open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2011 N 115
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2011 р.

за N 1241/19979
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 564 ( z0880-15 ) від 03.06.2015 }
Деякі питання формування

та ведення реєстру виробників продукції,

робіт і послуг оборонного призначення,

закупівлі яких становлять державну таємницю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 968 ( z1625-12 ) від 04.09.2012 }

З метою забезпечення застосування Порядку формування та
ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011
N 262 ( 262-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Установити, що: департамент економіки оборони та безпеки забезпечує
здійснення Міністерством функцій з формування та ведення реєстру
виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю, і подання інформації
про дані вказаного реєстру; оновлення інформації, що міститься в реєстрі, та реєстрація
нових виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю, на наступний рік
починаються з 15 вересня поточного року і закінчуються 1 березня
наступного року на підставі подання суб'єктами господарської
діяльності документів, визначених у пункті 7 Порядку формування та
ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011
N 262 ( 262-2011-п ); у разі потреби протягом року до реєстру вносяться доповнення
стосовно реєстрації нових суб'єктів господарської діяльності та
продукції, робіт і послуг, що є предметом їх виробничої
діяльності, а також зміни стосовно зареєстрованих виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких
становлять державну таємницю; підставою для виключення суб'єкта господарської діяльності з
реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, є
невиконання вимог абзацу третього цього пункту.
2. Директору департаменту економіки оборони та безпеки
Неботову П.Г. разом з начальником режимно-секретного відділу
Сбітнєвим О.А. забезпечувати оформлення документів, що подаються
суб'єктами господарської діяльності для включення їх до реєстру
виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю, в окрему справу
діловодства для кожного з таких суб'єктів. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 968 ( z1625-12 ) від
04.09.2012 }
3. Затвердити форми, що додаються: реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю; наказу про включення суб'єкта господарської діяльності до
реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, або про
відмову у включенні до такого реєстру; заяви про включення суб'єкта господарської діяльності до
реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (форма
N 1р); інформації про продукцію оборонного призначення, що є
предметом виробничої діяльності суб'єкта господарської діяльності
(форма N 2р); даних про роботи (послуги) оборонного призначення, що є
предметом виробничої діяльності суб'єкта господарської діяльності
(форма N 3р); довідки про наявність у суб'єкта господарської діяльності
виробничих потужностей, технологічного устаткування та
кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва заявленої
продукції, виконання робіт, надання послуг (форма N 4р); даних про участь суб'єкта господарської діяльності у
виконанні державного оборонного замовлення за останні п'ять років
(форма N 5р); відомості про суб'єкта господарської діяльності, стосовно
якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє
рішення суду про визнання його банкрутом (форма N 6р).
4. Надати право підпису наказів про включення суб'єкта
господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і
послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну
таємницю, або про відмову у включенні до такого реєстру директору
департаменту економіки оборони та безпеки Неботову П.Г., а у разі
його тимчасової відсутності - особі, яка виконує його обов'язки.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 968 ( z1625-12 ) від
04.09.2012 }
5. Директору департаменту економіки оборони та безпеки
Неботову П.Г. забезпечити подання: цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку; інформації на паперових носіях про дані реєстру виробників
Державній казначейській службі України та Державній фінансовій
інспекції України протягом 7 робочих днів з дня включення
суб'єктів господарської діяльності до реєстру виробників або
внесення змін чи доповнень до нього. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 968 ( z1625-12 ) від
04.09.2012 }
6. Директору департаменту інформаційних технологій
Дороніну Д.В. забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті
Міністерства цього наказу після його державної реєстрації.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 11.05.2011 N 416 ( z0696-11 ) "Деякі питання
формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну
таємницю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
09.06.2011 за N 696/19434.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України М.Б.Єжель
Т.в.о. Міністра
внутрішніх справ України С.Є.Попков
Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України О.Г.Мельников
Голова Фонду державного
майна України О.В.Рябченко
В.о. Голови Державного
космічного агентства України С.О.Засуха
Перший заступник
Голови Служби безпеки України В.Хімей
Голова Державної
казначейської служби України С.І.Харченко
Начальник Управління
державної охорони України І.О.Калінін
Голова Держспецзв'язку Л.І.Нетудихата
Генеральний директор
Державного концерну
"Укроборонпром" Д.А.Саламатін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
____________________________

(гриф обмеження доступу)

РЕЄСТР

виробників продукції, робіт і послуг

оборонного призначення, закупівлі

яких становлять державну таємницю

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування | Місце- |Код за| Серія, |Реєстраційний|Найменування|Номер та | Номер та |Примітки| номер | суб'єкта |знаходження|ЄДРПОУ| номер |номер та дата| продукції, | дата | дата | | |господарської| | | бланка |спеціального | робіт | наказу |наказу про| | | діяльності | | |ліцензії| дозволу на | (послуг) | про |виключення| | | | | | та | провадження | оборонного |включення|з реєстру | | | | | | термін | діяльності, |призначення,| до | | | | | | | її дії |пов'язаної з | що є | реєстру | | | | | | | | державною | предметом | | | | | | | | |таємницею, та| виробничої | | | | | | | | |термін його |діяльності, | | | | | | | | | дії | інформація | | | | | | | | | | про | | | | | | | | | | закупівлю | | | | | | | | | | яких | | | | | | | | | | становить | | | | | | | | | | державну | | | | | | | | | | таємницю | | | | ----------+-------------+-----------+------+--------+-------------+------------+---------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+-------------+-----------+------+--------+-------------+------------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Реєстр виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (далі -
реєстр), формується на підставі подання суб'єктами господарської
діяльності, що можуть бути виконавцями (співвиконавцями)
оборонного замовлення, документів, визначених у пункті 7 Порядку
формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну
таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 N 262, для: включення суб'єктів господарської діяльності до реєстру; оновлення інформації, що міститься в реєстрі. 2. Реєстр ведеться на паперових та електронних носіях
інформації (у вигляді журналу та записів на електронних носіях) з
дотриманням вимог режиму секретності та технічного захисту
інформації.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
____________________________

(гриф обмеження доступу)
(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З
__________________ N ________________
Про _____________________________________

(включення до реєстру або про відмову

у включенні)
________________________________________________

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

Розглянувши документи, надані ______________________________,

(найменування суб'єкта

господарської діяльності)
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011
N 262 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру
виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю",

НАКАЗУЮ:
Включити до реєстру _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності, його реквізити)
та продукцію, роботи (послуги) оборонного призначення, що є
предметом його виробничої діяльності, а саме: ___________________ _________________________________________________________________

(найменування продукції, робіт (послуг) оборонного
_________________________________________________________________

призначення, тип, індекс, національний стандарт, технічні

умови тощо)
або відмовити у включенні до реєстру _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності, його реквізити)
_________________________________________________________________

(підстава відмови)
_______________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 1р
Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України

ЗАЯВА

про включення суб'єкта господарської діяльності

до реєстру виробників продукції, робіт

і послуг оборонного призначення, закупівлі

яких становлять державну таємницю

Заявник _____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження суб'єкта

господарської діяльності,
_________________________________________________________________
що провадить господарську діяльність з виробництва продукції

(виконання робіт, надання послуг),
_________________________________________________________________

закупівля яких становить державну таємницю,
_________________________________________________________________
у тому числі номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарської

діяльності,
________________________________________________________________,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________,
код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
прошу включити до реєстру виробників продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну
таємницю.
З Порядком формування та ведення реєстру виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких
становлять державну таємницю, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17.03.2011 N 262, ознайомлений.
________________________ _____________________________

(підпис керівника (посада, прізвище, або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20__ року
М.П.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 2р
____________________________

(гриф обмеження доступу)

ІНФОРМАЦІЯ

про продукцію оборонного призначення,

що є предметом виробничої діяльності ________________________________________________

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

--------------------------------------------------------------------------- Порядковий|Найменування|Шифр, |Технічні| Гриф | Відомості |Примітки| номер | продукції |індекс| умови |секретності| про | | | оборонного | | | продукції |встановлення| | |призначення | | | | грифа | | | | | | |секретності | | ----------+------------+------+--------+-----------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------+------------+------+--------+-----------+------------+--------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
____________________________ ___________________________

(підпис керівника (посада, прізвище,

або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20__ року
М.П.
Примітки: 1. Форма N 2р заповнюється згідно із Статутом суб'єкта
господарської діяльності та технічними умовами за Єдиною системою
конструкторської документації на продукцію оборонного
призначення, відомості про яку становлять державну таємницю.

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація продукції. 3. У графі 2 вказується повне найменування продукції
оборонного призначення відповідно до стандартів, технічних умов
або іншої документації, що визначають вимоги до неї. Якщо
предметом виробничої діяльності є комплектувальні вироби, то в
цій графі додатково вказуються тип і повне найменування зразка,
до складу якого вони включаються.

4. У графі 3 вказується присвоєний продукції оборонного
призначення шифр та/або індекс відповідно до технічної
документації.

5. У графі 4 вказуються дата затвердження, найменування та
номер креслення, технічних умов або іншого документа, що визначає
вимоги до якості, комплектності та складу технічної документації
на продукцію, що зазначена в графі 2.

6. У графі 5 указується гриф секретності продукції
("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно") відповідно до
документації на неї.

7. Графа 6 заповнюється за даними документа (найменування,
дата, номер), за яким матеріальному носію інформації посадовою
особою, що має повноваження на встановлення грифа секретності,
надано гриф секретності.

8. Графа 7 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у
додатковій інформації щодо продукції оборонного призначення.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 3р
____________________________

(гриф обмеження доступу)

ДАНІ

про роботи (послуги) оборонного призначення,

що є предметом виробничої діяльності ________________________________________________

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

------------------------------------------------------------------------ Порядковий|Найменування|Найменування| Гриф | Відомості |Примітки| номер | виду робіт | документа, |секретності| про | | | (послуг) | що | виконання |встановлення| | | | встановлює | (надання) | грифа | | | | вимоги до | робіт |секретності | | | |якості робіт| (послуг) | робіт | | | | (послуг) | | (послуг) | | | | оборонного | | | | | |призначення | | | | ----------+------------+------------+-----------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+------------+------------+-----------+------------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
____________________________ ___________________________

(підпис керівника (посада, прізвище,

або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20__ року
М.П.
Примітки: 1. Форма N 3р заповнюється згідно із Статутом суб'єкта
господарської діяльності та технічними умовами на роботи
(послуги) оборонного призначення, відомості про які становлять
державну таємницю.

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація робіт
(послуг).

3. У графі 2 вказується повне найменування робіт (послуг)
оборонного призначення відповідно до технічної документації,
технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до
зазначених робіт (послуг).

4. У графі 3 вказуються дата затвердження, найменування та
номер технічних умов або іншого документа, що встановлює вимоги
до якості робіт (послуг) оборонного призначення.

5. У графі 4 вказується гриф секретності зазначених у графі 3
робіт (послуг) ("Особливої важливості", "Цілком таємно",
"Таємно") відповідно до рішення державного експерта з питань
таємниць.

6. Графа 5 заповнюється за даними документа (найменування,
дата, номер), за яким відомості про роботи (послуги) віднесені до
державної таємниці.

7. Графа 6 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у
додатковій інформації щодо робіт (послуг) оборонного призначення.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 4р

ДОВІДКА

про наявність у __________________________________

(найменування суб'єкта

господарської діяльності)
виробничих потужностей, технологічного устаткування

та кваліфікованого персоналу, достатніх

для виробництва заявленої продукції,

виконання робіт, надання послуг

1. Виробничі потужності підприємства (організації, установи): _________________________________________________________________

(опис виробничих потужностей та їх характеристики, які

підтверджують можливість виробництва
________________________________________________________________.

заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг)
2. Технологічне устаткування підприємства (організації,
установи): ______________________________________________________

(опис технологічного устаткування та його

характеристик, який підтверджує можливість виробництва
________________________________________________________________.

заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг)
3. Персонал підприємства (організації, установи): ___________ _________________________________________________________________

(відомості про наявність та кваліфікацію персоналу,

що залучається до виробництва
________________________________________________________________.

заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг)
______________________________ ___________________________

(підпис керівника (посада, прізвище,

або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20___ року
М.П.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 5р
____________________________

(гриф обмеження доступу)

ДАНІ

про участь ____________________________________

(найменування суб'єкта господарської

діяльності)
у виконанні державного оборонного замовлення

за останні п'ять років

-------------------------------------------------------------------- Порядковий| Державний контракт з оборонного замовлення |Примітки| номер |----------------------------------------------| | | дата |реєстраційний| найменування |предмет| | |укладення| номер | державного | | | | | | замовника | | | | | |або виконавця | | | | | | державного | | | | | | оборонного | | | | | | замовлення | | | | | | (для | | | | | |співвиконавців| | | | | | державного | | | | | | оборонного | | | | | | замовлення) | | | ----------+---------+-------------+--------------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+---------+-------------+--------------+-------+--------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
_____________________________ ___________________________

(підпис керівника (посада, прізвище,

або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20___ року
М.П.
Примітки: 1. Форма N 5р заповнюється суб'єктом господарської
діяльності, що був виконавцем державного оборонного замовлення за
останні 5 років.

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація. 3. У графах 2-5 указується інформація про укладення державних
контрактів на виконання державного оборонного замовлення за
останні

5 років, а саме: у графі 2 вказується дата укладення державного контракту; у графі 3 вказується реєстраційний номер державного
контракту;

у графі 4 вказується найменування державного замовника або
виконавця державного оборонного замовлення (для співвиконавців
державного оборонного замовлення), з яким суб'єкт господарської
діяльності уклав державні контракти;

у графі 5 указується предмет державного контракту з
оборонного замовлення, тобто продукція, роботи (послуги)
оборонного призначення, що включалися до основних показників
державного оборонного замовлення.

4. Графа 6 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у
додатковій інформації щодо участі у виконанні державного
оборонного замовлення.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

13.10.2011 N 115
Форма N 6р

ВІДОМОСТІ

про _________________________________________,

(найменування суб'єкта

господарської діяльності)
стосовно якого не проводиться процедура ліквідації,

а також відсутнє рішення суду

про визнання його банкрутом

Повідомляємо, що станом на __________________________________

(дата складання відомостей)
стосовно _______________________________________________________:

(найменування суб'єкта господарської діяльності)
не проводиться процедура ліквідації та не порушено
провадження в справі про банкрутство підприємства (організації,
установи), визнання його банкрутом або перебування в процедурі
банкрутства;

порушено провадження _______________________________________.

(відомості про провадження у справі)
_____________________________ ___________________________

(підпис керівника (посада, прізвище,

або уповноваженої особи) ім'я та по батькові)
"___" _____________ 20___ року
М.П.
Директор департаменту
економіки оборони та безпеки Ю.П.Бровченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: