open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.10.2011 N 1480
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 листопада 2011 р.

за N 1276/20014
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 62 ( z0232-13 ) від 22.01.2013 }
Про внесення змін до Порядку

роботи екзаменаційних комісій

для атестації фахівців з питань фондового ринку

і Правил проведення кваліфікаційних іспитів

фахівців з питань фондового ринку

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з метою вдосконалення
організації підготовки фахівців, які здійснюють професійну
діяльність з цінними паперами, Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Порядку роботи екзаменаційних комісій для
атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.01.2003 N 31 ( z0137-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.02.2003 за N 137/7458, такі зміни:
1.1.Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "У разі відсутності голови екзаменаційної комісії та
заступника голови екзаменаційної комісії обов'язки голови
екзаменаційної комісії може виконувати один із членів
екзаменаційної комісії".
1.2. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особа, яка має загальний стаж роботи сертифікованого фахівця
у професійного учасника фондового ринку не менше дев'яти років,
при цьому за останні три роки, які передують складанню
кваліфікаційного іспиту за певним видом професійної діяльності,
мала безперервний стаж роботи не менше 30 місяців сертифікованим
фахівцем за відповідним видом професійної діяльності у
професійного учасника фондового ринку, може скласти
кваліфікаційний іспит у формі співбесіди за таким видом
професійної діяльності".
2. Унести до Правил проведення кваліфікаційних іспитів
фахівців з питань фондового ринку ( z0138-03 ), затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.01.2003 N 31 ( z0137-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 19.02.2003 за N 138/7459, такі зміни:
2.1. Пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Бланк тестування має бути підписаний представником
Навчально-методичного центру та секретарем екзаменаційної комісії
після його перевірки. Варіанти тестів та заповнені бланки тестування фахівців
зберігаються в Навчально-методичному центрі протягом 1 року.".
2.2. Пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту: "Екзаменаційна комісія може прийняти рішення щодо звільнення
від проходження додаткової співбесіди осіб, які успішно пройшли
тестування та набрали не менше 85 балів.".
2.3. Пункт 13 викласти в такій редакції: "13. Додаткова співбесіда з фахівцем проводиться визначеною
головою екзаменаційної комісії кількістю членів екзаменаційної
комісії.".
3. Установити, що це рішення набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
4. Директору департаменту методології регулювання ринку
цінних паперів (О.Тарасенко) забезпечити подання цього рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови
Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних
зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення
відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 20.10.2011 N 44

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: