open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2011 N 3176/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2011 р.

за N 1196/19934
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1328/5 ( z1576-12 ) від 07.09.2012 }
Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), що додаються.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

14.10.2011 N 3176/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2011 р.

за N 1196/19934

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (далі - Закон), Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 395 ( 395/2011 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (із
змінами) та від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами).
1.2. Ліцензійні умови визначають загальні, кваліфікаційні,
організаційні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові при
провадженні господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх фізичних
осіб - підприємців, які мають намір провадити або проваджують
господарську діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна,
керуючі санацією, ліквідатори).
1.4. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі
санацією, ліквідатори) зобов'язані привести свою діяльність у
відповідність до цих Ліцензійних умов протягом місяця з дня
набрання чинності цими Ліцензійними умовами.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у значеннях, передбачених Законами України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ).
1.6. Органом ліцензування господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) є Міністерство юстиції України.
1.7. Наявність у фізичної особи - підприємця ліцензії на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є
обов'язковою умовою провадження цієї діяльності.
1.8. Фізична особа - підприємець, яка має намір провадити
господарську діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), особисто або через уповноважений
нею в установленому порядку орган чи особу звертається до Мін'юсту
України із заявою про видачу ліцензії, форма якої наведена у
додатку 1. До заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) та пунктом 30 Переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ), а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу
юридичну або вищу економічну освіту; засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про
присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора). Заявник складає опис документів, що додаються до заяви про
видачу ліцензії на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), форма якого наведена у додатку 2.
1.9. Передача ліцензії іншій фізичній особі для провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не допускається.
1.10. Господарська діяльність арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на підставі
ліцензії може здійснюватися на всій території України.
II. Кваліфікаційні вимоги провадження

господарської діяльності арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
2.1. Для отримання ліцензії фізична особа повинна бути
зареєстрованою як підприємець відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) і мати вищу юридичну або економічну освіту.
2.2. Для отримання ліцензії фізична особа - підприємець
повинна володіти спеціальними знаннями у сфері відновлення
платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), про що їй видано свідоцтво про присвоєння
кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора).
III. Організаційні вимоги провадження

господарської діяльності арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
3.1. Арбітражний керуючий після отримання ліцензії
зобов'язаний стати на облік шляхом повідомлення у головних
управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи з питань банкрутства) за місцем його
проживання, а після призначення господарським судом розпорядником
майна, керуючим санацією, ліквідатором повідомити територіальний
орган за місцезнаходженням боржника (банкрута) про своє
призначення. 3.1.1. Для взяття на облік шляхом повідомлення арбітражний
керуючий повинен протягом десяти днів з дня видачі ліцензії надати
або надіслати територіальному органу з питань банкрутства за
місцем його проживання письмове повідомлення про видачу ліцензії,
у якому вказати інформацію про поштову адресу, адресу електронної
пошти, телефонний номер для отримання кореспонденції та
повідомлень. До цього письмового повідомлення додається копія
ліцензії, засвідчена підписом арбітражного керуючого і його
печаткою (за наявності) з обов'язковим зазначенням дати
засвідчення. 3.1.2. Арбітражний керуючий повинен протягом десяти днів з
дня його призначення господарським судом розпорядником майна,
керуючим санацією, ліквідатором надати або надіслати
територіальному органу з питань банкрутства за місцезнаходженням
боржника (банкрута) письмове повідомлення про його призначення
господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією,
ліквідатором, у якому вказати інформацію про поштову адресу,
адресу електронної пошти, телефонний номер для отримання
кореспонденції та повідомлень (у разі якщо його призначено на
території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж у якій
його було взято на облік). До цього письмового повідомлення
додається копія ухвали господарського суду про призначення
розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором. 3.1.3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний протягом трьох днів письмово
повідомити відповідний територіальний орган з питань банкрутства
про зміну відомостей, які зазначені в повідомленнях, передбачених
у підпунктах 3.1.1, 3.1.2 цього пункту.
3.2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) повинен мати поштовий, телефонний зв'язок,
зв'язок електронною поштою, доступ до всесвітньої мережі Інтернет
та забезпечити отримання доставленої йому в установленому порядку
кореспонденції та повідомлень за наданими ним поштовою адресою,
адресою електронної пошти та/або за адресою місця проживання
фізичної особи - підприємця, зазначеного в ліцензії.
3.3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний забезпечити подання звітності у
встановлені законодавством строки, а також подання необхідних
відомостей і документів на першу вимогу відповідного
територіального органу з питань банкрутства і комісії з перевірки
додержання арбітражним керуючим цих Ліцензійних умов.
3.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) не має права виконувати повноваження
розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, якщо він: є особою, яка згідно із Законом ( 2343-12 ) вважається
заінтересованою особою; є особою, яка здійснювала раніше управління цим боржником -
юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї
особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох
років, якщо інше не встановлено Законом ( 2343-12 ); є особою, якій заборонено здійснювати цей вид підприємницької
діяльності або займати керівні посади; є особою, яка має судимість за вчинення корисливих злочинів. До свого призначення арбітражний керуючий зобов'язаний подати
відповідну заяву господарському суду, в якій зазначає, що не
належить до жодної з перелічених категорій.
3.5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор), який виконує повноваження розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство,
зобов'язаний вести окрему справу щодо кожного боржника (банкрута),
до якої долучаються документи та витяги з них або їх копії, які
стосуються діяльності арбітражного керуючого, зокрема: ухвали, постанови господарського суду у справі про
банкрутство, інші судові ухвали, рішення, які стосуються справи; протоколи загальних зборів кредиторів; реєстр вимог кредиторів, письмові заяви кредиторів з вимогами
до боржника та результати їх розгляду (рішення про визнання чи
відхилення вимог); протоколи комітету кредиторів; листування арбітражного керуючого щодо забезпечення ним
виконання покладених обов'язків; звіти арбітражного керуючого, надані комітету кредиторів та
господарському суду; документи, які підтверджують витрати арбітражного керуючого у
зв'язку з виконанням ним своїх повноважень; копії договорів на виконання плану санації, ліквідації; акти інвентаризації і аналіз фінансово-господарського стану
боржника. 3.5.1. Окрема справа повинна містити опис долучених до неї
документів та може розподілятися на декілька томів. 3.5.2. Після припинення здійснення повноважень розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора арбітражний керуючий
зобов'язаний забезпечити збереження окремої справи щодо боржника
(банкрута) протягом трьох років та надавати її на вимогу органів
державного нагляду (контролю). 3.5.3. Копії або витяги з документів, які надаються
арбітражним керуючим, повинні бути засвідчені підписом
арбітражного керуючого, його печаткою (за наявності) з
обов'язковим зазначенням дати засвідчення.
3.6. У разі зміни прізвища, імені, по батькові або зміни
місця проживання арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний протягом десяти робочих днів в
установленому порядку подати Мін'юсту України заяву про
переоформлення ліцензії, форма якої наведена у додатку 3, разом з
оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, відповідними
документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а також документом, що підтверджує
внесення плати за переоформлення ліцензії. Арбітражний керуючий складає опис документів, що додаються до
заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), форма якого наведена у додатку 2. 3.6.1. Непереоформлена в установлений строк ліцензія є
недійсною. 3.6.2. Не допускається провадження фізичною особою -
підприємцем господарської діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на підставі
недійсної ліцензії.
3.7. У разі втрати ліцензії або її непридатності для
користування внаслідок пошкодження арбітражний керуючий
(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний
подати до Мін'юсту України заяву про видачу дубліката ліцензії,
форма якої наведена у додатку 4, разом з документом, що
підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. У випадку пошкодження бланка ліцензії до заяви про видачу
дубліката ліцензії додається також не придатна для користування
ліцензія. Арбітражний керуючий складає опис документів, що додаються до
заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), форма якого наведена у додатку 2.
3.8. Арбітражний керуючий зобов'язаний повідомляти Мін'юст
України про всі зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких
змін арбітражний керуючий зобов'язаний протягом десяти робочих
днів подати до Мін'юсту України відповідне повідомлення в
письмовій формі разом з документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
3.9. Арбітражний керуючий може подати до Мін'юсту України
заяву про анулювання ліцензії, форма якої наведена у додатку 5.
IV. Інші спеціальні вимоги провадження

господарської діяльності арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
4.1. При здійсненні своїх повноважень арбітражний керуючий
(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний
діяти відповідно до чинного законодавства та враховувати інтереси
боржника та його кредиторів.
4.2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний: здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну
діяльність боржника, його становище на ринках; в установленому Мін'юстом України порядку подавати
відповідним територіальним органам з питань банкрутства
інформацію, необхідну для ведення єдиної бази про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; надавати на вимогу господарського суду або Мін'юсту України
необхідні відомості щодо проведення процедур під час провадження у
справі про банкрутство; не розголошувати в інший, ніж передбачений Законом
( 2343-12 ), спосіб відомості про фінансове становище боржника до
дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника
банкрутом; виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.
4.3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний протягом двох тижнів скликати
збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих
кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини всіх
вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою
однієї третини кількості голосів кредиторів, з дня надходження
письмової вимоги про їх скликання.
4.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний повідомляти Мін'юст України,
орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними
правами держави, про проведення зборів кредиторів, скликання
засідання комітету кредиторів боржника, який є державним
підприємством або підприємством, у статутному капіталі якого
частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, не
пізніше, ніж за десять днів до їх проведення.
4.5. У випадках, передбачених Законом ( 2343-12 ),
арбітражний керуючий звітує перед комітетом кредиторів, або на
його засіданнях, або шляхом письмового звітування кожному члену
комітету кредиторів.
4.6. При здійсненні повноважень (виконанні обов'язків,
функцій тощо) керівника боржника (банкрута) керуючий санацією,
ліквідатор, а у разі покладання господарським судом відповідних
повноважень - розпорядник майна зобов'язаний виконувати
повноваження керівника згідно із законодавством.
4.7. Під час виконання повноважень розпорядника майна
арбітражний керуючий зобов'язаний: здійснити аналіз на предмет виявлення ознак фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства; розглядати разом з посадовими особами боржника копії заяв
кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до
господарського суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство
та надіслані боржнику в установленому Законом ( 2343-12 ) порядку; формувати і вести у встановленому законодавством порядку
реєстр вимог кредиторів; повідомляти заявників та господарський суд про результати
розгляду їх вимог боржником та включення визнаних вимог до реєстру
вимог кредиторів або про відмову визнання вимог боржником; окремо вносити до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені
заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх
відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також вносити
окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом
застави згідно з державним реєстром застав; окремо вносити до реєстру відомості про вимоги щодо виплати
заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про
вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
громадян, згідно із заявами таких кредиторів та даними обліку
боржника; не втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника,
крім випадків, передбачених Законом ( 2343-12 ). 4.7.1. У разі покладання виконання обов'язків керівника
боржника або органів управління боржника на розпорядника майна до
призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими
документами, нового керівника боржника вжити заходів щодо передачі
йому бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і
штампів, матеріальних та інших цінностей. 4.7.2. При призначенні нового керівника розпорядник майна
зобов'язаний протягом трьох днів передати йому бухгалтерську та
іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші
цінності. 4.7.3. Розпорядник майна зобов'язаний розглядати звернення
органів управління боржника і при наявності правових підстав
надавати згоду при прийнятті ними рішень про: реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідацію боржника; створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних
особах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання
в акціонерів раніше випущених акцій боржника; участь боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках,
холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших
об'єднаннях юридичних осіб, яке приймається органами управління
боржника за згодою розпорядника майна; передачу нерухомого майна в оренду, заставу, внесення
зазначеного майна як внеску до статутного капіталу господарського
товариства або розпорядження таким майном іншим чином; одержання та видачу позик (кредитів), поручительство і видачу
гарантій, уступку вимоги, переведення боргу, а також передачу в
довірче управління майна боржника; розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого
складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.
4.8. При здійсненні повноважень керуючого санацією
арбітражний керуючий зобов'язаний: забезпечити проведення інвентаризації майна боржника
(банкрута); протягом трьох днів з дня призначення керуючим санацією
прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і
штампи, матеріальні та інші цінності; організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку
та фінансової звітності; відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та
розрахунків з кредиторами; проводити розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до
реєстру, в порядку черговості, установленому законодавством; протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію
боржника розробити та подати комітету кредиторів для схвалення
план санації. За два тижні до проведення засідання комітету
кредиторів надати можливість членам комітету кредиторів попередньо
ознайомитися з планом санації; здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості
перед боржником; від імені боржника заявляти позови про стягнення
заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з
боржником відповідно до закону або договору субсидіарну
(додаткову) чи солідарну відповідальність; розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які
виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі
розпорядження майном боржника та санації; забезпечити у разі відчуження майна у процедурі санації
визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної
оцінки відповідно до законодавства про оцінку майна; надати комітету кредиторів за п'ятнадцять днів до закінчення
санації письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про
час і місце проведення засідання комітету кредиторів; повідомити у десятиденний строк з дня винесення господарським
судом відповідної ухвали відповідний територіальний орган з питань
банкрутства про затвердження мирової угоди, закінчення виконання
плану санації, звільнення від обов'язків; у разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з
укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів
здійснювати повноваження керівника (органу управління) боржника до
призначення в установленому порядку керівника (органів управління)
боржника; у разі визнання господарським судом боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури здійснювати свої обов'язки до
моменту передачі справ ліквідатору або призначення його
ліквідатором у встановленому Законом ( 2343-12 ) порядку.
4.9. Під час виконання повноважень ліквідатора арбітражний
керуючий зобов'язаний: прийняти до свого відання майно боржника, вжити заходів для
забезпечення його збереження; здійснити інвентаризацію та оцінку майна банкрута у
встановленому законодавством порядку; опублікувати в офіційних друкованих органах у п'ятиденний
строк з дня прийняття постанови відомості про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; очолити ліквідаційну комісію (у разі її створення) та
сформувати ліквідаційну масу; заявляти в установленому порядку заперечення у разі заявлення
вимог поточних кредиторів до боржника за зобов'язаннями, які
виникли під час провадження у справі про банкрутство і є
неоплаченими; вживати заходів, спрямованих на пошук та повернення майна
банкрута, яке перебуває у володінні третіх осіб; за наявності у складі майна банкрута майна, виключеного з
обороту, передати його відповідним особам в установленому порядку; у разі виявлення у спільному майні частки, яка належить
банкруту, порушити перед співвласниками питання про виділення цієї
частки в установленому законодавством порядку з метою задоволення
вимог кредиторів; погодити з комітетом кредиторів порядок продажу майна
банкрута, склад, умови та строки придбання майна; використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки
один рахунок боржника в банківській установі, закрити інші
рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, і
перерахувати на основний рахунок боржника залишки коштів на цих
рахунках; надавати комітету кредиторів не рідше одного разу на місяць
звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і
майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при
проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника,
а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів; подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс
після завершення усіх розрахунків з кредиторами; забезпечити належне оформлення, упорядкування та зберігання
всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута
протягом ліквідаційної процедури.
4.10. При здійсненні повноважень розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора на під час провадження у справі
про банкрутство містоутворюючих, особливо небезпечних,
сільськогосподарських підприємств, страховиків, професійних
учасників ринку цінних паперів, емітентів чи управителів іпотечних
сертифікатів, управителів фондів фінансування будівництва чи
управителів фондів операцій з нерухомістю, фермерського
господарства арбітражний керуючий у своїй діяльності додатково
керується законодавством, яке регулює діяльність вказаних
категорій боржників.
Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального
органу К.І.Чижмарь

Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
Міністерству юстиції України

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
поштовий індекс, місце проживання (паспортні дані), телефон,
________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби і мають відмітку у паспорті))
прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
До цієї заяви додано документи на ___ арк. (згідно з описом,
що додається).
Підстав, що забороняють здійснювати підприємницьку
діяльність, в тому числі провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), немає.
Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.
Про мету збору і використання моїх персональних даних,
вказаних у цій заяві, і про права суб'єкта персональних даних
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
поінформований.
Заявник ________ __________________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
Заяву подано за довіреністю, зареєстрованою за N ______ від _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, дата, підпис)
Дата і номер реєстрації заяви: ___________________ N ________

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)

ОПИС

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

(дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії)

на провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

--------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Кількість аркушів | Відмітка про наявність | з/п| документа | | (заповнюється | | | | відповідальною особою | | | | Мін'юсту України) | ---+-------------------+------------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-------------------+------------------+------------------------| | | | | ---+-------------------+------------------+------------------------| | | | | ---+-------------------+------------------+------------------------| | | | | ---+-------------------+------------------+------------------------| |Разом | | | --------------------------------------------------------------------
Заявник __________ __________________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
________________________________ ________ _____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
Мін'юсту України, яка перевірила
наявність указаних в описі

документів)
Дата і номер реєстрації заяви в Мін'юсті України: _______ N _____

Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
Міністерству юстиції України

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
_________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
поштовий індекс, місце проживання (паспортні дані), телефон,
________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби і мають відмітку у паспорті))
прошу переоформити ліцензію (серія ____________ N ___________) на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), видану _________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ___________ N ____ Термін дії ліцензії з ________________ до ___________________ Підстава для переоформлення ліцензії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До цієї заяви додано документи на ___ арк. (згідно з описом,
що додається).
Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.
Заявник ________ _________________________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
Дата і номер реєстрації заяви в Мін'юсті України: ______ N __

Додаток 4

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
Міністерству юстиції України

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
_________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
поштовий індекс, місце проживання (паспортні дані), телефон,
________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби і мають відмітку у паспорті))
прошу видати дублікат ліцензії (серія ________ N ____________) на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), виданої _________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ___________ N ____ Термін дії ліцензії з ___________________ до ________________ Підстава для видачі дубліката ліцензії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До цієї заяви додано документи на ___ арк. (згідно з описом,
що додається).
Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.
Заявник ________ __________________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
Дата і номер реєстрації заяви в Мін'юсті України: _____ N ___

Додаток 5

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
Міністерству юстиції України

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії

Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
_________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
поштовий індекс, місце проживання (паспортні дані), телефон,
________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили

про це відповідний орган державної податкової служби

і мають відмітку у паспорті))
прошу анулювати ліцензію (серія ____________ N ____________) на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), видану _________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ___________ N ____ Термін дії ліцензії _________________________________________
Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.
Заявник ________ __________________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
Дата і номер реєстрації заяви в Мін'юсті України: _____ N ___

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: