open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 17 жовтня 2011 р. N 1018-р

Київ
Про внесення змін до Концепції розвитку

Державної інформаційної системи реєстраційного обліку

фізичних осіб та їх документування

Внести до Концепції розвитку Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 р. N 711 ( 711-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 48, ст. 1628, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2011 р. N 1018-р
ЗМІНИ,

що вносяться до Концепції

розвитку Державної інформаційної системи

реєстраційного обліку фізичних осіб

та їх документування ( 711-2009-р )

1. Розділ "Мета створення ДІС" доповнити абзацом такого
змісту:
"забезпечення біометричної ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.".
2. Розділ "Шляхи і засоби розв'язання проблеми" доповнити
абзацами такого змісту:
"Запровадження в Україні документів, які містять електронний
носій інформації, і встановлення контролю за їх обігом
забезпечується шляхом застосування сучасних засобів для обробки
біометричної інформації з використанням безконтактних електронних
носіїв цієї інформації в паспортних документах, а також прийняття
законодавчих та інших нормативно-правових актів, які визначають:
можливість використання біометричних даних у документах, які
посвідчують особу;
склад і зміст інформації про особу, що вноситься в документи,
які містять електронний носій інформації;
заходи щодо захисту прав і свобод громадянина під час
фіксування біометричних даних і подальшої автоматизованої обробки
інформації про особу, а також принципи контролю зберігання в ДІС
таких даних;
порядок доступу до інформації ДІС та її захисту;
розроблення національних стандартів у сфері використання
біометричних даних, які узгоджуються з міжнародними стандартами;
повноваження, відповідальність і взаємодію центральних
органів виконавчої влади, що беруть участь у виготовленні,
оформленні та контролі за обігом документів, які містять
електронний носій інформації;
об'єкти та учасників ДІС, повноваження осіб, які мають право
електронного цифрового підпису, центрів авторизації та верифікації
біометричних даних, центру сертифікації персональних ключів і
цифрової сертифікації особи, станції інспекції та посиленої
перевірки, інших архітектурних рішень.
З метою забезпечення застосування біометричних технологій для
ідентифікації фізичних осіб у ДІС створюється єдина система
біометричної верифікації та ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, яка базується на таких
принципах:
розвиток існуючих інформаційних систем, які забезпечують
виконання функцій у сфері виготовлення і контролю за обігом
паспортних документів;
використання централізованого способу внесення інформації про
фізичну особу до безконтактних електронних носіїв біометричної
інформації та бланків документів;
забезпечення захисту документів, які містять електронний
носій інформації, від підроблення шляхом використання
високотехнологічних методів і засобів;
виключення можливості відтворення біометричних даних, які
містяться в електронному носії інформації;
централізація управління інформаційно-технологічним
забезпеченням;
забезпечення комплексної інформаційної безпеки;
забезпечення прав суб'єкта персональних даних на захист його
персональних даних, що зберігаються в ДІС;
забезпечення оперативного телекомунікаційного санкціонованого
доступу працівників уповноважених органів до інформаційних
ресурсів ДІС;
забезпечення взаємодії ДІС з національними і міжнародними
системами біометричної ідентифікації;
забезпечення конфіденційності інформації і обмеження її
обсягу тільки відомостями, які необхідні для біометричної
верифікації та ідентифікації особи;
перевірка володільців та розпорядників баз персональних даних
ДІС щодо дотримання вимог законодавства про захист персональних
даних до початку обробки біометричних даних в єдиній системі
біометричної верифікації та ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Фіксування біометричних даних не повинне принижувати її честь
та гідність.".
3. Перше речення абзацу чотирнадцятого розділу "Структура,
склад і функції ДІС" після слів "здійснюється обробка" доповнити
словом ", верифікація".
4. Розділ "Очікувані результати" доповнити абзацами такого
змісту:
"застосування біометричних технологій для ідентифікації
особи;
запобігання незаконній міграції шляхом здійснення заходів
щодо недопущення фальсифікації, підроблення чи незаконного
використання документів, що посвідчують особу;
створення технічної можливості своєчасного інформаційного
обміну в процесі міждержавного міграційного співробітництва та у
сфері протидії незаконній міграції, кримінальним і терористичним
проявам;
укладення та виконання міжнародних угод України про порядок
взаємних поїздок громадян та домовленостей щодо направлення
дипломатичними каналами зразків відповідних документів;
удосконалення взаємодії між центральними органами виконавчої
влади, які діють у сфері виготовлення та оформлення паспортних
документів, а також здійснення контролю за ними на основі
створення та розвитку єдиної інформаційно-технологічної
інфраструктури;
налагодження міжнародного інформаційного обміну зразками
документів, що містять біометричні ідентифікатори.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: