN 12545:2015

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Правила випробування на шумність. Загальні вимоги

EN 12545:2000+A1:2009

08.09.2009

434.

ДСТУ EN 12547:2016
(EN 12547:2014, IDT)

Центрифуги. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 12547:2014

15.01.2016

EN 12547:1999+A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

435.

ДСТУ EN 12549:2016
(EN 12549:1999+A1:2008, IDT)

Акустика. Норми та правила випробування на шум інструментів для забивання кріпильних виробів. Технічний метод

EN 12549:1999+A1:2008

08.09.2009

436.

ДСТУ EN 12581:2014

Установки для покриття. Машини для покриття методом занурення та електролітичного покриття рідкого органічного покровного матеріалу. Вимоги щодо безпеки

EN 12581:2005+A1:2010

20.10.2010

437.

ДСТУ EN 12621:2014

Машини для подавання та циркуляції покривних матеріалів під тиском. Вимоги щодо безпеки

EN 12621:2006+A1:2010

20.10.2010

438.

ДСТУ EN 12622:2014

Гідравлічні преси для гнуття. Вимоги безпеки

EN 12622:2009+A1:2013

11.04.2014

EN 12622:2009
Примітка 2.1

30.04.2014

439.

ДСТУ EN 12629-1:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 12629-1:2000+A1:2010

08.04.2011

440.

ДСТУ EN 12629-2:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоків

EN 12629-2:2002+A1:2010

08.04.2011

441.

ДСТУ EN 12629-3:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Машини з лінійним і обертальним рухом стола

EN 12629-3:2002+A1:2010

08.04.2011

442.

ДСТУ EN 12629-4:2014

Машини для виготовляння будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 4. Машини для виготовляння черепиці з бетону

EN 12629-4:2001+A1:2010

08.04.2011

443.

ДСТУ EN 12629-5-1:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 5-1. Вертикальні машини для виробництва труб

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

08.04.2011

444.

ДСТУ EN 12629-5-2:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 5-2. Горизонтальні машини для виробництва труб

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

08.04.2011

445.

ДСТУ EN 12629-5-3:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 5-3. Машини для попереднього натягнення труб

EN 12629-5-3:2003+A1:20!0

08.04.2011

446.

ДСТУ EN 12629-5-4:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 5-4. Облицювальні машини бетонних труб

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

08.04.2011

447.

ДСТУ EN 12629-6:2014

Машини для виготовлення конструкційних виробів з бетону та силікатного бетону. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва виробів з попередньо напруженого бетону

EN 12629-6:2004+A1:2010

08.04.2011

448.

ДСТУ EN 12629-7:2014

Машини для виготовлення будівельної продукції з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Стаціонарне та мобільне обладнання для багатосерійного виробництва виробів і попередньо напруженого бетону

EN 12629-7:2004+A1:2010

08.04.2011

449.

ДСТУ EN 12629-8:2014

Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Машини та устатковання для виготовлення будівельних виробів з силікату кальцію (і бетону)

EN 12629-8:2002+A1:2010

08.04.2011

450.

ДСТУ EN 12635:2014

Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання

EN 12635:2002+A1:2008

08.09.2009

Увага: Що стосується пункту 5.1 та додатка D, ця публікація не стосується посилання на EN 12453:2000, застосування яких не дає презумпцію відповідності основним вимогам з охорони здоров'я і безпеки 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 та 1.5.14 Додатка I до Директиви 2006/42/ЕС.

451.

ДСТУ EN 12643:2014

Машини землерийні. Машини з гумовими шинами. Вимоги до управління

EN 12643:2014
(ISO 5010:1992 modified)

11.07.2014

EN 12643:1997+A1:2008
Примітка 2.1

31.08.2014

452.

ДСТУ EN 12644-1:2014

Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування. Частина 1. Інструкції

EN 12644-1:2001+A1:2008

08.09.2009

453.

ДСТУ EN 12644-2:2014

Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування. Частина 2. Марковання

EN 12644-2:2000+A1:2008

08.09.2009

454.

ДСТУ EN 12649:2014

Ущільнювачі бетону та піноутворювальні машини. Вимоги щодо безпеки

EN 12649:2008+A1:2011

18.11.2011

EN 12649:2008
Примітка 2.1

31.01.2012

455.

ДСТУ EN 12653:2015

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини цвяхозабивні. Вимоги щодо безпеки

EN 12653:1999+A2:2009

18.12.2009

456.

ДСТУ EN 12693:2014

Холодильні установки та теплові насоси. Холодильні компресори об'ємного типу. Вимоги щодо безпеки та екологічні вимоги

EN 12693:2008

08.09.2009

457.

ДСТУ EN 12717:2014

Безпечність верстатів. Свердлильні верстати

EN 12717:2001+A1:2009

08.09.2009

458.

ДСТУ EN 12733:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимога щодо безпеки

EN 12733:2001+A1:2009

08.09.2009

459.

ДСТУ EN 12750:2014

Безпечність деревообробчих верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні

EN 12750:2013

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009
Примітка 2.1

28.11.2013

460.

ДСТУ EN 12753:2014

Термічні системи очистки вихлопного газу від устатковання для оброблення поверхонь деталей. Вимоги щодо безпеки

EN 12753:2005+A1:2010

20.10.2010

461.

ДСТУ EN 12757-1:2014

Змішуючі машини для покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Змішуючі машини, використовувані для повторного оброблення автомобіля

EN 12757-1:2005+A1:2010

20.10.2010

462.

ДСТУ EN 12779:2016
(EN 12779:2015, IDT)

Безпека деревообробних верстатів. Стаціонарні системи для видалення стружки та пилу. Технічні характеристики, пов'язані з безпекою, та вимоги щодо безпеки

EN 12779:2015

13.05.2016

EN 12779:2004+A1:2009
Примітка 2.1

31.05.2016

463.

ДСТУ EN 12852:2016
(EN 12852:2001+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12852:2001+A1:2010

20.10.2010

464.

ДСТУ EN 12853:2016
(EN 12853:2001+A1:2010,
EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12853:2001+A1:2010

20.10.2010

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

465.

ДСТУ EN 12854:2016
(EN 12854:2003+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі лопатеві. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12854:2003+A1:2010

26.05.2010

466.

ДСТУ EN 12855:2014

Устатковання для харчової промисловості. Кутери з обертальною чашею. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12855:2003+A1:2010

20.10.2010

467.

ДСТУ EN 12881-1:2014

Конвеєрні стрічки. Випробування на займистість моделюванням пожежі. Частина 1. Випробування з використанням пропанового пальника

EN 12881-1:2014

13.02.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008
Примітка 2.1

13.02.2015

468.

ДСТУ EN 12881-2:2014

Конвеєрні стрічки. Випробування на займистість моделюванням пожежі. Частина 1. Випробування великою пожежею

EN 12881-2:2005+A1:2008

08.09.2009

469.

ДСТУ EN 12882:2015
(EN 12882:2015, IDT)

Стрічки конвеєрні загального призначення. Вимоги щодо електробезпеки та вогнестійкості

EN 12882:2015

15.01.2016

EN 12882:2008
Примітка 2.1

29.02.2016

470.

ДСТУ EN 12921-1:2014

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів, що використовують рідини або пару. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 12921-1:2005+A1:2010

20.10.2010

471.

ДСТУ EN 12921-2:2014

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів, що використовують рідини або пару. Частина 2. Безпечність машин, що використовують чистячі рідини на водній основі

EN 12921-2:2005+A1:2008

08.09.2009

472.

ДСТУ EN 12921-3:2014

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів, що використовують рідини або пару. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті чистячі рідини

EN 12921-3:2005+A1:2008

08.09.2009

473.

ДСТУ EN 12921-4:2014

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів, що використовують рідини або пару. Частина 4. Безпечність машин, що використовують галогеновані розчинники

EN 12921-4:2005+A1:2008

08.09.2009

474.

ДСТУ EN 12965:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали передачі потужності та їхні кожухи. Вимоги щодо безпеки

EN 12965:2003+A2:2009

18.12.2009

475.

ДСТУ EN 12978:2016
(EN 12978:2003+A1:2009, IDT)

Двері та ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробування

EN 12978:2003+A1:2009

18.12.2009

476.

ДСТУ EN 12981:2014

Покривні установки. Розбризкуючі будки для застосування порошкових покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

EN 12981:2005+A1:2009

08.09.2009

477.

ДСТУ EN 12984:2016
(EN 12984:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Портативні та/або з ручним керуванням машини і прилади, оснащені різальними інструментами, з механічним приводом. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 12984:2005+A1:2010

20.10.2010

478.

ДСТУ EN 12999:2014

Крани-маніпулятори. Вимоги щодо безпеки

EN 12999:2011+A1:2012

24.08.2012

EN 12999:2011
Примітка 2.1

31.12.2012

479.

ДСТУ EN 13000:2016
(EN 13000:2010+A1:2014, IDT)

Вантажопідіймальні крани. Крани самохідні. Вимоги щодо безпечності

EN 13000:2010+A1:2014

13.02.2015

EN 13000:2010
Примітка 2.1

13.02.2015

480.

ДСТУ EN 13001-1:2016
(EN 13001-1:2015, IDT)

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги

EN 13001-1:2015

15.01.2016

EN 13001-1:2004+A1:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

481.

ДСТУ EN 13001-2:2014

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень

EN 13001-2:2014

15.01.2016

EN 13001-2:2011
Примітка 2.1

29.02.2016

482.

ДСТУ EN 13001-3-1:2014

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-1. Граничні стани і доказ міцності сталевих конструкцій

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012
Примітка 2.1

31.01.2014

483.

ДСТУ EN 13001-3-2:2016
(EN 13001-3-2:2014, IDT)

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-2. Граничні стани і перевіряння придатності дротяних тросу в системах оснащення багатороликових талевих систем

EN 13001-3-2:2014

15.01.2016

484.

ДСТУ EN 13001-3-3:2016
(EN 13001-3-3:2014, IDT)

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-3. Граничні стани і перевіряння придатності колісних і рейкових контактів

EN 13001-3-3:2014

15.01.2016

485.

ДСТУ EN 13001-3-5:2017
(EN 13001-3-5:2016, IDT)

Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-5. Граничний стан і перевіряння придатності кованих крюків

EN 13001-3-5:2016

09.06.2017

486.

ДСТУ EN 13015:2013

Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування

EN 13015:2001+A1:2008

08.09.2009

487.

ДСТУ EN 13019:2016
(EN 13019:2001+A1:2008, IDT)

Машини для чищення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки

EN 13019:2001+A1:2008

08.09.2009

488.

ДСТУ EN 13020:2016
(EN 13020:2015, IDT)

Машини для оброблення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки

EN 13020:2015

13.05.2016

EN 13020:2004+A1:2010
Примітка 2.1

31.05.2016

489.

ДСТУ EN 13021:2016
(EN 13021:2003+A1:2008, IDT)

Машини для зимового утримання доріг. Вимоги щодо безпеки

EN 13021:2003+A1:2008

08.09.2009

490.

ДСТУ EN 13023:2014

Методи вимірювання шуму під час друкування на паперопереробних машинах, які виготовляють папір, і на додатковому обладнанні. Клас точності 2 і 3

EN 13023:2003+A1:2010

26.05.2010

491.

ДСТУ EN 13035-1:2015
(EN 13035-1:2008, IDT)

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування, переміщення та транспортування

EN 13035-1:2008

08.09.2009

492.

ДСТУ EN 13035-2:2015
(EN 13035-2:2008, IDT)

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Устатковання для позазаводського складування, переміщення та транспортування

EN 13035-2:2008

08.09.2009

493.

ДСТУ EN 13035-3:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 3. Різальні машини

EN 13035-3:2003+A1:2009

18.12.2009

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

494.

ДСТУ EN 13035-4:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Похилі столи

EN 13035-4:2003+A1:2009

26.05.2010

495.

ДСТУ EN 13035-5:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 5. Машини та установки для складання і розбирання штабелів

EN 13035-5:2006+A1:2009

26.05.2010

496.

ДСТУ EN 13035-6:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 6. Машини для розламування

EN 13035-6:2006+A1:2009

26.05.2010

497.

ДСТУ EN 13035-7:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 7. Машини для різання ламінованого скла

EN 13035-7:2006+A1:2009

26.05.2010

498.

ДСТУ EN 13035-9:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 9. Мийні установки

EN 13035-9:2006+A1:2010

26.05.2010

499.

ДСТУ EN 13035-11:2014

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 11. Свердлильні машини

EN 13035-11:2006+A1:2010

26.05.2010

500.

ДСТУ EN 13042-1:2014

Машини та устатковання для виробництва та оброблення порожнистого скла. Вимоги безпеки. Частина 1. Живильник порожньої породи

EN 13042-1:2007+A1:2009

18.12.2009

501.

ДСТУ EN 13042-2:2014

Машини та устатковання для виробництва та оброблення порожнистого скла. Вимоги безпеки. Частина 2. Завантантажувально- розвантажувальні машини

EN 13042-2:2004+A1:2009

18.12.2009

502.

ДСТУ EN 13042-3:2014

Машини та устатковання для виробництва та оброблення порожнистого скла. Вимоги безпеки. Частина 3. IS-машини

EN 13042-3:2007+A1:2009

18.12.2009

503.

ДСТУ EN 13042-5:2014

Машини та устатковання для виробництва та оброблення порожнистого скла. Вимоги безпеки. Частина 5. Преси

EN 13042-5:2003+A1:2009

18.12.2009

504.

ДСТУ EN 13059:2013

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації

EN 13059:2002+A1:2008

08.09.2009

505.

ДСТУ EN 13102:2014

Машини для виробництва керамічних виробів. Безпечність. Завантаження та вивантаження тонкої керамічної черепиці

EN 13102:2005+A1:2008

08.09.2009

506.

ДСТУ EN 13112:2014

Дубильні машини. Обробні і листорізні станки. Вимоги щодо безпеки

EN 13112:2002+A1:2009

26.05.2010

507.

ДСТУ EN 13113:2014

Дубильні машини. Станки для валкового нанесення покриття. Вимоги щодо безпеки

EN 13113:2002+A1:2010

08.04.2011

508.

ДСТУ EN 13114:2014

Дубильні машини. Обертаючі резервуари. Вимоги щодо безпеки

EN 13114:2002+A1:2009

26.05.2010

509.

ДСТУ EN 13118:2014

Сільськогосподарські машини. Картоплезбиральні машини. Вимоги щодо безпеки

EN 13118:2000+A1:2009

18.12.2009

510.

ДСТУ EN 13120:2014

Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 13120:2009 +A1:2014

11.07.2014

EN 13120:2009
Примітка 2.1

31.08.2014

ДСТУ EN 13120:2014/
Поправка № 1:2016
(EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015, IDT)

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

511.

ДСТУ EN 13128:2014

Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати фрезерні (зокрема розточувальні)

EN 13128:2001+A2:2009

08.09.2009

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

512.

ДСТУ EN 13135:2016
(EN 13135:2013, IDT)

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання

EN 13135:2013

28.11.2013

EN 13135-1:2003+A1:2010
EN 13135-2:2004+A1:2010
Примітка 2.1

28.11.2013

513.

ДСТУ EN 13140:2014

Сільськогосподарські машини. Машини для збирання цукрових та кормових буряків. Вимоги щодо безпеки

EN 13140:2000+A1:2009

18.12.2009

514.

ДСТУ EN 13155:2014

Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні

EN 13155:2003+A2:2009

08.09.2009

515.

ДСТУ EN 13157:2014

Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом

EN 13157:2004+A1:2009

18.12.2009

516.

ДСТУ EN 13204:2017
(EN 13204:2016, IDT)

Протипожежні та рятувальні гідравлічні інструмента подвійної дії. Вимоги щодо безпеки та робочих характеристик

EN 13204:2016

09.06.2017

EN 13204:2004+A1:2012
Примітка 2.1

30.11.2017

517.

ДСТУ EN 13208:2016
(EN 13208:2003+A1:2010, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Пристрої для обчищення овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13208:2003+A1:2010

20.10.2010

518.

ДСТУ EN 13241:2017
(EN 13241:2003+A2:2016, IDT)

Двері та ворота промислових, торговельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики

EN 13241:2003+A2:2016

09.06.2017

EN 13241-1:2003+A1:2011
Примітка 2.1

30.06.2018

519.

ДСТУ EN 13288:2016
(EN 13288:2005+A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Підйомно-перекидальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13288:2005+A1:2009

26.05.2010

520.

ДСТУ EN 13289:2014

Машини для приготування тіста. Сушарки та охолоджувачі. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13289:2001+A1:2013

28.11.2013

521.

ДСТУ EN 13355:2014

Установки для нанесення покриттів. Комбіновані кабіни. Вимоги щодо безпеки

EN 13355:2004+A1:2009

08.09.2009

522.

ДСТУ EN 13367:2014

Керамічні машини. Безпечність. Транспортуючі платформи та кари

EN 13367:2005+A1:2008

08.09.2009

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

523.

ДСТУ EN 13378:2014

Машини для приготування тіста. Преси для макаронних виробів. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13378:2001+A1:2013

28.11.2013

524.

ДСТУ EN 13379:2014

Машини для приготування тіста. Намазувальні машини, пристрої для чищення овочів, різальні машини, штек дискового трієра. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13379:2001+A1:2013

28.11.2013

525.

ДСТУ EN 13389:2016
(EN 13389:2005+A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі з горизонтальними валами. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13389:2005+A1:2009

26.05.2010

526.

ДСТУ EN 13390:2016
(EN 13390:2002+A1:2009, IDT)

Машини для оброблення харчових продуктів. Машини для виробництва тортів і тістечок. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13390:2002+-A1:2009

26.05.2010

527.

ДСТУ EN 13411-1:2016
(EN 13411-1:2002+A1:2008, IDT)

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Коуші на кінцях сталевих стропів

EN 13411-1:2002+A1:2008

08.09.2009

528.

ДСТУ EN 13411-2:2014

Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів

EN 13411-2:2001+A1:2008

08.09.2009

529.

ДСТУ EN 13411-3:2014

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 3. Втулки для обпресовування та процес опресовування

EN 13411-3:2004+A1:2008

08.09.2009

530.

ДСТУ EN 13411-4:2014

Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання металом і синтетичними смолами

EN 13411-4:2011

20.07.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008
Примітка 2.1

30.09.2011

531.

ДСТУ EN 13411-5:2014

Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 5. U-подібні болтові затискачі сталевих канатів

EN 13411-5:2003+A1:2008

08.09.2009

532.

ДСТУ EN 13411-6:2014

Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 6. Асиметричний клиновой затискач

EN 13411-6:2004+A1:2008

08.09.2009

533.

ДСТУ EN 13411-7:2014

Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 7. Симетричний клиновой затискач

EN 13411-7:2006+A1:2008

08.09.2009

534.

ДСТУ EN 13411-8:2014

Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 8. Штампування та обжимка кінців

EN 13411-8:2011

18.11.2011

535.

ДСТУ EN 13414-1:2014

Стропи сталеві канатні, безпечність. Стропи вантажопідйомні

EN 13414-1:2003+A2:2008

08.09.2009

536.

ДСТУ EN 13414-2:2014

Стропи із сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 2. Технічні вимоги до інформації з використання та обслуговування устатковання, що представляється виробником

EN 13414-2:2003+A2:2008

08.09.2009

537.

ДСТУ EN 13414-3:2014

Стропи із сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 3. Ковші та вантажопідйомні петлі з каната

EN 13414-3:2003+A1:2008

08.09.2009

538.

ДСТУ EN 13418:2016
(EN 13418:2013, IDT)

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Намотувальні машини для плівки або листів. Вимоги щодо безпеки

EN 13418:2013

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008
Примітка 2.1

30.11.2013

539.

ДСТУ EN 13448:2014

Сільськогосподарські машини. Косарки міжрядні. Вимоги щодо безпеки

EN 13448:2001A1:2009

18.12.2009

540.

ДСТУ EN 13457:2014

Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри та шкірозамінника. Станки для розслоювання, брусування, різання, склеювання та висушування клею

EN 13457:2004+A1:2010

20.10.2010

541.

ДСТУ EN ISO 13482:2014

Роботи і роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки до роботів для персонального догляду

EN ISO 13482:2014
(ISO 13482:2014)

11.07.2014

542.

ДСТУ EN 13524:2016
(EN 13524:2003+A2:2014, IDT)

Машини для утримання автомобільних доріг. Вимоги щодо безпеки

EN 13524:2003+A2:2014

11.07.2014

EN 13524:2003+A1:2009
Примітка 2.1

31.08.2014

543.

ДСТУ EN 13531:2014

Землерийні машини. Пристрій захисту під час перекидання (TOPS) екскаваторів невеликих розмірів. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги

EN 13531:2001+A1:2008
(ISO 12117:1997 modified)

08.09.2009

544.

ДСТУ EN 13534:2016
(EN 13534:2006+A1:2010, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Машини для посолу шприцюванням. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13534:2006+A1:2010

20.10.2010

545.

ДСТУ EN 13557:2016
(EN 13557:2003+A2:2008, IDT)

Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності

EN 13557:2003+A2:2008

08.09.2009

546.

ДСТУ EN 13561:2016
(EN 13561:2015, IDT)

Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 13561:2015

15.01.2016

EN 13561:2004+A1:2008
Примітка 2.1

28.02.2017

ДСТУ EN 13561:2016
(EN 13561:2015, IDT)/
Поправка № 1:2016
(EN 13561:2015/AC:2016, IDT)

EN 13561:2015/AC:2016

547.

ДСТУ EN 13570:2016
(EN 13570:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13570:2005+A1:2010

20.10.2010

548.

ДСТУ EN 13586:2014

Крани. Підхід

EN 13586:2004+A1:2008

08.09.2009

549.

ДСТУ EN 13591:2016
(EN 13591:2005+A1:2009, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Завантажувачі в печі зі стаціонарним столом. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13591:2005+A1:2009

26.05.2010

550.

ДСТУ EN 13617-1:2014

Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів

EN 13617-1:2012

24.08.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009
Примітка 2.1

30.11.2012

551.

ДСТУ EN 13621:2016
(EN 13621:2004+A1:2010, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Центрифуги для салату. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13621:2004+A1:2010

20.10.2010

552.

ДСТУ EN 13659:2016
(EN 13659:2015, IDT)

Віконниці. Вимоги до робочих характеристик, охоплюючи безпечність

EN 13659:2015

15.01.2016

EN 13659:2004+A1:2008
Примітка 2.1

28.02.2017

553.

ДСТУ EN 13675:2016
(EN 13675:2004+A1:2010, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності станів формування труб і трубопрокатних станів та їхнього оздоблювального устатковання

EN 13675:2004+A1:2010

20.10.2010

554.

ДСТУ EN 13683:2014

Садове устатковання. Подрібнювачі / дробарки приводні. Вимоги щодо безпеки

EN 13683:2003+A2:2011

20.07.2011

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

555.

ДСТУ EN 13684:2014

Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки

EN 13684:2004+A3:2009

26.05.2010

EN 13684:2004+A2:2009
Примітка 2.1

30.06.2010

556.

ДСТУ EN 13731:2014

Системи пневматичного домкрату для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації

EN 13731:2007

08.09.2009

557.

ДСТУ EN 13732:2014

Устатковання для харчової промисловості. Охолоджувальні резервуари для молока наливом на фермі. Вимоги щодо робочих характеристик, безпеки та гігієни

EN 13732:2013

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009
Примітка 2.1

31.01.2014

558.

ДСТУ EN 13736:2010

Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки

EN 13736:2003+A1:2009

08.09.2009

559.

ДСТУ EN 13852-1:2016
(EN 13852-1:2013, IDT)

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Крани бурових платформ. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 13852-1:2013

28.11.2013

560.

ДСТУ EN 13862:2014

Машини для обробляння підлоги. Безпека

EN 13862:2001+A1:2009

08.09.2009

561.

ДСТУ EN 13870:2016
(EN 13870:2015, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини для порційного нарізання. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13870:2015

15.01.2016

EN 13870:2005+A1:2010
Примітка 2.1

31.03.2016

562.

ДСТУ EN 13871:2016
(EN 13871:2014, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини для нарізання м'яса на порції кубічної форми. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13871:2014

15.01.2016

EN 13871:2005+A1:2010
Примітка 2.1

29.02.2016

563.

ДСТУ EN 13885:2016
(EN 13885:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кліпсатори. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13885:2005+A1:2010

20.10.2010

564.

ДСТУ EN 13886:2016
(EN 13886:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Варильні казани, оснащені автоматичним збовтувачем та/або змішувачем. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13886:2005+A1:2010

26.05.2010

565.

ДСТУ EN 13889:2014

Скоби сталеві ковані для основних такелажних робіт. Скоби прямі та лірообразні. Клас 6. Безпечність

EN 13889:2003+A1:2008

08.09.2009

566.

ДСТУ EN 13951:2014

Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Сільськогосподарське харчове устатковання. Правила проектування для забезпечення гігієни використання

EN 13951:2012

24.08.2012

EN 13951:2003+A1:2008
Примітка 2.1

31.10.2012

567.

ДСТУ EN 13954:2016
(EN 13954:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання хліба. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 13954:2005+A1:2010

26.05.2010

568.

ДСТУ EN 13977:2014

Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування

EN 13977:2011

20.07.2011

569.

ДСТУ EN 13985:2010

Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги щодо безпеки

EN 13985:2003+A1:2009

08.09.2009

570.

ДСТУ EN 14010:2016
(EN 14010:2003+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Устатковання для паркування колісних транспортних засобів із застосуванням механічних засобів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності на етапах проектування, виробництва, монтування та введення в експлуатацію

EN 14010:2003+A1:2009

18.12.2009

571.

ДСТУ EN 14017:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив. Вимоги щодо безпеки

EN 14017:2005+A2:2009

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008
Примітка 2.1

31.01.2010

572.

ДСТУ EN 14018:2016
(EN 14018:2005+A1:2009, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Сівалки. Вимоги щодо безпеки

EN 14018:2005+A1:2009

18.12.2009

573.

ДСТУ EN 14033-3:2018
(EN 14033-3:2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Залізничні конструкції та машини по догляду. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 14033-3:2017

09.03.2018

EN 14033-3:2009+A1:2011
Примітка 2.1

30.06.2018

574.

ДСТУ EN 14043:2014

Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування

EN 14043:2014

11.07.2014

EN 14043:2005+A1:2009
Примітка 2.1

31.07.2014

575.

ДСТУ EN 14044:2014

Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні з послідовними рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування

EN 14044:2014

11.07.2014

EN 14044:2005+A1:2009
Примітка 2.1

31.07.2014

576.

ДСТУ EN 14070:2014

Верстати металообробні. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати

EN 14070:2003+A1:2009

08.09.2009

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

577.

ДСТУ EN 14238:2014

Крани вантажопідйомні. Маніпулятори з ручним керуванням

EN 14238:2004+A1:2009

18.12.2009

578.

ДСТУ EN ISO 14314:2014

Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Устатковання для запуску. Загальні вимоги щодо безпеки

EN ISO 14314:2009
(ISO 14314:2004)

18.12.2009

579.

ДСТУ EN 14439:2016
(EN 14439:2006+A2:2009, IDT)

Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки

EN 14439:2006+A2:2009

08.09.2009

580.

ДСТУ EN 14462:2014

Устатковання для обробляння поверхні. Звід правил по визначенню шуму устатковання для обробляння поверхні, включаючи допоміжне ручне устаткування. Класи точності 2 та 3

EN 14462:2005+A1:2009

08.09.2009

581.

ДСТУ EN 14466:2013

Протипожежна техніка. Мотопомпи пожежні переносні. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування

EN 14466:2005+A1:2008

08.09.2009

582.

ДСТУ EN 14492-1:2014

Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом

EN 14492-1:2006+A1:2009

18.12.2009

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

583.

ДСТУ EN 14492-2:2014

Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом

EN 14492-2:2006+A1:2009

18.12.2009

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

584.

ДСТУ EN 14502-2:2016
(EN 14502-2:2005+A1:2008, IDT)

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Устатковання для підіймання людей. Частина 2. Рухомі станції керування

EN 14502-2:2005+A1:2008

08.09.2009

585.

ДСТУ EN 14655:2016
(EN 14655:2005+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини для нарізування хліба. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 14655:2005+A1:2010

26.05.2010

586.

ДСТУ EN 14656:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для пресів для сталевих і кольорових металів

EN 14656:2006+A1:2010

20.10.2010

587.

ДСТУ EN 14658:2014

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання завантажувально- розвантажувальне для бурого вугілля, що добувають у відкритий спосіб. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 14658:2005+A1:2010

26.05.2010

588.

ДСТУ EN 14673:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для відкритого штампа пресів гарячого кування з гідравлічним приводом для ковки сталевих і кольорових металів

EN 14673:2006+A1:2010

20.10.2010

589.

ДСТУ EN 14677:2016
(EN 14677:2008, IDT)

Безпечність машин. Вторинне перероблення сталі. Машини та устатковання для оброблення рідкої сталі

EN 14677:2008

08.09.2009

590.

ДСТУ EN 14681:2016
(EN 14681:2006+A1:2010, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин та устатковання для виробництва сталі в електродугових печах

EN 14681:2006+A1:2010

20.10.2010

591.

ДСТУ EN 14710-1:2014

Насоси протипожежні. Протипожежні насоси відцентрові без заправки. Частина 1. Класифікація, загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 14710-1:2005+A2:2008

08.09.2009

592.

ДСТУ EN 14710-2:2014

Насоси протипожежні. Протипожежні насоси відцентрові без заправки. Частина 2. Перевірка загальних і спеціальних вимог щодо безпеки

EN 14710-2:2005+A2:2008

08.09.2009

593.

ДСТУ EN 14753:2016
(EN 14753:2007, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин та устатковання для безперервного лиття сталі

EN 14753:2007

08.09.2009

594.

ДСТУ EN 14886:2014

Устатковання для виготовлення гуми та пластмас. Машини стрічково-різальні для піноблоків. Вимоги щодо безпеки

EN 14886:2008

08.09.2009

595.

ДСТУ EN 14910:2016
(EN 14910:2007+A1:2009, IDT)

Садове устатковання. Машини для підрізання з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки

EN 14910:2007+A1:2009

08.09.2009

596.

ДСТУ EN 14930:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини і садове устатковання, керовані пішим оператором та ручні. Метод визначання доступності гарячих поверхонь

EN 14930:2007+A1:2009

08.09.2009

597.

ДСТУ EN 14957:2016
(EN 14957:2006+A1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Посудомийні машини з конвеєром. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 14957:2006+A1:2010

26.05.2010

598.

ДСТУ EN 14958:2016
(EN 14958:2006+A1:2009, IDT)

Устатковання для харчової промисловості. Машини для подрібнення й перероблення на борошно та крупку. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 14958:2006+A1:2009

08.09.2009

599.

ДСТУ EN 14973:2016
(EN 14973:2015, IDT)

Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки

EN 14973:2015

13.05.2016

EN 14973:2006+A1:2008
Примітка 2.1

31.05.2016

600.

ДСТУ EN ISO 14982:2015
(EN ISO 14982:2009, IDT)

Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробування та критерії приймання

EN ISO 14982:2009
(ISO 14982:1998)

08.09.2009

601.

ДСТУ EN 14985:2014

Крани вантажопідйомні. Крани з поворотною стрілою

EN 14985:2012

23.03.2012

602.

ДСТУ EN 15000:2014

Безпека вантажних візків. Самохідні візки із змінною зоною досяжності. Вимоги щодо безпеки. Технічні умови, вимоги до показників і випробування для індикаторів і обмежувачів моменту поздовжнього навантаження

EN 15000:2008

08.09.2009

603.

ДСТУ EN 15011:2014

Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани

EN 15011:2011+A1:2014

11.07.2014

EN 15011:2011
Примітка 2.1

31.08.2014

604.

ДСТУ EN ISO 15012-4:2017
(EN ISO 15012-4:2016, IDT)

Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Загальні вимоги

EN ISO 15012-4:2016
(ISO 15012-4:2016)

09.06.2017

605.

ДСТУ EN 15027:2014

Переносні стінні та дротяні пилки устатковання для будмайданчиків. Безпечність

EN 15027:2007+A1:2009

08.09.2009

606.

ДСТУ EN 15056:2016
(EN 15056:2006+A1:2009, IDT)

Безпека вантажопідіймальних кранів. Контейнерні спрейдери. Загальні технічні вимоги

EN 15056:2006+A1:2009

08.09.2009

607.

ДСТУ EN 15059:2016
(EN 15059:2009+A1:2015, IDT)

Снігоприбиральне устатковання. Вимоги щодо безпеки

EN 15059:2009+A1:2015

15.01.2016

EN 15059:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

608.

ДСТУ EN 15061:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для ліній потокового оброблення планок машин і устатковання

EN 15061:2007+A1:2008

08.09.2009

609.

ДСТУ EN 15067:2014

Машини для пластмаси і гуми. Плівкоутворювальні машини для мішків і пакетів. Вимоги щодо безпеки

EN 15067:2007

08.09.2009

610.

ДСТУ EN 15093:2016
(EN 15093:2008, IDT)

Безпечність машин. Стани гарячого катання листів. Вимоги щодо безпечності

EN 15093:2008

08.09.2009

611.

ДСТУ EN 15094:2014

Безпечність машин. Вимоги безпеки для станів холодної плоскої прокатки

EN 15094:2008

08.09.2009

612.

ДСТУ EN 15095:2014

Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки

EN 15095:2007+A1:2008

08.09.2009

613.

ДСТУ EN 15162:2014

Машини та установки для розроблення та оброблення різцем натурального каменю. Вимоги щодо безпеки для багатодискових пилок

EN 15162:2008

08.09.2009

614.

ДСТУ EN 15163:2014

Машини та установки для використання та оброблення натурального каменю. Безпека. Вимоги до діамантових дротяних пилок

EN 15163:2008

08.09.2009

615.

ДСТУ EN 15164:2014

Машини та установки для розроблення та оброблення різцем натурального каменю. Безпека. Вимоги до ланцюгових і пасково-довбальних верстатів

EN 15164:2008

08.09.2009

616.

ДСТУ EN 15166:2016
(EN 15166:2008, IDT)

Харчові переробні машини. Машини для розділення туш забійних тварин по хребту автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 15166:2008

08.09.2009

617.

ДСТУ EN 15268:2014

Станції бензозаправні. Вимоги безпеки до конструкції занурювальних насосів у зборі

EN 15268:2008

08.09.2009

618.

ДСТУ EN 15503:2016
(EN 15503:2009+A2:2015, IDT)

Садове устатковання. Вентилятори садові, установки вакуумні та вентиляторно-вакуумні. Вимоги щодо безпеки

EN 15503:2009+A2:2015

13.05.2016

EN 15503:2009+A1:2013
Примітка 2.1

30.06.2017

619.

ДСТУ EN 15572:2016
(EN 15572:2015, IDT)

Машини та установки для видобутку та оброблення природного каміння. Безпека. Вимоги до машин для оброблення крайок

EN 15572:2015

15.01.2016

620.

ДСТУ EN 15695-1:2018
(EN 15695-1:2017, IDT)

Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 1. Кабіни, вимоги та методики випробування

EN 15695-1:2017

09.03.2018

EN 15695-1:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

621.

ДСТУ EN 15695-2:2018
(EN 15695-2:2017, IDT)

Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 2. Фільтри, вимоги та методики випробування

EN 15695-2:2017

09.03.2018

EN 15695-2:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

622.

ДСТУ EN 15700:2014

Безпечність стрічкових конвеєрів для зимових видів спорту чи туризму

EN 15700:2011

29.02.2012

623.

ДСТУ EN ISO 15744:2014

Інструменти ручні з неелектричним приводом. Звід правил по вимірюванню рівня шуму. Технічний метод (клас 2)

EN ISO 15744:2008
(ISO 15744:2002)

08.09.2009

624.

ДСТУ EN 15746-2:2014

Залізничний транспорт. Залізнична колія. Залізничні машини та пов'язане устатковання. Частина 2. Основні вимоги щодо безпеки

EN 15746-2:2010+A1:2011

29.02.2012

EN 15746-2:2010
Примітка 2.1

30.04.2012

625.

ДСТУ EN 15774:2016
(EN 15774:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини для виробництва виробів з тіста з начинкою та без начинки (тальятелле, каннеллони, равіолі, тортелліні, ореккієтте і ньоккі). Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 15774:2010

08.04.2011

626.

ДСТУ EN 15811:2016
(EN 15811:2014, IDT;
ISO/TS 28923:2012, MOD)

Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні нерухомі та огорожі захисні з блокуванням і фіксацією або без неї для рухомих частин механічної передачі. Вимоги щодо безпеки

EN 15811:2014
(ISO/TS 28923:2012 modified)

15.01.2016

EN 15811:2009
Примітка 2.1

29.02.2016

627.

ДСТУ EN 15830:2014

Всюдихідні штабелери з видвижним вантажопідйомником. Огляд. Методи випробування і перевірка

EN 15830:2012

24.08.2012

628.

ДСТУ EN 15861:2014

Устатковання для харчової промисловості. Камери копчення. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 15861:2012

24.08.2012

629.

ДСТУ EN 15895:2014

Шпинделі ручних інструментів. Вимоги щодо безпеки. Фіксуючі та маркувальні інструменти

EN 15895:2011

18.11.2011

630.

ДСТУ EN 15949:2014

Безпека машин. Вимоги щодо безпеки для заготівельних, рейкобалкових сталевих і дротяних станів

EN 15949:2012

05.06.2012

631.

ДСТУ EN 15954-2:2014

Залізничний транспорт. Залізнична колія. Причіпні вагони та пов'язане устатковання. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 15954-2:2013

28.11.2013

632.

ДСТУ EN 15955-2:2014

Залізничний транспорт. Залізнична колія. Машини, що демонтуються та пов'язане устатковання. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 15955-2:2013

28.11.2013

633.

ДСТУ EN 15997:2016
(EN 15997:2011;
EN 15997:2011/AC:2012, IDT)

Мотовсюдиходи (квадроцикли). Вимоги щодо безпеки та методи випробування

EN 15997:2011

29.02.2012

EN 15997:2011/AC:2012

634.

ДСТУ EN 16005:2014

Дверні блоки з механічним приводом для пішоходів. Безпека у використанні. Вимоги та методи випробування

EN 16005:2012

05.04.2013

ДСТУ EN 16005:2014/
Поправка № 1:2016
(EN 16005:2012/AC:2015, IDT)

EN 16005:2012/AC:2015

635.

ДСТУ EN 16029:2014

Моторизовані дорожні транспортні засоби, призначені для перевезення людей і автомобілів. Одноколійні двоколісні автомобілі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

EN 16029:2012

24.08.2012

636.

ДСТУ EN ISO 16089:2016
(EN ISO 16089:2015, IDT;
ISO 16089:2015, IDT)

Станки. Вимоги щодо безпеки. Стаціонарні шліфувальні верстати

EN ISO 16089:2015
(ISO 16089:2015)

13.05.2016

EN 13218:2002+A1:2008
Примітка 2.1

30.06.2017

637.

ДСТУ EN ISO 16093:2018
(EN ISO 16093:2017, IDT;
ISO 16093:2017, IDT)

Верстати. Безпечність. Верстати розпилювальні для холодного різання металу

EN ISO 16093:2017

09.03.2018

EN 13898:2003+A1:2009
Примітка 2.1

30.06.2018

638.

ДСТУ EN ISO 16119-1:2014

Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 1. Загальні положення

EN ISO 16119-1:2013
(ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

639.

ДСТУ EN ISO 16119-2:2014

Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 2. Штангові обприскувачі

EN ISO 16119-2:2013
(ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

640.

ДСТУ EN ISO 16119-3:2014

Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 3. Обприскувачі для кущів та дерев

EN ISO 16119-3:2013
(ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

641.

ДСТУ EN ISO 16119-4:2016
(EN ISO 16119-4:2014, IDT;
ISO 16119-4:2014, IDT)

Машини сільськогосподарські та лісогосподарські. Екологічні вимоги до оприскувачів. Частина 4. Стаціонарні та напівстаціонарні обприскувачі

EN ISO 16119-4:2014
(ISO 16119-4:2014)

15.01.2016

642.

ДСТУ EN 16191:2014

Тунельні машини. Вимоги безпеки

EN 16191:2014

13.02.2015

EN 815:1996+A2:2008
EN 12336:2005+A1:2008
Примітка 2.1

13.02.2015

643.

ДСТУ EN 16203:2015
(EN 16203:2014, IDT)

Безпечність промислових навантажувачів. Динамічні випробування для перевірки поперечної стійкості. Навантажувач з противагою

EN 16203:2014

13.02.2015

644.

ДСТУ EN 16228-1:2016
(EN 16228-1:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 16228-1:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

645.

ДСТУ EN 16228-2:2016
(EN 16228-2:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар'єрів і видобування

EN 16228-2:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

646.

ДСТУ EN 16228-3:2016
(EN 16228-3:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ

EN 16228-3:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2005
Примітка 2.1

13.02.2015

647.

ДСТУ EN 16228-4:2036
(EN 16228-4:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів

EN 16228-4:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

648.

ДСТУ EN 16228-5:2016
(EN 16228-5:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті

EN 16228-5:2014

13.02.2015

EN 791:! 995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

649.

ДСТУ EN 16228-6:2016
(EN 16228-6:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування

EN 16228-6:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

650.

ДСТУ EN 16228-7:2016
(EN 16228-7:2014, IDT)

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання

EN 16228-7:2014

13.02.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Примітка 2.1

13.02.2015

651.

ДСТУ EN 16230-1:2016
(EN 16230-1:2013+A1:2014, IDT)

Карти (автомобілі для картингу). Вимоги щодо безпеки та методи випробування

EN 16230-1:2013+A1:2014

15.01.2016

EN 16230-1:2013
Примітка 2.1

29.02.2016

652.

ДСТУ EN ISO 16230-1:2016
(EN ISO 16230-1:2015, IDT;
ISO 16230-1:2015)

Машини та трактори сільськогосподарські. Високовольтні електричні та електронні компоненти і системи. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 16230-1:2015
(ISO 16230-1:2015)

15.01.2016

653.

ДСТУ EN ISO 16231-1:2016
(EN ISO 16231-1:2013, IDT;
ISO 16231-1:2013, IDT)

Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 16231-1:2013
(ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

654.

ДСТУ EN ISO 16231-2:2016
(EN ISO 16231-2:2015, IDT;
ISO 16231-2:2015, IDT)

Машини сільськогосподарські самохідні. Оцінювання стійкості. Частина 2. Визначення статичної стійкості та порядок проведення випробування

EN ISO 16231-2:2015
(ISO 16231-2:2015)

15.01.2016

655.

ДСТУ EN 16246:2016
(EN 16246:2012, IDT)

Сільськогосподарські машини. Зворотні лопати екскаватора. Вимоги щодо безпеки

EN 16246:2012

05.04.2013

656.

ДСТУ EN 16252:2014

Машини для ущільнення відходів або утилізованих фракцій. Горизонтальні тартальні преси. Вимоги щодо безпеки

EN 16252:2012

05.04.2013

657.

ДСТУ EN 16307-1:2016
(EN 16307-1:2013+A1:2015, IDT)

Промислові візки. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Вимоги безпеки для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків

EN 16307-1:2013+A1:2015

15.01.2016

EN 16307-1:2013
Примітка 2.1

29.02.2016

658.

ДСТУ EN 16307-5:2014

Промислові візки. Вимоги безпеки і перевірка. Частина 5. Додаткові вимоги до візків, керованих пішоходами

EN 16307-5:2013

11.07.2014

659.

ДСТУ EN 16307-6:2014

Промислові візки. Вимоги безпеки та перевіряння. Частина 6. Додаткові вимоги до транспорту для перевезення вантажів і персоналу

EN 16307-6:2014

11.07.2014

660.

ДСТУ EN 16327:2014

Пожежогасіння. Нагнітальні дозуючі системи та пінні системи стисненого повітря

EN 16327:2014

11.07.2014

661.

ДСТУ EN 16474:2016
(EN 16474:2015, IDT)

Машини для виробництва гумових та пластмасових виробів. Машини для вулканізації покришок. Вимоги щодо безпеки

EN 16474:2015

15.01.2016

662.

ДСТУ EN 16486:2016
(EN 16486:2014, IDT)

Машини для ущільнення відходів та вторинної сировини. Ущільнювачі. Вимоги щодо безпеки

EN 16486:2014

15.01.2016

663.

ДСТУ EN 16500:2016
(EN 16500:2014, IDT)

Машини для ущільнення відходів або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки

EN 16500:2014

15.01.2016

664.

ДСТУ EN 16590-3:2015
(EN 16590-3:2014, IDT)

Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Елементи безпеки систем керування. Частина 3. Розроблення серії обладнання та програмного забезпечення

EN 16590-3:2014
(ISO 25119-3:2010 modified)

13.02.2015

665.

ДСТУ EN 16590-4:2015
(EN 16590-4:2014, IDT)

Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Елементи безпеки систем керування. Частина 4. Виробництво, експлуатація, модифікація і допоміжні процеси

EN 16590-4:2014
(ISO 25119-4:2010 modified)

13.02.2015

666.

ДСТУ EN 16743:2016
(EN 16743:2016, IDT)

Машини для оброблення харчових продуктів. Автоматичні промислові машини для нарізування. Вимоги щодо безпеки та гігієни

EN 16743:2016

09.09.2016

667.

ДСТУ EN 16774:2016
(EN 16774:2016, IDT)

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для конвертерів сталі та пов'язаного з ними устатковання

EN 16774:2016

09.09.2016

668.

ДСТУ EN 16851:2017
(EN 16851:2017, IDT)

Крани. Системи легких кранів

EN 16851:2017

09.06.2017

669.

ДСТУ EN ISO 17916:2016
(EN ISO 17916:2016, IDT;
ISO 17916:2016, IDT)

Безпечність машин термічного різання

EN ISO 17916:2016
(ISO 17916:2016)

09.09.2016

670.

ДСТУ EN ISO 18217:2016
(EN ISO 18217:2015, IDT;
ISO 18217:2015, IDT)

Безпека деревообробних верстатів.
Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням

EN ISO 18217:2015
(ISO 18217:2015)

15.01.2016

EN 1218-4:2004+A2:2009
Примітка 2.1

31.03.2016

671.

ДСТУ EN ISO 19085-1:2018
(EN ISO 19085-1:2017, IDT;
EN 19085-1:2017, IDT)

Деревообробні верстати. Безпечність.
Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 19085-1:2017

09.03.2018

672.

ДСТУ EN ISO 19085-2:2018
(EN ISO 19085-2:2017, IDT;
ISO 19085-2:2017, IDT)

Деревообробні верстати, безпечність. Частина 2. Верстати горизонтальні круглопилкові для обрізання плит

EN ISO 19085-2:2017
(ISO 19085-2:2017)

09.03.2018

673.

ДСТУ EN ISO 19085-5:2018
(EN ISO 19085-5:2017, IDT;
ISO 19085-5:2017, IDT)

Деревообробні верстати. Безпечність. Частина 5. Верстати прирізні

EN ISO 19085-5:2017
(ISO 19085-5:2017)

09.03.2018

EN 1870-18:2013
Примітка 2.1

30.06.2018

674.

ДСТУ EN ISO 19432:2014

Машини та устатковання будівельні. Переносні, ручні і з приводом від двигуна внутрішнього згоряння відрізні верстати. Вимоги щодо безпеки

EN ISO 19432:2012
(ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008
Примітка 2.1

31.01.2013

675.

ДСТУ EN ISO 19932-1:2015
(EN ISO 19932-1:2013, IDT;
ISO 19932-1:2013, IDT)

Устатковання для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та захисту довкілля

EN ISO 19932-1:2013
(ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

676.

ДСТУ EN ISO 19932-2:2014

Устатковання для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 2. Методи випробування

EN ISO 19932-2:2013
(ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

677.

ДСТУ EN ISO 20361:2016
(EN ISO 20361:2015, IDT;
ISO 20361:2015, IDT)

Насоси та насосні агрегати рідинні. Норми та правила випробування на шум. 2-й та 3-й класи точності

EN ISO 20361:2015
(ISO 20361:2015)

09.09.2016

EN ISO 20361:2009
Примітка 2.1

31.12.2015

678.

ДСТУ EN ISO 22867:2014

Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення характеристик вібрації на ручках переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод

EN ISO 22867:2011
(ISO 22867:2011)

29.02.2012

EN ISO 22867:2008
Примітка 2.1

30.06.2012

679.

ДСТУ EN ISO 22868:2014

Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (клас точності 2)

EN ISO 22868:2011
(ISO 22868:2011)

20.07.2011

EN ISO 22868:2008
Примітка 2.1

30.09.2011

680.

ДСТУ EN ISO 23125:2016
(EN ISO 23125:2015, IDT;
ISO 23125:2015, IDT)

Верстати. Безпека. Токарні верстати

EN ISO 23125:2015
(ISO 23125:2015, Corrected version 2016-03-15)

15.01.2016

EN ISO 23125:2010
Примітка 2.1

29.02.2016

681.

ДСТУ EN ISO 28139:2015
(EN ISO 28139:2009, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згорання ранцеві. Вимоги щодо безпеки

EN ISO 28139:2009
(ISO 28139:2009)

18.12.2009

682.

ДСТУ EN ISO 28881:2014

Верстати. Безпека. Електророзрядні верстати

EN ISO 28881:2013
(ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009
Примітка 2.1

28.02.2014

EN ISO 28881:2013/AC:2013

683.

ДСТУ EN ISO 28927-1:2015
(EN ISO 28927-1:2009, IDT;
ISO 28927-1:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування

EN ISO 28927-1:2009
(ISO 28927-1:2009)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 28927-1:2015/
Зміна № 1:2018
(EN ISO 28927-1:2009/
A1:2017, IDT;
ISO 28927-1:2009/Amd 1:2017, IDT)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

09.03.2018

Примітка 3

30.06.2018

684.

ДСТУ EN ISO 28927-2:2015
(EN ISO 28927-2:2009, IDT;
ISO 28927-2:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти

EN ISO 28927-2:2009
(ISO 28927-2:2009)

26.05.2010

685.

ДСТУ EN ISO 28927-3:2015
(EN ISO 28927-3:2009, IDT;
ISO 28927-3:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 3. Полірувальні та шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні машини

EN ISO 28927-3:2009
(ISO 28927-3:2009)

26.05.2010

686.

ДСТУ EN ISO 28927-4:2015
(EN ISO 28927-4:2010, IDT;
ISO 28927-4:2010, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 4. Прямі шліфувальні машини

EN ISO 28927-4:2010
(ISO 28927-4:2010)

08.04.2011

687.

ДСТУ EN ISO 28927-5:2015
(EN ISO 28927-5:2009, IDT;
ISO 28927-5:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі

EN ISO 28927-5:2009
(ISO 28927-5:2009)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 28927-5:2015/
Зміна № 1:2017
(EN ISO 28927-5:2009/A1:2015;
ISO 28927-5:2009/Amd 1:2015, IDT)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.01.2016

Примітка 3

31.03.2016

688.

ДСТУ EN ISO 28927-6:2015
(EN ISO 28927-6:2009. IDT;
ISO 28927-6:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки

EN ISO 28927-6:2009
(ISO 28927-6:2009)

26.05.2010

689.

ДСТУ EN ISO 28927-7:2015
(EN ISO 28927-7:2009, IDT;
ISO 28927-7:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та обрізні

EN ISO 28927-7:2009
(ISO 28927-7:2009)

26.05.2010

690.

ДСТУ EN ISO 28927-8:2015
(EN ISO 28927-8:2009, IDT;
ISO 28927-8:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії

EN ISO 28927-8:2009
(ISO 28927-8:2009)

26.05.2010

ДСТУ EN ISO 28927-8:2015/
Зміна № 1:2017
(EN ISO 28927-8:2009/A1:2015;
ISO 28927-8:2009/Amd 1:2015, IDT)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

13.05.2016

Примітка 3

30.06.2016

691.

ДСТУ EN ISO 28927-9:2015
(EN ISO 28927-9:2009, IDT;
ISO 28927-9:2009, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки

EN ISO 28927-9:2009
(ISO 28927-9:2009)

26.05.2010

692.

ДСТУ EN ISO 28927-10:2015
(EN ISO 28927-10:2011, IDT;
ISO 28927-10:2011, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи

EN ISO 28927-10:2011
(ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

693.

ДСТУ EN ISO 28927-11:2015
(EN ISO 28927-11:2011, IDT;
ISO 28927-11:2011, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 11. Каменярські молотки

EN ISO 28927-11:2011
(ISO 28927-11:2011)

20.07.2011

694.

ДСТУ EN ISO 28927-12:2015
(EN ISO 28927-12:2012, IDT;
ISO 28927-12:2012, IDT)

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 12. Борфрезери

EN ISO 28927-12:2012
(ISO 28927-12:2012)

05.04.2013

Стандарта B-типу
Стандарта B-типу стосуються конкретних аспектів безпеки машин або конкретних видів захисту, які можуть бути застосовані в широкому спектрі категорій машин. Застосування технічних вимог стандартів B-типу дає презумпцію відповідності основним вимогам безпеки та охорони здоров'я технічного регламенту безпеки машин, які вони охоплюють, коли стандарт C-типу або оцінка ризику виробника показує, що технічне рішення стандарту B-типу є адекватним для конкретної категорії або моделі машин. Застосування стандартів B-типу, які містять технічні вимоги для компонентів безпеки, які незалежно один від одного розміщуються на ринку, дає презумпцію відповідності для компонентів безпеки і відповідають основним вимогам здоров'я та безпеки, які охоплюються стандартами.

695.

ДСТУ EN 60204-1:2015
(EN 60204-1:2006; A1:2009;
AC:2010, IDT)

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60204-1:2006
IEC 60204-1:2005 (Modified)

26.05.2010

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.05.2010

Примітка 3

01.02.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

696.

ДСТУ EN 60204-11:2014

Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, працюючого при напругах понад 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму і не вище 36 кВ

EN 60204-11:2000
IEC 60204-11:2000

26.05.2010

EN 60204-11:2000/AC:2010

697.

ДСТУ EN 60204-32:2014

Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин

EN 60204-32:2008
IEC 60204-32:2008

18.12.2009

698.

ДСТУ EN 60204-33:2014

Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 33. Вимоги до устатковання для виготовлення напівпровідників

EN 60204-33:2011
IEC 60204-33:2009 (Modified)

18.11.2011

699.

ДСТУ EN 61310-1:2014

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN 61310-1:2008
IEC 61310-1:2007

18.12.2009

700.

ДСТУ EN 61310-2:2014

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

EN 61310-2:2008
IEC 61310-2:2007

18.12.2009

701.

ДСТУ EN 61310-3:2016
(EN 61310-3:2008, IDT)

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування

EN 61310-3:2008
IEC 61310-3:2007

18.12.2009

702.

ДСТУ EN 61496-1:2014

Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

EN 61496-1:2013
IEC 61496-1:2012

11.04.2014

EN 61496-1:2004+A1:2008
Примітка 2.1

10.05.2015

703.

ДСТУ EN 61800-5-2:2015
(EN 61800-5-2:2007, IDT)

Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання

EN 61800-5-2:2007
IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

704.

ДСТУ EN 62061:2014

Безпечність машин. Функціональна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов'язаних з безпекою

EN 62061:2005
IEC 62061:2005

26.05.2010

EN 62061:2005/A1:2013
IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Примітка 3

18.12.2015

EN 62061:2005/AC:2010

ДСТУ EN 62061-1:2014/
Зміна № 2:2016
(EN 62061:2005/A2:2015, IDT)

EN 62061:2005/A2:2015
IEC 62061:2005/A2:2015

15.01.2016

Примітка 3

31.07.2018

Стандарти C-типу
Стандарти C-типу містять технічні вимоги для певної категорії машин. Різні типи машин, що належать до категорії, охопленої стандартом C-типу, мають аналогічне призначення і передбачають подібні небезпеки. Стандарти C-типу можуть містити посилання на стандарти A або B-типу, із зазначенням, які з технічних вимог стандарту A або B-типу застосовні до відповідної категорії машин. Коли для даного аспекту безпеки машин, стандарт C-типу відрізняється від технічних вимог стандарту A або B-типу, технічні вимоги стандарту C-типу мають пріоритет над технічними вимогами стандарту A або B-типу. Застосування технічних вимог стандарту C-типу на основі оцінки ризику виробника дає презумпцію відповідності основним вимогам охорони здоров'я і безпеки технічного регламенту безпеки машин, на які поширюється стандарт. Деякі стандарти C-типу розроблені у вигляді серії з декількох частин, частини 1 стандарту, яка містить загальні технічні вимоги, що висуваються до сімейства машин, і інших частин стандарту, які містять технічні вимоги для конкретних категорій машин, що належать до сімейства, які доповнюють або змінюють загальні технічні вимоги частини 1. Для стандартів C-типу, побудованих за цією схемою, презумпція відповідності основним вимогам охорони здоров'я і безпеки технічного регламенту безпеки машин надається шляхом застосування загальної частини 1 стандарту у поєднанні з відповідною певною частиною стандарту.

705.

ДСТУ EN 50223:2016
(EN 50223:2015, IDT)

Застосування стаціонарного устатковання електростатичної дії для легкозаймистого матеріалу з короткого волокна (флока). Вимоги щодо безпеки

EN 50223:2015

15.01.2016

EN 50223:2010
Примітка 2.1

13.04.2018

706.

ДСТУ EN 50348:2014

Електростатичне стаціонарне розпилююче устатковання для незаймистого рідкого покровного матеріалу. Вимоги щодо безпеки

EN 50348:2010

26.05.2010

EN 50348:2010/AC:2010

707.

ДСТУ EN 50434:2015
(EN 50434:2014, IDT)

Безпечність побутових та аналогічних приладів. Спеціальні вимоги до подрібнювачів та дробарок, що працюють від електромережі

EN 50434:2014

13.02.2015

708.

ДСТУ EN 50569:2014

Електричні прилади побутового та аналогічного призначення. Безпека. Окремі вимоги до промислових електроприладів з віджимною центрифугою

EN 50569:2013

11.04.2014

709.

ДСТУ EN 50570:2014

Електричні прилади побутового та аналогічного призначення. Безпека. Окремі вимоги до промислових електросушильних автоматів

EN 50570:2013

11.04.2014

710.

ДСТУ EN 50571:2014

Електричні прилади побутового та аналогічного призначення. Безпека. Окремі вимоги до промислових електричних пральних машин

EN 50571:2013

11.04.2014

711.

ДСТУ EN 50580:2014

Електроінструменти ручні з двигуном. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів

EN 50580:2012

05.06.2012

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Примітка 3

22.07.2016

712.

ДСТУ EN 50636-2-91:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч

EN 50636-2-91:2014
IEC 60335-2-91:2008 (Modified)

13.02.2015

713.

ДСТУ EN 50636-2-92:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-92. Додаткові вимоги до газонних скарифікаторів і аераторів з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч

EN 50636-2-92:2014
IEC 60335-2-92:2002 (Modified)

13.02.2015

714.

ДСТУ EN 50636-2-94:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-94. Додаткові вимоги до газонних ножиць

EN 50636-2-94:2014
IEC 60335-2-94:2008 (Modified)

13.02.2015

715.

ДСТУ EN 50636-2-100:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-100. Додаткові вимоги до портативних садових вентиляторів, пилососів та вентиляторів-пилососів з живленням від електричної мережі

EN 50636-2-100:2014
IEC 60335-2-100:2002 (Modified)

13.02.2015

716.

ДСТУ EN 50636-2-107:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-107. Додаткові вимоги до електричних роботизованих газонокосарок з живленням від батареї

EN 50636-2-107:2015
IEC 60335-2-107:2012 (Modified)

15.01.2016

717.

ДСТУ EN 60204-31:2016
(EN 60204-31:2013, IDT)

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, установок і систем

EN 60204-31:2013
EC 60204-31:2013

11.04.2014

718.

ДСТУ EN 60335-1:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60335-1:2012
EC 60335-1:2010 (Modified)

05.06.2012

EN 60335-1:2002
+A11:2004+A12:2006+A13:2008
+A14:2010+A15:2011+A1:2004
Примітка 2.1

21.11.2014

EN 60335-1:2012/AC:2014

ДСТУ EN 60335-1:2014/
Зміна № 11:2016
(EN 60335-1:2012/A11:2014, IDT)

EN 60335-1:2012/A11:2014

15.01.2016

Примітка 3

29.02.2016

719.

ДСТУ EN 60335-2-8:2016
(EN 60335-2-8:2015, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до електробритв, машинок для стриження волосся та аналогічних приладів

EN 60335-2-8:2015
IEC 60335-2-8:2012
(Modified)

13.05.2016

ДСТУ EN 60335-2-8:2016/
Зміна № 1:2016
(EN 60335-2-8:2015/A1:2016, IDT)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

09.09.2016

Примітка 3

28.12.2018

720.

ДСТУ EN 60335-2-23:2015
(EN 60335-2-23:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям

EN 60335-2-23:2003
IEC 60335-2-23:2003

15.01.2016

ДСТУ EN 60335-2-23:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-23:2003/A2:2015, IDT)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modified)

15.01.2016

Примітка 3

29.09.2017

721.

ДСТУ EN 60335-2-36:2015
(EN 60335-2-36:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь

EN 60335-2-36:2002
IEC 60335-2-36:2002

05.04.2013

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-36:2002/AC:2007, IDT)

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-36:2002/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

722.

ДСТУ EN 60335-2-37:2015
(EN 60335-2-37:2002. IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць

EN 60335-2-37:2002

05.04.2013

IEC 60335-2-37:2002

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-37:2002/AC:2007, IDT)

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-37:2002/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Зміна № 12:2016
(EN 60335-2-37:2002/A12:2016, IDT)

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

09.09.2016

Примітка 3

25.01.2019

723.

ДСТУ EN 60335-2-40:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та вологопоглиначів

EN 60335-2-40:2003
IEC 60335-2-40:2002 (Modified)

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modified)

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
EC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modified)

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/А13:2012

28.11.2013

Примітка 3

11.07.2014

EN 60335-2-40:2003/ А13:2012/AC:2013

724.

ДСТУ EN 60335-2-42:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-42. Додаткові вимоги до електричних печей з примусовою конвекцією, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі

EN 60335-2-42:2003
IEC 60335-2-42:2002

05.04.2013

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

725.

ДСТУ EN 60335-2-47:2015
(EN 60335-2-47:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів

EN 60335-2-47:2003
IEC 60335-2-47:2002

05.04.2013

ДСТУ EN 60335-2-47:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-47:2003/AC:2007, IDT)

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

ДСТУ EN 60335-2-47:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-47:2003/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

726.

ДСТУ EN 60335-2-48:2015 (EN 60335-2-48:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів

EN 60335-2-48:2003
IEC 60335-2-48:2002

05.04.2013

ДСТУ EN 60335-2-48:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-48:2003/AC:2007, IDT)

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

ДСТУ EN 60335-2-48:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-48:2003/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

727.

ДСТУ EN 60335-2-49:2015 (EN 60335-2-49:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані

EN 60335-2-49:2003
IEC 60335-2-49:2002

05.04.2013

ДСТУ EN 60335-2-49:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-49:2003/AC:2007, IDT)

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

ДСТУ EN 60335-2-49:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-49:2003/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

728.

ДСТУ EN 60335-2-65:2015 (EN 60335-2-65:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників

EN 60335-2-65:2003
IEC 60335-2-65:2002

05.04.2013

ДСТУ EN 60335-2-65:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-65:2003/A11:2012, IDT)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

05.04.2013

Примітка 3

13.02.2015

729.

ДСТУ EN 60335-2-67:2014

Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Безпека. Частина 2-67. Додаткові вимоги до приладів для обробляння та чищення підлоги комерційного використання

EN 60335-2-67:2012
IEC 60335-2-67:2012 (Modified)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009
Примітка 2.1

03.05.2015

730.

ДСТУ EN 60335-2-68:2014

Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-68. Спеціальні вимоги до пульверизаторів для комерційного використання

EN 60335-2-68:2012
IEC 60335-2-68:2012 (Modified)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009
Примітка 2.1

03.05.2015

731.

ДСТУ EN 60335-2-69:2014

Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Безпека. Частина 2-69. Додаткові вимоги до пилососів для сухого та вологого чищення, включаючи щітку з електроприводом, для комерційного призначення

EN 60335-2-69:2012
IEC 60335-2-69:2012 (Modified)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009
Примітка 2.1

28.03.2015

732.

ДСТУ EN 60335-2-72:2016
(EN 60335-2-72:2012, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою з тяговим приводом чи без нього комерційного застосування

EN 60335-2-72:2012
IEC 60335-2-72:2012 (Modified)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009
Примітка 2.1

03.05.2015

733.

ДСТУ EN 60335-2-77:2016
(EN 60335-2-77:2010, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну

EN 60335-2-77:2010
IEC 60335-2-77:2002 (Modified)

08.04.2011

734.

ДСТУ EN 60335-2-79:2014

Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Безпека. Частина 2-79. Додаткові вимоги до очисників високого тиску і пароочисників

EN 60335-2-79:2012
IEC 60335-2-79:2012 (Modified)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009
Примітка 2.1

03.04.2015

735.

ДСТУ EN 60335-2-89:2016
(EN 60335-2-89:2010, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-89. Додаткові вимоги до промислових холодильних приладів з вбудованим або відокремленим вузлом скраплення холодоагента чи компресором

EN 60335-2-89:2010
IEC 60335-2-89:2010

09.09.2016

ДСТУ EN 60335-2-89:2016/
Зміна № 1:2016
(EN 60335-2-89:2010/A1:2016, IDT;
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012, MOD)

EN 60335-2-89:2010/A1:2016
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Modified)

09.09.2016

Примітка 3

12.02.2019

ДСТУ EN 60335-2-89:2016/
Зміна № 2:2018
(EN 60335-2-89:2010/A2:2017, IDT;
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015, MOD)

EN 60335-2-89:2010/A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modified)

09.03.2018

Примітка 3

03.07.2020

736.

ДСТУ EN 60335-2-95:2016
(EN 60335-2-95:2015, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-95. Додаткові вимоги до приводів для вертикально рухомих гаражних дверей, які використовують у житлових будинках

EN 60335-2-95:2015
IEC 60335-2-95:2011 (Modified)

15.01.2016

ДСТУ EN 60335-2-95:2016/
Зміна № 1:2016
(EN 60335-2-95:2015/A1:2015, IDT)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.01.2016

Примітка 3

15.06.2018

737.

ДСТУ EN 60335-2-97:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні, безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів для жалюзі, навісів, штор та аналогічного устатковання

EN 60335-2-97:2006
IEC 60335-2-97:2002 (Modified)
+A1:2004 (Modified)

15.01.2016

ДСТУ EN 60335-2-97:2014/
Зміна № 12:2016
(EN 60335-2-97:2006/A12:2015, IDT)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

15.01.2016

Примітка 3

29.09.2017

738.

ДСТУ EN 60335-2-102:2016
(EN 60335-2-102:2016, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів опалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання

EN 60335-2-102:2016
IEC 60335-2-102:2004 (Modified)
IEC 60335-2-102:2004/
A1:2008 (Modified)
+A1:2008 (Modified)
IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Modified)

09.09.2016

739.

ДСТУ EN 60335-2-103:2016
(EN 60335-2-103:2015, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей і вікон

EN 60335-2-103:2015
IEC 60335-2-103:2006 (Modified)
+A1:2010 (Modified)

15.01.2016

740.

ДСТУ EN 60519-1:2015
(EN 60519-1:2015, IDT)

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60519-1:2015
IEC 60519-1:2015

15.01.2016

741.

ДСТУ EN 60745-2-1:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-1. Додаткові вимоги до дрилів та ударних дрилів

EN 60745-2-1:2010
IEC 60745-2-1:2003 (Modified)
+A1:2008

20.10.2010

742.

ДСТУ EN 60745-2-3:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-3. Додаткові вимоги до шліфувальних, полірувальних та дискових шліфувальних інструментів

EN 60745-2-3:2011
IEC 60745-2-3:2006 (Modified)
+A1:2010 (Modified)

18.11.2011

EN 60745-2-3:2011/A2:2013
IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modified)

28.11.2013

Примітка 3

25.02.2016

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.02.2015

Примітка 3

21.04.2016

ДСТУ EN 60745-2-3:2014/
Зміна № 12:2016
(EN 60745-2-3:2011/A12:2014, IDT)

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.01.2016

Примітка 3

17.11.2017

ДСТУ EN 60745-2-3:2014/
Зміна № 13:2016
(EN 60745-2-3:2011/A13:2015, IDT)

EN 60745-2-3:2011/А13:2015

13.05.2016

Примітка 3

28.09.2018

743.

ДСТУ EN 60745-2-6:2016
(EN 60745-2-6:2010, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків

EN 60745-2-6:2010
IEC 60745-2-6:2003 (Modified)
+A1:2006

20.10.2010

744.

ДСТУ EN 60745-2-11:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-11. Особливі вимоги до ножівкових пил зворотно-поступального руху

EN 60745-2-11:2010
IEC 60745-2-11:2003 (Modified)
+A1:2008

20.10.2010

745.

ДСТУ EN 60745-2-12:2016
(EN 60745-2-12:2009, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону

EN 60745-2-12:2009
IEC 60745-2-12:2003 (Modified)
+A1:2008

18.12.2009

746.

ДСТУ EN 60745-2-13:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. Додаткові вимоги до ланцюгових пилок

SEN 60745-2-13:2009
IEC 60745-2-13:2006 (Modified)

18.12.2009

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.07.2011

Примітка 3

01.12.2013

747.

ДСТУ EN 60745-2-15:2016
(EN 60745-2-15:2009;
EN 60745-2-15:2009/A1:2010, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту

EN 60745-2-15:2009
IEC 60745-2-15:2006 (Modified)

18.12.2009

EN 60745-2-15:2009/A1:2010
EC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

748.

ДСТУ EN 60745-2-16:2016
(EN 60745-2-16:2010, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів

EN 60745-2-16:2010
IEC 60745-2-16:2008 (Modified)

08.04.2011

749.

ДСТУ EN 60745-2-17:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ручних фасонно-фрезерних верстатів і машин для обрізки крайок

EN 60745-2-17:2010
IEC 60745-2-17:2010 (Modified)

08.04.2011

750.

ДСТУ EN 60745-2-18:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-18. Додаткові вимоги до обв'язувальних інструментів

EN 60745-2-18:2009
IEC 60745-2-18:2003 (Modified)
+A1:2008

18.12.2009

751.

ДСТУ EN 60745-2-19:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-19. Додаткові вимоги до інструментів для розшивки швів

EN 60745-2-19:2009
EC 60745-2-19:2005 (Modified)

18.12.2009

EN 60745-2-19:2009/A1:2010
EC 60745-2-19:2005/A1:2010

08.04.2011

Примітка 3

01.06.2013

752.

ДСТУ EN 60745-2-20:2016
EN 60745-2-20:2009, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил

№ 60745-2-20:2009
EC 60745-2-20:2003 (Modified)
+ A1:2008

18.12.2009

753.

ДСТУ EN 60745-2-21:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-21. Додаткові вимоги до дренажних очисників

EN 60745-2-21:2009
EC 60745-2-21:2002 (Modified)

18.12.2009

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.07.2011

Примітка 3

01.12.2013

754.

ДСТУ EN 60745-2-22:2014

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-22. Додаткові вимоги до відрізних верстатів

EN 60745-2-22:2011
IEC 60745-2-22:2011 (Modified)

18.11.2011

EN 60745-2-22:2011/A11 :2013

28.11.2013

Примітка 3

17.12.2015

755.

ДСТУ EN 60745-2-23:2016
(EN 60745-2-23:2013, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів

EN 60745-2-23:2013
IEC 60745-2-23:2012 (Modified)

28.11.2013

756.

ДСТУ EN 60947-5-3:2014

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови

EN 60947-5-3:2013
IEC 60947-5-3:2013

11.04.2014

757.

ДСТУ EN 60947-5-5:2015
(EN 60947-5-5:1997, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування

EN 60947-5-5:1997
EC 60947-5-5:1997

28.11.2013

ДСТУ EN 60947-5-5:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-5:1997/A1:2005, IDT)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
EC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Примітка 3

28.11.2013

ДСТУ EN 60947-5-5:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60947-5-5:1997/A11:2013, IDT)

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Примітка 3

03.12.2015

ДСТУ EN 60947-5-5:2015/
Зміна № 2:2017
(EN 60947-5-5:1997/A2:2017, IDT)

EN 60947-5-5:1997/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016

09.06.2017

Примітка 3

24.02.2020

758.

ДСТУ EN 61029-2-3:2014

Інструменти пересувні з електроприводом. Безпека. Частина 2-3. Додаткові вимоги що поздовжньо-стругальних верстатів і рейсмусових верстатів

EN 61029-2-3:2011
IEC 61029-2-3:1993 (Modified)
+A1:2001

18.11.2011

759.

ДСТУ EN 61029-2-4:2014

Інструменти пересувні з електроприводом. Окремі вимоги безпеки й методи випробування настільних шліфувальних машин

EN 61029-2-4:2011
IEC 61029-2-4:1993 (Modified)
+A1:2001 (Modified)

18.11.2011

760.

ДСТУ EN 61029-2-5:2016
(EN 61029-2-5:2011, IDT)

Безпека переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-5. Додаткові вимоги до стрічкових пил

EN 61029-2-5:2011
IEC 61029-2-5:1993 (Modified)
+A1:2001 (Modified)

15.01.2016

ДСТУ EN 61029-2-5:2016/
Зміна № 11:2016
(EN 61029-2-5:2011/A11:2015, IDT)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

15.01.2016

Примітка 3

01.12.2016

761.

ДСТУ EN 61029-2-8:2014

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки методи випробування одношпиндельних вертикальних фрезерно-модельних машин

EN 61029-2-8:2010
IEC 61029-2-8:1995 (Modified) + A1:1999

20.10.2010

762.

ДСТУ EN 61029-2-9:2014

Машини переносні електричні. Окремі вимоги безпеки й методи випробування торцювальних пил

EN 61029-2-9:2012
IEC 61029-2-9:1995 (Modified)

05.04.2013

EN 61029-2-9:2009
Примітка 2.1

03.09.2015

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Примітка 3

12.08.2016

763.

ДСТУ EN 61029-2-11:2014

Інструменти пересувні з електроприводом. Частина 2-11. Додаткові вимоги до пильних верстатів, які здійснюють косий зріз

EN 61029-2-11:2012
IEC 61029-2-11:2001 (Modified)

05.04.2013

EN 61029-2-11:2009
Примітка 2.1

03.09.2015

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Примітка 3

12.08.2016

764.

ДСТУ EN 61029-2-12:2014

Інструменти пересувні в електроприводом. Частина 2-12. Додаткові вимоги до трубонарізних верстатів

EN 61029-2-12:2011
IEC 61029-2-12:2010 (Modified)

18.11.2011

765.

ДСТУ EN 62841-1:2016
(EN 62841-1:2015, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів і садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 62841-1:2015
IEC 62841-1:2014 (Modified)

15.01.2016

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 61029-1:2009+A11:2010
Примітка 2.3

15.12.2021

ДСТУ EN 62841-1:2016/
Поправка № 1:2017
(EN 62841-1:2015/AC:2015, IDT)

EN 62841-1:2015/AC:2015

766.

ДСТУ EN 62841-2-2:2016
(EN 62841-2-2:2014, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до ручних шуруповертів і ударних гайковертів

EN 62841-2-2:2014
(IEC 62841-2-2:2014, modified)
EC 62841-2-2:2014

15.01.2016

EN 60745-2-2:2010
Примітка 2.1

21.08.2019

ДСТУ EN 62841-2-2:2016/
Поправка № 1:2016
(EN 62841-2-2:2014/AC:2015, IDT)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

767.

ДСТУ EN 62841-2-4:2016
(EN 62841-2-4:2014, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до ручних шліфувальних і полірувальних машин, крім машин дискового типу

EN 62841-2-4:2014
(IEC 62841-2-4:2014, modified)
IEC 62841-2-4:2014

15.01.2016

EN 60745-2-4:2009+A11:2011
Примітка 2.1

21.08.2019

ДСТУ EN 62841-2-4:2016/
Поправка № 1:2016
(EN 62841-2-4:2014/AC:2015, IDT)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

768.

ДСТУ EN 62841-2-5:2016
(EN 62841-2-5:2014, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до ручних дискових пилок

EN 62841-2-5:2014
(IEC 62841-2-5:2014, modified)
EC 62841-2-5:2014

15.01.2016

EN 60745-2-5:2010
Примітка 2.1

21.08.2019

769.

ДСТУ EN 62841-2-8:2017
EN 62841-2-8:2016, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ручних ножиць та вирубних ножиць

EN 62841-2-8:2016
EC 62841-2-8:2016 (Modified)

09.06.2017

EN 60745-2-8:2009
Примітка 2.1

02.05.2020

770.

ДСТУ EN 62841-2-9:2016
(EN 62841-2-9:2015, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги до ручних різьбонарізевих інструментів

EN 62841-2-9:2015
IEC 62841-2-9:2015 (Modified)

15.01.2016

EN 60745-2-9:2009
Примітка 2.1

21.08.2019

ДСТУ EN 62841-2-9:2016/
Поправка № 1:2017
(EN 62841-2-9:2015/AC-.2016-10, IDT)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

771.

ДСТУ EN 62841-2-10:2018
(EN 62841-2-10:2017, IDT;
IEC 62841-2-10:2017, MOD)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти та машини для газонів і садів. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до ручних міксерів

EN 62841-2-10:2017
IEC 62841-2-10:2017
(Modified)

09.03.2018

772.

ДСТУ EN 62841-2-11:2016
(EN 62841-2-11:2016)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і газонне та садове устатковання. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до ручних шабельних пилок

EN 62841-2-11:2016
IEC 62841-2-11:2015 (Modified)

09.09.2016

EN 60745-2-11:2010
Примітка 2.1

23.12.2019

773.

ДСТУ EN 62841-2-14:2016
(EN 62841-2-14:2015, IDT)

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-14. Особливі вимоги до повздовжньо-стругальних машин

EN 62841-2-14:2015
IEC 62841-2-14:2015 (Modified)

13.05.2016

EN 60745-2-14:2009+A2:2010
Примітка 2.1

31.08.2019

774.

ДСТУ EN 62841-3-1:2016
(EN 62841-3-1:2014, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопильних верстатів

EN 62841-3-1:2014
(IEC 62841-3-1:2014, modified)
EC 62841-3-1:2014

15.01.2016

EN 61029-2-1:2012
Примітка 2.1

21.08.2019

ДСТУ EN 62841-3-1:2016/
Поправка № 1:2016
(EN 62841-3-1:2014/AC:2015, IDT)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

775.

ДСТУ EN 62841-3-6:2016
(EN 62841-3-6:2014, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-6. Додаткові вимоги що переносних алмазних бурів із системою подавання рідини

EN 62841-3-6:2014
(IEC 62841-3-6:2014, modified)
EC 62841-3-6:2014

15.01.2016

EN 61029-2-6:2010
Примітка 2.1

21.08.2019

ДСТУ EN 62841-3-6:2016/
Поправка № 1:2016
(EN 62841-3-6:2014/AC:2015, IDT)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

776.

ДСТУ EN 62841-3-9:2016
(EN 62841-3-9:2015, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги що переносних пил для різання під кутом

EN 62841-3-9:2015
IEC 62841-3-9:2014 (Modified)

13.05.2016

EN 61029-2-9:2012+A11:2013
Примітка 2.1

15.11.2019

ДСТУ EN 62841-3-9:2016/
Поправка № 1:2017
(EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09, IDT)

EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09

777.

ДСТУ EN 62841-3-10:2015
(EN 62841-3-10:2015, IDT)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-10. Додаткові вимоги до переносних відрізних верстатів

EN 62841-3-10:2015
IEC 62841-3-10:2015 (Modified)

13.05.2016

EN 61029-2-10:2010+A11:2013
Примітка 2.1

19.10.2019

ДСТУ EN 62841-3-10:2015/
Поправка № 1:2017
(EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07, IDT)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

778.

ДСТУ EN 62841-3-13:2018
(EN 62841-3-13:2017, IDT;
EC 62841-3-13:2017, MOD)

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти та машини для газонів і садів. Безпека. Частина 3-13. Додаткові вимоги до переносних свердлувальних верстатів

EN 62841-3-13:2017
IEC 62841-3-13:2017 (Modified)

09.03.2018

Примітка 1:

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких виняткових випадках** може бути встановлена інша дата, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту.

__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі виняткові випадки визначаються Європейською комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.

Примітка 2.1:

Новий стандарт (або стандарт із змінами) має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) внаслідок застосування заміненого стандарту.

Примітка 2.2:

Новий стандарт має ширший обсяг, ніж замінений стандарт. На зазначену дату, заміщений стандарт перестає надавати презумпцію відповідності основним або іншим вимогам відповідного законодавства ЄС.

Примітка 2.3:

Новий стандарт має більш вузький обсяг, ніж замінений стандарт. На зазначену дату (частково) заміщений стандарт перестає надавати презумпцію відповідності основним або іншим вимогам відповідного законодавства ЄС для товарів та послуг, які підпадають під дію нового стандарту. Презумпція відповідності основним або іншим вимогам відповідного законодавства ЄС щодо товарів чи послуг, які все ще відносяться до сфери застосування (частково заміненого) стандарту, але які не підпадають під дію нового стандарту, не зазнаючи впливу.

Примітка 3:

У випадку прийняття зміни до стандарту, стандарт, на який посилаються, є національний (гармонізований європейський) стандарт із змінами, що були внесені раніше (за наявності), та новою, наведеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) внаслідок застосування заміненого стандарту.

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ.М. Віткін

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: