open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
13.10.2011 N 626
Зареєстровано Міністерством

юстиції України

15 грудня 2011 р.

за N 1442/20180
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження

Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 3122 ( z0027-17 ) від 15.12.2016 }
Про внесення змін до розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

від 29.07.2010 N 618

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність
до пункту 11 розділу I Закону України від 19.10.2010 N 2608-VI
( 2608-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження державного регулювання господарської
діяльності" Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 29.07.2010 N 618 ( z0990-10 )
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням,
захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за
N 990/18285, такі зміни:
1.1. Заголовок розпорядження викласти в такій редакції: "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію".
1.2. Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції: "1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, що додаються".
2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням,
зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає
кредитну історію, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2010 N 618
( z0990-10 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27.10.2010 за N 990/18285, що додаються.
3. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних
процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет
після його державної реєстрації.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових послуг

України

13.10.2011 N 626
Зареєстровано Міністерством

юстиції України

15 грудня 2011 р.

за N 1442/20180

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності, пов'язаної

із збиранням, обробленням, зберіганням,

захистом, використанням інформації,

яка складає кредитну історію

( z0990-10 )

1. Заголовок Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням,
захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію
( z0990-10 ), викласти в такій редакції: "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну
історію".
2. У розділі I:
2.1. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Ці Ліцензійні умови визначають перелік організаційних,
технологічних, кваліфікаційних та інших вимог, обов'язкових для
виконання при провадженні господарської діяльності із збирання та
використання інформації, яка складає кредитну історію".
2.2. Абзаци другий та третій пункту 3 викласти в такій
редакції: "заявник - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір
та використання інформації, яка складає кредитну історію, що
звернулась у встановленому Законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про
організацію формування та обігу кредитних історій" ( 2704-15 )
порядку до органу ліцензування для отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію; ліцензіат - Бюро кредитних історій (далі - Бюро), яке
одержало ліцензію на провадження господарської діяльності із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію,
відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про організацію
формування та обігу кредитних історій" ( 2704-15 ).
2.3. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, інших
відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську
діяльність із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, керівництво провадженням ними цієї діяльності
здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує їх
відповідність цим Ліцензійним умовам".
3. У розділі II:
3.1. Підпункт "а" пункту 1 викласти в такій редакції: "а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців".
3.2. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Ліцензія (дублікат) або її копія, видані органом
ліцензування, не можуть бути передані для використання іншій
юридичній особі для провадження діяльності із збирання та
використання інформації, яка складає кредитну історію".
4. У розділі III:
4.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції: "1.1. Право власності або користування приміщенням чи
будівлею, де здійснюється господарська діяльність із збирання та
використання інформації, яка складає кредитну історію".
4.2. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції: "6. Ліцензіат, здійснюючи діяльність зі збору та використання
інформації, яка складає кредитну історію, повинен використовувати
системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які
забезпечують запобігання витоку, крадіжкам, викривленню,
підробленню, несанкціонованому знищенню та копіюванню інформації,
відповідно до пункту 10 цього розділу".
5. Додатки 1-5 ( z0990-10 ) викласти в такій редакції:
"Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності із збирання

та використання

інформації, яка складає

кредитну історію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу ліцензії

Заявник _____________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада,

прізвище, ім'я, по батькові керівника)
номер телефону, факсу __________________________________________,
організаційно-правова форма ____________________________________,
код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
банківські реквізити ___________________________________________ ________________________________________________________________

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) _______________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію.
Найменування та місцезнаходження філій, інших відокремлених
підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську
діяльність на підставі отриманої ліцензії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____
"___" ____________ 20__ року.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
"___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________________ ____________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності із збирання

та використання інформації,

яка складає кредитну історію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ОПИС

документів, що додаються до заяви

про видачу ліцензії на провадження господарської

діяльності із збирання та використання

інформації, яка складає

кредитну історію

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування документа |Кількість|Примітки| з/п| | аркушів | | ---+-----------------------------------------+---------+--------| 1 |Заява | | | ---+-----------------------------------------+---------+--------| 2 |Виписка з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - | | | |підприємців | | | ---+-----------------------------------------+---------+--------| 3 |Довідка банку про підтвердження сплати | | | |статутного капіталу в розмірі, | | | |передбаченому Законом України "Про | | | |організацію формування та обігу | | | |кредитних історій" | | | ---+-----------------------------------------+---------+--------| 4 |Положення Бюро кредитних історій | | | -----------------------------------------------------------------
Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____
"___" ____________ 20__ року.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
"___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________________ ____________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності із збирання

та використання інформації,

яка складає кредитну історію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії

Заявник _____________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада,

прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію _______________________________________________________,
серія ________, N _________ ліцензії,
просить видати копію ліцензії на провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, у зв'язку зі створенням філії, іншого
відокремленого підрозділу, а саме: ______________________________ ________________________________________________________________,
Найменування та місцезнаходження філій, інших відокремлених
підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську
діяльність на підставі отриманої ліцензії: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____
"___" ____________ 20__ року.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
"___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________________ ____________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності із збирання

та використання інформації,

яка складає кредитну історію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

Заявник _____________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада,

прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію _______________________________________________________,
серія ________, N _________ ліцензії,
просить переоформити ліцензію на провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, у зв'язку з ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної
особи, зміни, пов'язані з провадженням господарської діяльності,

що підлягає ліцензуванню)
Перелік документів, що додаються до заяви: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають

внесенню до ліцензії)
Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____
"___" ____________ 20__ року.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
"___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________________ ____________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності із збирання

та використання інформації,

яка складає кредитну історію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

Заявник _____________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада,

прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ __________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію _______________________________________________________,
серія ________, N _________ ліцензії,
просить видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію, у зв'язку з ___________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
До заяви додаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката

ліцензії, та не придатна до користування ліцензія у разі

пошкодження бланка ліцензії)
Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____
"___" ____________ 20__ року.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
"___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________________ ____________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Член Комісії - директор
департаменту реєстрації,
ліцензування та дозвільних
процедур О.М.Калінін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: