open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2011  № 1289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за № 1271/20009

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 751 від 03.09.2015}

Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України

На виконання Указу Президента України від 12.05.2011 № 584 "Про Положення про Державну податкову службу України" та постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2001 № 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 10.02.2007 № 71 "Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.02.2007 за № 116/13383.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України (Радченко А.П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

Ф. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.10.2011  № 1289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за № 1271/20009

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України

1. Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) діє як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи у складі Державної податкової служби України (далі - ДПС України) і реалізує державну політику у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у даній сфері.

2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом ЄДРПОУ та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

3. Скорочене найменування Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Департамент САТ ДПС України.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністра фінансів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Основними завданнями Департаменту є:

5.1. Участь у розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, ліцензування, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового (далі - спирт), фракції головної етилового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, виготовлення та використання марок акцизного податку та внесення пропозицій щодо формування державної політики у даній сфері.

5.2. Реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

5.3. Здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів і технологічних інструкцій та інших нормативних документів щодо виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

5.4. Ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

5.5. Запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Виконує роботу щодо здійснення контролю за:

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

зберіганням, обліком та використанням марок акцизного податку;

ліцензуванням регіональними управліннями роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

роботою представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств - виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції та податкових постах;

показниками спиртовимірювальних апаратів, пломбуванням місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності;

відвантаженням спирту на виробництво продуктів органічного синтезу та за наявністю спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання денатуруючих домішок;

додержанням норм виходу спирту та його втрат при виробництві алкогольних напоїв;

дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів.

6.2. Організовує роботу, пов'язану із замовленням, зберіганням, продажем та обліком марок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності, здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації.

6.3. Забезпечує розподіл спирту, фракції головної етилового спирту між споживачами в установленому порядку, а також оформлення нарядів на одержання спирту, фракції головної етилового спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

6.4. Готує матеріали та надає на затвердження норми втрат та виходу спирту та алкогольних напоїв, порядку їх розроблення і застосування.

6.5. Здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва та оптової торгівлі спиртом, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, призупинення дії та анулювання виданих ліцензій у випадках, передбачених законодавством.

6.6. Формує реєстр виданих, анульованих, призупинених ліцензій.

6.7. Надає згоду Міністерству економічного розвитку і торгівлі України на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.8. Погоджує стандарти, технічні умови, рецептури, регламенти, технологічні інструкції та інші нормативні документи на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.9. Організовує та здійснює перевірки роботи представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств - виробників спирту і лікеро-горілчаної продукції та податкових постах.

6.10. Бере участь у проведенні атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

6.11. Веде Єдиний державний реєстр місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6.12. Забезпечує узагальнення та аналіз звітних даних суб'єктів господарювання, інформації, одержаної від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.13. Надає методичну та практичну допомогу в організації роботи регіональних управлінь, проводить перевірку стану цієї роботи.

6.14. Організовує та бере участь у перевірках діяльності суб'єктів господарювання щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в інвентаризації спирту, готової продукції та сировини.

6.15. Застосовує у випадках, передбачених законодавством, фінансові санкції до суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.16. Аналізує ефективність застосування законодавства в межах компетенції, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та внесенні в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.17. Звертається до суду з позовами, в тому числі про стягнення із суб'єктів господарювання сум фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.18. Формує інформаційно-технічні бази даних щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6.19. Надає у межах компетенції консультації.

6.20. Забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

6.21. Вивчає міжнародний досвід роботи з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

6.22. Забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом у Департаменті і його регіональних управліннях.

6.23. Забезпечує ведення діловодства.

6.24. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у даній сфері.

6.25. Координує діяльність регіональних управлінь та організовує їх взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.26. Здійснює перегляд рішень регіональних управлінь під час проведення процедури адміністративного оскарження.

6.27. Забезпечує охорону державної таємниці та захист інформації в Департаменті.

6.28. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

7. Департамент з метою організації діяльності:

7.1. Забезпечує в межах повноважень здійснення та контроль заходів щодо запобігання корупції у Департаменті та його регіональних управліннях.

7.2. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Департаменті та його регіональних управліннях.

7.3. Виконує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

8. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і повноважень має право в установленому порядку:

8.1. Здійснювати передбачені законодавством перевірки діяльності суб'єктів господарювання щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також брати участь в інвентаризації спирту, готової продукції та сировини.

8.2. Проводити відбір зразків марок акцизного податку з метою проведення експертизи щодо їх автентичності.

8.3. Під час проведення перевірок у суб'єктів господарювання, а також у посадових осіб юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу.

8.4. Для здійснення функцій, визначених законодавством, отримувати безоплатно від суб'єктів господарювання у порядку, визначеному законодавством України, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом суб'єкта господарської діяльності або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) з питань додержання вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

8.5. Отримувати в електронному вигляді документи у випадку, якщо такі документи формуються суб'єктом господарювання в електронному вигляді, у межах, передбачених законом.

8.6. Вимагати від суб'єктів господарювання, що перевіряються, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

8.7. Під час проведення перевірок запитувати та вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

8.8. Під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом суб'єктів господарювання або їх посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності)), які свідчать про порушення законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Департамент, та отримувати їх у суб'єктів господарської діяльності у встановленому законодавством України порядку.

8.9. Під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб суб'єктів господарювання надання повноважних осіб для спільного з представниками Департаменту зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється.

8.10. Доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності.

8.11. В межах наданих законом повноважень у випадках виявлення порушення вимог законодавства України надсилати суб'єктам господарювання письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів, що безпосередньо пов'язані з виявленими порушеннями.

8.12. Вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами Департаменту, усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

8.13. Застосовувати до суб'єктів господарювання передбачені законом фінансові (штрафні) санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

8.14. Здійснювати контроль за додержанням умов провадження діяльності, що ліцензується.

8.15. Звертатися у передбачених законодавством випадках до суду.

8.16. Скасовувати рішення, прийняті регіональними управліннями у разі їх невідповідності актам законодавства.

8.17. Вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством.

8.18. Скликати наради, створювати комісії та робочі групи.

8.19. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

9. Департамент здійснює повноваження безпосередньо та через регіональні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління), які діють як самостійні функціональні підрозділи з правами юридичної особи у складі органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10. Регіональні управління Департаменту є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші печатки і штампи, власні бланки, мають право в межах компетенції вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами та відповідачами у суді.

Регіональні управління діють на підставі положень, що затверджуються директором Департаменту, і Регламенту Департаменту, що затверджується наказом ДПС України, та забезпечують реалізацію державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у відповідному регіоні.

11. Департамент під час виконання покладених на нього завдань та у межах наданих повноважень взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

12. Департамент у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України видає акти організаційно-розпорядчого характеру, а також ліцензії, довідки, рішення про застосування фінансових санкцій та інші документи, які підписуються директором Департаменту.

13. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДПС України за погодженням з Міністром фінансів України.

14. Директор Департаменту:

14.1. Очолює та здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

14.2. У межах компетенції організовує та контролює виконання в Департаменті та регіональних управліннях Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та ДПС України.

14.3. В установленому порядку вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

14.4. Забезпечує виконання Департаментом актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та ДПС України.

14.5. Звітує перед Головою ДПС України про виконання річного плану роботи Департаменту та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Департаменту, його регіональних управлінь, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

14.6. Забезпечує дотримання встановленого порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України і ДПС України та вчасність її подання.

14.7. Розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь їх відповідальності.

14.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників структурних підрозділів Департаменту, начальників регіональних управлінь Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступників.

14.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та його регіональні управління.

14.10. Вносить пропозиції Голові ДПС України про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних управлінь у межах граничної чисельності працівників.

14.11. Представляє в установленому порядку ДПС України (відповідно до компетенції та доручень керівництва ДПС України) та Департамент у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами.

14.12. У межах повноважень дає обов'язкові до виконання працівниками Департаменту та його регіональних управлінь доручення.

14.13. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

15. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду за погодженням із Міністром фінансів України і звільняються з посади Головою ДПС України.

16. Директор Департаменту несе персональну відповідальність перед Головою ДПС України за виконання покладених на Департамент завдань.

17. Затвердження та внесення змін до організаційної структури Департаменту здійснюються Головою ДПС України за погодженням із Міністром фінансів України.

Затвердження та внесення змін до організаційної структури регіональних управлінь здійснюються Головою ДПС України.

18. Штатний розпис, кошторис Департаменту затверджуються Головою ДПС України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Штатний розпис, кошторис регіональних управлінь затверджуються Головою ДПС України.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: