open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо переліку ділянок надр
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 11 статті 8, пункт 2 статті 9 і пункт 2 статті 9-1
Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 36, ст. 340) виключити.
2. У статті 6 Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47):
в абзаці першому частини першої слова "передбачені Переліком
ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у
користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції"
виключити;
у частині другій:
абзац перший виключити;
в абзаці другому слова "включення певної ділянки надр до
цього Переліку" замінити словами "проведення конкурсу на укладення
угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції щодо
окремої ділянки надр проводиться за наявності будь-якої з таких
умов";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр
(родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду чи оголошено
конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких
Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої
угоди, забороняється".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 жовтня 2011 року

N 3959-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: