open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2011 N 640
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 листопада 2011 р.

за N 1326/20064

Про затвердження Порядку технічного огляду,

обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану,

здійснення запобіжних заходів для безаварійного

експлуатування систем газопостачання

Відповідно до підпунктів 2 та 65 пункту 4 Положення про
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 382
( 382/2011 ), та статей 3 та 5 Закону України "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки
та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів
для безаварійного експлуатування систем газопостачання, що
додається.
2. Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива
(Кирюшин І.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
(Бакулін Є.М.) забезпечити доведення цього наказу до дочірніх
підприємств і компаній та господарських товариств відповідно до
сфери їх діяльності.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" В.Тріколіч
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.Улинець
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.Хохотва
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

24.10.2011 N 640
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 листопада 2011 р.

за N 1326/20064

ПОРЯДОК

технічного огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного стану, здійснення

запобіжних заходів для безаварійного

експлуатування систем газопостачання

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок установлює вимоги до технічного огляду та
технічного обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану
об'єктів систем газопостачання (далі - ОСГ), визначення можливості
подальшої експлуатації газопроводів, здійснення запобіжних заходів
для безаварійного експлуатування ОСГ, а також забезпечення
промислової, пожежної та техногенної безпеки і охорони довкілля на
цих об'єктах.
1.2. Цей Порядок поширюється на системи газопостачання
населених пунктів з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, до
складу яких входять: розподільні газопроводи; підвідні газопроводи
до теплоелектроцентралей (далі - ТЕЦ) і котелень промислових та
комунально-побутових підприємств, газорегуляторні пункти, шафові
газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані
будинкові регулятори тиску (далі - КБРТ); споруди і пристрої на
газопроводах; засоби захисту об'єктів цієї системи газопостачання
від електрохімічної корозії, а також газопроводи-вводи.
1.3. Цей Порядок не поширюються на: технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних,
нафтохімічних, нафтогазовидобувних і нафтопереробних виробництв; газове господарство металургійних та коксохімічних
підприємств; газонаповнювальні станції (далі - ГНС) та газонаповнювальні
пункти (далі - ГНП), резервуарні, випарні і балонні установки
зріджених вуглеводних газів; дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також
установки, що використовують енергію вибуху газоповітряних
сумішей, установки для одержання захисних газів; пересувні (переносні) прилади і установки, що використовують
газ, а також газове обладнання автомобільного і залізничного
транспорту, річних, морських і повітряних суден; автомобільні газонаповнювальні компресорні станції; газопроводи і газове обладнання підприємств та установ, що
використовують природний газ із надлишковим тиском понад 1,2 МПа,
а також штучні гази, біогаз, газ дегазації, повітряні суміші на їх
основі та інші горючі гази; спеціальне газове обладнання військового призначення; експериментальні газопроводи та дослідні зразки газового
обладнання. Планування дій на випадок виникнення на цих об'єктах
аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій здійснюється
згідно із законодавством, яке регулює діяльність у відповідних
галузях.
1.4. Цей Порядок є обов'язковим для юридичних та фізичних
осіб, які мають у своїй власності або на балансі систему
газопостачання, зазначену у пункті 1.2 цього розділу, або
займаються експлуатуванням, виконують технічний огляд та технічне
обстеження зазначених систем газопостачання.
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: балансоутримувач - юридична або фізична особа - підприємець,
яка за договором з власником утримує на балансі об'єкти системи
газопостачання; висновок про можливість подальшого експлуатування ОСГ -
висновок, що складається на підставі результатів технічного
обстеження ОСГ, а також з урахуванням інформації, наведеної в
попередніх актах перевірки технічного стану та технічному паспорті
конкретного об'єкта системи газопостачання; власник - держава або юридична та/або фізична особа, у
володінні яких на законних підставах знаходиться система
газопостачання або її частина, які повинні здійснювати її безпечну
експлуатацію згідно з законодавством; газове господарство - система газопостачання, в тому числі
газопроводи та споруди на них; засоби захисту від електрохімічної
корозії; газорегуляторні пункти; шафові газорегуляторні пункти
(далі - ШГРП); газорегуляторні установки; КБРТ; системи
телемеханіки і системи телеметрії та автоматичної системи
управління технологічними процесами (далі - АСУ ТП); промислові,
побутові та комунально-побутові об'єкти, що споживають газ; газове
обладнання житлових і громадських будинків незалежно від
належності та форм власності; газопровід-ввід - газопровід від місця приєднання на
розподільному газопроводі до запірного пристрою (включно) на вводі
в будинок; газорегуляторна установка (далі - ГРУ) - комплекс обладнання
для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні,
змонтований безпосередньо на місці і розташований у приміщенні, в
якому розміщені газовикористовувальні установки, або в суміжному
приміщенні, сполученому з ним відкритим отвором; газорегуляторний пункт (далі - ГРП) - комплекс обладнання для
зниження тиску газу і підтримання його на заданому рівні,
змонтований безпосередньо на місці і розташований в будівлях
(окремо розташованих або прибудованих до інших будинків) та
приміщеннях, вбудованих в будинки, а також на відкритих площадках; запобіжні заходи безаварійного експлуатування - комплекс
робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду
або технічного обстеження ОСГ з метою забезпечення їх подальшого
безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного
обслуговування, поточного або капітального ремонтів; капітальний ремонт - роботи по заміні ділянок газопроводів,
які стали непридатними, зношених вузлів, деталей, конструкцій, а
також роботи з відновлення захисного покриття, ремонту основних
конструкцій будівель і споруд систем газопостачання; комбінований будинковий регулятор тиску газу -
газорегулювальне обладнання, призначене для постачання природним
газом низького тиску одного або декількох житлових будинків та
інших споживачів; комплексне приладове обстеження (далі - КПО) - комплекс робіт
по надтрасовому обстеженню газопроводу без його розкриття за
допомогою приладів, до складу яких входять роботи з визначення
місця розташування газопроводу, глибини його укладання (у разі
необхідності), перевірки герметичності та виявлення місць
пошкоджень ізоляції; КПО сталевих підземних/наземних з обвалуванням газопроводів -
комплекс робіт по надтрасовому обстеженню газопроводу без його
розкриття за допомогою приладів, до складу яких входять роботи з
визначення місцезнаходження газопроводу, глибини його укладання (у
разі необхідності), перевірки герметичності та виявлення місць
пошкоджень ізоляції; КПО поліетиленових підземних газопроводів - комплекс робіт по
надтрасовому обстеженню газопроводу без його розкриття за
допомогою приладів, до складу яких входять роботи з визначення
місцезнаходження газопроводу (при наявності сигнального проводу
або пластмасової сигнальної стрічки) та перевірки його
герметичності; КПО сталевих надземних/наземних без обвалувань газопроводів -
комплекс робіт з перевірки герметичності газопроводів; надземний газопровід - газопровід, прокладений на окремо
розташованих опорах, колонах, естакадах, етажерках та по стінах
будівель; наземний газопровід - газопровід, прокладений на поверхні
землі з обвалуванням або без обвалування; організаційно-методичні документи - методики, інструкції,
інші документи щодо проведення запобіжних заходів безаварійного
експлуатування, затверджені в установленому порядку; поточний ремонт - ремонт, призначений для постійного
підтримування працездатності систем газопостачання, усунення
дефектів і витоків газу, виявлених при технічному обслуговуванні,
комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей,
вузлів, після виконання якого забезпечується справність і
безаварійність газопроводів і газового обладнання на наступний
строк експлуатації; реконструкція газопроводу - комплекс робіт на газопроводі з
метою повного відновлення працездатності систем газопостачання в
попередньому режимі або зміни їх окремих параметрів, що
забезпечують надійну та безпечну їх роботу; реконструкція системи газопостачання - зміна структури
побудови чи параметрів системи газопостачання, включаючи її
технічне переоснащення; розподільні газопроводи (газорозподільні мережі) - виробничий
комплекс, який складається з організаційно та технологічно
пов'язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу
природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо
споживачам; система газопостачання населених пунктів та підприємств -
технічний комплекс, до складу якого входять: розподільні газопроводи (включаючи міжселищні); підвідні газопроводи до ТЕЦ і котелень; ГРП, ШГРП, ГРУ, КБРТ; газопроводи-вводи; засоби електрохімічного захисту від корозії; інші споруди і пристрої на газопроводах; складні інженерно-геологічні умови - наявність ґрунтів з
особливими властивостями (що просідають, що здіймаються тощо) або
можливість розвитку небезпечних геологічних процесів (карсти,
зсуви тощо), а також підроблювані території, сейсмічні райони,
райони з водонасиченими ґрунтами; спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який має
дозвіл Держгірпромнагляду України на проведення огляду та
випробування устаткування; спеціалізоване підприємство газового господарства
(далі - СПГГ) - регіональні підприємства всіх форм власності
незалежно від підпорядкування, основним видом діяльності яких є
комплекс послуг з газопостачання, пуско-налагоджування та
експлуатації систем газопостачання і які: мають на балансі системи (об'єкти) газопостачання або договір
з власником систем (об'єктів) газопостачання на надання послуг; мають в своєму складі виробничі підрозділи, підготовлені
кадри, необхідні для виконання зазначених робіт; забезпечені відповідними нормативними та
експлуатаційно-технічними документами; мають провідний електрозв'язок "104"; технічне діагностування - комплекс робіт з визначення
технічного стану, умов та термінів подальшої безпечної
експлуатації технологічного обладнання систем газопостачання,
визначення остаточного ресурсу, потреби у проведенні його ремонту,
модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації; технічне обслуговування - системи обходів (оглядів),
ремонтів, під час яких здійснюють контроль за технічним станом,
перевірку на загазованість, виявлення місць витоку газу, усунення
дрібних несправностей, які виникли в процесі експлуатації,
очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання
працездатності і справності ОСГ; технічне обстеження - комплекс планових робіт з визначення
технічного стану систем газопостачання. Роботи з технічного
обстеження газопроводів складаються з КПО газопроводів, перевірки
якості захисного покриття та металу труби, шурфового обстеження
приладовими методами, перевірки стану електрохімзахисту та якості
зварних стиків у разі необхідності; технічний огляд - періодичний обхід з метою нагляду за станом
герметичності газопроводів і споруд на них, станом газового
обладнання та засобів електрохімзахисту візуальним оглядом та за
допомогою приладів; технічні смуги - смуги на поверхні землі, вздовж траси
газопроводу, завширшки 2 м з обох сторін від зовнішньої стінки
газопроводу в плані, в межах яких не допускається юридичними і
фізичними особами складання матеріалів, обладнання, садіння дерев,
влаштування тимчасових споруд і будівель; шафовий газорегуляторний пункт - комплекс обладнання для
зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні,
повністю змонтований в заводських умовах, розташований в металевій
шафі.
II. Вимоги до проведення технічного огляду
2.1. Організація і проведення робіт з технічного огляду ОСГ
здійснюються з урахуванням вимог Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004
N 687 ( 687-2004-п ) (далі - НПАОП 0.00-6.18-04); Правил
обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення
планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них,
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 09.06.98 N 124 ( z0723-98 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень); Правил безпеки систем
газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98); Правил
пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126
( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004); державних
будівельних норм України: "Інженерне обладнання будинків
і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання"
(далі - ДБН В.2.5-20-2001), "Основні вимоги до будівель і споруд.
Безпека експлуатації" (далі - ДБН В.1.2-9-2008), "Газопроводи з
поліетиленових труб" (далі - ДБН В.2.5-41-2009); державного
стандарту України "Система газопостачання. Газопроводи підземні
сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
(далі - ДСТУ Б В.2.5-29:2006); інструкцій заводів-виробників
газовикористовуючого обладнання та інструкцій з пожежної безпеки і
безпечного виконання робіт з технічної експлуатації газового
обладнання, які затверджуються керівником (власником)
підприємства, установи, організації.
2.2. Інструкції з пожежної безпеки і безпечного виконання
робіт потрібно розроблювати згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004
( z1410-04 ) та Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9
( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).
2.3. Технічний огляд ОСГ, в тому числі їх обхід, забезпечує
власник (балансоутримувач). На підприємствах, установах, організаціях, у складі яких
відсутня власна газова служба, технічний огляд (обхід) ОСГ
виконується на договірних засадах СПГГ із залученням (у разі
необхідності) до виконання робіт спеціалізованих організацій.
2.4. Послідовність і періодичність проведення робіт з
технічного огляду (обходу) та їх виконавці визначаються графіками
(регламентами) технічного огляду (обходу), які затверджуються
керівником (або уповноваженим інженерно-технічним працівником)
СПГГ. Графіки технічного огляду (обходу) ОСГ підприємства, де
об'єкти обслуговуються згідно з укладеними відповідними
договорами, мають бути погоджені з підприємствами, установами,
організаціями, які виконують зазначені роботи.
2.5. Виконавці робіт, які здійснюють технічний огляд ОСГ,
повинні знати та виконувати вимоги плану ліквідації аварійних
ситуацій (далі - ПЛАС), який розробляється відповідно до Положення
щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій
і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною
праці України від 17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717. ПЛАС має враховувати всі види аварійних ситуацій, що можуть
виникнути під час технічного огляду (обходу) ОСГ та визначати
порядок дій осіб, які здійснюють цей огляд (обхід).
III. Перелік робіт з технічного огляду (обходу)

ОСГ та вимоги до їх виконання
3.1. Перелік ОСГ, які підлягають технічному огляду (обходу),
наведено у пункті 1.2 розділу I цього Порядку.
3.2. Перелік робіт з технічного огляду (обходу) ОСГ наведено
у додатку 1 до цього Порядку.
3.3. У разі виявлення під час технічного огляду (обходу) ОСГ
дефектів, пошкоджень, зсувів, несправностей тощо, які не
загрожують життю людей та не завдають шкоди навколишньому
середовищу, експлуатація ОСГ продовжується з дозволеними
параметрами на час підготовки та проведення робіт з усунення
виявлених недоліків.
3.4. У разі виявлення під час технічного огляду (обходу) ОСГ
витоків газу на підземних газопроводах або газопроводах-вводах
(у місцях виходу їх із землі), пошкоджень складових частин,
деталей або елементів цих газопроводів проводиться позачергове
технічне обстеження ОСГ. Виявлені витоки газу ліквідуються негайно згідно з планами
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. У разі виявлення дефектів на складових частинах системи
газопостачання (засувках, фланцевих з'єднаннях тощо), а також у
разі встановлення, що ділянки системи газопостачання або їх
складові знаходяться в механічно напруженому стані та можуть бути
зруйновані внаслідок дії такого стану, потрібно такі ділянки
газопроводу або їх складові відключити від системи газопостачання
з подальшим проведенням необхідних ремонтних робіт.
3.5. Після закінчення технічного огляду (обходу) ОСГ
працівники, що його провели, роблять запис у журналі реєстрації
результатів технічного огляду (обходу) трас розподільних
газопроводів і вводів.
3.6. Посадова особа, відповідальна за стан експлуатування
ОСГ, за результатами проведення технічного огляду (обходу) ОСГ
встановлює у разі необхідності дані щодо дозволених параметрів
експлуатування цього об'єкта і вживає необхідних заходів для
безпечного подальшого експлуатування об'єкта.
IV. Підготовчі роботи з проведення

технічного обстеження
4.1. Технічне обстеження ОСГ треба виконувати згідно з
вимогами Правил обстежень ( z0723-98 ), НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ), НПАОП 0.00-6.18-04 ( 687-2004-п ),
ДБН В.2.5-20-2001, ДБН В.2.5-41-2009, ДСТУ Б В.2.5-29:2006 та
цього Порядку.
4.2. Технічне обстеження складається з комплексу робіт щодо
визначення технічного стану, умов і можливості подальшої
експлуатації ОСГ з урахуванням режиму роботи, а також визначення
потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або
виведенні з експлуатації. Види технічного обстеження ОСГ потрібно визначати згідно з
вимогами пункту 2.3 глави 2 Правил обстежень ( z0723-98 ).
4.3. Періодичність проведення технічного обстеження ОСГ має
відповідати вимогам пункту 2.4 глави 2 Правил обстежень
( z0723-98 ).
4.4. Підготовчі роботи з технічного обстеження ОСГ
проводяться згідно з пунктом 3.1 глави 3 Правил обстежень
( z0723-98 ).
4.5. Технічне обстеження проводиться за участю власника
(балансоутримувача) або призначених ним відповідальних осіб.
4.6. У разі проведення технічного обстеження власник
(балансоутримувач) або уповноважені ним особи зобов'язані: призначити відповідальних осіб з наданням права підпису
актів, висновків та інших матеріалів; підготувати ОСГ до проведення технічного обстеження
відповідно до вимог організаційно-методичних документів; надати фахівцям СПГГ або спеціалізованої організації згідно з
пунктом 2.6 глави 2 Правил обстежень ( z0723-98 ) всі технічні та
експлуатаційні документи, які містять дані про ОСГ за весь період
експлуатації; організувати і разом з фахівцями СПГГ та спеціалізованої
організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного
обстеження.
4.7. Власник (балансоутримувач) повідомляє СПГГ про терміни
проведення технічного обстеження ОСГ відповідно до порядку,
визначеного договором.
4.8. Технічне обстеження ОСГ проводиться у кілька етапів: вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і
ремонтних документів (у разі наявності); аналіз умов та режимів експлуатації; розроблення та узгодження програми робіт з технічного
обстеження (у разі потреби); проведення обстеження; проведення неруйнівного контролю (у разі потреби); здійснення за результатами технічного обстеження оцінки
технічного стану ОСГ; за результатами аналізу технічного стану ОСГ надання
рекомендацій щодо подальшої їх експлуатації, необхідності
виконання капітального ремонту, реконструкції, заміни або
виведення з експлуатації.
4.9. Вимоги до виконавців робіт з технічного обстеження ОСГ: 4.9.1. Технічне обстеження ОСГ проводять фахівці СПГГ, які
отримали допуск до проведення відповідних робіт. 4.9.2. Для проведення робіт з технічного обстеження та оцінки
технічного стану ОСГ, пошуку місця відмови (несправності) та
виявлення її причин можуть залучатись спеціалізовані організації
(за їх згодою та згодою власника (балансоутримувача)). 4.9.3. Фахівці СПГГ, що беруть участь у роботах з технічного
обстеження, які пов'язані з виконанням неруйнівного контролю,
повинні бути сертифіковані відповідно до Порядку сертифікації
персоналу з неруйнівного контролю, затвердженого наказом Комітету
по нагляду за охороною праці від 15.08.97 N 220 ( z0514-97 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за
N 514/2318. 4.9.4. Фахівці СПГГ повинні забезпечувати якість виконання
робіт з технічного обстеження ОСГ в обсягах, визначених договором
на їх виконання. 4.9.5. Власники (балансоутримувачі) повинні забезпечити
належну організацію проведення технічного обстеження ОСГ та
своєчасне і повне виконання заходів, передбачених висновками СПГГ
або спеціалізованої організації.
V. Склад робіт з технічного обстеження

і вимоги до їх виконання
5.1. СПГГ, що виконує технічне обстеження ОСГ, після
перевірки наявності і комплектності виконавчо-технічної
документації цього об'єкта має скласти схему газопроводу, який
підлягає обстеженню. Під час виконання обстеження на схему
наносять результати вимірювання потенціалів, місця шурфових
оглядів і виявлені недоліки: місця витоків газу, пошкодження
ізоляції тощо.
5.2. Під час технічного обстеження газопроводів виконують: надтрасове обстеження без розкриття: КПО підземних сталевих
газопроводів та наземних в обвалуванні або перевірку герметичності
підземних поліетиленових газопроводів та надземних сталевих
газопроводів; обстеження підземних газопроводів в шурфах приладовим методом
та обстеження надземних газопроводів; корозійне обстеження газопроводів по трасі; перевірку якості зварних стиків (у разі необхідності).
5.3. КПО газопроводів: 5.3.1. Згідно із відповідною спеціально розробленою
інструкцією надтрасове обстеження (без розкриття) газопроводів
виконують такими видами: газопроводи підземні сталеві або наземні з обвалуванням -
КПО; газопроводи підземні поліетиленові - перевірка герметичності
з визначенням місцезнаходження траси газопроводу; газопроводи надземні або наземні без обвалування - перевірка
герметичності. 5.3.2. Перелік робіт, що виконують під час КПО газопроводів,
наведено у додатку 2 до цього Порядку. 5.3.3. Вимоги до оформлення результатів КПО газопроводів
наведено у розділі IX цього Порядку.
5.4. Обстеження газопроводу в шурфах: 5.4.1. Після проведення КПО підземних газопроводів у місцях,
де виявлено витоки газу або визначено можливі місця пошкодження
ізоляції з вірогідним контактом газопроводу з ґрунтом, виконують
розкриття шурфів. Якщо після проведення КПО не виявлено витоки
газу і місця пошкодження ізоляції, потрібно розкривати один
контрольний шурф довжиною 1,5-2 м на кожні 500 метрів
розподільного газопроводу, що обстежується, та на кожні 500 метрів
сумарної довжини газопроводів-вводів. У разі якщо протяжність
ділянки газопроводу становить менше 500 м, на такій ділянці також
потрібно розкривати один контрольний шурф. Крім того, згідно з пунктом 5.4 глави 5 Правил обстежень
( z0723-98 ) дозволено застосовувати суміщений метод оцінки
технічного стану підземних газопроводів, при якому
використовуються всі дані про технічний стан газопроводу,
накопичені під час технічних обстежень з початку експлуатації, а
також дані, отримані під час останнього технічного обстеження
газопроводів. 5.4.2. Перелік робіт, що виконують під час технічного
обстеження газопроводу методом шурфування, та вимоги до їх
виконання наведено у додатку 3 до цього Порядку. 5.4.3. Вимоги до оформлення результатів шурфового обстеження
газопроводу наведено у розділі IX цього Порядку.
5.5. Корозійне обстеження газопроводу: 5.5.1. Корозійне обстеження газопроводів виконують з метою
визначення ступеня корозійної небезпеки. Перелік робіт, що
виконують під час корозійного обстеження газопроводів, та вимоги
до їх виконання наведено у додатку 4 до цього Порядку. 5.5.2. Вимоги до оформлення результатів технічного обстеження
газопроводів з метою визначення ступеня корозійної небезпеки
наведено у розділі IX цього Порядку.
5.6. Перевірка якості зварних стиків: 5.6.1. Необхідність перевірки якості зварних стиків
газопроводів під час проведення технічного обстеження визначають
згідно з вимогами пункту 6.4 глави 6 Правил обстежень
( z0723-98 ). 5.6.2. У разі проведення перевірки якості зварних стиків,
обсяг і порядок проведення таких робіт має відповідати вимогам: пункту 5.5 глави 5 та пункту 6.4 глави 6 Правил обстежень
( z0723-98 ); ДБН В.2.5-20-2001 - для сталевих газопроводів; розділу III додатка 10 до цього Порядку - для поліетиленових
газопроводів. 5.6.3. Вимоги до оформлення результатів технічного обстеження
газопроводів з метою визначення якості їх зварних стиків наведено
у главі IX цього Порядку.
5.7. У разі проведення робіт з розширення і капітального
ремонту основи залізничних і автомобільних доріг та трамвайних
колій в місцях їх перетину газопроводами останні незалежно від
дати їх попередньої перевірки і обсягів виконаного ремонту повинні
перевірятися в обсязі, визначеному пунктом 4.3 глави 4
НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ).
5.8. У разі виникнення загрози безпеці працівників, які
проводять технічне обстеження ОСГ, інших осіб через незадовільний
технічний стан ОСГ технічне обстеження і експлуатація цього
об'єкта припиняються; організація, що проводить технічне
обстеження ОСГ, складає відомість з переліком дефектів, пошкоджень
і несправностей та передає її власнику (балансоутримувачу) ОСГ для
виконання відповідних відбудовних робіт (ремонт, реконструкція,
модернізація тощо).
5.9. Після виконання відбудовних робіт СПГГ або
спеціалізована організація, що виконувала технічне обстеження,
перевіряє повноту і якість усунення дефектів, пошкоджень і
несправностей і за умови позитивного результату перевірки
продовжує технічне обстеження ОСГ.
5.10. Прилади і обладнання, за допомогою яких має
виконуватися технічне обстеження: 5.10.1. Перелік робіт з технічного обстеження ОСГ, під час
виконання яких застосовують вимірювальну апаратуру, наведено на
рис. 1 у додатку 5 ( zb326-11 ) до цього Порядку. 5.10.2. Типовий перелік вимірювальної апаратури, що
використовується під час технічного обстеження газопроводів,
наведено у додатку 6 до цього Порядку, зокрема при КПО
газопроводів, шурфовому обстеженні, під час перевірки якості
зварювальних стиків і корозійному обстеженні ОСГ.
5.11. Дозволено використовувати під час КПО газопроводів
засоби вимірювальної техніки, а також технічні засоби -
індикатори, які за своїми технічними характеристиками не
поступаються наведеним у додатку 6 до цього Порядку.
5.12. Черговість проведення технічного обстеження ОСГ: 5.12.1. Черговість проведення технічного обстеження сталевих
газопроводів має відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ). 5.12.2. Технічне обстеження стану поліетиленових газопроводів
та сталевих після їх реконструкції методом протягування
поліетиленових труб проводиться в терміни, які встановлені для
обстеження сталевих газопроводів. 5.12.3. Позачергові КПО газопроводів потрібно проводити
згідно з пунктом 4.3 глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ) у
разі: виявлення нещільності чи розривів зварних стиків, наскрізних
корозійних пошкоджень; зниження величини потенціалу "газопровід-земля" до значень
нижче мінімально допустимих; перерви у роботі електрозахисних установок понад 1 місяць - у
зонах впливу блукаючих струмів і понад 6 місяців - в інших
випадках, передбачених ДСТУ Б В.2.5-29:2006; інших випадках, визначених вимогами пункту 3.2 глави 3 Правил
обстежень ( z0723-98 ).
VI. Методи і методики виконання технічного

обстеження газопроводів і споруд на них
6.1. Методи і методики виконання технічного обстеження
розподільних сталевих підземних газопроводів: 6.1.1. Технічне обстеження розподільних сталевих підземних
газопроводів виконують із застосуванням методів: КПО; шурфового приладового обстеження; корозійного обстеження; перевірки якості зварних стиків (у разі необхідності). 6.1.2. Під час технічного обстеження розподільного сталевого
підземного газопроводу вищезазначеними методами із застосуванням
методик виконання КПО, шурфового приладового обстеження,
корозійного обстеження і перевірки якості зварних стиків,
наведених у главі 6 Правил обстежень ( z0723-98 ), пункті 5.6
розділу V цього Порядку та у додатках 2-4 до цього Порядку,
потрібно також проводити перевірку технічного стану сталевих
газопроводів і споруд на них: установок електрохімічного захисту (дренажних, катодних,
протекторних) з перевіркою ефективності дії їх спрацювань; конструктивних елементів газових колодязів; засувок, компенсаторів, гідрозатворів тощо.
6.2. Методи і методики виконання технічного обстеження
поліетиленових підземних газопроводів: 6.2.1. Технічне обстеження поліетиленових підземних
газопроводів виконують із застосуванням методів: приладового обстеження (визначення траси у разі наявності
контрольного провідника, перевірка газопроводу на герметичність за
допомогою високочутливого газоаналізатора або газоіндикатора); обстеження газопроводу в шурфах (переважно в місцях сталевих
вставок); корозійного обстеження сталевих вставок; перевірку якості зварних стиків або роз'ємних з'єднань (у
разі виявлення витоку газу). 6.2.2. Перевірку поліетиленового підземного газопроводу на
герметичність виконують відповідно до вимог пункту 4.3 глави 4
НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ). 6.2.3. Технічне обстеження стану поліетиленових труб, їх
з'єднань та ізоляції сталевих вставок проводять методом
шурфування, яке виконують тільки у місцях розташування сталевих
вставок. Потрібно перевіряти не менше однієї сталевої вставки на 1 км
розподільного поліетиленового газопроводу. Для можливості обстеження місць з'єднань поліетиленового
газопроводу зі сталевою вставкою довжина шурфу має становити не
менше 1,5 м. 6.2.4. Корозійне обстеження розподільного підземного
поліетиленового газопроводу виконують у разі наявності у складі
такого газопроводу сталевої вставки. Обсяг робіт з корозійного обстеження сталевої вставки
складається з перевірки: стану корозійної активності ґрунтів; стану ізоляційного покриття вставки. Методики виконання цих робіт наведено у додатках 3, 4 до
цього Порядку. 6.2.5. Перевірку якості зварних стиків поліетиленового
газопроводу (або роз'ємних з'єднань поліетиленової труби і
сталевої вставки) виконують у разі виявлення витоку газу під час
приладового обстеження поліетиленового газопроводу на
герметичність. Перевірку виконують під час шурфування газопроводу
згідно з вимогами розділу III додатка 10 ( zc326-11 ) до цього
Порядку. 6.2.6. Після закінчення технічного обстеження розподільного
поліетиленового підземного газопроводу методом шурфування потрібно
підсипати та засипати газопровід піском або м'яким ґрунтом на
глибину в обидва боки та на висоту не менше ніж 20 см від нижньої,
бокових та верхньої поверхонь труби з ретельним підбиванням пазух.
Подальшу засипку шурфу виконують у звичайному порядку.
6.3. Методи і методики виконання технічного обстеження
надземних газопроводів: 6.3.1. Газопроводи, опори, фундаменти, підвіски підлягають
технічному обстеженню (візуальному контролю) по всій довжині
надземного газопроводу. 6.3.2. Візуальний контроль газопроводів здійснюють з метою
виявлення недопустимих видимих дефектів (задирів, забоїн,
подряпин, деформацій, тріщин, вм'ятин, прогинань, випучувань,
корозійних язв і корозійного зношення, зміни початкової форми) або
непрямих ознак дефектів і відмов (шуму та запаху газу). 6.3.3. Здійснюють вимірювання залишку товщини стінок у всіх
дефектних місцях. У разі виявлення пошкоджень стінки труби
глибиною 0,8t і більше, де t - товщина стінки труби, дефект
вважається наскрізним і ділянка газопроводу підлягає ремонту або
заміні. 6.3.4. Газопроводи, опори, підвіски, фундаменти споруд та
інші зовнішні конструкції газопроводів потрібно піддавати
зовнішньому огляду і візуальному контролю після дії на них
факторів техногенного і природного характеру. 6.3.5. Опори, підвіски, фундаменти споруд та інші зовнішні
конструкції газопроводів потрібно піддавати технічному обстеженню
через кожні 5 років в обсязі відповідно до вимог до технічного
обстеження опор, підвісок, фундаментів надземних газопроводів
згідно з додатком 7 до цього Порядку.
6.4. Методи і методики технічного обстеження підводних
переходів: 6.4.1. Технічне обстеження стану підводних переходів
газопроводів (далі - ППГ) передбачає регулярний візуальний огляд
(обходи) і планові обстеження (водолазні, приладові та
приладово-водолазні). Обстеження підводних переходів потрібно
проводити не рідше 1 разу на 5 років згідно з пунктом 4.3 глави 4
НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ). Водолазні та приладово-водолазні
обстеження у разі їх необхідності та за рішенням власника
(балансоутримувача) виконують спеціалізовані організації, що мають
відповідний дозвіл. 6.4.2. Методи і методики технічного обстеження підводних
переходів наведено у додатку 8 до цього Порядку.
6.5. Методи і методики технічного обстеження стану арматури
ОСГ: 6.5.1. Технічне обстеження стану арматури ОСГ, що знаходиться
в експлуатації, проводиться шляхом здійснення технічного огляду
(візуальний і вимірювальний контроль) та випробуванням на
працездатність. 6.5.2. Вимоги до методів технічного обстеження арматури ОСГ
та порядок випробування арматури на працездатність наведено у
додатку 9 до цього Порядку.
VII. Методи та критерії оцінки технічного стану

газопроводів і споруд на них
7.1. Методи оцінки технічного стану газопроводів мають
відповідати вимогам глави 5 Правил обстежень ( z0723-98 ).
7.2. Критерії оцінки технічного стану газопроводів: 7.2.1. Критерії оцінки технічного стану газопроводів потрібно
визначати згідно з вимогами глави 4 Правил обстежень ( z0723-98 ). 7.2.2. Критеріями оцінки технічного стану газопроводів,
різних за матеріалом труби та способом прокладання, є такі: для сталевих підземних розподільних газопроводів: герметичність; стан захисного ізоляційного покриття; стан металу труби (наявність корозійних або механічних
пошкоджень); стан зварних з'єднань; стан корозійної небезпеки; стан електрохімічного захисту; для сталевих наземних з обвалуванням розподільних
газопроводів: герметичність; стан захисного ізоляційного покриття; стан металу труби (наявність корозійних або механічних
пошкоджень); стан зварних з'єднань; стан обвалувань; стан корозійної небезпеки; стан електрохімічного захисту; для сталевих надземних або наземних без обвалувань
розподільних газопроводів: герметичність; якість зварних з'єднань; стан захисного покриття (пофарбування); стан металу труби (наявність корозійних або механічних
пошкоджень); стан опор, кріплень, ізолюючих прокладок, компенсаторів,
фланців тощо; для поліетиленових розподільних газопроводів: герметичність; стан зварних з'єднань (потрібно перевіряти у випадку, коли в
процесі експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні
з'єднання); стан поліетиленової труби (наявність поперечних і поздовжніх
тріщин, механічних пошкоджень труб і стикових з'єднань, проколів,
вм'ятин); стан ізолюючого покриття сталевих вставок і з'єднань
поліетиленової труби із сталевою; стан сталевих вставок і з'єднань поліетиленової труби із
сталевою; нещільності в роз'ємних з'єднаннях між поліетиленовою трубою
і сталевою; для газопроводів-вводів: підземної частини - за критеріями підземних розподільних
газопроводів; надземної - за критеріями надземних розподільних
газопроводів; місця виходу газопроводу-вводу на межі розділення двох
середовищ (земля-повітря) - з урахуванням перехідних зон
(ділянок); для ППГ - згідно з пунктом 2 примітки глави 2 Правил
обстежень ( z0723-98 ).
7.3. Оцінку технічного стану металу сталевого газопроводу та
стану труби поліетиленового газопроводу потрібно проводити з
урахуванням виявлених дефектів.
7.4. Порядок оцінки технічного стану металу сталевого
газопроводу має відповідати вимогам пункту 6.3 глави 6 Правил
обстежень ( z0723-98 ).
7.5. Класифікацію дефектів поліетиленових розподільних
газопроводів, критерії їх оцінки та схематизацію наведено у
додатку 10 ( zc326-11 ) до цього Порядку.
7.6. Технічний стан газопроводів, різних за матеріалом труби
і способом прокладання, за кожним із критеріїв повинен оцінюватись
за бальною системою згідно з главою 6 Правил обстежень
( z0723-98 ), а також з урахуванням: для розподільних сталевих наземних газопроводів - вимог
додатка 11 до цього Порядку; для розподільних сталевих надземних газопроводів - вимог
додатка 12 до цього Порядку; для розподільних поліетиленових підземних газопроводів -
вимог додатка 13 до цього Порядку; для газопроводів-вводів - вимог додатка 14 до цього Порядку.
7.7. Загальну оцінку технічного стану газопроводів, різних за
матеріалом труби та способом прокладання, потрібно виконувати
згідно з вимогами пункту 6.7 глави 6 Правил обстежень
( z0723-98 ).
7.8. Визначення технічного стану газопроводів: сталевого
підземного, наземного з обвалуванням, наземного без обвалування,
надземного, поліетиленового підземного та газопроводу-вводу за
результатами технічного обстеження та визначення технічного стану
газопроводу-вводу за результатами технічного обстеження наведено у
додатках 15, 16 до цього Порядку, а також враховуються вимоги
пункту 6.7 глави 6 Правил обстежень ( z0723-98 ).
VIII. Порядок визначення

залишкового ресурсу газопроводів
8.1. Розрахунок залишкового ресурсу газопроводів та споруд на
них виконують у разі необхідності (визначення технічної можливості
переведення газопроводу на вищу категорію, визначення залишкової
міцності та довговічності ділянок газопроводів та споруд на них
тощо), яка визначається власником (балансоутримувачем) цих
газопроводів. Розрахунок виконують згідно з вимогами національного
стандарту "Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних
трубопроводів з дефектами" (далі - ДСТУ - Н Б В.2.3-21:2008) та
інших методик.
8.2. Розрахунки залишкового ресурсу газопроводів та споруд на
них проводяться спеціалізованими організаціями. Організація, що
виконала розрахунок залишкового ресурсу газопроводів та споруд на
них, повинна забезпечити якість розрахункових робіт.
IX. Порядок оформлення результатів технічного

огляду та обстеження системи газопостачання
9.1. Результати технічного огляду (обходу) ОСГ заносять до
журналу реєстрації результатів технічного огляду (обходу) трас
розподільних газопроводів і вводів, а також до журналу реєстрації
результатів технічного огляду (обходу) газорегуляторного пункту,
форми яких наведено у додатках 17, 18 до цього Порядку.
9.2. Визначення загального технічного стану газопроводів, а
також формулювання висновків і пропозицій щодо їх подальшої
експлуатації потрібно виконувати на підставі результатів
технічного обстеження газопроводів з урахуванням вимог: для
сталевих газопроводів - згідно з главою 7 Правил обстежень
( z0723-98 ), для наземних, надземних, поліетиленових газопроводів
та газопроводів-вводів - згідно з додатками 11-14 до цього
Порядку.
9.3. Технічний стан газопроводів, оцінений на підставі
отриманих результатів технічного обстеження газопроводів та з
урахуванням вимог глави 6 Правил обстежень ( z0723-98 ), потрібно
характеризувати як: задовільний стан; підлягає капітальному ремонту в черговості; незадовільний стан; аварійний стан.
9.4. За результатами технічного обстеження ОСГ складається
акт перевірки технічного стану газопроводу (далі - Акт).
9.5. Форма акта перевірки технічного стану сталевого
газопроводу має відповідати вимогам додатка 2 до Правил обстежень
( z0723-98 ).
9.6. Форму акта перевірки технічного стану розподільного
сталевого наземного газопроводу, складену згідно з вимогами Правил
обстежень ( z0723-98 ), наведено у додатку 19 до цього Порядку.
9.7. Форму акта перевірки технічного стану розподільного
сталевого надземного газопроводу, складену згідно з вимогами
Правил обстежень ( z0723-98 ), наведено у додатку 20 до цього
Порядку.
9.8. Форму акта перевірки технічного стану розподільного
поліетиленового підземного газопроводу, складену згідно з вимогами
Правил обстежень ( z0723-98 ), наведено у додатку 21 до цього
Порядку.
9.9. Форму акта перевірки технічного стану газопроводу-вводу,
складену згідно з вимогами Правил обстежень ( z0723-98 ), наведено
у додатку 22 до цього Порядку. Акт складається СПГГ для газопроводів-вводів, що знаходяться
на балансі цього підприємства. Технічне обстеження
газопроводів-вводів інших власників (балансоутримувачів)
виконується СПГГ або спеціалізованою організацією на договірних
умовах з оформленням зазначеного Акта.
9.10. Акт складається (на прикладі розподільного сталевого
підземного газопроводу) на підставі таких документів: робочого аркуша маршруту КПО підземних газопроводів, форму
якого наведено у додатку 23 до цього Порядку; схеми газопроводу, що обстежується, з нанесенням усіх шурфів,
точок вимірювань (КВП, електрозахисних установок, ізолюючих
фланцевих з'єднань, газопроводів-вводів, контрольних точок,
значень потенціалів, виявлених пошкоджень з прив'язками, фактів
порушення експлуатації тощо), приклад нанесення на схему виявлених
недоліків наведено у додатку 24 ( zd326-11 ) до цього Порядку; відомості результатів вимірювань різниці потенціалів і
щільності струму на газопроводі ___________ тиску (додаток 25); діаграми зсуву потенціалів на ділянці газопроводів
(додаток 4); протоколу технічного обстеження зварювальних стиків
радіографічним методом (додаток 26); акта шурфового обстеження підземного газопроводу, зразок
оформлення якого наведено у додатку 27 ( ze326-11 ) до цього
Порядку.
9.11. В пункті 9 Акта потрібно наводити всі виявлені
порушення і пошкодження мереж: відхилення від вимог нормативів,
дані про технічний стан споруд (колодязів, засувок, компенсаторів,
конденсатозбірників, КВП, ЕХЗ тощо). Зразок оформлення акта
перевірки технічного стану розподільного сталевого підземного
газопроводу наведено в додатку 28 до цього Порядку.
9.12. Висновок про стан газопроводу, можливість його
подальшого експлуатування або необхідність проведення капітального
ремонту, заміни газопроводу чи його окремих ділянок фіксується у
пункті 10 Акта. У висновку вказують заходи щодо безпечної
експлуатації газопроводів, які має виконати власник
(балансоутримувач) до проведення ремонту або заміни.
9.13. У разі наявності підписів усіх членів комісії Акт
затверджується власником (балансоутримувачем) або уповноваженою
особою.
9.14. Остаточні результати технічного обстеження заносяться
СПГГ до паспорта технічного стану газопроводу (далі - Паспорт),
вимоги до якого наведено у розділі X цього Порядку.
X. Порядок проведення паспортизації

технічного стану систем газопостачання
10.1. Паспортизації технічного стану (далі - паспортизація)
підлягають розподільні газопроводи населених пунктів з тиском газу
до 1,2 МПа підприємств, установ та організацій незалежно від
підпорядкування та форм власності згідно з пунктом 8.2 глави 8
Правил обстежень ( z0723-98 ).
10.2. Метою паспортизації розподільних газопроводів є
створення єдиної системи обліку і моніторингового контролю за
станом газопроводів для можливості оперативного виявлення
характерних змін і пошкоджень на газових мережах, простеження
інтенсивності руйнівних процесів, виявлення реального стану
газопроводів та їх споруд.
10.3. Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта
має відповідати вимогам глави 8 Правил обстежень ( z0723-98 ).
10.4. Форма паспорта розподільного сталевого підземного
газопроводу має відповідати вимогам додатка 3 до Правил обстежень
( z0723-98 ).
10.5. Форму паспорта технічного стану розподільного сталевого
наземного газопроводу наведено в додатку 29 до цього Порядку.
10.6. Форму паспорта технічного стану розподільного сталевого
надземного газопроводу наведено в додатку 30 до цього Порядку.
10.7. Форму паспорта технічного стану розподільного
поліетиленового підземного газопроводу наведено в додатку 31 до
цього Порядку.
10.8. Форму паспорта технічного стану газопроводу-вводу
наведено в додатку 32 до цього Порядку.
10.9. Зразок оформлення паспорта технічного стану
розподільного сталевого підземного газопроводу наведено у
додатку 33 до цього Порядку.
XI. Порядок здійснення запобіжних заходів

безаварійного експлуатування систем газопостачання
11.1. Системою запобіжних заходів безаварійного
експлуатування систем газопостачання передбачається виконання
таких робіт: технічне обслуговування; планові ремонти.
11.2. Всі роботи з технічного обслуговування і планових
ремонтів систем газопостачання потрібно виконувати з дотриманням
вимог НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ), Правил обстежень
( z0723-98 ), Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від
09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98),
НАПБ А.01.001-94, ДБН В.2.5-20-2001, ДСТУ Б В.2.5-29:2006.
11.3. До складу робіт з технічного обслуговування
газопроводів і споруд на них входять: технічний огляд; технічне обстеження; вимірювання тиску газу в газопроводах; вимірювання електропотенціалів на підземних газопроводах.
11.4. Планові ремонти поділяються на: поточний ремонт; капітальний ремонт. Аварійно-відбудовні ремонти належать до позапланових робіт.
11.5. Планування і організація запобіжних заходів
безаварійного експлуатування систем газопостачання: 11.5.1. У разі виявлення порушень за результатами технічного
огляду та технічного обстеження ОСГ власник (балансоутримувач)
зобов'язаний виконати необхідні роботи для усунення виявлених
недоліків. З виконавцями робіт потрібно провести технічний
інструктаж та інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. 11.5.2. Поточний ремонт необхідний для постійної підтримки
працездатності газопроводів і споруд на них. Роботи з поточного
ремонту спрямовані на усунення несправностей і поломок окремих
вузлів і деталей, що виникають у процесі експлуатації. Поточний ремонт поділяють на дві групи: 1 група - поточний профілактичний або
планово-попереджувальний ремонт (далі - ППР), що виконується у
процесі експлуатації і заздалегідь запланований за обсягом і
термінами виконання на рік. План ППР складають на підставі опису
ремонтних робіт, необхідність виконання яких виникає під час
технічного огляду (обходу) трас і періодичних оглядів газопроводів
і споруд на них; 2 група - непередбачений ремонт, що виконується у терміновому
порядку з метою виправлення пошкоджень, що не могли бути
заздалегідь виявлені й усунуті під час профілактичного ремонту або
виникли після його виконання, а затримка з усуненням цих недоліків
може призвести до серйозних аварій або значного погіршення умов
експлуатації. 11.5.3. План-графік ППР на рік затверджується керівником
підприємства. Річним планом ППР визначаються обсяг і вартість
ремонтно-профілактичних робіт, необхідні трудовитрати і тривалість
ремонту об'єктів. 11.5.4. Непередбачений поточний ремонт заздалегідь не
планують, тому що він полягає в терміновому виправленні раніше не
виявлених пошкоджень. 11.5.5. Поточний ремонт здійснюють підрозділи ремонтних служб
СПГГ. 11.5.6. Вимоги до робітників, що виконують запобіжні заходи
безаварійного експлуатування систем газопостачання, в тому числі
проводять роботи з поточного або капітального ремонтів,
встановлені нормативно-правовими актами та нормативними
документами, перелік яких наведено у пункті 11.2 цього розділу. 11.5.7. Типовий перелік робіт, що виконуються під час
поточного ремонту ОСГ, наведено у додатку 34 до цього Порядку. 11.5.8. До капітального ремонту відносяться роботи, в процесі
яких здійснюється заміна зношених конструкцій, вузлів, деталей на
такі само або сучасніші, а також роботи з ремонту базових
(основних) конструкцій і споруд. 11.5.9. Перелік усіх робіт з капітального ремонту ОСГ з
докладним описом обсягів робіт та технології їх виконання
включають до плану капітального ремонту ОСГ на рік, який є
частиною організаційно-технічних заходів СПГГ для забезпечення
безаварійного експлуатування систем газопостачання. 11.5.10. Відбір об'єктів для капітального ремонту здійснюють
на підставі актів технічного обстеження, складених під час
паспортизації ОСГ, а також дефектних відомостей, складених у
результаті оглядів і записів в експлуатаційних паспортах.
Черговість виконання капітального ремонту залежить від суми балів
за результатами оцінки технічного стану під час паспортизації.
Першочерговими є газопроводи, що набрали менше балів у категорії
"капітальний ремонт за чергою". 11.5.11. Виконання робіт з капітального ремонту здійснюють з
максимальним застосуванням механізмів і пристроїв, з максимальною
централізацією виготовлення заготовок труб, вузлів і деталей. Для
об'єктів зі складною технологією ремонтних робіт складають проекти
проведення робіт, в яких визначені: методи і терміни їх виконання,
потреба в робочій силі, матеріалах, арматурі, будівельних
матеріалах, а також розміщення матеріалів, тимчасових споруд,
механізмів на території, що прилягає до об'єкта, який
ремонтується. 11.5.12. Капітальний ремонт ОСГ дозволено починати за
наявності виконання вимог пункту 14.3 глави 14 Правил обстежень
( z0723-98 ). 11.5.13. Контроль за виконанням робіт з капітального ремонту
ОСГ здійснюють відповідно до вимог пункту 14.5 глави 14 Правил
обстежень ( z0723-98 ). 11.5.14. Приймання ОСГ для подальшого експлуатування після
закінчення капітального ремонту виконують згідно з вимогами
пункту 14.6 глави 14 Правил обстежень ( z0723-98 ). 11.5.15. Типовий перелік робіт, що виконуються під час
капітального ремонту ОСГ, наведено у додатку 35 до цього Порядку.
XII. Забезпечення промислової, пожежної

та екологічної безпеки, вимог охорони праці
12.1. Під час проведення робіт із технічного огляду,
технічного обстеження, неруйнівного контролю ОСГ потрібно
враховувати вимоги Правил обстежень ( z0723-98 ),
НПАОП 0.00-1.07-94, НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ), Правил
безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
06.10.97 N 257 ( z0011-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 13.01.98 за N 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97),
НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ), НАПБ А.01.001-04 ( z1410-04 ),
умов безпеки, викладених в експлуатаційних документах на засоби
контролю, що використовуються при технічному обстеженні.
12.2. Фахівці повинні пройти навчання та інструктаж з охорони
праці та інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві-власнику
(балансоутримувачу) ОСГ і одержати допуск на проведення робіт
відповідно до встановленого законодавством порядку.
12.3. Фахівці, які виконують роботи з неруйнівного контролю
під час технічного обстеження, повинні пройти навчання та отримати
відповідні документи згідно із законодавством.
12.4. Час проведення технічного огляду, технічного обстеження
повинен бути погодженим з посадовою особою власника
(балансоутримувача), відповідальною за справний стан та
експлуатування обладнання.
12.5. У зоні виконання робіт з технічного огляду або
технічного обстеження потрібно забезпечувати виконавцям робіт
відповідність умов праці вимогам нормативно-правових документів з
охорони праці. Місця проведення робіт із технічного огляду, обстеження тощо
необхідно забезпечити первинними засобами пожежогасіння з
визначенням їх у наряді-допуску. Представник організації, яка відповідає за безпечне ведення
робіт, повинен забезпечити контроль загазованості повітря у зоні
виконання робіт, вжити заходів до виведення людей із загазованої
зони у випадку перевищення допустимих норм концентрації газів.
12.6. Підготовлення ОСГ до проведення технічного огляду або
технічного обстеження, в тому числі операції з їх випорожнення,
від'єднання, розбирання, установлення заглушок, дегазації,
зачищення поверхонь під час проведення неруйнівного контролю,
товщинометрії тощо, здійснює власник (балансоутримувач) ОСГ згідно
з вимогами Правил обстежень ( z0723-98 ), НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ), НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ), НПАОП 40.1-1.01-97
( z0011-98 ), НАПБ А.01.001-04 ( z1410-04 ), ПУЕ-2009, Правил
експлуатації електрозахисних засобів (далі - НПАОП 40.1-1.07-01),
Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок, затверджених наказом Мінпраці України від 21.06.2001
N 272 ( v0272203-01 ) (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених
наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 N 258 ( z1143-06 ),
зареєстрованих в Мін'юсті України 25.10.2006 за N 1143/13017, та
інструкцій, чинних на підприємстві.
12.7. Неруйнівний контроль, випробування на працездатність
(функціонування) обладнання слід проводити тільки з використанням
справних інструментів, пристосувань, апаратури та атестованих
засобів вимірювань.
12.8. Перед включенням всіх видів електрообладнання
(електроприводів обладнання, вентиляторів, арматури, приладів
неруйнівного контролю тощо) необхідно впевнитися у наявності
надійного заземлення обладнання (приладів) згідно з ПУЕ. Місця для проведення робіт із технічного огляду, технічного
обстеження повинні бути оснащені пристроями і засобами для
безпечного проведення робіт згідно з вимогами законодавства.
12.9. Під час технічного огляду та (або) технічного
обстеження роботи, які проводять у траншеях, відносять до
газонебезпечних і проводять після оформлення відповідного
наряду-допуску під контролем представника власника
(балансоутримувача).
12.10. Якщо в процесі роботи у стінках траншеї з'явилися
тріщини, що загрожують обвалом, то робітники повинні негайно
покинути траншею, стінку з тріщинами слід обрушити, ґрунт вийняти
і прийняти міри проти обрушення ґрунту надалі (укріпити стінки
траншеї, зрізати ґрунт для збільшення відкосів тощо). Для забезпечення можливості швидкого виходу робітників із
траншеї слід установлювати драбини із нахилом 2:3 зі сходинками
(планками) через 0,15-0,25 м з кожної сторони газопроводу.
Директор Департаменту
з питань нафтової,
газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості
та альтернативних видів палива І.Кирюшин

Додаток 1

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПЕРЕЛІК

робіт з технічного огляду (обходу)

об'єктів систем газопостачання

I. Підземні газопроводи
1.1. Під час технічного огляду підземних газопроводів (як
сталевих, так і з поліетиленових труб) виконується періодичний
технічний огляд (обхід) цих трас газопроводів з метою виявлення
витоків газу за зовнішніми ознаками та за допомогою приладів
(газоаналізаторів або газошукачів). На наявність витоків газу підлягають перевірці всі газові
колодязі і контрольні трубки, а також колодязі, камери інших
підземних комунікацій, підвали будинків, шахти, колектори,
підземні переходи, розташовані на відстані до 15 м з обох сторін
від осі газопроводу; перевіряється стан настінних вказівників і
орієнтирів систем газопостачання; очищаються кришки газових
колодязів і коверів від снігу, льоду і забруднень; оглядається
стан довкілля вздовж траси газопроводу з метою виявлення можливих
обвалів ґрунту чи його розмивів. Контролюється виконання земляних і будівельних робіт, які
проводяться в смузі 15 м по обидві сторони від осі газопроводу, з
метою попередження та запобігання його пошкодженню, відсутність
складання матеріалів і обладнання, садження дерев, влаштування
стоянок автотранспорту, будування гаражів та інших споруд (в тому
числі і тимчасових) в межах технічних смуг завширшки 2 метри кожна
в плані від зовнішньої стінки газопроводу. Виявляється зведення
будівель та споруд, в тому числі тимчасових, з порушенням
нормативного зближення з газопроводами згідно з вимогами
будівельних норм Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень ( v0044481-92 ) (далі - ДБН 360-92**). Водночас
повинен перевірятися зовнішнім оглядом стан установок
електрохімічного захисту (далі - ЕХЗ).
1.2. Технічний огляд трас підземних газопроводів в населених
пунктах повинен проводитися ланкою в складі не менше двох
працівників. В незабудованій частині населеного пункту, а також поза
проїжджою частиною доріг, у разі відсутності в 15-метровій зоні по
обидва боки від вісі газопроводу колодязів, інших підземних споруд
(комунікацій) виконання обходу дозволяється одним робітником.
1.3. Під час обходу трас підземних газопроводів
забороняється: спускатися в шахти, колектори, колодязі та інші
підземні споруди; користуватися відкритим вогнем, курити біля
підвалів, колодязів, шахт, колекторів та інших підземних споруд.
1.4. Слюсарям з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів (обхідникам) надаються під розписку маршрутні карти
трас газопроводу, на яких мають бути зазначені схеми трас з
прив'язками розміщення газопроводів і споруд на них (колодязів,
контрольно-вимірювальних пунктів, контрольних трубок тощо), а
також розташовані на відстані до 15 м від них будівлі та інші
надземні споруди з зазначенням підвалів і напівпідвалів, підземних
комунікацій і їх колодязів, камери і шахти, які підлягають
перевірці на загазованість. Маршрутні карти потрібно постійно
уточнювати, коригувати і передавати обхідникам. Перед допуском до першого обходу робітники повинні
ознайомитися з трасою газопроводу на місцевості.
1.5. При обході газопроводів, прокладених транзитом по
території будь-якого підприємства, власник (балансоутримувач)
повинен забезпечити протягом доби постійний доступ до цього
газопроводу персоналу експлуатуючої організації для проведення
технічного огляду і виконання ремонтних робіт.
1.6. У разі виявлення в 15-метровій смузі по трасі
газопроводу загазованості підземних споруд обхідник зобов'язаний
терміново повідомити аварійно-диспетчерську службу (далі - АДС),
вжити заходів щодо провітрювання загазованих підвалів, перших
поверхів будівель, колодязів, камер, інших підземних споруд в
радіусі 50 м від газопроводу. До приїзду аварійної бригади необхідно також попередити
мешканців навколишніх будинків, перехожих про загазованість, про
неприпустимість куріння та користування відкритим вогнем. У разі виявлення газу на границі 50-метрової зони перевірку
на загазованість потрібно продовжувати за границею цієї зони.
1.7. Власники суміжних підземних комунікацій, прокладених на
відстані до 50 м по обидві сторони від осі газопроводу,
зобов'язані забезпечити своєчасну очистку кришок колодязів і камер
від забруднення, снігу і льоду для перевірки їх на загазованість.
Кришки колодязів і камер повинні мати отвір діаметром не менше
15 мм.
1.8. Періодичність технічного огляду трас підземних
газопроводів, в тому числі тих, що проходять в складних
інженерно-геологічних умовах і на підроблюваних територіях,
повинна встановлюватися власником залежно від технічного стану
газопроводів, корозійної активності ґрунтів і ефективності роботи
засобів ЕХЗ, тиску газу, наявності сигналізаторів загазованості в
підвалах, характеру місцевості і щільності її забудови, пори року,
але не рідше, ніж у терміни, зазначені в таблицях 1 і 2 цього
додатка.
Таблиця 1. Періодичність технічних оглядів трас підземних
газопроводів
------------------------------------------------------------------------ N | Газопроводи | Траси газопроводів | з/п| |---------------------------------------| | |низького |високого і |усіх тисків у| | |тиску в |середнього |незабудованій| | |забудованій |тисків в |частині | | |частині |забудованій |населених | | |населеного |частині |пунктів | | |пункту |населеного | | | | |пункту | | ---+--------------------------+---------------------------------------| 1 |Новозбудовані і введені в | Безпосередньо в день пуску | |експлуатацію | і наступного дня | ---+--------------------------+---------------------------------------| 2 |Сталеві та поліетиленові, | 1 раз на | 1 раз на | 1 раз на | |що експлуатуються в | 2 тижні | тиждень | 2 місяці | |нормальних умовах та | | | | |знаходяться у задовільному| | | | |технічному стані, а також | | | | |сталеві після | | | | |реконструкції методом | | | | |протягування | | | | |поліетиленових труб. | | | | |Такі самі при | не рідше | не рідше | не рідше | |щорічному КПО | 1 разу на | 1 разу на | 1 разу на | | | місяць | 2 тижні | 6 місяців | ---+--------------------------+------------+------------+-------------| 3 |Сталеві, не забезпечені | Не рідше | Не рідше | Не рідше | |мінімальним захисним | 1 разу | 2 разів | 1 разу | |електропотенціалом | на тиждень | на тиждень | на 2 тижні | ---+--------------------------+------------+------------+-------------| 4 |Сталеві, що мають дефекти | Щоденно | Щоденно | 1 раз на | |захисних покриттів, на | | | тиждень | |яких були зафіксовані | | | | |наскрізні корозійні | | | | |пошкодження і розриви | | | | |зварних стиків, та | | | | |поліетиленові, на яких | | | | |були зафіксовані | | | | |наскрізні ушкодження та | | | | |розриви зварних стиків | | | | ---+--------------------------+------------+------------+-------------| 5 |Сталеві, що мають | Щоденно | Щоденно | Не рідше | |позитивні і знакозмінні | | | 2 разів | |значення зміщень | | | на тиждень | |електропотенціалів | | | | ---+--------------------------+------------+------------+-------------| 6 |Сталеві та поліетиленові, | -/- | -/- | Те саме | |що знаходяться в | | | | |незадовільному технічному | | | | |стані та підлягають заміні| | | | ---+--------------------------+---------------------------------------| 7 |З тимчасово усуненим | Щоденно до проведення ремонту | |витіканням (бинт, бандаж) | | ---+--------------------------+---------------------------------------| 8 |Такі, що знаходяться в |Щоденно до усунення загрози ушкодження | |радіусі 15 м від місця | газопроводу | |будівельних робіт | | ---+--------------------------+---------------------------------------| 9 |Берегові частини переходів| Щоденно в період повені | |через водні перешкоди, | | |заболочені ділянки і яруги| | ----------------------------------------------------------------------| Примітки: | 1. Газопроводи з дефектами, зазначеними в пункті 4, підлягають | обов'язковому приладовому технічному обстеженню. | 2. Обхід газопроводів - вводів до житлових, громадських будинків | та підприємств потрібно виконувати в терміни як для розподільних | газопроводів | -----------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Періодичність технічного огляду трас газопроводів
і споруд на них, які розміщені на підроблюваних територіях
------------------------------------------------------------------------ N з/п| Найменування робіт |Періодичність проведення| -----+---------------------------------------+------------------------| 1 |Обхід газопроводів усіх тисків і споруд|1 раз на 2 дні | |на них (засувок, кранів, | | |компенсаторів), розташованих у | | |забудованій частині населеного пункту | | |чи промислової площадки | | -----+---------------------------------------+------------------------| 2 |Те саме в незабудованій частині |1 раз на 4 дні | -----+---------------------------------------+------------------------| 3 |Перевірка на загазованість колодязів, |Під час обходу траси | |підвалів будівель на відстані 15 м по |підземних газопроводів | |обидва боки від газопроводів і огляд | | |коверів | | -----+---------------------------------------+------------------------| 4 |Огляд і перевірка запірної арматури на |1 раз на 10 днів | |підземних газопроводах | | -----+---------------------------------------+------------------------| 5 |Огляд і перевірка запірної арматури на |1 раз на рік | |надземних та наземних газопроводах, у | | |тому числі ввідних (на стінах будівель)| | -----------------------------------------------------------------------
1.9. Результати обходу газопроводів повинні відображатися в
журналі реєстрації результатів технічного огляду (обходу) трас
розподільних газопроводів і вводів згідно з додатком 17 до цього
Порядку. Результати обходу ГРП заносяться до журналу реєстрації
результатів технічного огляду (обходу) ГРП, зразок форми якого
наведено у додатку 18 до цього Порядку. У разі виявлення несправності, порушення, фактів самовільного
ведення робіт в технічній смузі газопроводу обхідник негайно
інформує безпосереднє керівництво СПГГ засобами зв'язку та видає
попередження.
II. Наземні і надземні газопроводи
2.1. Під час технічного огляду наземних і надземних
газопроводів і споруд на них потрібно виявляти можливі витоки
газу, перевіряти стан опор, компенсаторів, контурів заземлення,
виявляти порушення кріплення, провисання труб, стан запірних
пристроїв, ізолюючих фланцевих з'єднань, наявність діелектричних
підкладок, стан захисного пофарбування, стан ізоляційного покриття
в місцях виходу газопроводів із землі (при переходах з підземної
ділянки на надземну).
2.2. Періодичність обходів трас наземних (без обвалування) і
надземних газопроводів - не рідше ніж 1 раз на 3 місяці.
III. Переходи газопроводів через водні перешкоди,

заболочені ділянки і яруги
3.1. Вимоги до проведення та склад робіт з технічного огляду
берегової частини підводних переходів, а також через заболочені
ділянки визначені розділом I цього додатка.
3.2. Періодичність технічного огляду берегових частин
переходів через водні перешкоди, заболочені ділянки та яруги -
відповідно до пункту 9 таблиці 1 цього додатка.
3.3. Технічний огляд підводної частини переходів газопроводів
через водні перешкоди і заболочені ділянки, враховуючи складність
виконання зазначених робіт, виконується візуально. Відповідно до пункту 4.3 глави 4 Правил безпеки систем
газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ), зареєстрованих в Мін'юсті України від 15.05.98 за
N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98), і пунктів 8, 9 розділу II
додатка 5 до Правил обстежень, оцінки технічного стану,
паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів
газопроводів і споруд на них, затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
09.06.98 N 124 ( z0723-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень),
фахівцями спеціалізованої організації не рідше 1 разу на 5 років
проводиться технічне обстеження підводної частини переходів
газопроводів через водні перешкоди. Стислий перелік робіт такого
технічного обстеження наведено у розділі III цього Порядку.
IV. Установки захисту сталевих споруд

систем газопостачання від електрохімічної корозії
4.1. Власники (балансоутримувачі) установок ЕХЗ є
відповідальними за технічний стан установок ЕХЗ і повинні
забезпечити їх періодичний технічний огляд, контрольні вимірювання
значень захисних потенціалів сталевих підземних газопроводів, а
також ремонтні роботи на установках ЕХЗ та періодичну перевірку
ефективності їх дії.
4.2. Налагодження та експлуатацію установок ЕХЗ споруд систем
газопостачання населених пунктів потрібно здійснювати
спеціалізованими службами СПГГ або іншими організаціями, що мають
дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки (далі - дозвіл). Вказані служби забезпечують своєчасне
виявлення небезпечних корозійних зон і вжиття заходів щодо їх
ліквідації. Ці служби повинні мати у своєму складі персонал,
навчений та допущений до цих видів робіт згідно з
підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ), і бути оснащеними необхідним обладнанням та
приладами.
4.3. Технічний огляд установок ЕХЗ виконується в терміни, які
забезпечують їх безперебійну роботу та визначені пунктом 12
додатка 5 до Правил обстежень ( z0723-98 ) і підпунктом 4.10.8
пункту 4.10 глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ), але не рідше,
ніж: установки дренажного захисту - один раз на тиждень; установки катодного захисту - два рази на місяць; установки протекторного захисту - один раз на шість місяців; перетворювачі малої потужності - один раз на шість місяців.
4.4. Під час технічного огляду установок ЕХЗ виконують: зовнішній огляд всіх елементів установок; очищення шаф від пилу, води, бруду тощо; перевірку правильності монтажу і відсутності механічних
пошкоджень окремих елементів, стану контактів; перевірку робочих параметрів установок, включаючи
вимірювання: на установках катодного захисту - випрямленого струму і
напруги перетворювача, потенціалу відносно землі в точці
приєднання та в контрольних (опорних) точках, а також на межі зони
захисту електрозахисних установок; на поляризованих електродренажних установках - струму
дренажу, потенціалу відносно землі в точці дренування та в
контрольних (опорних) точках та на межі зони дії ЕЗУ; на установках посиленого дренажного захисту - випрямленої
напруги, струму в ланцюзі дренажу і потенціалу газопроводу в точці
дренування та на межі зони дії ЕЗУ; на протекторних установках - потенціалу споруди відносно
землі при відключеному протекторі, потенціалу протектора при
розімкнутому ланцюзі "споруда-протектор", потенціалу споруди
відносно землі в контрольних (опорних) точках на межі зони дії
протекторної установки і струм в ланцюзі "споруда-протектор" при
включеному протекторі.
4.5. Вимірювання потенціалів на підземних сталевих спорудах
системи газопостачання потрібно проводити під час перевірки
ефективності роботи установки ЕХЗ не рідше 1 разу на 3 місяці, а
також після кожної зміни корозійних умов, а саме: у зв'язку із
зміною режиму роботи установок електропостачання електрифікованого
транспорту, розвитку мережі джерел блукаючих струмів, газопроводів
і інших підземних металевих інженерних мереж, а також після
кожного капітального ремонту установок ЕХЗ. В інших випадках (за межами зон впливу діючих
установок ЕХЗ) - не рідше 2 разів на рік. Двічі на рік повинен
провадитись аналіз корозійного стану підземних сталевих
газопроводів з побудовою діаграми зміщення потенціалів. В зонах дії блукаючих струмів щорічно необхідно виконувати
вимірювання стаціонарних потенціалів газопроводів в нічний час.
4.6. Експлуатаційна організація, яка виконує роботи з захисту
сталевих підземних споруд, повинна мати карти-схеми газопроводів з
позначенням місць розміщення установок ЕХЗ і
контрольно-вимірювальних пунктів, дані про джерела блукаючих
струмів. За результатами технічного огляду газопроводів експлуатаційна
організація повинна виконувати щорічний аналіз корозійного стану
сталевих підземних споруд і ефективності роботи електрохімзахисту,
захищеності газопроводів протягом часу експлуатації.
4.7. При виявленні корозійно-небезпечних та знакозмінних зон
газопроводів власником (балансоутримувачем) повинні вживатися
заходи щодо їх ліквідації. Терміни виконання робіт визначаються
експлуатаційною організацією, яка виконує роботи з захисту
газопроводів, але не більше 1 місяця. До усунення анодних і
знакозмінних зон власником (балансоутримувачем) газопроводів мають
бути розроблені і вжиті заходи, які б гарантували безпечну
експлуатацію газопроводів.
4.8. Роботи і вимірювання в контрольно-вимірювальних пунктах
в межах проїзної частини вулиць і доріг, на рейкових коліях
трамваю і залізничних шляхах, джерелах електроживлення установок
електрозахисту повинні виконуватися бригадою в складі не менше
двох працівників, один з яких має стежити за безпекою робіт. Проведення робіт і вимірювань у колодязях, тунелях і траншеях
глибиною понад 1 м повинно виконуватися бригадою в складі не менше
трьох працівників.
4.9. Усі інші вимоги до виконання технічного огляду
установок ЕХЗ - згідно з пунктом 4.10 глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ).
V. Газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки

і комбіновані будинкові регулятори тиску
5.1. Під час огляду стану ГРП (ШГРП) та ГРУ виконують: перевірку приладами величин: тиску газу перед і після
регулятора, перепаду тиску на фільтрі та стану герметичності
системи - за допомогою як приладів, так і мильної емульсії; контроль за правильністю положення молоточка зчеплення
важелів запобіжно-запірного клапана (ЗЗК); зовнішній огляд наявності та стану засобів вимірювальної
техніки і автоматизації (ЗВТіА); перевірку стану і роботи електроосвітлення та
електрообладнання, вентиляції, системи опалення; візуальний огляд системи блискавкозахисту та зрівняння
потенціалів ділянок технологічних газопроводів, ізолюючих з'єднань
та вимикаючих пристроїв до та після витоку газу з ГРП (ГРУ),
наявність засобів пожежогасіння; візуальне виявлення тріщин і нещільностей стін, які
відділяють основне і допоміжне приміщення; візуальний огляд системи блискавкозахисту та зрівняння
потенціалів ділянок технологічних трубопроводів, ізолюючих
з'єднань та вимикаючих пристроїв до та після виходу газу з ГРП
(ГРУ), наявність засобів пожежогасіння.
5.2. Огляд ГРП (або ШГРП) та ГРУ проводять: у ГРП з регулюючими клапанами нормально відкрито "НВ" і
нормально закрито "НЗ" - цілодобовим наглядом; у інших ГРП (або ШГРП) та ГРУ - не рідше 1 разу на 7 днів; у ГРП із засобами телемеханізації або диспетчеризації - не
рідше 2 разів на місяць. Регулювання обладнання ГРП (або ШГРП) та ГРУ і перевірка
параметрів спрацювання ЗСК і ЗЗК проводяться не рідше 1 разу на
3 місяці, а також після ремонту обладнання. Технічне обслуговування здійснюється не рідше 1 разу на
12 місяців, якщо завод-виготовлювач регуляторів тиску, запобіжних
клапанів, телемеханічних пристроїв не вимагає проведення
технічного обслуговування в інші терміни.
5.3. При виявленні порушень режимів газопостачання або
наявності аварійних ситуацій слід негайно повідомити АДС і вжити
заходів згідно з планом ліквідації аварійних ситуацій.
5.4. При перевірці засмічення фільтрів максимальний перепад
тиску газу в касеті фільтра не повинен перевищувати встановлений
заводом-виготовлювачем, але не більше, даПа: сітчастого - 500; вісцинового - 500; волосяного - 1000. Розбирання та очищення касет фільтра повинно проводитися поза
приміщенням ГРП (ГРУ), в місцях, віддалених від легкозаймистих
рідин, горючих матеріалів на відстані не менше 5 м.
5.5. При зніманні для ремонту запобіжних пристроїв замість
них необхідно встановлювати випробувані запобіжні пристрої. Робота ГРП (ГРУ) без запобіжних пристроїв забороняється.
5.6. При технічному обслуговуванні ГРП, ШГРП (ГРУ) повинні
виконуватися: перевірка роботи засувок і запобіжних клапанів; змащення тертьових частин і перенабивання сальників; визначення щільності і чутливості мембран регуляторів тиску і
регулятора управління; продування імпульсних трубопроводів до регуляторів тиску,
контрольно-вимірювальних приладів і ЗЗК; перевірка параметрів настроювання ЗСК і ЗЗК; розбирання регуляторів тиску, запобіжних клапанів з очищенням
їх від корозії і забруднень; перевірка щільності прилягання клапанів до сідла, стану
мембран; змащення деталей тертя; ремонт або заміна зношених деталей; перевірка надійності кріплень конструкційних вузлів, які не
підлягають розбиранню; ремонт запірної арматури, яка не забезпечує герметичності
закриття; чистка касети фільтра; роботи, перелічені в пункті 5.1 розділу V цього додатка.
5.7. У разі наявності в ГРП місцевого опалення з
розташуванням індивідуальної опалювальної установки в допоміжному
приміщенні необхідно контролювати газонепроникність стін
(відсутність видимих тріщин, наскрізних отворів тощо), які
відділяють основне приміщення ГРП від приміщення, де встановлена
опалювальна установка. При виявлені в розділювальних стінах нещільностей
користуватися опалювальними установками забороняється. Перевірка і прочищення димоходів повинні проводитися перед
кожним опалювальним сезоном і оформлятися актом.
5.8. При кожному обході газопроводів-вводів потрібно
перевіряти зовнішній стан та герметичність з'єднань комбінованих
будинкових регуляторів (далі - КБРТ) за допомогою приладів або
мильної емульсії.
5.9. Інші вимоги до технічного огляду ГРП (ШГРП), ГРУ та
КБРТ - відповідно до пункту 4.4 глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98
( z0318-98 ).
VI. Електрообладнання
6.1. Технічний огляд електрообладнання об'єктів
газопостачання та газоспоживання потрібно здійснювати персоналом,
який пройшов спеціальну підготовку і має посвідчення на право
виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В, з
додержанням вимог ПУЕ-2009, НПАОП 40.1-1.01-97 ( z0011-98 ),
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ), НПАОП 40.1-1.07-01,
НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ), Правил улаштування
електроустановок, затверджених наказом Мінпаливенерго від
28.08.2006 N 305 ( v0305558-06 ).
6.2. Технічний огляд електрообладнання ГРП потрібно
виконувати при технічному обслуговувані.
6.3. Технічний огляд вибухозахищеного обладнання потрібно
провадити не рідше одного разу на 6 місяців, при цьому
відкриваються кришки оболонок, розбираються вводи (у разі
потреби), проводиться огляд електричних частин електрообладнання і
усуваються виявлені несправності. Роботи має виконувати персонал,
який пройшов перевірку знань відповідно до вимог
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ) та ПТЕЕС з додержанням технічних і
організаційних заходів.
6.4. Перевірка максимального струмового захисту, пускачів і
автоматів повинна проводитися не рідше одного разу на 6 місяців.
6.5. Перелік робіт, що виконуються під час технічного огляду
заземлення будівель і технологічного обладнання ГРП, ШГРП та
вузлів обліку газу, а також періодичність їх виконання мають
відповідати вимогам підпунктів 4.11.5 та 4.11.6 пункту 4.11
глави 4 НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ).
VII. Засоби вимірювальної техніки,

автоматизації, сигналізації і захисту
7.1. Власник (балансоутримувач) систем газопостачання повинен
забезпечити постійний технічний огляд контрольно-вимірювальних
приладів, засобів автоматизації, сигналізації і захисту та
дотримання термінів їх повірки.
7.2. Під час технічного огляду потрібно перевіряти
герметичність імпульсних трубопроводів і запірної арматури,
різьбових та фланцевих з'єднань, а також наявність та
неушкодженість пломб на контрольно-вимірювальних приладах.
7.3. Правильність показів манометрів потрібно перевіряти: не рідше 1 разу на тиждень за графіком технічного огляду
шляхом короткочасного відключення приладів і повернення вказівної
стрілки на нульову поділку; не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного
приладу або перевіреним робочим приладом, який має з приладом, що
перевіряється, однакову шкалу і клас точності.
7.4. Обсяг і періодичність робіт з технічного огляду засобів
вимірювальної техніки, контролю, автоматизації і сигналізації
мають відповідати вимогам стандартів, інструкцій
заводів-виготовлювачів і виробничих інструкцій.
7.5. Періодичній повірці підлягають робочі засоби вимірювань: манометри вказівні, самописні, дистанційні, стаціонарні і
переносні газоаналізатори, сигналізатори довибухових концентрацій
газу системи автоматичної пожежної сигналізації та інші засоби
вимірювань, які застосовуються для забезпечення безпеки - в
терміни, установлені спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері метрології.

Додаток 2

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПЕРЕЛІК

робіт, що виконують під час комплексного

приладового обстеження газопроводів

1. Під час КПО сталевих підземних/наземних з обвалуванням
газопроводів визначають: місцезнаходження газопроводу; глибину закладання газопроводу (у разі необхідності); герметичність газопроводу; наявність пошкоджень ізоляційних покриттів.
2. Під час КПО підземних поліетиленових газопроводів
визначають: місцезнаходження газопроводу (у разі наявності сигнального
ізольованого проводу); герметичність газопроводу.
3. Під час КПО сталевих надземних/наземних (без обвалувань)
газопроводів перевіряють герметичність трубопроводу.
4. Перелік вимірювальної апаратури, що використовується під
час КПО газопроводів, з призначенням апаратури та конкретного виду
обстеження наведено у додатку 6 до цього Порядку.

Додаток 3

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПЕРЕЛІК

робіт, що виконують під час технічного обстеження

підземного газопроводу методом шурфування,

та вимоги до їх виконання

1. Перед початком виконання технічного обстеження поверхню
труби в шурфі очищають від землі і піску по всьому периметру труби
(відстань між нижньою кромкою труби та ґрунтом повинна бути
достатньою для можливості обстеження).
2. У шурфі перевіряють: стан ізоляційного покриття газопроводу; стан поверхні металу труби; корозійний стан; якість зварювальних стиків.
3. Послідовність перевірки ізоляційного покриття:
3.1. Перевірку типу та стану ізоляційного покриття здійснюють
за такими показниками: тип покриття, товщина покриття, адгезія
(прилипання ізоляції до труби), діелектрична суцільність
(безперервність ізоляції). В окремих випадках вимірюють перехідний
опір ізоляції. Якщо стан ізоляційного покриття з полімерних стрічок,
екструдованого поліетилену та інших полімерів задовільний, а саме:
відсутні пошкодження поверхні - подряпини, проколи, забоїни,
розшарування, що можуть спричинити корозію металу труби, відсутні
пустоти (визначаються під час легкого постукування по поверхні
ізоляційного покриття газопроводу твердим предметом, у разі
наявності пустот між ізоляційним покриттям та трубою відчувається
глухий звук), перевірку адгезії ізоляційного покриття до металу
труби не проводять.
3.2. Послідовність перевірки ізоляційного покриття: Візуально визначають: матеріал ізоляційного покриття (бітум, поліетилен тощо); стан зовнішньої поверхні ізоляції (гладка, зморшкувата,
горбиста, обпливна, має продавленість зверху, знизу, з боків
тощо); наявність наскрізних пошкоджень ізоляційних покриттів
(тріщин, пустот, проколів, порізів, пропусків ізоляції тощо).
3.3. Суцільність ізоляції і наявність сторонніх вкраплень
(корені дерев, шматки цеглин, будівельне або побутове сміття тощо)
визначають прощупуванням (руками) і прослуховуванням
(простукування ізоляційного покриття дерев'яною рукояткою молотка)
по периметру і вздовж труби в шурфі.
3.4. Товщину захисного покриття газопроводу визначають
методом неруйнівного контролю із застосуванням товщиномірів
відповідно до вимог пункту 7.3 глави 7 ДСТУ Б В.2.5-29:2006.
3.5. Приладовим методом за допомогою адгезиметрів перевіряють
ступінь адгезії. Для визначення адгезії бітумної ізоляції та
плівкових полімерних матеріалів застосовують адгезиметри
відповідних типів. Дозволяється визначення адгезії бітумної ізоляції методом
вирізання трикутника (рис. 1) під кутом 45 град. у двох напрямках.
У місці надрізу ізоляцію піднімають ножем, щоб відокремити її від
труби. Адгезія вважається задовільною, якщо вирізаний трикутник не
відділяється, а при відриві на металевій поверхні труби
залишаються сліди ізоляції.
Рис. 1. Перевірка ізоляції методом трикутника

( za326-11 )
3.6. За розшаруванням зразка, який обстежується, та його
товщиною визначають тип ізоляції (нормальна, посилена, дуже
посилена).
3.7. Перехідний опір ізоляційного покриття на діючих
газопроводах у шурфах вимірюється за методом "мокрого контакту"
("мокрого рушника") або комірок з порожнистих циліндрів згідно з
вимогами ДСТУ Б В.2.5-29:2006 (пункт 7.3 розділу 7 та додаток Н).
3.8. Після закінчення робіт з перевірки корозійного стану,
стану ізоляції і металу труби в шурфі пошкоджена під час
обстеження ділянка ізоляції повинна бути відновлена за відповідною
технологією ремонту ізоляції.
4. Послідовність перевірки стану поверхні металу газопроводу:
4.1. Стан поверхні металу газопроводу перевіряють в шурфі на
зачищеній ділянці газопроводу довжиною не менше ніж 0,5 м
візуально по колу, нижню частину труби оглядають за допомогою
дзеркала.
4.2. У разі наявності корозійних пошкоджень встановлюють
ступінь корозії металу залежно від кількості каверн на одиницю
поверхні та їх глибини. Глибину каверн вимірюють штангенциркулем
або мікрометричним глибиноміром. Товщину стінки труби визначають з
однієї сторони за допомогою ультразвукового товщиноміру.
5. Послідовність перевірки корозійного стану газопроводу:
5.1. Корозійний стан газопроводу потрібно визначати за
корозійною агресивністю ґрунту, в якому прокладений газопровід, і
за результатами небезпечної дії блукаючих струмів.
5.2. Корозійну агресивність ґрунту по відношенню до сталевих
підземних газопроводів визначають за двома показниками: питомим електричним опором ґрунту; середньою щільністю катодного струму при зсуві потенціалу на
100 мВ в негативний бік відносно потенціалу корозії. Показники
корозійної агресивності ґрунту відповідно до сталі наведено в
таблиці 1 цього додатка.
Таблиця 1. Корозійна агресивність ґрунту щодо сталі
------------------------------------------------------------------ Корозійна | Питомий електричний | Середня щільність | агресивність ґрунту | опір ґрунту, Ом·м | катодного струму, | щодо сталі | | А/кв.м | ---------------------+---------------------+--------------------| Низька | більше 50 | до 0,05 | ---------------------+---------------------+--------------------| Середня | від 20 до 50 | від 0,05 до 0,2 | ---------------------+---------------------+--------------------| Висока | до 20 | більше 0,2 | -----------------------------------------------------------------
5.3. Питомий електричний опір ґрунту визначають у польових
або лабораторних умовах. У польових умовах опір ґрунту з'ясовують
безпосередньо на місці по трасі газопроводу, що обстежується.
5.4. Для визначення питомого опору ґрунту в лабораторних
умовах в шурфах (на трасі) проводять відбір проб ґрунту із шарів,
розташованих на глибині прокладки газопроводу з інтервалом
50-200 м на відстані 0,5-0,7 м від бічної стінки труби. У
лабораторії збирають чотирьохелектродну схему, ідентичну схемі для
польових умов. За результатами вимірювань виконують розрахунок.
5.5. Наявність блукаючих струмів перевіряють шляхом
вимірювання різниці потенціалів "трубопровід - земля" при
включеній і відключеній захисній установці, в зоні дії якої
знаходиться обстежуваний газопровід. За показаннями приладу
роблять висновок про наявність або відсутність блукаючих струмів,
а також встановлюють ступінь небезпеки блукаючих струмів.
5.6. Вимірювання виконують реєструючим або показуючим
вольтметром з внутрішнім опором не менше 20 кОм на 1 В шкали. Для
цієї мети використовують ампервольтметр, цифрові вимірювачі
різниці потенціалів, цифрові мультиметри, електронні самописи з
програмним забезпеченням, а також реєструючі мультиметри G і
вимірювачі різниці потенціалів.
5.7. Якщо газопровід знаходиться в зоні небезпечного впливу
блукаючих струмів, то вимірювання потрібно проводити реєструючим
приладом. Як допоміжний електрод для вимірювання різниці
потенціалів "газопровід - земля" використовують неполяризуючий
мідносульфатний насичений електрод порівняння - Cu|CuSO4. У имовий час використовують також електрод, виконаний для роботи в
зимовий час (до - 30 град.С) з додаванням етиленгліколю. Стальним
електродом порівняння користуватися заборонено через здатність
металу поляризуватися у зовнішньому полі, що приводить до значних
викривлень вимірювань.
6. Послідовність перевірки якості зварювальних стиків:
6.1. Перевірку якості зварювальних стиків здійснюють у таких
випадках: якщо в процесі експлуатації спостерігалося розкриття або
розрив зварювальних стиків; якщо під час останньої перевірки на герметичність було
встановлено, що місцем витоку газу є неякісний зварний стик.
6.2. Роботи виконують в такому порядку: 6.2.1. По обидва боки від кожного дефектного зварювального
стику перевіряють по одному прилягаючому стику методом гама- або
рентгенографії. 6.2.2. Якщо під час просвічування цих стиків буде виявлений
хоча б один неякісний стик, необхідно додатково провести перевірку
методом гама- або рентгенографії не менше 5% зварювальних стиків
газопроводу, що перевіряються. Крім того, всі стики цього
газопроводу додатково перевіряють на герметичність шляхом
пробурювання свердловин на відстані не менше ніж 0,5 м від стінки
труби газопроводу глибиною не менше ніж 0,7 глибини закладення
газопроводу з перевіркою загазованості газоіндикаторами
чутливістю 0,001%. При виявленні загазованості в свердловині ці
стики перевіряють методом гама- або рентгенографії. Якщо
загазованість в зазначених свердловинах не виявлена, то ці стики
визнають придатними. 6.2.3. Якщо в процесі експлуатації на даному газопроводі не
було розривів і витоків газу, то зварювальні стики визнають
якісними і перевірку їхнього стану не здійснюють.

Додаток 4

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПЕРЕЛІК

робіт, що виконують під час

корозійного обстеження газопроводів

1. Корозійне обстеження газопроводів проводять з метою
визначення ступеня корозійної небезпеки. Завдяки корозійному
обстеженню виявляють ділянки газопроводів, які: знаходяться в агресивному середовищі або ґрунтах низької,
середньої і високої корозійної агресивності та мають інші
корозійно-небезпечні ділянки; мають анодні або катодні зони гальванострумів, індукційних
струмів; знаходяться в зоні впливу електрозахисних установок
(далі - ЕЗУ), установлених на суміжних підземних комунікаціях; знаходяться в зоні впливу конкретно визначених джерел
блукаючих струмів; мають захисний потенціал від джерел блукаючих струмів; не мають захисного потенціалу із-за відсутності або
несправності діючих засобів захисту від корозії; не піддаються комплексному захисту від корозії; мають захисний потенціал і знаходяться в зоні дії ЕЗУ,
установлених на газопроводі, за умови забезпечення нормованого
рівня захисту за протяжністю і в часі. У разі необхідності визначається також технічний стан
підземної споруди (стан захисного покриття і металу труби,
наявність і кількість корозійних пошкоджень, геолого-геофізичний
розріз ґрунту тощо). Під час експертного обстеження можливе
встановлювання тимчасової дослідної (пересувної) установки
електрохімзахисту.
2. Наявність блукаючих струмів визначають за результатами
зміни різниці потенціалів на діючих газопроводах відносно землі
або між двома електродами, встановленими на поверхні землі,
спостерігаючи за величиною (цифрою) і знаком (+, -) показників
приладу. Вплив блукаючих струмів є небезпечним, коли розмах коливань
значень потенціалу газопроводу, який вимірюється приладом відносно
землі, по мідносульфатному електроду порівняння перевищує 0,04 В,
а також у разі наявності протягом вимірювань миттєвого позитивного
зсуву потенціалу газопроводу незалежно від корозійної агресивності
ґрунтів.
3. Послідовність визначення рівня захисту газопроводу:
3.1. Вздовж траси газопроводу, що обстежується, виконують
вимірювання різниці потенціалів "газопровід - земля" в
облаштованих КВП на газопроводах або на стояках дворових вводів.
Порядок вимірювання наведено в методиках чинних нормативних
документів. Тривалість періоду виміру в кожному пункті виконання
вимірювань (далі - ПВ) встановлюється завданням на корозійне
обстеження (може бути від десятихвилинного до добового і більше).
3.2. Вимірювання потенціалів по трасі здійснюють на таких
об'єктах: в зонах впливу електрифікованого рейкового транспорту
(джерела блукаючого струму) - в ПВ, не рідше ніж через кожні 100 м
(10 вимірювань на 1 км траси); при відсутності впливу блукаючого струму - в ПВ не рідше ніж
сім вимірювань на 1 км траси; у населених пунктах сільської місцевості - в ПВ не рідше ніж
п'ять вимірювань на 1 км траси; на трасах за межами населених пунктів - в ПВ не рідше ніж два
вимірювання на 1 км.
3.3. Крім цього, виконують перевірку ефективності роботи
ізолюючих з'єднань (далі - ІЗ) у місцях виходу газопроводу з
землі, перед ГРП та інших місцях в зоні обстеження. З цією метою
здійснюють синхронні вимірювання потенціалів на газопроводі до і
після ІЗ, а також падіння напруги на ІЗ.
3.4. Якщо потенціал "газопровід - земля" до і після ІЗ при
одночасному вимірі синхронно змінюється, то ІЗ не працює. Якщо
виміряна різниця потенціалів між трубами з обох сторін ІЗ
перевищує 5 мВ, ІЗ працює ефективно.
3.5. За результатами вимірювань будують діаграму зсуву
потенціалів (час вимірів - від десяти хвилин до однієї доби
залежно від програми корозійного обстеження) і виконують
розрахунок анодних, знакозмінних і катодних зон за певною
довжиною, а також у відсотковому відношенні до загальної довжини
обстежуваної траси газопроводу.
3.6. Зсув потенціалів розраховують за формулами:
(ДЕЛЬТА) E = E - E , (1)

min min c
(ДЕЛЬТА) E = E - E , (2)

max max c
де E - найменше значення виміряного потенціалу

min азопроводу;

E - найбільше значення виміряного потенціалу газопроводу;

max
E - стаціонарний потенціал газопроводу (якщо відсутня c ожливість визначення стаціонарного потенціалу, то приймають
значення E = - 0,7 В по мідносульфатному електроду порівняння).

с
3.7. Діаграму зсуву потенціалу будують у такій послідовності: 3.7.1. Трасу обстежуваного газопроводу на схемі приймають за
вісь абсцис, на яку наносяться ПВ. 3.7.2. На осі ординат відкладають в прийнятому масштабі
мінімальні і максимальні значення зсувів потенціалів
((ДЕЛЬТА) E і (ДЕЛЬТА) E ).

min max 3.7.3. Потім усі сусідні точки найменших і окремо усі сусідні
точки найбільших зсувів з'єднують лініями. 3.7.4. Простір між віссю абсцис і лінією негативних значень
фарбують у синій колір, а між віссю абсцис і лінією позитивних
значень - у червоний колір (рис. 1) ( za326-11 ).
Рис. 1. Діаграма зсуву потенціалів на ділянці газопроводу.

( za326-11 )
3.8. Довжина анодної, знакозмінної та катодної зон
визначається по діаграмі зміщення потенціалів відповідно до
масштабу. Визначення анодних, знакозмінних і катодних зон
здійснюють обчисленням співвідношення довжини анодної,
знакозмінних та катодної зон відповідно до загальної довжини
газопроводу, що обстежується, у відсотковому відношенні. Рівень захисту газопроводу визначають у відсотках як
відношення довжини катодної зони газопроводу до загальної довжини
газопроводу, що обстежується.
3.9. За результатами вимірювань і побудованих діаграм
зміщення потенціалів в режимах вкл./викл. діючого засобу ЕХЗ
роблять висновок стосовно ефективності роботи діючих засобів
захисту і дають рекомендації щодо необхідності виконання
додаткових заходів захисту. ПВ розміщують по зовнішньому периметру
(границям) та усередині зони захисту на відстанях між ними не
більше 100 метрів. Зовнішня границя зони захисту умовно проходить
через ПВ, де (ДЕЛЬТА) E >= 100 мВ або E min max
умови, що біля установки ЕХЗ E >= - 2,5 В.

min
4. Визначення шкідливої дії джерел блукаючих струмів на
газопроводи:
4.1. Для виявлення умов поширення блукаючих струмів і ступеня
їхнього впливу на газопроводи виконують вимірювання різниці
потенціалів "рейка - земля" (E і E ) по рейкових коліях

min max лектрифікованого транспорту з інтервалом між ПВ не більше
100 метрів. Принцип вимірювання такий, як і для вимірювання
різниці потенціалів "трубопровід - земля", але в даному випадку як
допоміжний електрод використовують електрод порівняння, який
віддаляють на відстань 20 м від рейкової мережі. За результатами вимірів будується потенціальна діаграма
"рейка - земля" з позначенням анодних, знакозмінних і катодних
зон. На газопроводах, що проходять вздовж знакозмінних і катодних
ділянок рейкових колій, виконують синхронні виміри потенціалів
"рейка - земля" (E і E ) і "газопровід-земля" (E і E )

min max min max
або при технічній можливості одночасні виміри різниці потенціалів
"газопровід - рейка" ((ДЕЛЬТА) E і (ДЕЛЬТА) E ). Місце, де

min max нодна зона газопроводу досягає максимальних значень при наявності
одночасного піку катодної зони на рейкових коліях, вважається
найбільш корозійно небезпечним і потребує обов'язкового
використання засобів дренування блукаючих струмів до свого
джерела.
4.2. Підприємства - власники електрифікованого рейкового
транспорту надають відомості до газового господарства про різницю
потенціалів між пунктами приєднання до рейкових колій негативних
ліній живлення тягових підстанцій та потенціальні діаграми
рейкових колій. Отримані результати вимірювань порівнюють з нормативними
значеннями.

Додаток 5

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

( zb326-11 )

Додаток 6

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК

вимірювальної апаратури, що використовується

під час технічного обстеження газопроводів

------------------------------------------------------------------ Перелік робіт з технічного |Перелік приладів та обладнання,| обстеження газопроводів | що використовуються | ----------------------------------------------------------------| Комплексне приладове обстеження | ----------------------------------------------------------------| Визначення місцезнаходження |Універсальна апаратура пошуку | траси газопроводу, глибини |трас підземних комунікацій та | закладання газопроводу та |пошкоджень ізоляції | суцільності ізоляційного | | покриття (пошук пошкоджень | | ізоляції) | | --------------------------------+-------------------------------| Перевірка герметичності |Високочутливі автоматичні | (щільності) газопроводу |вибухозахищені переносні | |малогабаритні газоіндикатори | |періодичної дії з чутливістю не| |менше 0,001%. | |Лазерний детектор метану (для | |можливості виконання перевірки | |герметичності газопроводів, | |розташованих в важкодоступних | |місцях, а саме: на висоті, в | |болотах, дахові котельні тощо) | ----------------------------------------------------------------| Буровий огляд (шпилькування) | ----------------------------------------------------------------| Перевірка герметичності |Високочутливі автоматичні | (щільності) газопроводу |вибухозахищені переносні | |малогабаритні газоіндикатори | |періодичної дії з чутливістю не| |менше 0,001% | ----------------------------------------------------------------| Шурфове та корозійне обстеження | ----------------------------------------------------------------| Обстеження стану ізоляції: | | --------------------------------+-------------------------------| вимірювання товщини захисного |Вихреструмові та індукційні | покриття газопроводу |магнітні товщиноміри | визначення адгезії захисних |Адгезиметри різних типів | покриттів до металу |залежно від типу покриття | |(бітумна ізоляція або плівкові | |полімерні матеріали) | --------------------------------+-------------------------------| Обстеження стану металу труби: | | --------------------------------+-------------------------------| вимірювання товщини стінки |Ультразвукові товщиноміри | металу труби | | вимірювання (у разі наявності) |Штангенциркуль або | глибини корозійних пошкоджень |мікрометричний глибиномір | (каверн) | | --------------------------------+-------------------------------| Діагностика корозійного стану |Прилади та/або лабораторна | |установка для виміру опору | |ґрунту, цифрові стрілочні | |ампервольтметри, цифрові | |вимірювачі різниці потенціалів,| |цифрові мультиметри, | |електронні самописи з | |програмним забезпеченням, | |реєструючі мультиметри і | |вимірювачі різниці потенціалів | |для перевірки наявності | |блукаючих струмів шляхом | |вимірювання різниці потенціалів| |"трубопровід-земля" (вимірювачі| |опору омметри, мегомметри) | ----------------------------------------------------------------| Перевірка якості зварних стиків | ----------------------------------------------------------------| Гама- та рентгенографія |Переносний рентгенівський | |апарат для перевірки | |радіографічним методом сталевих| |газопроводів | -----------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ВИМОГИ

до технічного обстеження опор, підвісок,

фундаментів надземних газопроводів

1. Під час обстеження опор, фундаментів надземних
газопроводів потрібно виконувати контроль положення всіх
елементів, їх відповідності проектній документації.
2. Опори, підвіски, фундаменти споруд та інші зовнішні
конструкції під газопроводи повинні відповідати таким вимогам: газопроводи повинні щільно прилягати до опорних конструкцій; опори і підвіски повинні знаходитись на відстані не менше ніж
50 мм від зварних швів для труб діаметром менше 50 мм і не менше
200 мм для труб діаметром понад 50 мм; тяги підвісок газопроводів, що не мають теплових видовжень,
повинні бути встановлені прямовисно; тяги підвісок газопроводів,
що мають теплові видовження, слід встановлювати з нахилом в
сторону, зворотну видовженню; фундаменти, встановлювані на дні лотків і каналів, не повинні
перешкоджати вільному стоку води по дну лотка або каналу.
3. Неприпустимі дефекти опор, підвісок, фундаментів споруд та
інших зовнішніх конструкцій під газопроводами і заходи щодо їх
усунення:
3.1. Не допускається просідання опор, фундаментів під
газопроводом. Просідання повинне бути усунено шляхом підняття
газопроводу з подальшою фіксацією. Усунення провисання газопроводів здійснюється методом
установки під подушки опор металевих прокладок, приварюваних до
опорних конструкцій. Бетонне облицьовування, що просіло, ремонтують, заповнюючи
порожнину гравієм (щебенем) з подальшим заповненням пошкоджених
місць бетоном. Тріщини в бетоні розчищають, промивають і закладають
пластичним бетоном або цементним розчином, що має марку більш
високу, ніж основний бетон фундаменту.
3.2. Не допускається деформація елементів опор, підвісок.
Деформовані елементи опор повинні бути вирізані і замінені.
Деформовані підвіски повинні бути замінені.
3.3. Елементи опор і підвіски з численними корозійними
пошкодженнями поверхні та дефектами конструкцій повинні бути
вирізані і замінені.
4. Опори, підвіски, фундаменти споруд та інші зовнішні
конструкції під газопроводом повинні відповідати вимогам,
викладеним в експлуатаційних документах та у проектній
документації.

Додаток 8

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

технічного обстеження підводних переходів

1. Візуальний огляд:
1.1. Візуальний огляд берегових ділянок підводного переходу
виконують шляхом обходу або об'їзду з метою: виявлення порушень експлуатації ППГ та проектної
документації; оцінки стану інформаційних знаків; оцінки стану берегових ділянок, виявлення розвитку ярів,
зсувів, розмивів дна у руслі та на берегах; виявлення можливих пошкоджень газопроводу і витоків газу; спостереження за цілісністю берегозахисних споруд від
розмиву, станом рослинності на покритті укріплень, що призначене
для захисту від руйнівної дії розмиву; оцінки стану ізоляційного покриття і металу труби на
відкритих ділянках газопроводу; визначення планово-висотного положення газопроводу і його
змін порівняно з проектними та виконавчими даними; заглиблення газопроводу в ґрунт; оцінки стану газопроводу (наявність чи відсутність зовнішніх
корозійних пошкоджень металу труби в місцях порушення ізоляції); виявлення і характер деформації рельєфу дна та берегових
схилів.
1.2. Візуальний огляд берегових ділянок ППГ виконує власник
(балансоутримувач).
1.3. Витоки газу на берегових ділянках виявляються приладами
або візуально за такими ознаками: шум та запах газу; зміна кольору або поява посохлої рослинності; поява бульбашок газу на поверхні води; потемнення снігу; рух ґрунту або снігу в місцях витоку.
1.4. Під час візуального огляду берегових ділянок ППГ
необхідно звертати увагу на стан споруд для відводу поверхневих
вод вздовж осі газопроводу, а також запобігати поширенню ярів і
промоїн, що виникають в охоронній зоні.
1.5. Об'єми робіт визначаються в завданні на технічне
обстеження ППГ з урахуванням результатів попередніх обстежень та
оглядів.
1.6. Під час технічного обстеження стану ППГ застосовують
такі методи: огляд технічного коридору переходу (з застосуванням фото або
відеозйомки за вимогою СПГГ); приладове обстеження газопроводу (з донної поверхні); водолазне або приладово-водолазне обстеження дна річки та
газопроводу.
1.7. Регулярні спостереження за берегоукріплювальними
спорудами повинні передбачати: встановлення фактичного профілю споруди та зіставлення його з
проектним; проміри глибин перед підошвою укосів укріплення берегів; перевірку стану привантаження, обдернування та інших
елементів укріплення; спостереження за станом рослинності на покритті укріплення,
що призначене для захисту від руйнівної дії розмивів.
1.8. Якщо берегозахисні споруди надбережжя складаються з
глинистих ґрунтів, необхідно проводити регулярні спостереження з
метою прогнозування та запобігання утворенню зсувів.
1.9. У разі виявлення активних зсувних процесів у берегових
зонах переходу рекомендується скоротити інтервал між оглядами.
1.10. Деформація нахильних берегоукріплювальних споруд з
розвитком тріщин на поверхні стає провісником виникнення зсуву. В
таких випадках належить вжити невідкладних заходів з підсилення
або реконструкції берегоукріплення.
1.11. Цілісність інформаційних знаків ППГ встановлюється
шляхом зіставлення їх місцезнаходження з наявним планом переходу,
перевіркою текстів інформування, міцності кріплення, якості
фарбування, видимості на фоні оточуючого ландшафту.
1.12. Результати огляду ППГ потрібно занести до
експлуатаційного паспорта газопроводу.
2. Приладове обстеження:
2.1. Приладове обстеження ППГ виконують з метою: визначення просторового положення газопроводу, заглиблення
газопроводу у ґрунті, виявлення відкритих і провисаючих ділянок; оцінки антикорозійного захисту і стану ізоляційного покриття; виявлення витоків газу; визначення рельєфу берегових ділянок, встановлення загрози
розмиву газопроводу внаслідок зміщення руслових форм або берегових
схилів (для річок, що динамічно змінюють своє русло).
3. Водолазне обстеження:
3.1. Водолазне обстеження виконують з метою: виявлення витоків газу; визначення величини заглиблення газопроводу в ґрунті,
виявлення довжини відкритих і глибини провислих ділянок; визначення напружено-деформованого стану трубопроводу; визначення рельєфу дна та берегових ділянок, встановлення
загрози розмиву трубопроводу внаслідок зміщення руслових форм або
берегових схилів; візуальної оцінки стану захисного та ізоляційного покриття,
привантажень на відкритих та провислих ділянках; визначення розмірів і стану корозійних дефектів на відкритих
ділянках газопроводу; обстеження дна, стану донних ґрунтів, підводної частини
споруд захисту берегів від розмиву; пошуку та ідентифікації поблизу газопроводу предметів, що
несуть потенційну небезпеку його пошкодження.
3.2. Обстеження водолазами дна повинно проводитися за
промірними маршрутами, що прив'язуються до плану, для чого
визначають координати обох або однієї з крайніх точок, довжину та
напрям маршруту. Під час обстеження дна водолази повинні виявити перешкоди, у
разі необхідності визначити склад донних відкладень (наносів),
встановити ознаки, що характеризують напрям та інтенсивність
процесів розмивання газопроводу і на прилеглих ділянках.
3.3. Вивчення особливостей залягання наносів виконують для
виявлення умов їх формування, оцінки рухомості і впливу потоку
води нижче та вище ППГ за течією річки.
3.4. Під час обстеження дна акваторії річки безпосередньо у
берегоукріплень, відсипів або розмивів газопроводу необхідно
виявляти ознаки дефектів, що пов'язані з порушенням поздовжньої
або поперечної стійкості газопроводу. При наявності кам'яно-щебенистих відсипок, що виконані для
захисту ППГ, водолази оцінюють їх якість, наявність місцевих
зсувів чи вимоїн.
3.5. Під час огляду мішків з піщано-цементною сумішшю, що
укладені над газопроводом, вимірюють їх просадку для підрахунку
обсягу додаткової підбивки мішками.
3.6. Під час виконання водолазних робіт використовують
підводну фото або відеозйомку для оцінки якості виконаних робіт.
3.7. Усі засоби вимірювання, що застосовуються для контролю
технічного стану ППГ, повинні бути метрологічно забезпечені.
3.8. Організація, що виконувала водолазні роботи, надає
власнику ППГ звіт за результатами обстеження ППГ з рекомендаціями
стосовно подальшої експлуатації об'єкта.

Додаток 9

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ВИМОГИ

до методів технічного обстеження арматури

об'єктів системи газопостачання та порядок

випробування арматури на працездатність

1. Візуальний контроль:
1.1. Візуальний контроль слід здійснювати відповідно вимог
інструкцій, чинних в СПГГ.
1.2. Під час проведення візуального контролю необхідно
звернути увагу на: місця, що мають пошкодження або дефекти; сліди пропусків робочого середовища на основному металі,
зварних швах і в з'єднаннях ущільнювачів; наявність тріщин, відшаровувань, видимих порушень
геометричної форми, слідів корозії; наявність корозійного розтріскування в місцях концентрації
напруг і в біляшовних зонах;
1.3. Особливу увагу під час візуального контролю слід
приділяти місцям можливого попадання на поверхню арматури вологи
та можливого утворення в цих місцях корозійних пошкоджень.
1.4. У разі потреби для підвищення достовірності під час
проведення візуального контролю арматури проводять зачистку
окремих ділянок її поверхні інструментом, що забезпечує збереження
дефекту (руйнування), для подальшого його дослідження.
2. Порядок випробування арматури на працездатність:
2.1. Випробуванням на працездатність підлягають всі
обстежувані вироби. Випробування на працездатність складаються з: випробування виробу на витоки газу; перевірки працездатності приводу (штурвалу, редуктора та
штока); перевірки цілісності штока (геометрична форма, цілісність
різьби); перевірки відсутності механічних ушкоджень (тріщин, сколів
тощо) та геометричної форми грандбукси; перевірки справності деталей кріплення грандбукси та
правильності встановлення болтів; перевірки деталей кріплення та матеріалу ущільнень фланцевих
з'єднань та кріплення кришки.
2.2. Випробування проводять, як правило, без демонтажу
арматури, безпосередньо на місці її установки.
2.3. Випробування проводять в порядку і згідно з параметрами,
зазначеними в технічних умовах і технічному описі арматури, що
випробується.

Додаток 10

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

КЛАСИФІКАЦІЯ

дефектів поліетиленових розподільних газопроводів,

критерії їх оцінки та схематизація

I. Дефекти поліетиленових розподільних газопроводів
1.1. Дефекти поліетиленових розподільних газопроводів
поділяють на: дефекти суцільності матеріалу (поверхня труб і з'єднувальних
деталей, відсутність сторонніх включень, розшарування); дефекти зварних з'єднань.
1.2. Наявність дефектів визначають візуально під час
технічного обстеження поліетиленових газопроводів методом
шурфування.
II. Контролювання зовнішнього вигляду

поліетиленових труб і з'єднувальних деталей
2.1. Зовнішній вигляд поверхні труб і з'єднувальних деталей
визначається візуально, без застосування збільшувальних приладів.
Труби повинні мати гладку зовнішню поверхню. Допускаються
поздовжні смуги та хвилястість, що не виводять товщину стінки
труби за межі допустимих відхилень. На зовнішній поверхні не
допускаються міхури, тріщини, раковини, сторонні включення,
розшарування, свищі. Не допускається наявність дефектів форми
труби, а саме: згину (зміна геометричних розмірів), забоїв,
вм'ятин. Колір труб - жовтий або чорний з поздовжніми маркувальними
смугами в кількості не менше трьох, рівномірно розподіленими по
колу труби. Характерний колір газової труби або маркувальних смуг
на ній: з ПЕ 80 - лимонно-жовтий; з ПЕ 100 - жовтий, жовтогарячий. Внутрішні й зовнішні поверхні з'єднувальних деталей не
повинні мати слідів усадки, тріщин, здутин та інших ушкоджень, що
погіршують їхні експлуатаційні властивості. Допускаються незначні
сліди від формувального інструмента, механічної обробки й холодних
стиків. Колір деталей з'єднувальних: чорний, жовтий, жовтогарячий.
2.2. Ділянка розподільного поліетиленового газопроводу та
з'єднувальні деталі, на поверхні яких виявлено дефекти згідно з
переліком, наведеним у пункті 2.1 цього додатка, підлягають
заміні.
III. Методи контролювання зварних з'єднань
3.1. Контролювання зовнішнього вигляду: 3.1.1. Зовнішній вигляд зварних з'єднань, виконаних
зварюванням нагрітим інструментом в стик, має відповідати таким
вимогам: валики зварного шва повинні бути симетрично й рівномірно
розподілені по окружності зварених труб; колір валиків повинен бути одного кольору із трубою і не мати
тріщин, пор, сторонніх включень; симетричність шва (відношення ширини зовнішніх валиків ґрата
до загальної ширини ґрата) повинна бути в межах 0,3-0,7 у
будь-якій точці шва. При зварюванні труб зі з'єднувальними
деталями це відношення допускається в межах 0,2-0,8; зсув зовнішніх кромок елементів, що зварюються, не повинен
перевищувати 10% товщини стінки труби (деталі); западина між валиками ґрата (лінія сплавки зовнішніх
поверхонь валиків ґрата) не повинна перебувати нижче зовнішньої
поверхні труб (деталей). Критерії оцінки зовнішнього вигляду з'єднань, виконаних
нагрітим інструментом в стик, наведені в таблиці 1 цього додатка. 3.1.2. Результати візуального контролю зовнішнього вигляду й
перевірки розмірів зварювального ґрата з'єднань, виконаних
зварюванням нагрітим інструментом в стик, вважають позитивними,
якщо вони відповідають вимогам підпункту 3.1.1 пункту 3.1
розділу III цього додатка і критеріям оцінки дефектів, наведеним у
таблиці 1 цього додатка. 3.1.3. Окремі зовнішні ушкодження валиків зварного шва
(зрізи, відколи, здавленості від таврування стику), довжина яких
становить не більше 1% від зовнішнього периметру зварювального
ґрата і які не зачіпають основного матеріалу труби, дефектом не
вважаються. Методику визначення розмірів зварного стикового з'єднання
наведено у пункті 3.2 розділу III цього додатка. 3.1.4. Зовнішній вигляд зварних з'єднань, виконаних за
допомогою деталей із закладними нагрівальними елементами, має
відповідати таким вимогам: труби за межами з'єднувальної деталі повинні мати сліди
механічної обробки (зачищення); індикатори зварювання деталей повинні перебувати у висунутому
положенні; кут зламу зварених труб або труби та з'єднувальної деталі не
повинен перевищувати 5 град.; поверхня деталей не повинна мати слідів температурної
деформації або згорілого поліетилену; по периметру деталі не повинно бути слідів розплаву
поліетилену, що виник у процесі зварювання. 3.1.5. Критерії оцінки зовнішнього вигляду з'єднань,
виконаних за допомогою сідельних відводів із закладними
нагрівальними елементами, наведено у таблиці 2 цього додатка. Критерії оцінки зовнішнього вигляду з'єднань, виконаних за
допомогою муфт, трійників, відводів і переходів із закладними
нагрівальними елементами, наведені у таблиці 3 цього додатка. Результати контролювання зовнішнього вигляду зварних
з'єднань, виконаних за допомогою деталей із закладними
нагрівальними елементами, вважають позитивними, якщо вони
відповідають вимогам підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III цього
додатка і критеріям оцінки дефектів, наведеним у розділі IV цього
додатка. 3.1.6. Зварні з'єднання, забраковані при візуальному огляді і
вимірах, виправленню не підлягають і повинні бути замінені на
якісні.
3.2. Методика визначення зовнішнього вигляду й розмірів
зварних з'єднань 3.2.1. Зовнішній вигляд зварних з'єднань визначають візуально
без застосування збільшувальних приладів шляхом порівняння
оцінюваного з'єднання з контрольним зразком, а також шляхом виміру
зовнішнього зварювального ґрата з точністю (+- 0,1) мм. Вимірювання проводять як мінімум у двох протилежних зонах по
периметру ґрата. 3.2.2. Контроль ширини і висоти зовнішнього ґрата здійснюють
штангенциркулем згідно з ГОСТ 166-89 "Штангенциркули. Технические
условия". Допускається використання шаблонів із прохідним і
непрохідним розмірами. 3.2.3. Для контролю симетричності валиків зовнішнього ґрата
по ширині вимірюють за допомогою вимірювальної лупи. Потім
розраховують відношення заміряних розмірів з округленням до цілого
значення відсотка. Розрахунок симетричності валиків зовнішнього
ґрата по висоті роблять аналогічно. 3.2.4. Для вимірювання зсуву кромок може використовуватися
спеціальний шаблон. Схема вимірювання зсуву кромок і порядок
розрахунку відношення (у відсотках) обмірюваного абсолютного
значення зсуву кромок до номінальної товщини стінки труби
виконують згідно з вимогами додатка Д ДБН В.2.5-41-2009
"Газопроводи з поліетиленових труб. Частина I. Проектування.
Частина II. Будівництво".
IV. Критерії оцінки

зовнішнього вигляду зварних з'єднань

( zc326-11 )

Додаток 11

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

КРИТЕРІЇ І ПОРЯДОК

оцінки технічного стану

розподільного сталевого наземного газопроводу

1. Технічний стан розподільного сталевого наземного
газопроводу (далі - наземний газопровід) оцінюють за критеріями,
перелік яких наведено у розділі VII цього Порядку.
2. Оцінку герметичності наземного газопроводу виконують
згідно з пунктом 6.1 глави 6 та таблицею 1 глави 6 Правил
обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення
планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них,
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 09.06.98 N 124 ( z0723-98 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень).
3. Оцінку стану ізоляційного покриття наземного газопроводу
виконують: у разі наявності обвалування - згідно з пунктом 6.2 глави 6
та таблицями 2, 3 глави 6 Правил обстежень ( z0723-98 ); у разі відсутності обвалування - згідно з таблицею 1 цього
додатка.
Таблиця 1. Оцінка стану захисного покриття наземного
газопроводу (у разі відсутності обвалування), в балах
------------------------------------------------------------------ Стан захисного покриття наземного газопроводу |Оцінка в балах| -------------------------------------------------+--------------| Більше 50% оглянутої поверхні газопроводу не | 1 | мають захисного покриття або воно у дуже | | критичному стані (відставання, пухирі, шелушіння,| | сильні подряпини тощо) | | -------------------------------------------------+--------------| До 50 % оглянутої поверхні газопроводу мають | 2 | критичний стан захисного покриття | | -------------------------------------------------+--------------| Незначні пошкодження або дефекти захисного | 3 | покриття газопроводу | | -------------------------------------------------+--------------| Пошкодження захисного покриття газопроводу | 4 | відсутні | | -----------------------------------------------------------------
4. Оцінку стану металу труби наземного газопроводу виконують
згідно з пунктом 6.3 глави 6 та таблицями 4, 5 глави 6 Правил
обстежень ( z0723-98 ).
5. Оцінку якості зварних стиків потрібно виконувати згідно з
пунктом 6.4 глави 6 та таблицею 6 глави 6 Правил обстеження
( z0723-98 ).
6. Оцінку корозійної небезпеки наземного газопроводу потрібно
виконувати тільки у разі наявності обвалування згідно з
пунктом 6.5 глави 6 та таблицею 8 глави 6 Правил обстеження
( z0723-98 ).
7. Загальну оцінку (в балах) технічного стану наземного
газопроводу визначають шляхом підсумовування оцінок, одержаних за
такими показниками, як герметичність, стан ізоляційного покриття,
стан металу труби, якість зварних швів, стан корозійної небезпеки
відповідно до: у разі наявності обвалування - таблиць 1, 3, 5, 6 та 8
глави 6 Правил обстежень ( z0723-98 ); у разі відсутності обвалування - таблиць 1, 5, 6 глави 6
Правил обстежень ( z0723-98 ) та таблиці 1 цього додатка.

Додаток 12

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

КРИТЕРІЇ І ПОРЯДОК

оцінки технічного стану

розподільного сталевого надземного газопроводу

1. Технічний стан розподільного сталевого надземного
газопроводу (далі - надземний газопровід) оцінюють за критеріями,
перелік яких наведено у розділі VII до цього Порядку.
2. Оцінку герметичності надземного газопроводу виконують
згідно з пунктом 6.1 глави 6 та таблицею 1 глави 6 Правил
обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення
планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них,
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 09.06.98 N 124 ( z0723-98 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень).
3. Оцінку стану захисного покриття (алюмінієвого, цинкового,
лакофарбового, склоемалевого тощо) надземного газопроводу потрібно
проводити згідно з таблицею 1 цього додатка.
Таблиця 1. Оцінка стану захисного покриття надземного
газопроводу
------------------------------------------------------------------ Стан захисного покриття надземного газопроводу |Оцінка в балах| -------------------------------------------------+--------------| Більше 50% оглянутої поверхні газопроводу не | 1 | мають захисного покриття або воно у дуже | | критичному стані (відставання, пухирі, шелушіння,| | сильні подряпини тощо) | | -------------------------------------------------+--------------| До 50% оглянутої поверхні газопроводу мають | 2 | критичний стан захисного покриття | | -------------------------------------------------+--------------| Незначні пошкодження або дефекти захисного | 3 | покриття газопроводу | | -------------------------------------------------+--------------| Пошкодження захисного покриття газопроводу | 4 | відсутні | | -----------------------------------------------------------------
4. Оцінку стану ізоляційного покриття надземного газопроводу
в місцях виходу газопроводу із ґрунту потрібно виконувати згідно з
таблицею 2 цього додатка (для кожного виходу із ґрунту).
Таблиця 2. Оцінка стану ізоляційного покриття надземного
газопроводу в місцях його виходу із ґрунту
------------------------------------------------------------------ Ступінь пошкоджень | Оцінка | | (в балах) | -------------------------------------------------+--------------| Немає | 4 | -------------------------------------------------+--------------| Незначні (крихкість, розшарування, недостатня | 3 | адгезія) | | -------------------------------------------------+--------------| Сильні (місцями відсутність ізоляції, наскрізна | 2 | продавленість та інші механічні пошкодження) | | -------------------------------------------------+--------------| Дуже сильні (взагалі відсутня ізоляція) | 1 | -----------------------------------------------------------------
При загальній оцінці стану ізоляційного покриття надземного
газопроводу в місцях виходу з ґрунту необхідно враховувати стан
герметизації футляра (у разі його наявності). Якщо герметизація
футляра відсутня, знімається додатково 1 бал.
5. Оцінку стану металу труби надземного газопроводу потрібно
виконувати згідно з пунктом 6.3 глави 6 та таблицями 4, 5 глави 6
Правил обстежень ( z0723-98 ).
6. Оцінку якості зварних стиків надземного газопроводу
потрібно виконувати згідно з пунктом 6.4 глави 6 та таблицею 6
глави 6 Правил обстежень ( z0723-98 ).
7. При оцінці технічного стану опор та кріплень,
діелектричних прокладок між трубою і кріпленням, ізолювальних
з'єднань надземного газопроводу у разі виявлення порушень
додатково знімається 1 бал по кожному показнику.
8. Загальну оцінку (в балах) технічного стану розподільного
сталевого надземного газопроводу потрібно визначати окремо для
надземної частини та місць виходу газопроводу із ґрунту шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками: для надземної частини - герметичність, стан захисного
покриття (лакофарбового тощо), стан металу труби, якість зварних
швів, стан опор та кріплень, стан діелектричних прокладок
відповідно до таблиць 1, 5, 6 глави 6 Правил обстежень
( z0723-98 ), а також пункту 7 і таблиці 1 цього додатка; для місць виходу газопроводу із ґрунту - герметичність, стан
ізоляційного покриття в місцях виходу газопроводу із землі, стан
металу труби, якість зварних швів, стан ізолювальних з'єднань
відповідно до таблиць 1, 5, 6 глави 6 Правил обстежень
( z0723-98 ), а також пункту 7 і таблиці 2 цього додатка.

Додаток 13

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

КРИТЕРІЇ І ПОРЯДОК

оцінки технічного стану розподільного

поліетиленового підземного газопроводу

1. Технічний стан розподільного поліетиленового підземного
газопроводу (далі - поліетиленовий газопровід) оцінюють за
критеріями, перелік яких наведено у розділі VII цього Порядку.
2. Оцінку герметичності поліетиленового газопроводу виконують
згідно з вимогами пункту 6.1 глави 6 та таблиці 1 Правил безпеки
систем газопостачання України, затверджених наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).
3. Оцінку стану ізоляційного покриття виконують тільки у разі
наявності сталевих вставок і з'єднань поліетиленової труби із
сталевою. КПО сталевих вставок виконати технологічно не можливо
внаслідок невеликої довжини сталевої вставки та відсутності
можливості підключення контрольно-вимірювального приладу до
сталевої вставки. Тому перевірку (візуально) стану ізоляційного
покриття сталевих вставок і з'єднань поліетиленової труби із
сталевою виконують лише методом шурфування. Оцінку стану ізоляційного покриття сталевих вставок і
з'єднань поліетиленової труби із сталевою (далі - вставки)
виконують згідно з таблицею 1 цього додатка.
Таблиця 1. Оцінка стану ізоляційного покриття вставок
------------------------------------------------------------------ Наявність місць пошкоджень ізоляції на |Оцінка в балах| кожній сталевій вставці | | -------------------------------------------------+--------------| наявність пошкоджень | 1 | -------------------------------------------------+--------------| відсутність пошкоджень | 4 | -----------------------------------------------------------------
Загальну оцінку стану ізоляційного покриття сталевих вставок
виконують згідно з таблицею 2 цього додатка.
Таблиця 2. Загальна оцінка стану ізоляційного покриття
сталевої вставки
------------------------------------------------------------------ N |Оцінка стану ізоляційного покриття газопроводу в балах | сталевої|-------------------------------------------------------| вставки |Оцінка стану ізоляційного | Загальна оцінка стану | | покриття кожної сталевої | ізоляційного покриття | | вставки | сталевих вставок | --------+--------------------------+----------------------------| 1 | a | | | 1 | A = (a + ... a )/n | --------+--------------------------| 1 n | 2 | a | | | 2 | | --------+--------------------------| | ... | | | --------+--------------------------| | | | | --------+--------------------------| | N | a | | | n | | -----------------------------------------------------------------
4. Оцінку стану металу труби - вставки (у разі наявності
сталевих вставок) виконують за результатами шурфового огляду
згідно з пунктом 6.3 глави 6 та таблицями 4, 5 глави 6 Правил
обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення
планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них,
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики від 09.06.98 N 124 ( z0723-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень).
5. Оцінку стану поліетиленової труби потрібно виконувати
згідно з таблицею 3 цього додатка. Шурфовий огляд поліетиленового газопроводу виконують тільки у
разі наявності витоків газу. Якщо під час останньої перевірки
газопроводів на герметичність витоків газу на даному
поліетиленовому газопроводі зафіксовано не було, то стан
поліетиленового газопроводу визначають задовільним (пошкодження та
дефекти відсутні) і шурфовий огляд не проводять.
Таблиця 3. Оцінка стану поліетиленової труби
------------------------------------------------------------------ Критерії оцінки стану поліетиленової труби |Оцінка в балах| -------------------------------------------------+--------------| Наявність поперечних і повздовжніх тріщин, | 1 | механічних пошкоджень труб, проколів, глибоких | | вм'ятин | | -------------------------------------------------+--------------| Пошкодження та зазначені дефекти відсутні | 4 | -----------------------------------------------------------------
6. Контроль якості зварних з'єднань поліетиленового
газопроводу виконують у разі, якщо під час останньої перевірки
газопроводів на герметичність встановлено, що місцем витоку газу є
неякісний зварний стик. Якщо під час останньої перевірки газопроводів на
герметичність на даному поліетиленовому газопроводі розривів
зварних з'єднань та витоків газу через них не зафіксовано, то
зварні з'єднання визначаються придатними і перевірка їх не
проводиться. Оцінку якості зварних з'єднань поліетиленового газопроводу
виконують згідно з розділом III додатка 10 до цього Порядку і з
урахуванням отриманих результатів - згідно з таблицею 4 цього
додатка.
Таблиця 4. Оцінка якості зварних з'єднань поліетиленового
газопроводу
------------------------------------------------------------------ Якість зварних з'єднань |Оцінка в балах| -------------------------------------------------+--------------| 50% і більше від загальної кількості з'єднань, | 1 | перевірених методами, викладеними у пункті 3 | | додатка 11 до цього Порядку, визнано непридатними| | -------------------------------------------------+--------------| Те саме, менше 50% | 2 | -------------------------------------------------+--------------| Зварні з'єднання придатні для подальшого | 3 | експлуатування | | -----------------------------------------------------------------
Зварні з'єднання, метод виконання яких аналогічний зварному
з'єднанню, стан якого визнаний дефектним, підлягають додатковій
перевірці.
7. Оцінку стану щільності роз'ємних з'єднань поліетиленової і
сталевої труби потрібно виконувати згідно з таблицею 5 цього
додатка.
Таблиця 5. Оцінка стану щільності роз'ємних з'єднань
поліетиленової і сталевої труби
------------------------------------------------------------------ Стан роз'ємних з'єднань поліетиленової і сталевої|Оцінка в балах| труби | | -------------------------------------------------+--------------| Нещільність виявлено у 50% і більше від загальної| 1 | кількості перевірених з'єднань визнано | | непридатними | | -------------------------------------------------+--------------| Те саме, менше 50% з'єднань | 2 | -------------------------------------------------+--------------| Нещільності не виявлено, усі обстежені роз'ємні | 3 | з'єднання визнано придатними для подальшого | | експлуатування | | -----------------------------------------------------------------
8. Загальну оцінку (в балах) технічного стану розподільного
поліетиленового газопроводу потрібно визначати окремо для
поліетиленової частини та сталевих вставок газопроводу шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками: для поліетиленової частини - герметичність, стан
поліетиленової труби, якість зварних з'єднань відповідно до
таблиці 1 розділу 6 Правил обстежень ( z0723-98 ) та таблиць 3, 4
цього додатка. для сталевих вставок - герметичність, стан ізоляційного
покриття сталевих вставок, стан металу труби, якість зварних
з'єднань відповідно до таблиць 1, 5 розділу 6 Правил обстежень
( z0723-98 ) та таблиць 2, 5 цього додатка.

Додаток 14

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

КРИТЕРІЇ І ПОРЯДОК

оцінки технічного стану газопроводів-вводів

1. Технічний стан газопроводів-вводів оцінюють за критеріями,
перелік яких наведено у розділі VII цього Порядку.
2. Газопровід-ввод, структуру якого наведено на рис. 1
( za326-11 ), складається з таких частин: I - підземна частина від місця приєднання до розподільного
газопроводу до крайнього зварювального стику перед поворотом на
вихід на поверхню (далі по тексту частина "а"); II - підземна частина від крайнього зварювального стику перед
поворотом газопроводу на вихід на поверхню до рівня землі і
надземна частина до відмітки 0,5 м над рівнем землі (на межі
розподілу двох середовищ) (далі по тексту частина "б"); III - третя надземна частина вище відмітки 0,5 м над рівнем
землі до запірного пристрою і ізолюючого з'єднання (далі по тексту
частина "в").
Рис.1. Структура газопроводу-вводу

( za326-11 )
3. Технічний стан газопроводів-вводів визначають за кожною з
трьох частин і оцінюють за основними критеріями: герметичність трьох частин (а, б, в) газопроводів-вводів; стан і тип ізоляційного покриття підземної частини і на межі
двох середовищ (частин а, б); стан металу труби (частин а, б, в); якість зварювальних з'єднань (частин а, б, в); корозійний стан, в тому числі агресивність середовища,
наявність небезпечного впливу блукаючих струмів (частин а, б); стан ЕХЗ (частин а, б); стан футляра (у разі наявності) на виході газопроводу-вводу
із землі, наявність контрольної трубки (КТ), наявність і стан
вимощення (частини б); стан ізолюючих з'єднань або ізолюючих фланцевих з'єднань
(частини в); стан захисного покриття наявність і стан фарбування надземної
частини газопроводу-вводу (частини в).
4. Оцінка показника герметичності кожної з трьох частин
(а, б, в) газопроводу-вводу залежить від кількості витоків газу, що
виникають внаслідок пошкоджень зварювальних стиків або корозійного
стану. Оцінку герметичності частин а, б газопроводу-вводу виконують
згідно з вимогами пункту 6.1 та таблиці 1 Правил обстежень, оцінки
технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних
ремонтів газопроводів і споруд на них, затверджених наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
від 09.06.98 N 124 ( z0723-98 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень). Оцінку герметичності частини в газопроводу-вводу виконують
згідно з таблицею 1 цього додатка.
Таблиця 1. Оцінка герметичності частини в газопроводу-вводу
------------------------------------------------------------------ Кількість витоків, що виникають внаслідок | Оцінка | пошкоджень зварювальних стиків або корозійного | (в балах) | стану | | -------------------------------------------------+--------------| 1 | 1 | -------------------------------------------------+--------------| 0 | 4 | -----------------------------------------------------------------
5. Оцінку стану і типу ізоляційного покриття частин а і б
виконують так само, як і на підземних розподільних газопроводах, а
перевірку самого ізоляційного покриття на межі двох середовищ
(частина б) - візуально і за допомогою приладів.
6. Оцінка стану ізоляційного покриття на межі двох середовищ
за результатами КПО залежить від кількості пошкоджень ізоляції
(таблиця 2) і визначається тільки для частини а газопроводу. КПО
на частині б виконати технологічно не можливо внаслідок її
невеликої довжини, тому перевірку (візуально) стану ізоляційного
покриття частини б виконують лише методом шурфування.
Таблиця 2. Оцінка стану ізоляційного покриття
газопроводу-вводу за результатами КПО
------------------------------------------------------------------ Кількість місць пошкодження ізоляції | Оцінка | | (в балах) | -------------------------------------------------+--------------| 3 | 1 | -------------------------------------------------+--------------| 2 | 2 | -------------------------------------------------+--------------| 1 | 3 | -------------------------------------------------+--------------| 0 | 4 | -----------------------------------------------------------------
7. У разі шурфового огляду підземної частини а і частини б
оцінка стану ізоляційного покриття залежить від ступеня пошкоджень
(таблиця 3). У разі неможливості виконання шурфів на частинах а та б
газопроводу виконується шурфовий огляд тільки частини б та
оцінюється стан ізоляційного покриття частини а відповідно до
стану ізоляційного покриття горизонтальної складової частини б.
Таблиця 3. Оцінка стану ізоляційного покриття за результатами
шурфового обстеження
------------------------------------------------------------------ Ступінь пошкоджень | Оцінка | | (в балах) | -------------------------------------------------+--------------| Немає | 4 | -------------------------------------------------+--------------| Незначний (крихкість, розшарування, недостатня | 3 | адгезія) | | -------------------------------------------------+--------------| Сильний (місцями відсутність ізоляції, наскрізна| 2 | продавленість та інші механічні пошкодження) | | -------------------------------------------------+--------------| Дуже сильний (взагалі відсутня ізоляція) | 1 | -----------------------------------------------------------------
При загальній оцінці стану ізоляційного покриття частини б
газопроводу в місцях виходу з ґрунту необхідно враховувати стан
герметизації футляра (у разі його наявності). Якщо герметизація
футляра відсутня, знімається додатково 1 бал.
8. Оцінка стану захисного покриття на частині в залежить від
наявності пошкоджень захисного покриття (таблиця 4).
Таблиця 4. Оцінка стану захисного покриття на частині в
------------------------------------------------------------------ Наявність місць пошкоджень захисного покриття | Оцінка | (візуально) | (в балах) | -------------------------------------------------+--------------| наявність пошкоджень | 1 | -------------------------------------------------+--------------| відсутність пошкоджень | 4 | -----------------------------------------------------------------
9. Стан металу труб перевіряють: шурфовим методом (підземні частини а і б); приладовим методом і візуально (надземні частини б і в). Ступінь корозії металу на кожній з ділянок (а, б, в) залежить
від наявності пошкоджень стінки труби і визначається згідно з
таблицею 4 Правил обстежень ( z0723-98 ). Оцінка стану металу труби виставляється для кожної частини
газопроводу-вводу окремо і визначається згідно з таблицею 5 Правил
обстежень ( z0723-98 ).
10. Перевірку стану зварювальних стиків і оцінку їх якості
здійснюють на всьому газопроводі-вводі. Оцінку в балах визначають
згідно з таблицею 6 Правил обстежень ( z0723-98 ).
11. Оцінку корозійного стану газопроводу-вводу у разі
наявності агресивного середовища і небезпечного впливу блукаючих
струмів, що призводять до корозійного стану частин а і б, оцінюють
залежно від наявності захисного потенціалу згідно з таблицею 5
цього додатка.
12. Стан ЕХЗ підземної частини перевіряють на кожному
газопроводі-вводі. Якщо на газопроводі є електрозахисний пристрій або захист
забезпечується протекторною установкою, то стан ЕХЗ оцінюють в
один бал з плюсом (+1). За відсутності засобів захисту ЕХЗ
оцінюють в один бал з мінусом (-1).
Таблиця 5. Оцінка корозійного стану газопроводу-вводу при
наявності агресивного середовища і небезпечного впливу блукаючих
струмів
------------------------------------------------------------------ Ступінь небезпеки газопроводу-вводу | Оцінка | | (в балах) | -------------------------------------------------+--------------| Немає захисного потенціалу, знаходиться в анодній| 1 | зоні або в знакозмінній з перевагою анодної зони| | -------------------------------------------------+--------------| Немає захисного потенціалу відповідно до | 2 | ДСТУ Б В.2.5-29:2006, знаходиться в знакозмінній| | зоні з перевагою катодної зони | | -------------------------------------------------+--------------| Є захисний потенціал відповідно до | 3 | ДСТУ Б В.2.5-29:2006 | | -----------------------------------------------------------------
13. Загальна оцінка технічного стану газопроводу-вводу
складається з отриманих даних (оцінок) кожної з трьох частин
(а, б, в): S - оцінка стану частини а; а
S - оцінка стану частини б; б
S - оцінка стану частини в. в
14. Розрахунок сумарного показника для частини а
газопроводу-вводу виконують шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як герметичність, стан
ізоляційного покриття, стан металу труби, якість зварних швів,
стан корозійної безпеки, відповідно до таблиць 1, 5, 6, 8 Правил
обстежень ( z0723-98 ) та таблиці 3 цього додатка.
15. Розрахунок сумарного показника для частини б
газопроводу-вводу виконують шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як герметичність, стан
ізоляційного покриття, стан металу труби, якість зварних швів,
корозійна безпека, відповідно до таблиць 1, 5, 6, 8 Правил
обстежень ( z0723-98 ) та таблиці 3 цього додатка та з урахуванням
специфіки частини б, а саме: у разі відсутності вимощення,
відсутності контрольної трубки, якщо ІЗ не встановлені на вводі
або встановлені, але вони не виконують своїх ізолюючих функцій,
знімається додатково 1 бал.
16. Розрахунок сумарного показника для частини в
газопроводу-вводу виконують шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як герметичність, стан захисного
покриття, стан металу труби, якість зварних швів, відповідно до
таблиць 5, 6 Правил обстежень ( z0723-98 ) та таблиць 1, 4 цього
додатка.
17. Газопроводи-вводи, які за показниками стану
герметичності, стану металу труби газопроводу та стану зварних
стиків отримали оцінку в 1 бал, підлягають заміні та не потребують
проведення подальшої оцінки їх технічного стану за іншими
критеріями.

Додаток 15

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ВИЗНАЧЕННЯ

технічного стану газопроводів: сталевого підземного,

наземного з обвалуванням, наземного без обвалування,

надземного, поліетиленового підземного

та газопроводу-вводу за результатами

технічного обстеження

Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Умови | Стан газопроводу | прокладки |---------------------------------------------------------------------------------------------------| газопроводу | Аварійний | Незадовільний | Кап. ремонт в | Задовільний | | | | послідовності | | |---------------------------+---------------------+---------------------+---------------------------| | Критерії | Висновок |Критерій| Висновок |Критерій| Висновок | Критерій | Припущення | |окремих оцінок| комісії |сумарної| комісії |сумарної|комісії щодо| сумарної | | |стану (і, або)| | оцінки | | оцінки |призначення |оцінки стану | | | | | стану | | стану | на кап. | | | | | | | | | ремонт | | | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| Підземний |- за |Залежно від | S=10 |Залежно від |S=11-14 |Склад робіт |S =15 балів і|При одиничних| газопровід та |герметичністю | величини |балів і | величини | балів |з кап. | а |розцінках за | наземний з |А =1 бал; |пошкодження | менше |пошкодження | |ремонту | більше. |герметич. А ;| обвалуванням | 1 | ділянки, | | ділянки, | |визначається| При цьому | 1 | | | характеру | | характеру | |комісією: |одинич.оцінки| за станом | |- за станом |пошкодження | |пошкодження | |ремонт | за |металу А ; за| |металу труби |тощо комісія| |тощо комісія| |ізоляц. |герметичністю| 3 | |А =1 бал; | приймає | | приймає | |покриття, |А ; за станом|станом зварн.| | 3 |рішення про | |рішення про | |установка | 1 |стиків А не | | | заміну | | заміну | |або ремонт |металу А ; за| 4 | |- за станом | всього | | всього | |ЕХЗ тощо | 3 |менше 3 | |зварних стиків|газопроводу | |газопроводу | | |станом зварн.|газопровід | |А =1 бал | або тільки | | або тільки | | | стиків А |може бути | | 4 |пошкодженої | |пошкодженої | | | 4 |визнаний у | | | ділянки | | ділянки | | |повинні бути |задовільному | | | | | | | | не менше |стані, хоча і| | | | | | | | 3-х балів | не одержав | | | | | | | | |високу оцінку| | | | | | | | | в 15 балів | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| Надземний |- за |Залежно від | S=8 |Залежно від | S=9-12 |Склад робіт |S =13 балів і| | газопровід та |герметичністю | величини |балів і | величини | балів | з кап. | а | | наземний без |А =1 бал; |пошкодження | менше |пошкодження | | ремонту | більше. | | обвалування (в| 1 | ділянки, | | ділянки, | |визначається| При цьому | | тому числі в | | характеру | | характеру | | комісією: |одинич.оцінки| | місцях виходу |- за станом |пошкодження | |пошкодження | | фарбування | за | | із ґрунту) |металу труби |тощо комісія| |тощо комісія| |газопроводу,|герметичністю| | |А =1 бал; | приймає | | приймає | | заміна |А ; за станом| | | 3 |рішення про | |рішення про | | ізолюючих | 1 | | | | заміну | | заміну | | прокладок, |металу А ; за| | |- за станом | всього | | всього | | ремонт | 3 | | |зварних стиків|газопроводу | |газопроводу | | кріплень, |станом зварн.| | |А =1 бал | або тільки | | або тільки | | ремонт | стиків А | | | 4 |пошкодженої | |пошкодженої | |ізоляційного| 4 | | | | ділянки | | ділянки | | покриття в |повинні бути | | | | | | | | місцях |не менше 3-х | | | | | | | | виходу з | балів | | | | | | | |ґрунту тощо | | | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| Газопровід з |- за |Залежно від | S=6-7 |Залежно від | S=8-9 |Склад робіт | S =11 балів | | поліетилену |герметичністю | величини |балів і | величини | балів |з кап. | а | | (поліетиленові|А =1 бал; | пошкод | менше |пошкодження | |ремонту | | | ділянки) | 1 | ження | | ділянки, | |визначається| | | | | ділянки, | | характеру | |комісією: | | | |- за станом | характеру | |пошкодження | |заміна | | | |поліетиленової|пошкодження | |тощо комісія| |ділянок | | | |труби А =1 |тощо комісія| | приймає | |газопроводу | | | | 3 | приймає | |рішення про | |або зварних | | | |бал; |рішення про | | заміну | |стиків | | | |- за станом | заміну | | всього | | | | | |зварних стиків| всього | |газопроводу | | | | | |А =1 бал |газопроводу | | або тільки | | | | | | 4 | або тільки | |пошкодженої | | | | | | |пошкодженої | | ділянки | | | | | | | ділянки | | | | | | | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| Газопровід з |- за |Склад робіт | S=10 |Склад робіт |S=11-14 |Склад робіт |S =15 балів і|При одиничних| поліетилену |герметичністю |визначається|балів і |визначається| балів |визначається| а |розцінках за | (стальні |А =1 бал; | комісією: | менше | комісією: | |комісією: | більше. |герметичністю| вставки) | 1 | заміна | | заміна | |ремонт | При цьому |А ; за станом| | |вставок або | |вставок або | |ізоляц. |одинич.оцінки| 1 | |- за станом | зварних | | зварних | |покриття | за |металу А ; за| |металу труби | стиків | | стиків | |або заміна |герметичністю| 3 | |А =1 бал; | | | | |вставок та | А ; | станом | | 3 | | | | |зварних | 1 | зварних | | | | | | |стиків | за станом |стиків А не | |- за станом | | | | | | металлу А ; | 4 | |зварних стиків| | | | | | 3 |менше 3 | |А =1 бал | | | | | | за станом |газопровід | | 4 | | | | | |зварн. стиків|може бути | | | | | | | | А повинні |визнаний у | | | | | | | | 4 |задовільному | | | | | | | |бути не менше|стані, хоча і| | | | | | | | 3-х балів | не одержав | | | | | | | | |високу оцінку| | | | | | | | | в 15 балів | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 16

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ВИЗНАЧЕННЯ

технічного стану газопроводу-вводу

за результатами технічного обстеження

Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Частини | Стан частин газопроводу-вводу | газопроводу- |---------------------------------------------------------------------------------------------------| вводу | Аварійний | Незадовільний | Кап. ремонт в | Задовільний | | | | послідовності | | |---------------------------+---------------------+---------------------+---------------------------| | Критерії | Висновок |Критерій| Висновок |Критерій| Висновок | Критерій | Припущення | |окремих оцінок| комісії |сумарної| комісії |сумарної|комісії щодо| сумарної | | |стану (і, або)| | оцінки | | оцінки |призначення |оцінки стану | | | | | стану | | стану | на кап. | | | | | | | | | ремонт | | | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| а |- за |Залежно від | S =10 |Залежно від |S =11-14|Склад робіт |S =15 балів і|При одиничних| |герметичністю | величини | а | величини | а |з кап. | а | розцінках за| |А =1 бал; |пошкодження |балів і |пошкодження |балів |ремонту | більше. | герметич. | | а1 | ділянки, | менше | ділянки, | |визначається| При цьому | А ; за | | | характеру | | характеру | |комісією: | одинич. | а1 | |- за станом |пошкодження | |пошкодження | |ремонт | оцінки за |станом металу| |металу труби | тощо | | тощо | |ізоляц. |герметичністю| А ; за | |А =1 бал; | комісія | | комісія | |покриття, | А ; за | а3 | | а3 | приймає | | приймає | |установка | а1 |станом зварн.| | |рішення про | |рішення про | |або ремонт |станом металу|стиків А не| |- за станом | заміну | | заміну | |ЕХЗ тощо | А ; за | а4 | |зварних | всієї | | всієї | | | а3 |менше 3 балів| |стиків | підземної | | підземної | | | станом | частина а | |А =1 бал | частини а | | частини а | | |зварн. стиків| може бути | | а4 |або тільки | |або тільки | | | А повинні | визнана | | |пошкодженої | |пошкодженої | | | а4 | задовільною,| | | ділянки | | ділянки | | |бути не менше| хоча вся | | | частини а | | частини а | | | трьох балів | частина а не| | | | | | | | | одержала | | | | | | | | |високу оцінку| | | | | | | | | в 15 балів | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| б |- за | Заміні | S =10 | Заміні |S =11-14|Склад робіт |S =15 балів і|При одиничних| |герметичністю | підлягає | б | підлягає | б | з кап. | б | розцінках за| |А =1 бал; |вся частина |балів і | вся |балів | ремонту | більше. | герметич. | | б1 | б | менше | частина б | |визначається| При цьому | А ; за | | | | | | | комісією: | одинич. | б1 | |- за станом | | | | | ремонт | оцінки за |станом металу| |металу труби | | | | | ізоляц. |герметичністю| А ; за | |А =1 бал; | | | | | покриття, | А ; за | б3 | | б3 | | | | | установка | б1 |станом зварн.| | | | | | | або ремонт |станом металу|стиків А не| |- за станом | | | | | ЕХЗ, | А ; за | а4 | |зварних | | | | | установка | б3 |менше 3 балів| |стиків | | | | |КТ, ІЗ тощо |станом зварн.| частина б | |А =1 бал | | | | | | стиків А | може бути | | а4 | | | | | | а4 | визнана | | | | | | | | повинні бути| задовільною,| | | | | | | | не менше | хоча вся | | | | | | | | трьох балів | частина б не| | | | | | | | | одержала | | | | | | | | |високу оцінку| | | | | | | | | в 15 балів | --------------+--------------+------------+--------+------------+--------+------------+-------------+-------------| в |- за |Залежно від | S =8 |Залежно від |S =9-12 |Склад робіт |S =13 балів і| | |герметичністю | величини | в | величини | в | з кап. | в | | |А =1 бал; |пошкодження |балів і |пошкодження |балів | ремонту | більше. | | | в1 | ділянки, | менше | ділянки, | |визначається| При цьому | | | | характеру | | характеру | | комісією: | одинич. | | |- за станом |пошкодження | |пошкодження | | фарбування | оцінки за | | |металу труби | тощо | | тощо | |газопроводу,|герметичністю| | |А =1 бал; | комісія | | комісія | | заміна | А ; за | | | в3 | приймає | | приймає | | ізоляц. | в1 | | | |рішення про | |рішення про | | прокладок, |станом металу| | |- за станом | заміну | | заміну | | ремонт | А ; за | | |зварних | всього | | всього | | кріплень | в3 | | |стиків |газопроводу | |газопроводу | | ремонт |станом зварн.| | |А =1 бал |або тільки | |або тільки | |ізоляційного| стиків А | | | а4 |пошкодженої | |пошкодженої | | покриття в | а4 | | | | ділянки | | ділянки | | місцях | повинні бути| | | | | | | | виходу з | не менше | | | | | | | |ґрунту тощо | трьох балів | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 17

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

(обов'язковий)
Форма

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів технічного огляду (обходу)

трас розподільних газопроводів і вводів
_____________________________________________

(найменування спеціалізованого підприємства

газового господарства)

1. Назва населеного пункту ______________________________________
2. Район (мікрорайон) ___________________________________________
3. Маршрут N ____________________________________________________
4. Кількість аркушів ____________________________________________
5. Почато _______________________________________________________
6. Закінчено ____________________________________________________
Термін зберігання 1 рік
Результати технічного огляду (обходу)

трас розподільних газопроводів і вводів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Тип та N | Дата | Споруди на газопроводах | Виявлені |П.І.Б. та | Дата | П.І.Б. | з/п|газоаналізатора|проведення|-------------------------------------|порушення і | підпис |усунення | особи, | | |технічного|відомчі | газові |підвали,|контрольні|пошкодьження|особи, що |виявлених|відповіда| | | огляду |колодязі|колодязі| шт. | трубки | мереж і |виконувала|порушень |льної за | | | | (ВК), | (ГК), | | (КТ) та | обладнання | обхід |і пошкод-|усунення | | | | шт. | шт. | | ковера, | | | жень |дефектів,| | | | | | | шт. | | | | підпис | ---+---------------+----------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+---------------+----------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+---------+---------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 30 | 10 | 30 мм | ---/---------------/----------/--------/--------/--------/----------/------------/----------/---------/---------/ | | | | | | | | | | |

Додаток 18

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання
Форма
___________________________________
(найменування спеціалізованого
підприємства газового господарства)

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів технічного огляду (обходу)

газорегуляторного пункту

Адреса газорегуляторних пунктів (газорегуляторних установок) _________________________________________________________________
N _______________________________________________________________
Почато __________________________________________________________
Закінчено _______________________________________________________
Термін зберігання 3 роки
Результати технічного огляду (обходу)

газорегуляторного пункту
------------------------------------------------------------------- N | Дата | Час |Результати| Тиск газу, | П.І.Б. і | П.І.Б. і | з/п|обходу|обходу| обходу | МПа | підпис | підпис | | | | |------------|особи, що |контролюючої| | | | | на | на |виконувала| особи | | | | |вході|виході| обхід | | ---+------+------+----------+-----+------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------+------+----------+-----+------+----------+------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
|10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 35 | 35 мм | ---/------/------/----------/-----/------/----------/------------/- | | | | | | | |

Додаток 19

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

(обов'язковий)
Форма
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" ____________ 20___ року

АКТ

перевірки технічного стану розподільного

сталевого наземного газопроводу

Державний код _________________________________
Інвентарний номер по підприємству ______________
Підприємство ___________________________________

(найменування)
1. Адреса газопроводу ___________________________________________
2. Характеристика газопроводу:
2.1 тиск: високий, середній, низький (підкреслити);
2.2 довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами), наявність
обвалування ____________________________________________________;
2.3 стандарт (технічні умови) на труби і матеріали труб _________ ________________________________________________________________;
2.4 рік спорудження (цифрами) __________________________________;
2.5 тип ізоляційного покриття у разі наявності обвалування -
нормальне, посилене, дуже посилене (підкреслити); армоване
марлею, мішковиною, бризолом, гідроізолом, склотканиною
(підкреслити) ___________________________________________________ ________________________________________________________________;
2.6 наявність та тип захисного покриття у разі відсутності
обвалування (алюмінієве, цинкове, лакофарбове, склоемалеве тощо) ________________________________________________________________;
2.7 відхилення від чинних на цей час норм і правил, які виникли
за період експлуатації або допущені при будівництві (в тому числі
надати інформацію про стан обвалувань) __________________________ ________________________________________________________________;
2.8 наявність засобів електрозахисту газопроводу (вказати тип
електрозахисних установок і рік їх уведення в експлуатацію,
захисні потенціали - від і до) __________________________________ ________________________________________________________________.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань або
наскрізними корозійними пошкодженнями (враховуючи дані
обстеження, яке виконується), всього ____________________________ ________________________________________________________________;
3.2 оцінка герметичності газопроводу, здійснена відповідно до
табл. 1 Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації
та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд
на них, затверджених наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики від 09.06.98 N 124,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень) ____________________ балів.
4. Перевірка стану ізоляційного покриття (у разі наявності
обвалування):
4.1 кількість місць пошкодження ізоляції, виявлених під час
обстеження _____________________________________________________;
4.2 оцінка стану ізоляційного покриття залежно від кількості
пошкоджень, здійснена відповідно до табл.2 Правил обстежень __________________________________________________________ балів;
4.3 кількість ділянок газопроводу, на яких візуально перевірявся
стан ізоляційного покриття _____________________________________;
4.4 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненого під
час технічного обстеження:
товщина ізоляції ________________________________________________
стан армованої обгортки _________________________________________
поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста; продавлена з
боків, знизу (підкреслити);
4.5 характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна
продавленість ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при
ударі, інші механічні пошкодження, які сталися за час
експлуатації ___________________________________________________;
4.6 остаточна оцінка стану ізоляційного покриття відповідно до
табл. 3 Правил обстежень:
значення А _______ балів.
5. Перевірка стану захисного покриття (у разі відсутності
обвалування):
5.1 кількість та довжина місць пошкоджень, виявлених під час
обстеження ______________________________________________________ ________________________________________________________________;
5.2 результат перевірки захисного покриття, здійсненого під час
технічного обстеження:
зовнішній вигляд та характер пошкоджень захисного покриття ______ _________________________________________________________________
товщина захисного покриття ______________________________________
стан адгезії ___________________________________________________;
5.3 оцінка стану захисного покриття відповідно до таблиці 1
додатка 11 до цього Порядку _________ балів.
6. Перевірка стану металу труби:
6.1 кількість ділянок газопроводу (у разі наявності обвалування)
або довжина ділянок газопроводу (у разі відсутності обвалування),
на яких проведено огляд стану металу труби _____________________;
в тому числі кількість (або довжина) ділянок, на яких виявлено
корозію:
сильну _________________________________________________________;
дуже сильну ____________________________________________________;
незначну _______________________________________________________.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до табл. 4 Правил
обстежень.
6.2 імовірні причини, які могли викликати корозію _______________ ________________________________________________________________;
6.3 оцінка стану металу труби, здійснена відповідно до табл. 5
Правил обстежень _________________________________________ балів.
7. Перевірка якості зварних стиків:
7.1 виявлено витоків, які пов'язані з якістю зварних з'єднань, з
початку експлуатації, всього ____________________________________ ________________________________________________________________;
7.2 кількість додатково перевірених зварних стиків (згідно з
вимогами п.6.4.2 Правил обстежень) ______________________________ ________________________________________________________________;
з них визнані дефектними _______________________________________;
7.3 оцінка якості зварних стиків газопроводу, здійснена
відповідно до таблиці 6 Правил обстежень _________________ балів.
Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі
експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики.
8. Оцінка корозійної небезпеки (у разі наявності обвалування):
8.1 корозійна активність ґрунту згідно з актом служби захисту ___ _________________________________________________________________
вид ґрунту _____________________________________________________;
ґрунтові забруднення ___________________________________________;
8.2 результати вимірів блукаючих струмів, величина
електропотенціалів:
максимальна _____________________________________________________
мінімальна _____________________________________________________;
8.3 довжина (м) анодних та знакозмінних зон у відсотках до
загальної довжини газопроводу ___________________________________ ________________________________________________________________;
8.4 оцінка корозійної небезпеки згідно з таблицею 8 Правил
обстежень ________________________________________________ балів.
9. Загальна оцінка технічного стану розподільного сталевого
наземного газопроводу, визначена шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як: герметичність, стан
ізоляційного покриття, стан металу труби, якість зварних швів,
корозійна безпека відповідно до:
а) у разі наявності обвалування - таблиць 1, 3, 5, 6 та 8 Правил
обстежень;
б) у разі відсутності обвалування - таблиць 1, 5, 6 Правил
обстежень та таблиці 1 додатка 11 до цього Порядку _______ балів.
10. Додаткові дані ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Висновок ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник підрозділу СПГГ,
що виконував технічне обстеження ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу СПГГ,
який експлуатує газопровід ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу з ЕХЗ ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата технічного обстеження "__" ______________ 20__ року

Додаток 20

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" ____________ 20___ року

АКТ

перевірки технічного стану розподільного

сталевого надземного газопроводу

Державний код ________________________________
Інвентарний номер по підприємству ____________
Підприємство _________________________________

(найменування)
1. Адреса газопроводу ___________________________________________
2. Характеристика газопроводу:
2.1 тиск: високий, середній, низький (підкреслити);
2.2 довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами) __________________ ________________________________________________________________;
2.3 стандарт (технічні умови) на труби і матеріали труб _________ ________________________________________________________________;
2.4 рік спорудження (цифрами) __________________________________;
2.5 максимальна і мінімальна висота опор (від поверхні землі до
низу труби), цифрами ___________________________________________;
2.6 наявність та вид захисного покриття (алюмінієве, цинкове,
лакофарбове, склоемалеве тощо) _________________________________;
2.7 відхилення від чинних на цей час норм і правил, які виникли
за період експлуатації або допущені під час будівництва _________ ________________________________________________________________.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань або
наскрізними корозійними пошкодженнями (враховуючи дані
обстеження, яке виконується), всього ____________________________ ________________________________________________________________;
3.2 оцінка герметичності газопроводу, здійснена відповідно до
табл. 1 Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації
та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд
на них, затверджених наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики від 09.06.98 N 124,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.11.98 за
N 723/3163 (далі - Правила обстежень), ___________________ балів.
4. Перевірка стану захисного покриття:
4.1 кількість та довжина (м) місць пошкоджень, виявлених під час
обстеження (у відсотках до загальної довжини газопроводу) _______ ________________________________________________________________;
4.2 результат перевірки захисного покриття, здійсненої під час
технічного обстеження:
зовнішній вигляд та характер пошкоджень захисного покриття ______ ________________________________________________________________;
товщина захисного покриття _____________________________________;
стан адгезії ___________________________________________________.
4.3 оцінка стану захисного покриття відповідно до таблиці 1
додатка 12 до цього Порядку ______________________________ балів.
5. Перевірка стану ізоляційного покриття в місцях виходу
газопроводу з ґрунту:
5.1 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненої під час
технічного обстеження:
товщина ізоляції _______________________________________________;
стан адгезії ізоляції до металу ________________________________;
стан армованої обгортки ________________________________________;
поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста, продавлена з
боків, знизу (підкреслити);
5.2 характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна
продавленість ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при
ударі, інші механічні пошкодження, які сталися за час
експлуатації ____________________________________________________ ________________________________________________________________;
5.3 якість герметизації футляра (у разі його наявності) _________ ________________________________________________________________;
5.4 оцінка стану ізоляційного покриття відповідно до таблиці 2
додатка 12 до цього Порядку ______________________________ балів.
6. Перевірка стану металу труби:
6.1 довжина ділянок газопроводу, на яких проведено огляд металу
труби ________ м, в тому числі ділянок, на яких виявлено корозію:
сильну ___________________ м;
дуже сильну ______________ м;
незначну _________________ м.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4
Правил обстежень;
6.2 імовірні причини, які могли викликати корозію _______________ ________________________________________________________________;
6.3 оцінка стану металу труби, здійснена згідно з вимогами
пункту 6.3 глави 6 Правил обстежень та таблицями 4, 5 Правил
обстежень ________________________________________________ балів.
7. Перевірка якості зварних стиків:
7.1 виявлено витоків, які пов'язані з якістю зварних з'єднань, з
початку експлуатації, всього ___________________________________;
7.2 кількість додатково перевірених зварних стиків (згідно з
вимогами пункту 6.4.2 Правил обстежень) _________________________ ________________________________________________________________;
з них визнані дефектними _______________________________________;
7.3 оцінка якості зварних стиків газопроводу, здійснена згідно з
вимогами пункту 6.4 глави 6 Правил обстежень та таблицею 6 Правил
обстежень ________________________________________________ балів.
Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі
експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики.
8. Перевірка технічного стану опор, кріплень, діелектричних
прокладок між трубою і кріпленням, ізолювальних з'єднань
(вставок):
8.1 стан обстежених опор і кріплень газопроводу (наявність
порушень - просідання, відхилення від осі тощо) _________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________;
8.2 стан діелектричних прокладок між трубою та кріпленням, а
також ізолювальних з'єднань (наявність порушень) ________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
9. Загальна оцінка технічного стану розподільного сталевого
надземного газопроводу, визначена шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як: герметичність, стан
захисного покриття, стан металу труби, якість зварних швів, стан
опор, кріплень, стан діелектричних прокладок, відповідно до
таблиць 1, 5, 6 Правил обстежень та додатка 12 (пункт 7 і
таблиця 1) до цього Порядку ______________________________ балів.
9.1. Загальна оцінка технічного стану місць виходу із ґрунту
розподільного сталевого надземного газопроводу, визначена шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками, як:
герметичність, стан ізоляційного покриття в місцях виходу
газопроводу із землі, стан металу труби, якість зварних швів,
стан ізолювальних з'єднань, відповідно до таблиць 1, 5, 6 Правил
обстежень та додатка 12 до цього Порядку ______________ балів.
10. Додаткові дані ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Висновок ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник підрозділу СПГГ,
що виконував технічне обстеження ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу СПГГ,
який експлуатує газопровід ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу з ЕХЗ ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата технічного обстеження "__" ______________ 20__ року

Додаток 21

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

(обов'язковий)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" ____________ 20___ року

АКТ

перевірки технічного стану розподільного

поліетиленового підземного газопроводу

Державний код ________________________________
Інвентарний номер по підприємству ____________
Підприємство _________________________________

(найменування)
1. Адреса газопроводу ___________________________________________
2. Характеристика газопроводу:
2.1 тиск: високий, середній, низький (підкреслити);
2.2 довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами) __________________ ________________________________________________________________;
2.3 стандарт (технічні умови) на труби і матеріали труб _________ ________________________________________________________________;
2.4 рік спорудження (цифрами) __________________________________;
2.5 максимальна і мінімальна глибина прокладання (від верху труби
до поверхні землі) (цифрами) ___________________________________;
2.6 наявність сталевих вставок і їх характеристики:
2.6.1 кількість вставок _________________________________________
2.6.2 стандарт (або технічні умови) на трубу, з якої виготовлено
вставку, і матеріал труб _______________________________________;
2.6.3 рік спорудження (цифрами) ________________________________;
2.6.4 тип ізоляційного покриття сталевих вставок і з'єднань
поліетиленової труби із сталевою: нормальне, посилене, дуже
посилене (підкреслити); армоване марлею, мішковиною, бризолом,
гідроізолом, склотканиною (підкреслити);
2.7 відхилення від чинних на цей час норм і правил, які виникли
за період експлуатації або допущені під час будівництва _________ ________________________________________________________________;
2.8 наявність засобів електрозахисту футлярів, в яких протягнуто
поліетиленовий газопровід (вказати тип електрозахисних установок
і рік їх уведення в експлуатацію, захисні потенціали - від і до) ________________________________________________________________.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань та
наскрізними корозійними пошкодженнями сталевих вставок та
нещільністю роз'ємних з'єднань (враховуючи дані обстеження, яке
виконується), всього ____________________________________________ ________________________________________________________________;
3.2 оцінка герметичності газопроводу, здійснена відповідно до
таблиці 1 Правил обстежень, оцінки технічного стану,
паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів
газопроводів і споруд на них, затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики від
09.06.98 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень), _______ балів.
4. Перевірка стану ізоляційного покриття сталевих вставок і
з'єднань поліетиленової труби із сталевою (у разі наявності):
4.1 кількість шурфів, в яких візуально перевірявся стан
ізоляційного покриття сталевих вставок і з'єднань поліетиленової
труби із сталевою ______________________________________________;
4.2 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненого
шурфовим оглядом:
товщина ізоляції _______________________________________________;
стан армованої обгортки ________________________________________;
поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста; продавлена з
боків, знизу (підкреслити);
4.3 характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна
продавленість ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при
ударі, інші механічні пошкодження, які сталися за час
експлуатації ____________________________________________________ ________________________________________________________________;
4.4 оцінка стану ізоляційного покриття відповідно до таблиць 1 і
2 додатка 13 до цього Порядку:
значення А ______ балів.
5. Перевірка стану металу труби - вставки (у разі наявності)
сталевих вставок:
5.1 кількість шурфів, в яких проведено огляд стану металу труби ________________________________________________________________;
в тому числі шурфів, на яких виявлено корозію:
сильну _________________________________________________________;
дуже сильну ____________________________________________________;
незначну _______________________________________________________.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4
Правил обстежень;
5.2 імовірні причини, які могли викликати корозію _______________ ________________________________________________________________;
5.3 оцінка стану металу труби, здійснена відповідно до таблиці 5
Правил обстежень, ________________________________________ балів.
6. Перевірка стану поліетиленової труби:
6.1 кількість шурфів, в яких проведено огляд поверхні
поліетиленової труби ___________________________________________,
в тому числі шурфів, в яких виявлено поперечні і повздовжні
тріщини газопроводу, механічні пошкодження труб і стикових
з'єднань, проколи, вм'ятини (підкреслити) ______________________;
6.2 імовірні причини, які могли викликати ушкодження поверхні
поліетиленової труби ____________________________________________ ________________________________________________________________;
6.3 оцінка стану поліетиленової труби відповідно до таблиці 3
додатка 13 до цього Порядку ______________________________ балів.
7. Перевірка якості зварних з'єднань:
7.1 виявлено витоків, які пов'язані з якістю зварних з'єднань, з
початку експлуатації, всього ____________________________________ ________________________________________________________________;
7.2 кількість додатково перевірених зварних з'єднань (згідно з
вимогами підпункту 6.4.2 Правил обстежень) ______________________ ________________________________________________________________;
з них визнані дефектними ________________________________________ ________________________________________________________________;
7.3 оцінка якості зварних з'єднань газопроводу, здійснена
відповідно до таблиці 4 додатка 13 до цього Порядку, _____ балів.
8. Перевірка стану щільності роз'ємних з'єднань поліетиленової і
сталевої труби:
8.1 загальна кількість перевірених з'єднань поліетиленової і
сталевої труби, в тому числі кількість з'єднань, на яких виявлено
нещільність ____________________________________________________;
8.2 оцінка технічного стану роз'ємних з'єднань поліетиленової і
сталевої труби, здійснена відповідно до таблиці 5 додатка 13 до
цього Порядку, ___________________________________________ балів.
9. Загальна оцінка технічного стану поліетиленової частини
розподільного поліетиленового газопроводу, визначена шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками, як:
герметичність, стан поліетиленової труби, якість зварних
з'єднань, відповідно до таблиці 1 Правил обстежень та таблиць 3
і 4 додатка 13 до цього Порядку, ________ балів.
9.1. Загальна оцінка технічного стану сталевих вставок
розподільного поліетиленового газопроводу, визначена шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками, як:
герметичність, стан ізоляційного покриття сталевих вставок, стан
металу труби, якість зварних з'єднань, відповідно до таблиць 1, 5
Правил обстежень та таблиць 2 і 5 додатка 13 до цього Порядку __________________________ балів.
10. Додаткові дані ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Висновок ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник підрозділу СПГГ,
що виконував технічне обстеження ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу СПГГ,
який експлуатує газопровід ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу з ЕХЗ ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата технічного обстеження "__" ______________ 20__ року

Додаток 22

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" ____________ 20___ року

АКТ

перевірки технічного стану газопроводу-вводу

Державний код ________________________________
Інвентарний номер по підприємству ____________
Підприємство _________________________________

(найменування)
1. Адреса газопроводу ___________________________________________ _________________________________________________________________
2. Характеристика газопроводу-вводу: ____________________________
2.1 тиск високий, середній, низький (підкреслити):
2.2 довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами) а - ______________
б - _____________________________________________________________
в - ____________________________________________________________.
Примітка. Дані для підпунктів цього акта, що позначені як "а",
"б", "в", потрібно визначати згідно з додатком 14 до цього
Порядку;
2.3 стандарт (технічні умови) на труби і матеріали труб ________;
2.4 рік спорудження (цифрами) __________________________________;
2.5 максимальна і мінімальна глибина закладання (від верху труби
до поверхні землі) (цифрами) ___________________________________;
2.6 тип ізоляційного покриття - нормальне, посилене, дуже
посилене (підкреслити); армоване марлею, мішковиною, бризолом,
гідроізолом, склотканиною (підкреслити) ________________________;
2.7 відхилення від чинних норм і правил, що виникли за період
експлуатації або допущені під час будівництва __________________;
2.8 наявність засобів електрозахисту газопроводу-вводу (вказати
тип електрозахисних установок і рік їх введення в експлуатацію,
захисні потенціали - від і до) _________________________________.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу-вводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань або
наскрізними корозійними пошкодженнями (враховуючи дані
обстеження, яке виконується), всього:
а - _________________________; б - _____________________________;
в - _________________________;
3.2 оцінка герметичності частин а та б газопроводу-вводу,
здійснена відповідно до таблиці 1 Правил обстежень, оцінки
технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних
ремонтів газопроводів і споруд на них, затверджених наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
від 09.06.98 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень):
а - ____________________ балів; б - ______________________ балів;
3.3 оцінка герметичності частини в газопроводу-вводу, здійснена
відповідно до таблиці 1 додатка 14 до цього Порядку,
в - ______________________________________________________ балів.
4. Перевірка стану ізоляційного та захисного покриття:
4.1 кількість місць пошкодження ізоляції, виявлених під час
приладового обстеження: а - ______________; б - ________________;
4.2 оцінка стану ізоляційного покриття залежно від кількості
пошкоджень, здійснена відповідно до таблиці 2 додатка 14 до цього
Порядку:
а - ____________________ балів; б - ______________________ балів;
4.3 кількість шурфів, в яких візуально перевірявся стан
ізоляційного покриття (вказати кількість і адресу шурфів) _______ ________________________________________________________________;
4.4 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненого
шурфовим оглядом:
товщина ізоляції: а - __________________; б - __________________;
стан армованої обгортки: а - ___________; б - __________________;
поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста; продавлена з
боків, знизу (підкреслити);
4.5 характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна
продавленість ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при
ударі, інші механічні пошкодження, які сталися за час
експлуатації:
а - ____________________________________________________________;
б - ____________________________________________________________;
4.6 остаточна оцінка стану ізоляційного покриття з урахуванням
шурфових оглядів відповідно до таблиці 3 додатка 14 до цього
Порядку:
а - ____________________ балів; б - ______________________ балів;
4.7 оцінка стану захисного покриття залежно від наявності
пошкоджень, здійснена відповідно до таблиці 4 додатка 14 до цього
Порядку, в - _________________________ балів.
5. Перевірка стану металу труби:
5.1 кількість місць, в яких проведено огляд стану металу труби:
а - _______________; б - ____________; в - _____________________,
в тому числі місць, в яких виявлено корозію:
сильну: а - ______________; б - ____________; в - ______________;
дуже сильну: а - _________; б - ____________; в - ______________;
незначну: а - ____________; б - ____________; в - ______________.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4
Правил обстежень;
5.2 імовірні причини, які могли викликати корозію:
а - ____________________________________________________________;
б - ____________________________________________________________;
в - ____________________________________________________________;
5.3 оцінка стану металу труби, здійснена відповідно до таблиці 5
Правил обстежень:
а - ____________________________________________________________;
б - ____________________________________________________________;
в - ____________________________________________________________.
6. Перевірка якості зварних стиків:
6.1 виявлено витоків газу, які пов'язані з якістю зварних
з'єднань, з початку експлуатації, всього _______________________;
6.2 кількість додатково перевірених зварних стиків (згідно з
вимогами пункту 6.4.2 Правил обстежень) ________________________;
з них визнані дефектними _______________________________________;
6.3 оцінка якості зварних стиків газопроводу, здійснена
відповідно до таблиці 6 Правил обстежень, _______________________ __________________ балів.
Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі
експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики.
7. Оцінка корозійної небезпеки;
7.1 корозійна активність ґрунту згідно з актом служби захисту ___
вид ґрунту _____________________________________________________;
рівень ґрунтової води __________________________________________;
ґрунтові забруднення ___________________________________________;
7.2 результати вимірів блукаючих струмів, величина
електропотенціалів газопроводу-вводу:
максимальна ____________________________________________________;
мінімальна _____________________________________________________;
7.3 наявність анодної, знакозмінної або катодної зони на
газопроводі-вводі: _____________________________________________;
7.4 оцінка корозійної небезпеки згідно з таблицею 8 Правил
обстежень: _______________________________________________ балів.
8. Загальна оцінка технічного стану газопроводу-вводу, визначена
окремо для кожної з частин а, б, в шляхом підсумовування оцінок,
одержаних за такими показниками, як:
для частини а - герметичність, стан ізоляційного покриття, стан
металу труби, якість зварних швів, стан корозійної безпеки,
відповідно до таблиць 1, 5, 6, 8 Правил обстежень та таблиці 3
додатка 14 до цього Порядку;
для частини б - герметичність, стан ізоляційного покриття, стан
металу труби, якість зварних швів, стан корозійної безпеки,
відповідно до таблиць 1, 5, 6, 8 Правил обстежень та додатка 14
(таблиця 3 та пункт 15) до цього Порядку;
для частини в - герметичність, стан захисного покриття, стан
металу труби, якість зварних швів відповідно до таблиць 5, 6
Правил обстежень та таблиць 1 і 4 додатка 14 до цього Порядку:
а ________________________________________________________ балів;
б ________________________________________________________ балів;
в ________________________________________________________ балів.
9. Додаткові дані:
а ________________________________________________________ балів;
б ________________________________________________________ балів;
в ________________________________________________________ балів.
10. Висновок:
Стан частини а газопроводу-вводу _______________________________;
Стан частини б газопроводу-вводу _______________________________;
Стан частини в газопроводу-вводу _______________________________.
Керівник підрозділу СПГГ,
що виконував технічне обстеження ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу СПГГ,
який експлуатує газопровід ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу з ЕХЗ ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата технічного обстеження "__" ______________ 20__ року

Додаток 23

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ФОРМА

робочого аркуша маршруту

Підприємство ____________________________________________________

(найменування)
Робочий аркуш маршруту N ______

комплексного приладового обстеження

підземних газопроводів
Бригада _______________________________________________ у складі:

(назва підрозділу, що виконує комплексне

приладове обстеження)
керівника бригади: ______________________________________________

(посада, П.І.Б.)
членів бригади __________________________________________________

(посада, П.І.Б.)
_________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)
в присутності представника ______________________________________

(найменування підрозділу СПГГ, що виконує

технічне обслуговування газопроводу
_________________________________________________________________

або власника (балансоуримувача), посада, П.І.Б.)
виконала комплексне приладове обстеження ________________________

(за матеріалом:

сталевих/поліетиленових)
_________________________________________________________________

(за способом прокладання: підземних, наземних

з обвалуванням/без обвалувань, надземних)
газопроводів __________________________________ тиску

(високого, середнього, низького)
за такими адресами:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
Загальною довжиною: ___________________________________________ м
Дата проведення КПО: "__" ____________ 20__ року.
Результати комплексного приладового обстеження:
1. Перевірка суцільності ізоляційного покриття газопроводу,
прилад __________________________________________________________

(тип)
Зауваження по трасі _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пошкодження ізоляції, що виявлені при обстеженні згідно з
технологією і технічною можливістю обладнання: __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірку суцільності ізоляційного покриття виконав: _________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)
2. Перевірка газопроводу на герметичність приладом _______ N ____

(тип)
Витоки газу _____________________________________________________ _________________________________________________________________
Зауваження ______________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Порушення ДБН та ПБСГУ: ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Про витоки повідомлено до АДС о _____ год. _____ хв. черговому
диспетчеру __________________
Приладове обстеження виконали:
керівник бригади: _______________________________________________

(посада, П.І.Б.)
члени бригади ___________________________________________________

(посада, П.І.Б.)
_________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)
Представник підрозділу СПГГ _____________________________________

(П.І.Б., підпис представника
_________________________________________________________________
підрозділу СПГГ, що виконує технічне обслуговування газопроводу)
Дата оформлення Робочого аркуша: "__" _____________ 20__ року
Висновки за результатами обстеження:
1) витоків ____________ шт. на _________________________________.
2) пошкоджень ізоляції _______ шт. загальною довжиною ________ м.
3) порушень _____________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 24

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПРИКЛАД

нанесення на схему виявлених недоліків

( zd326-11 )

Додаток 25

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ВІДОМІСТЬ

результатів вимірювань різниці

потенціалів і щільності струму

на газопроводі ___________ тиску

Адреса об'єкта обстеження: ______________________________________
------------------------------------------------------------------------------------ N з/п| N точки | Адреса, | Дата | Різниця |Щільність|Наявність| Тип | |вимірювань| назва |вимірювання| потенціалів | струму, | засобів |приладу| | |комунікації| |"трубопровід-| мА/кв.м | ЕХЗ. | | | | | | земля", В | |Адреса і | | | | | |-------------+---------| режими | | | | | | max | min |max |min | роботи | | | | | | | | | | ЕЗУ | | -----+----------+-----------+-----------+------+------+----+----+---------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----+----------+-----------+-----------+------+------+----+----+---------+-------| | | | | | | | | | | -----+----------+-----------+-----------+------+------+----+----+---------+-------| | | | | | | | | | | -----+----------+-----------+-----------+------+------+----+----+---------+-------| | | | | | | | | | | -----+----------+-----------+-----------+------+------+----+----+---------+-------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Примітка. За щільністю струму знак "+" означає натікання
струму, а знак "-" - стікання (вихід струму) з труби.
Виконавці: ______________ /_____________________________________/

(підпис) (П.І.Б.)
______________ /_____________________________________/

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 26

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

Лабораторія зварювання _________________________
ПРОТОКОЛ

технічного обстеження зварювальних стиків

газопроводу радіографічним методом

N ______ "__" __________ 20__ року

Проведено обстеження зварювальних стиків газопроводу _____ тиску,
що будується, за адресою ________________________________________

(вулиця, прив'язки початкового

і кінцевого пікетів)
Газопровід виконаний _______________ зварюванням з труб зовнішнім
діаметром ______________________ товщиною стінки ____________ мм.

(вид зварювання)
Результати обстеження
-------------------------------------------------------------------------------- Номер стику |Прізвище,| Номер |Номер |Розмір |Чутливість|Виявлені| Оцінка | за |ім'я, по |(клеймо)|знімка|знімка,|контролю, |дефекти | стику | зварювальною|батькові |зварника| | мм | мм | |(придатний,| схемою |зварника | | | | | | не | | | | | | | |придатний) | ------------+---------+--------+------+-------+----------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+---------+--------+------+-------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | ------------+---------+--------+------+-------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | ------------+---------+--------+------+-------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | ------------+---------+--------+------+-------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Виконавець ____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
Керівник виконавця __________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 27

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

(довідковий)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АКТА

шурфового обстеження підземних газопроводів

( ze326-11 )

Додаток 28

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання
"ЗАТВЕРДЖУЮ" ____________________________

(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" _____________ 20__ року

ЗРАЗОК АКТА

перевірки технічного стану розподільного

сталевого підземного газопроводу

Державний код ________________________________
Інвентарний номер по підприємству ____________
Підприємство ____________________________________________________

(найменування)
1. Адреса газопроводу: вул. Виконкомівська і вул. Баварська до
бази екскавації.
2. Характеристика газопроводу: розподільний
2.1 тиск: високий, середній, низький (підкреслити); ---------
2.2 довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами) Ф159х5,0
L=868,0 п.м.;
2.3 стандарт (ТУ) на труби і матеріали труб ГОСТ-8-32-58 сталь;
2.4 рік споруди (цифрами) 1974 р.;
2.5 максимальна і мінімальна глибина закладання (від верху
труби до поверхні землі) (цифрами) h =1,0 м h =0,8 м до

max min
1,6 м;
2.6 тип ізоляційного покриття - нормальне, посилене,
дуже посилене (покреслити); армоване марлею, мішковиною, -------------
бризолем, гідроізолом, склотканиною (підкреслити); --------
2.7 відхилення від чинних на цей час норм і правил, що виникли за
період експлуатації або допущені при будівництві немає;
2.8 наявність засобів електрозахисту газопроводу (вказати тип
електрозахисних установок і рік їх уведення в експлуатацію,
захисні потенціали - від і до) немає.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань або
наскрізними корозійними пошкодженнями (враховуючи дані
обстеження, яке виконується), всього 3;
3.2 оцінка герметичності газопроводу в балах, здійснена
відповідно до таблиці 1 Правил обстежень, оцінки технічного
стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів
газопроводів і споруд на них, затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики від
09.06.98 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень) 1.
4. Перевірка стану ізоляційного покриття:
4.1 кількість місць пошкодження ізоляції, виявлених при
приладовому обстеженні 3;
4.2 оцінка стану ізоляційного покриття залежно від кількості
пошкоджень, здійснена відповідно до таблиці 2 Правил обстежень 3;
4.3 кількість шурфів, в яких візуально перевірявся стан
ізоляційного покриття 3;
4.4 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненого
шурфовим оглядом:
товщина ізоляції 4-9 мм;
стан армованої обгортки незадовільний;
поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста: продавлена з --------- ---------
боків, знизу (підкреслити):
характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна продавленість
ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при ударі, інші
механічні пошкодження, що сталися за час експлуатації: проколи,
прорізи, наскрізна продавленість будівельним сміттям,
розшарування, крихкість недостатня адгезія (місцями відсутня),
осипуваність при ударі - ізоляційне покриття має великі
пошкодження будівельним сміттям та відходами лиття.
Остаточна оцінка стану ізоляційного покриття з урахуванням
шурфових оглядів відповідно до таблиці 3 Правил обстежень
значення А 1 балів.
5. Перевірка стану металу труби:
5.1 кількість шурфів, в яких проведено огляд стану металу
труби 3,
в тому числі - шурфів, в яких виявлено корозію: 3,
сильну - ;
дуже сильну дуже сильна;
незначну -.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4
Правил обстежень;
5.2 імовірні причини, які могли викликати корозію
електрохімкорозія блукаючими струмами;
5.3 оцінка стану металу труби, здійснена відповідно до таблиці 5
Правил обстежень 1.
6. Перевірка якості зварних стиків:
6.1 виявлено витоків, які пов'язані з якістю зварних з'єднань, з
початку експлуатації, всього немає;
6.2 кількість додатково перевірених зварних стиків (згідно з
вимогами пункту 6.4.2 Правил обстежень) немає,
з них визнані дефектними немає;
6.3 оцінка якості зварних стиків газопроводу в балах, здійснена
відповідно до таблиці 6 Правил обстежень 3.
Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі
експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики.
7. Оцінка корозійної небезпеки:
7.1 корозійна активність ґрунту згідно з актом Служби захисту
середня;
7.2 вид ґрунту чорнозем з піском, є галька, цегла;
рівень ґрунтової води немає;
ґрунтові забруднення немає;
7.3 результати вимірів блукаючих струмів, величина
електропотенціалів:
максимальна (-0,20)В - (-0,45)В по м/с елек. порівн.;
мінімальна (+0,86)В - (+0,24)В по м/с елек. порівн.;
7.4 довжина (м) анодних та знакозмінних зон у відсотках до
загальної довжини газопроводу 868 м - 100%;
7.5 оцінка корозійної небезпеки згідно з таблицею 8 Правил
обстежень 1.
8. Загальна оцінка (в балах) технічного стану газопроводу
визначена шляхом підсумування оцінок, одержаних за кожним
показником: герметичності, стану ізоляційного покриття, металу
труби, якості зварних швів, корозійної безпеки, відповідно до
таблиць 1, 3, 5, 6, 8 1+1+1+3+1-1=6.
9. Додаткові дані Ізоляційне покриття має проколи, прорізи,
наскрізну продавленість буд. сміттям та відходами лиття,
розшарування, крихкість, недостатню адгезію (місцями відсутня),
осипуваність при ударі. Виконані роботи з ліквідації витоків газу
(накладені бандажі). Виконано додаткове КПО. На ділянці L=6 м
вварена катушка l=0,8 м. Виконання робіт триває. Необхідно
виконати дані роботи для захисту підземного газопроводу від
електрохімкорозії та блукаючих струмів: а) ремонт ізолюючого
фланцевого з'єднання на газопроводах вводах до споживачів по
вул. Виконкомівській (СМУ "Екскавації", АТП, ВАТ "Схід");
б) реконструкцію катодної станції по вул. Баварській, 3;
в) відновити катодну станцію на території СМУ "Екскавації" або
побудувати катодну станцію по раніше розробленому проекті
ЕХЗ ВАТ "Схід"; г) установити ізолююче фланцеве з'єднання на
відключаючій засувці по вул. Баварській та вводі до
котельної в/ч.
10. Висновок Газопровід знаходиться в аварійному стані й підлягає
заміні або реновації.
Керівник підрозділу СПГГ,
що виконував технічне обстеження ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу СПГГ,
який експлуатує газопровід ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу з ЕХЗ ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата технічного обстеження "__" _____________ 20__ року

Додаток 29

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПАСПОРТ

технічного стану розподільного

сталевого наземного газопроводу

1. Дані про підприємство
------------------------------------------------------------------ Найменування міністерства | | ----------------------------------------------+-----------------| Найменування підприємства |повністю | | |--------------+-----------------| |скорочено | | ----------------------------------------------+-----------------| Місцезнаходження: |індекс| | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------| Форма власності | | ----------------------------------------------+-----------------| Власник (балансоутримувач) | | ----------------------------------------------+-----------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------------------+-----------------| Телефон, факс | | ----------------------------------------------+-----------------| Дата складання паспорта | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальні відомості про газопровід
------------------------------------------------------------------ Номер об'єкта | | ----------------------------------------------+-----------------| Назва, адреса газопроводу | | ----------------------------------------------+-----------------| Характеристика газопроводу: | | ----------------------------------------------+-----------------| 1|Тиск (високий, середній, низький) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Довжина, діаметр, товщина стінки труби, | | |наявність обвалування | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Стандарт (технічні умови) на труби і | | |матеріал труб | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Рік спорудження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 5|Тип ізоляційного покриття у разі наявності | | |обвалування - нормальне, посилене, дуже | | |посилене (підкреслити); армоване марлею, | | |мішковиною, бризолом, гідроізолом, | | |склотканиною (підкреслити) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 6|Наявність та тип захисного покриття у разі | | |відсутності обвалування (алюмінієве, | | |цинкове, лакофарбове, склоемалеве тощо) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 7|Відхилення від чинних на цей час норм і | | |правил, які виникли за період експлуатації | | |або допущені під час будівництва (в тому | | |числі надати інформацію про стан обвалувань)| | -+--------------------------------------------+-----------------| 8|Наявність засобів електрозахисту газопроводу| | |(вказати тип електрозахисних установок, рік | | |їх введення до експлуатації, захисні | | |потенціали) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 9|Відомості про технічний стан газопроводу, | | |накопичені за час його експлуатації при | | |виконанні планових технічних оглядів та | | |обстежень, ремонтів, а також під час | | |усунення наслідків аварій тощо | | -----------------------------------------------------------------
3. Підприємство, що провело обстеження для паспортизації
------------------------------------------------------------------ Найменування | | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
4. Технічний стан газопроводу і висновки щодо подальшої
експлуатації
4.1. Герметичність газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість виявлених витоків газу з початку | | |експлуатації газопроводу, які зв'язані з | | |якістю зварних з'єднань або наскрізними | | |корозійними пошкодженнями (враховуючи дані | | |обстеження, яке виконується), всього | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка герметичності газопроводу, здійснена | | |відповідно до таблиці 1 Правил обстежень, | | |оцінки технічного стану, паспортизації та | | |проведення планово-запобіжних ремонтів | | |газопроводів і споруд на них, затверджених | | |наказом Державного комітету будівництва, | | |архітектури та житлової політики від | | |09.06.98 N 124, зареєстрованих у | | |Міністерстві юстиції України 13.11.98 за | | |N 723/3163 (далі - Правила обстежень), балів| | -----------------------------------------------------------------
4.2. Стан ізоляційного покриття (у разі наявності обвалування)
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість місць пошкодження ізоляції, | | |виявлених під час обстеження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка стану ізоляційного покриття залежно | | |від кількості пошкоджень, здійснена | | |відповідно до табл. 2 Правил обстежень, | | |балів | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Кількість ділянок газопроводу, на яких | | |візуально перевірявся стан ізоляційного | | |покриття | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Результат перевірки ізоляційного покриття, | | |здійсненої під час останнього технічного | | |обстеження: | | |--------------------------------------------+-----------------| |товщина ізоляції: | | |--------------------------------------------+-----------------| |стан армованої обгортки: | | |--------------------------------------------+-----------------| |поверхня ізоляції (гладка, зморщена, | | |горбиста, продавлена з боків, знизу) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 5|Характер пошкоджень: проколи, порізи, | | |розшарування, крихкість, осипуваність при | | |ударі, інші механічні пошкодження, які | | |сталися за час експлуатації | | -+--------------------------------------------+-----------------| 6|Остаточна оцінка стану ізоляційного покриття| | |відповідно до таблиці 3 Правил обстежень, | | |балів | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Стан захисного покриття (у разі відсутності обвалування)
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість та довжина місць пошкоджень, | | |виявлених під час обстеження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Результат перевірки захисного покриття, | | |здійсненого під час технічного обстеження: | | |зовнішній вигляд та характер пошкоджень | | |захисного покриття; | | | |-----------------| |товщина захисного покриття; | | | |-----------------| |стан адгезії | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка стану захисного покриття відповідно | | |до таблиці 1 додатка 11 до цього Порядку, | | |балів | | -----------------------------------------------------------------
4.4. Стан металу труби
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість ділянок газопроводу (у разі | | |наявності обвалування) або довжина ділянок | | |газопроводу (у разі відсутності | | |обвалування), на яких проведено огляд стану | | |металу труби, | | | |-----------------| |в тому числі кількість (або довжина) | | |ділянок, в яких виявлено корозію: | | |сильну; | | | |-----------------| |дуже сильну; | | | |-----------------| |незначну | | ----------------------------------------------------------------| Примітка. Стан корозії визначається відповідно до табл. 4 | Правил обстежень | ----------------------------------------------------------------| 2|Імовірні причини, які могли викликати | | |корозію | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка стану металу труби, здійснена | | |відповідно до табл. 5 Правил обстежень, | | |балів | | -----------------------------------------------------------------
4.5. Якість зварних стиків
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість витоків газу, які пов'язані з | | |якістю зварних з'єднань, з початку | | |експлуатації газопроводу, всього | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Кількість додатково перевірених стиків | | |(згідно з вимогами пункту 6.4.2 Правил | | |обстежень), | | | |-----------------| |з них визнані дефектними | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка якості зварних стиків газопроводу, | | |здійснена відповідно до таблиці 6 Правил | | |обстежень, балів | | ----------------------------------------------------------------| Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі| експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики | -----------------------------------------------------------------
4.6. Корозійна небезпека газопроводу (у разі наявності
обвалування)
------------------------------------------------------------------ 1|Корозійна активність ґрунту | | |(згідно з актом служби захисту) | | -+--------------------------------------------+-----------------| |вид ґрунту | | -+--------------------------------------------+-----------------| |ґрунтові забруднення | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Результати вимірів блукаючих струмів, | | |величина електропотенціалів: | | |--------------------------------------------+-----------------| |максимальна | | |--------------------------------------------+-----------------| |мінімальна | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Довжина (м) анодних і знакозмінних зон у | | |відсотках до загальної довжини газопроводу | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Оцінка корозійної небезпеки відповідно до | | |таблиці 8 Правил обстежень, балів | | -----------------------------------------------------------------
4.7. Технічний стан газопроводу в цілому
------------------------------------------------------------------ Технічній стан розподільного сталевого | | наземного газопроводу (в цілому) визначається | | за бальною системою шляхом підсумовування | | оцінок, одержаних за такими показниками, як: | | герметичність, стан ізоляційного покриття, | | стан металу труби, якість зварних швів, | | корозійна безпека, відповідно до: | | у разі наявності обвалування - таблиць 1, 3, | | 5, 6 та 8 Правил обстежень; | | у разі відсутності обвалування - таблиць 1, 5,| | 6 Правил обстежень та таблиці 1 додатка 11 | | цього Порядку. | | Оцінка проставляється цифрами та словами. | | -----------------------------------------------------------------
Додаткові дані __________________________________________________ _________________________________________________________________
Пропозиції щодо подальшої експлуатації
------------------------------------------------------------------ | | | | -----------------------------------------------------------------
Власник (балансоутримувач) ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник групи обстеження ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата обстеження "__" ___________ 20__ року

Додаток 30

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПАСПОРТ

технічного стану розподільного

сталевого надземного газопроводу

1. Дані про підприємство
------------------------------------------------------------------ Найменування міністерства | | ----------------------------------------------+-----------------| Найменування підприємства |повністю | | |--------------+-----------------| |скорочено | | ----------------------------------------------+-----------------| Місцезнаходження: |індекс| | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------| Форма власності | | ----------------------------------------------+-----------------| Власник (балансоутримувач) | | ----------------------------------------------+-----------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------------------+-----------------| Телефон, факс | | ----------------------------------------------+-----------------| Дата складання паспорта | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальні відомості про газопровід
------------------------------------------------------------------ N об'єкта | | ----------------------------------------------+-----------------| Назва, адреса газопроводу | | ----------------------------------------------+-----------------| Характеристика газопроводу: | | ----------------------------------------------+-----------------| 1|Тиск (високий, середній, низький) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Довжина, діаметр, товщина стінки труби | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Стандарт (технічні умови) на труби і | | |матеріал труб | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Рік спорудження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 5|Максимальна і мінімальна висота опор (від | | |поверхні землі до низу труби), м | | -+--------------------------------------------+-----------------| 6|Наявність та вид захисного покриття | | |(алюмінієве, цинкове, лакофарбове, | | |склоемалеве тощо) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 7|Відхилення від чинних на цей час норм і | | |правил, які виникли за період експлуатації | | |або допущені під час будівництва | | -+--------------------------------------------+-----------------| 8|Відомості про технічний стан газопроводу, | | |накопичені за час його експлуатації при | | |виконанні планових технічних оглядів та | | |обстежень, ремонтів, а також під час | | |усунення наслідків аварій тощо | | -----------------------------------------------------------------
3. Підприємство, що провело обстеження для паспортизації
------------------------------------------------------------------ Найменування | | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
4. Технічний стан газопроводу і висновки щодо подальшої
експлуатації
4.1. Герметичність газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість виявлених витоків газу з початку | | |експлуатації газопроводу, які зв'язані з | | |якістю зварних з'єднань або наскрізними | | |корозійними пошкодженнями (враховуючи дані | | |обстеження, яке виконується), всього | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка герметичності газопроводу в балах, | | |здійснена згідно з таблицею 1 Правил | | |обстежень, оцінки технічного стану, | | |паспортизації та проведення | | |планово-запобіжних ремонтів газопроводів | | |і споруд на них, затверджених наказом | | |Державного комітету будівництва, архітектури| | |та житлової політики від 09.06.98 N 124, | | |зареєстрованих у Міністерстві юстиції | | |України 13.11.98 за N 723/3163 | | |(далі - Правила обстежень) | | -----------------------------------------------------------------
4.2. Стан захисного покриття
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість та довжина місць пошкоджень, | | |виявлених під час обстеження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Результат перевірки захисного покриття, | | |здійсненої під час технічного обстеження: | | |зовнішній вигляд та характер пошкоджень | | |захисного покриття; | | | |-----------------| |товщина захисного покриття; | | | |-----------------| |стан адгезії | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка стану захисного покриття в балах | | |відповідно до таблиці 1 додатка 12 до цього | | |Порядку | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Стан ізоляційного покриття в місцях виходу газопроводу із
ґрунту
------------------------------------------------------------------ 1|Результат перевірки ізоляційного покриття, | | |здійсненої під час технічного обстеження: | | |товщина ізоляції; | | | |-----------------| |стан армованої обгортки; | | | |-----------------| |поверхня ізоляції: гладка, зморщена, | | |горбиста, продавлена з боків, знизу | | |(підкреслити) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Характер пошкодження: проколи, порізи, | | |наскрізна продавленість ґрунтом, крихкість, | | |розшарування, осипуваність при ударі, інші | | |механічні пошкодження, які сталися за час | | |експлуатації | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Якість герметизації футляра | | |(у разі його наявності) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Оцінка стану ізоляційного покриття, в балах,| | |відповідно до таблиці 2 додатка 12 до цього | | |Порядку | | -----------------------------------------------------------------
4.4. Стан металу труби
------------------------------------------------------------------ 1|Довжина ділянок газопроводу, на яких | | |проведено огляд металу труби _______, в тому| | |числі ділянок, на яких виявлено корозію: | | |сильну _______________________, | | |дуже сильну __________________, | | |незначну _____________________ | | ----------------------------------------------------------------| Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4 | Правил обстежень | ----------------------------------------------------------------| 2|Імовірні причини, які могли викликати | | |корозію | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка стану металу труби, здійснена | | |відповідно до вимог пункту 6.3 Правил | | |обстежень та таблицями 4, 5 Правил | | |обстежень, балів | | -----------------------------------------------------------------
4.5. Якість зварних стиків
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість витоків газу, які пов'язані з | | |якістю зварних з'єднань, з початку | | |експлуатації газопроводу | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Кількість додатково перевірених стиків | | |(згідно з вимогами пункту 6.4.2 Правил | | |обстежень), | | | |-----------------| |з них визнані дефектними | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка якості зварних стиків газопроводу, в | | |балах, здійснена відповідно до таблиці 6 | | |Правил обстежень | | ----------------------------------------------------------------| Примітка. Зварні стики слід перевіряти у випадку, коли в процесі| експлуатації спостерігалися витоки газу через зварні стики | -----------------------------------------------------------------
4.6. Стан опор, кріплень, компенсаторів, діелектричних прокладок
між трубою і кріпленням, ізолювальних з'єднань (вставок)
------------------------------------------------------------------ 1|Стан обстежених опор і кріплень газопроводу | | |(наявність порушень - просідання, відхилення| | |від осі тощо) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Стан діелектричних прокладок між трубою та | | |кріпленням, а також ізолювальних з'єднань | | |(наявність порушень) | | -----------------------------------------------------------------
4.7. Технічний стан газопроводу в цілому
------------------------------------------------------------------ 1|Загальна оцінка технічного стану | | |розподільного сталевого надземного | | |газопроводу (в цілому), визначена шляхом | | |підсумовування оцінок, одержаних за такими | | |показниками, як: герметичність, стан | | |захисного покриття, стан металу труби, | | |якість зварних швів, стан опор, кріплень, | | |стан діелектричних прокладок, відповідно до | | |таблиць 1, 5, 6 Правил обстежень та | | |додатка 12 (пункт 7 та таблиця 1) до цього | | |Порядку, балів | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Загальна оцінка технічного стану місць | | |виходу із ґрунту розподільного сталевого | | |надземного газопроводу, визначена шляхом | | |підсумовування оцінок, одержаних за такими | | |показниками, як: герметичність, стан | | |ізоляційного покриття в місцях виходу | | |газопроводу із землі, стан металу труби, | | |якість зварних швів, стан ізолювальних | | |з'єднань, відповідно до таблиць 1, 5, 6 | | |Правил обстежень та додатка 12 (пункт 7 і | | |таблиця 2) до цього Порядку, балів | | -----------------------------------------------------------------
Додаткові дані __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пропозиції щодо подальшої експлуатації
------------------------------------------------------------------ | | | | -----------------------------------------------------------------
Власник (балансоутримувач) ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник групи обстеження ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата обстеження "__" ___________ 20__ року

Додаток 31

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПАСПОРТ

технічного стану розподільного

поліетиленового підземного газопроводу

1. Дані про підприємство
------------------------------------------------------------------ Найменування міністерства | | ----------------------------------------------+-----------------| Найменування підприємства |повністю | | |--------------+-----------------| |скорочено | | ----------------------------------------------+-----------------| Місцезнаходження: |індекс| | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------| Форма власності | | ----------------------------------------------+-----------------| Власник (балансоутримувач) | | ----------------------------------------------+-----------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------------------+-----------------| Телефон, факс | | ----------------------------------------------+-----------------| Дата складання паспорта | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальні відомості про газопровід
------------------------------------------------------------------ N об'єкта | | ----------------------------------------------+-----------------| Назва, адреса газопроводу | | ----------------------------------------------+-----------------| Характеристика газопроводу: | | ----------------------------------------------+-----------------| 1|Тиск (високий, середній, низький) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Довжина, діаметр, товщина стінки труби | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Стандарт (технічні умови) на труби і | | |матеріал труб | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Рік спорудження | | -+--------------------------------------------+-----------------| 5|Максимальна і мінімальна глибина укладання | | |(від верху труби до поверхні землі), м | | -+--------------------------------------------+-----------------| 6|Наявність сталевих вставок і їх | | |характеристики: | | |--------------------------------------------+-----------------| |кількість вставок | | |--------------------------------------------+-----------------| |стандарт (або технічні умови) на трубу, з | | |якої виготовлену вставку, і матеріал труб | | |--------------------------------------------+-----------------| |рік спорудження | | -+--------------------------------------------+-----------------| |тип ізоляційного покриття сталевих вставок | | |і з'єднань | | -+--------------------------------------------+-----------------| |поліетиленової труби із сталевою: нормальне,| | |посилене, дуже посилене (підкреслити); | | |армоване марлею, мішковиною, бризолом, | | |гідроізолом, склотканиною (підкреслити) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 7|Відхилення від чинних на цей час норм і | | |правил, які виникли за період експлуатації | | |або допущені під час будівництва | | |(в т.ч. надати інформацію про стан | | |обвалувань) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 8|Наявність засобів електрозахисту футлярів, в| | |яких протягнуто поліетиленовий газопровід | | |(вказати тип електрозахисних установок і рік| | |їх уведення в експлуатацію, захисні | | |потенціали - від і до) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 9|Відомості про технічний стан газопроводу, | | |накопичені за час його експлуатації при | | |виконанні планових технічних оглядів та | | |обстежень, ремонтів, а також під час | | |усунення наслідків аварій тощо | | -----------------------------------------------------------------
3. Організація, що провела обстеження для паспортизації
------------------------------------------------------------------ Найменування | | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
4. Технічний стан газопроводу і висновки щодо подальшої
експлуатації
4.1. Герметичність газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість виявлених витоків газу з початку | | |експлуатації газопроводу, які зв'язані з | | |якістю зварних з'єднань або наскрізними | | |корозійними пошкодженнями сталевих вставок | | |та нещільністю роз'ємних з'єднань | | |(враховуючи дані обстеження, | | |яке виконується), всього | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка герметичності газопроводу в балах, | | |здійснена згідно з таблицею 1 Правил | | |обстежень, оцінки технічного стану, | | |паспортизації та проведення | | |планово-запобіжних ремонтів газопроводів | | |і споруд на них, затверджених наказом | | |Державного комітету будівництва, архітектури| | |та житлової політики від 09.06.98 N 124, | | |зареєстрованих у Міністерстві юстиції | | |України 13.11.98 за N 723/3163 | | |(далі - Правила обстежень) | | -----------------------------------------------------------------
4.2. Стан ізоляційного покриття сталевих вставок і з'єднань
поліетиленової труби із сталевою (заповнюють у разі їх наявності)
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість шурфів, в яких візуально | | |перевірявся стан ізоляційного покриття | | |сталевих вставок і з'єднань поліетиленової | | |труби зі сталевою | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Результат перевірки ізоляційного покриття, | | |здійсненого шурфовим оглядом: | | -+--------------------------------------------+-----------------| |товщина ізоляції | | |--------------------------------------------+-----------------| |стан армованої обгортки | | |--------------------------------------------+-----------------| |поверхня ізоляції (гладка, зморщена, | | |горбиста, продавлена з боків, знизу) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Характер пошкодження: проколи, порізи, | | |наскрізна придавленість ґрунтом, крихкість, | | |розшарування, осипуваність при ударі, інші | | |механічні пошкодження, які сталися за час | | |експлуатації | | -+--------------------------------------------+-----------------| 4|Оцінка стану ізоляційного покриття | | |відповідно до таблиць 1, 2 додатка 13 до | | |цього Порядку, балів | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Стан металу труби-вставки (у разі наявності сталевих
вставок)
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість шурфів, в яких проведено огляд | | |стану металу труби _______, в тому числі - | | |шурфів, на яких виявлено корозію: | | |сильну _______________________, | | |дуже сильну __________________, | | |незначну _____________________ | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка стану металу труби, здійснена | | |відповідно до таблиці 5 Правил обстежень, | | |балів | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Ступінь корозії визначається згідно з таблицею 4 Правил
обстежень.
4.4. Стан поліетиленової труби
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість шурфів, в яких проведено огляд | | |поверхні поліетиленової труби, | | | |-----------------| |в т.ч. шурфів, в яких виявлено поперечні і | | |повздовжні тріщини газопроводу, механічні | | |пошкодження труб і стикових з'єднань, | | |проколи, вм'ятини (підкреслити) | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Імовірні причини, які могли викликати | | |ушкодження поверхні поліетиленової труби | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка стану поліетиленової труби відповідно| | |до таблиці 3 додатка 13 до цього Порядку, | | |балів | | -----------------------------------------------------------------
4.5. Якість зварних з'єднань
------------------------------------------------------------------ 1|Кількість витоків газу, які пов'язані з | | |якістю зварних з'єднань, з початку | | |експлуатації газопроводу, всього | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Кількість додатково перевірених зварних | | |з'єднань (згідно з вимогами пункту 6.4.2 | | |Правил обстежень), | | | |-----------------| |з них визнані дефектними | | -+--------------------------------------------+-----------------| 3|Оцінка якості зварних з'єднань газопроводу, | | |здійснена відповідно до таблиці 4 додатка 13| | |до цього Порядку, балів | | -----------------------------------------------------------------
4.6. Стан щільності роз'ємних з'єднань поліетиленової і сталевої
труби
------------------------------------------------------------------ 1|Загальна кількість перевірених з'єднань | | |поліетиленової і сталевої труби, всього | | |--------------------------------------------+-----------------| |в т.ч. кількість з'єднань, на яких виявлено | | |нещільність | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Оцінка технічного стану роз'ємних з'єднань | | |поліетиленової і сталевої труби, здійснена | | |відповідно до таблиці 5 додатка 13 до цього | | |Порядку, балів | | -----------------------------------------------------------------
4.7. Технічний стан розподільного поліетиленового підземного
газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1|Загальна оцінка (в балах) технічного стану | | |поліетиленової частини розподільного | | |поліетиленового газопроводу, визначена | | |шляхом підсумовування оцінок, одержаних за | | |такими показниками, як: герметичність, стан | | |поліетиленової труби, якість зварних | | |з'єднань, відповідно до таблиці 1 Правил | | |обстежень та таблиць 3, 4 додатка 14 до | | |цього Порядку | | -+--------------------------------------------+-----------------| 2|Загальна оцінка (в балах) технічного стану | | |сталевих вставок розподільного | | |поліетиленового газопроводу, визначена | | |шляхом підсумовування оцінок, одержаних за | | |такими показниками, як: герметичність, стан | | |ізоляційного покриття сталевих вставок, стан| | |металу труби, якість зварних з'єднань, | | |відповідно до таблиць 1, 5 Правил обстежень| | |та таблиць 2 , 5 додатка 14 до цього Порядку| | -----------------------------------------------------------------
Додаткові дані __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пропозиції щодо подальшої експлуатації
------------------------------------------------------------------ | | | | -----------------------------------------------------------------
Власник (балансоутримувач) ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник групи обстеження ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата обстеження "__" ___________ 20__ року

Додаток 32

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ПАСПОРТ

технічного стану газопроводу-вводу

1. Дані про підприємство
------------------------------------------------------------------ Найменування міністерства | | ----------------------------------------------+-----------------| Найменування підприємства |повністю | | |--------------+-----------------| |скорочено | | ----------------------------------------------+-----------------| Місцезнаходження: |індекс| | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------| Форма власності | | ----------------------------------------------+-----------------| Власник (балансоутримувач) | | ----------------------------------------------+-----------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------------------+-----------------| Телефон, факс | | ----------------------------------------------+-----------------| Дата складання паспорта | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальні відомості про газопровід
2.1. Адреса газопроводу _________________________________________ _________________________________________________________________
2.2. Характеристика газопроводу-вводу: __________________________

1) тиск високий, середній, низький (підкреслити): 2) довжина, діаметр, товщина стінки (цифрами) а - ________________________________________________________; б - ________________________________________________________; в - ________________________________________________________;
Примітка. Дані для підпунктів цього акта, що позначені як "а",
"б", "в", потрібно визначати згідно з додатком 15 до цього
Порядку.
3) стандарт (технічні умови) на труби і матеріали труб _____; 4) рік спорудження (цифрами) _______________________________; 5) максимальна і мінімальна глибина закладання (від верху труби до поверхні землі) (цифрами) _________________________; 6) тип ізоляційного покриття - нормальне, посилене, дуже посилене (підкреслити); армоване марлею, мішковиною, бризолом, гідроізолом, склотканиною (підкреслити); 7) відхилення від чинних норм і правил, що виникли за період експлуатації або допущені під час будівництва ______________; 8) наявність засобів електрозахисту газопроводу-вводу (вказати тип електрозахисних установок і рік їх введення в експлуатацію, захисні потенціали) __________________________; 9) відомості про технічний стан газопроводу, накопичені за час його експлуатації при виконанні планових технічних оглядів та обстежень, ремонтів, а також під час усунення наслідків аварій тощо: а - ________________________________________________________; б - ________________________________________________________; в - ________________________________________________________.
3. Перевірка герметичності:
3.1 кількість виявлених витоків газу з початку експлуатації
газопроводу, які пов'язані з якістю зварних з'єднань та
наскрізними корозійними пошкодженнями сталевих вставок та
нещільністю роз'ємних з'єднань (враховуючи дані обстеження, яке
виконується), всього ____________________________________________ ________________________________________________________________;
3.2 оцінка герметичності газопроводу, здійснена відповідно до
таблиці 1 Правил обстежень, оцінки технічного стану,
паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів
газопроводів і споруд на них, затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики від
09.06.98 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.11.98 за N 723/3163 (далі - Правила обстежень) ________ балів.
4. Перевірка стану ізоляційного покриття сталевих вставок і
з'єднань поліетиленової труби із сталевою (у разі наявності):
4.1 кількість шурфів, в яких візуально перевірявся стан
ізоляційного покриття сталевих вставок і з'єднань поліетиленової
труби із сталевою _______________________________________________ ________________________________________________________________;
4.2 результат перевірки ізоляційного покриття, здійсненого
шурфовим оглядом:

товщина ізоляції ____________________________________________ стан армованої обгортки _____________________________________ поверхня ізоляції: гладка, зморщена, горбиста; продавлена з боків, знизу (підкреслити);
4.3 характер пошкодження: проколи, порізи, наскрізна
продавленість ґрунтом, крихкість, розшарування, осипуваність при
ударі, інші механічні пошкодження, які сталися за час
експлуатації ____________________________________________________ ________________________________________________________________;
4.4 оцінка стану ізоляційного покриття відповідно до таблиць 1
і 2 додатка 13 до цього Порядку:
значення А _______ балів.
5. Перевірка стану металу труби - вставки (у разі наявності
сталевих вставок):
5.1 кількість шурфів, в яких проведено огляд стану металу труби ___________________________;
в тому числі шурфів, на яких виявлено корозію:
сильну _________________________________________________________;
дуже сильну ____________________________________________________;
незначну _______________________________________________________.
Примітка. Стан корозії визначається відповідно до таблиці 4
Правил обстежень;
5.2 імовірні причини, які могли викликати корозію _______________ ________________________________________________________________;
5.3 оцінка стану металу труби, здійснена відповідно до таблиці 5
Правил обстежень, ________________________ балів.
6. Перевірка стану поліетиленової труби:
6.1 кількість шурфів, в яких проведено огляд поверхні
поліетиленової труби ___________________________________________,
в тому числі шурфів, в яких виявлено поперечні і повздовжні
тріщини газопроводу, механічні пошкодження труб і стикових
з'єднань, проколи, вм'ятини (підкреслити) ______________________;
6.2 імовірні причини, які могли викликати ушкодження поверхні
поліетиленової труби ____________________________________________ ________________________________________________________________;
6.3 оцінка стану поліетиленової труби відповідно до таблиці 3
додатка 13 до цього Порядку ________________________ балів.
7. Перевірка якості зварних з'єднань:
7.1 виявлено витоків, які пов'язані з якістю зварних з'єднань, з
початку експлуатації, всього ____________________________________ ________________________________________________________________;
7.2 кількість додатково перевірених зварних з'єднань (згідно з
вимогами п.6.4.2 Правил обстежень) ______________________________ ________________________________________________________________;
з них визнані дефектними ________________________________________ ________________________________________________________________;
7.3 оцінка якості зварних з'єднань газопроводу, здійснена
відповідно до таблиці 4 додатка 13 до цього Порядку, _____ балів.
8. Перевірка стану щільності роз'ємних з'єднань поліетиленової і
сталевої труби:
8.1 загальна кількість перевірених з'єднань поліетиленової і
сталевої труби _________________________________________________,
в тому числі кількість з'єднань, на яких виявлено нещільність ___ ________________________________________________________________;
8.2 оцінка технічного стану роз'ємних з'єднань поліетиленової і
сталевої труби, здійснена відповідно до таблиці 5 додатка 13 до
цього Порядку _____ балів.
9. Загальна оцінка технічного стану поліетиленової частини
розподільного поліетиленового газопроводу, визначена шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками, як:
герметичність, стан поліетиленової труби, якість зварних
з'єднань, відповідно до таблиці 1 Правил обстежень та таблиць 3
і 4 додатка 13 до цього Порядку ____ балів.
10. Загальна оцінка технічного стану сталевих вставок
розподільного поліетиленового газопроводу, визначена шляхом
підсумовування оцінок, одержаних за такими показниками, як:
герметичність, стан ізоляційного покриття сталевих вставок,
стан металу труби, якість зварних з'єднань, відповідно до
таблиць 1, 5 Правил обстежень та таблиць 2 і 5 додатка 13 до
цього Порядку ________ балів.
11. Додаткові дані ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пропозиції щодо подальшої експлуатації
------------------------------------------------------------------ | | | | -----------------------------------------------------------------
Власник (балансоутримувач) ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник групи обстеження ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата обстеження "__" ___________ 20__ року

Додаток 33

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання
Зразок

ПАСПОРТ

технічного стану розподільного

сталевого підземного газопроводу

1. Дані про підприємство
------------------------------------------------------------------ Найменування міністерства | | ----------------------------------------------+-----------------| Найменування підприємства |повністю | | |--------------+-----------------| |скорочено | | ----------------------------------------------+-----------------| Місцезнаходження: | | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------| Форма власності | | ----------------------------------------------+-----------------| Власник (балансоутримувач) | | ----------------------------------------------+-----------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------------------+-----------------| Телефон, факс | | ----------------------------------------------+-----------------| Дата складання паспорта | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальні відомості про газопровід
------------------------------------------------------------------ N об'єкта |Інв. N | ----------------------------------------------------------------| Назва або адреса газопроводу: вул. Ісполкомівська та | вул. Баварська до бази екскавації | ----------------------------------------------------------------| Призначення |Розподільний | ----------------------------------------------+-----------------| Характеристика газопроводу: | | ----------------------------------------------+-----------------| 1 |Тиск (високий, середній, низький) |середній | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Довжина, діаметр, товщина стінки труби |Ф 159x5,0 | | |L=868,0 п.м., | --+-------------------------------------------+-----------------| 3 |Стандарт або технічні умови на труби і |ГОСТ-8732-58, | |матеріал труб |сталь | --+-------------------------------------------+-----------------| 4 |Рік спорудження |1974 р. | --+-------------------------------------------+-----------------| 5 |Макс. і мінім. глибина (від верху труби |h =1.0 м, | |до поверхні землі) | max | | | | | |h =0,8 м | | | min | | |до 1,6 м | --+-------------------------------------------------------------| 6 |Перелік споруд на газопроводі: | --+-------------------------------------------------------------| 7 |Тип ізоляції: дуже посилена, бризолом | --+-------------------------------------------------------------| 8 |Відхилення від чинних норм і правил, які |Немає | |виникли за період експлуатації при | | |будівництві | | --+-------------------------------------------+-----------------| 9 |Наявність засобів електрозахисту |Немає | |газопроводу (вказати тип електрозахисних | | |установок, рік їх введення до експлуатації,| | |захисні потенціали) | | --+-------------------------------------------+-----------------| 10|Відомості про технічний стан газопроводу, |Немає | |накопичені за час його експлуатації при | | |планових обстеженнях, аваріях, ремонтах | | |тощо | | --+-------------------------------------------+-----------------| 11|Балансова вартість, тис.грн. | | -----------------------------------------------------------------
3. Підприємство, що провело обстеження для паспортизації
------------------------------------------------------------------ Найменування | | ----------------------------------------------+-----------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
4. Технічний стан газопроводу і висновки щодо подальшої
експлуатації
4.1. Герметичність газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1 |Кількість виявлених витоків газу з початку | 3 | |експлуатації, враховуючи дані останнього | | |обстеження, які пов'язані з якістю зварних | | |з'єднань | | |наскрізними корозійними пошкодженнями | 10 | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Оцінка герметичності газопроводу в балах, | 1 | |здійснена за таблицею 1 Правил обстежень, | | |оцінки технічного стану, паспортизації та | | |проведення планово-запобіжних ремонтів | | |газопроводів і споруд на них, затверджених | | |наказом Державного комітету будівництва, | | |архітектури та житлової політики від | | |09.06.98 N 124, зареєстрованих у | | |Міністерстві юстиції України 13.11.98 за | | |N 723/3163 (далі - Правила обстежень) | | -----------------------------------------------------------------
4.2. Стан ізоляційного покриття
------------------------------------------------------------------ 1 |Кількість місць пошкодження ізоляції, | 3 | |виявлених при приладовому обстеженні | | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Кількість шурфів, де стан ізоляційного | 3 | |покриття візуально перевірявся | | --+-------------------------------------------+-----------------| 3 |Результати перевірки ізоляційного покриття,| | |здійсненого шурфовим оглядом: | | |-------------------------------------------+-----------------| |товщина ізоляції: | 4-9 мм | |-------------------------------------------+-----------------| |стан армованої обгортки: | Незадовільна | |-------------------------------------------+-----------------| |поверхня ізоляції (гладка, зморщена, | Зморщена, | |горбиста, продавлена з боків, знизу) | горбиста | --+-------------------------------------------+-----------------| 4 |Характер пошкоджень: проколи, порізи, |Розшарування, | |розшарування, крихкість, осипуваність при |крихкість та | |ударі, інші механічні пошкодження, які |недостатня | |сталися за час експлуатації |адгезія | --+-------------------------------------------+-----------------| |Остаточна оцінка стану ізоляційного | 3,1 | |покриття з урахуванням шурфових оглядів | | |відповідно до таблиць 2 і 3 Правил | | |обстежень | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Стан металу труби
------------------------------------------------------------------ 1 |Кількість шурфів, в яких оглядався стан | 3 | |металу труби, в тому числі шурфів, в яких | | |виявлена корозія: | | |сильна - немає, дуже сильна - є, | | |незначна - немає | | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Оцінка стану металу труби, здійснена | 1 | |відповідно до таблиці 5 Правил обстежень | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Ступінь корозії визначається згідно з таблицею 4 Правил
обстежень.
4.4. Якість зварних стиків
------------------------------------------------------------------ 1 |Кількість витоків газу, які пов'язані з |Немає | |якістю зварних з'єднань, з початку | | |експлуатації газопроводу | | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Кількість додатково перевірених стиків |Немає | |згідно з вимогами пункту 6.4.2 Правил | | |обстежень, | | |з них визнані дефектними |Немає | --+-------------------------------------------+-----------------| 3 |Оцінка якості зварних стиків газопроводу в | 3 | |балах, здійснена відповідно до таблиці 6 | | |Правил обстежень | | -----------------------------------------------------------------
4.5. Корозійна небезпека газопроводу
------------------------------------------------------------------ 1 |Корозійна активність ґрунту |Середня | |(згідно з актом Служби захисту) | | --+-------------------------------------------+-----------------| 2 |Вид ґрунту. |Чорнозем з | |Рівень ґрунтової води. |піском, є | |Ґрунтові забруднення |галька, цегла | --+-------------------------------------------+-----------------| 3 |Результати вимірів блукаючих струмів. | | |Величина електропотенціалів: | | --+-------------------------------------------+-----------------| |максимальна, по м/с електродів |(-0,20)В+(-0,45)В| | |по м/с ел. порів.| --+-------------------------------------------+-----------------| |мінімальна, по м/с електродів |(+0,86)3+{+0,24}Б| | |по м/с ел. порів | --+-------------------------------------------+-----------------| 4 |Довжина (м) анодних і знакозмінних зон у |868м-100% | |відсотках до загальної довжини газопроводу | | --+-------------------------------------------+-----------------| 5 |Оцінка корозійної небезпеки відповідно до |1 | |таблиці 8 Правил обстежень | | -----------------------------------------------------------------
4.6. Технічний стан газопроводу в цілому
------------------------------------------------------------------ Технічній стан газопроводу (в цілому) | 1+1+1+3+1-1=6 | визначається за бальною системою шляхом | (шість балів) | підсумовування оцінок за кожним показником | | основних критеріїв згідно з пунктом 6.7.1 | | Правил обстежень (проставляється цифрами та | | словами) | | -----------------------------------------------------------------
Додаткові дані. Ізоляційне покриття має проколи, прорізи,
наскрізна придавленість буд. сміттям та відходами лиття,
розшарування, крихкість, недостатня адгезія (місцями відсутня),
осипуваність при ударі. Виконані роботи з ліквідації витоків газу
(накладені бандажі). Виконано додаткове КПО. На ділянці L=6м
вварена катушка I=0,8 м. Виконання робіт триває. Необхідно
виконати дані роботи для захисту підземного газопроводу від
електрохімкорозії та блукаючих струмів: а) ремонт ІФС на
газопроводах вводах с/т до споживачів по вул. Виконкомівській
(база екскавації, АТП, ВАТ "Схід"); б) реконструкцію катодної
станції по вул. Баварській,3; в) відновити катодну станцію на
території СМУ "Екскавації" або побудувати катодну станцію по
раніше розробленому проекту ЕХЗ ВАТ "Схід"; г) установити ІФС на
відключаючій засувці по вул. Баварській та вводі до
котельної в/ч.
Пропозиції щодо подальшої експлуатації
------------------------------------------------------------------ Газопровід знаходиться у аварійному стані та підлягає заміні або| реновації | -----------------------------------------------------------------
Власник (балансоутримувач) ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник групи обстеження ____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Дата обстеження "__" ___________ 20__ року

Додаток 34

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК

робіт, що виконуються під час поточного

ремонту об'єктів систем газопостачання

1. Усунення дрібних дефектів і витоків газу на арматурі.
2. Ремонт окремих місць на стальних газопроводах з
пошкодженою ізоляцією.
3. Зміцнення зварювальних стиків на газопроводі з тиском до
0,3 МПа шляхом установки на стик муфт з гофрами (тільки для тих
стиків, цілісність яких не порушена, а виявлені непровари, шлакові
включення, газові пори).
4. Зміцнення зварювальних стиків на газопроводі з тиском
понад 0,3 МПа пелюстковими муфтами (тільки для тих стиків,
цілісність яких не порушена, а виявлені непровари, жужельні
включення, газові пори). Крім того, пелюстковим наварюванням
дозволено виконувати ремонт стиків газопроводів з тиском до
0,3 МПа, що мають тріщини і наскрізні отвори у вигляді пор.
5. Для надземних газопроводів: усунення провисання
газопроводу шляхом виправлення ухилу; закріплення опор і кріплень;
фарбування труб (довжиною до 50 м).
6. Упорядкування надземних знаків.
7. Усунення сніжно-крижаних, кристалогідратних закупорок з
наступним видаленням конденсату шляхом заливання розчинника в
газопровід, обігріву місця крижаної закупорки, шурфування
газопроводу і прочищення йоржем.
8. Ремонт колодязів: очищення колодязів від бруду і сторонніх
предметів; очищення кришки і усунення перекосів і осідань;
перевірка, закріплення сходин і скоб; усунення свищів і пошкоджень
кладки в стінах колодязів; ремонт штукатурки; закладання вибоїн
горловин; відновлення вимощення; ущільнення кришок газових
колодязів просмоленим клоччям, заливання швів люків бітумом у
місцях можливого проникнення паводкової або талої води.
9. Ремонт засувок і компенсаторів: очищення від бруду;
опрацювання черв'яка засувки і його змащення; перевірка і
набивання сальника; перевірка стану компенсаторів; перевірка
справності приводного пристрою; фарбування засувок і
компенсаторів.
10. Ремонт конденсатозбірників, контрольних трубок та інших
пристроїв: усунення перекосів кришок коверів, перевірка щільності
нарізних сполучень конденсатозбірників мильною емульсією, змащення
різьби пробок і кранів тавотом і підстановка їх з підмощенням
льняного пасма; усунення пошкоджень оголовків стояків
конденсатосбірників; нарощування або обрізка вивідних патрубків;
ремонт або заміна несправних кранів і деталей конденсатозбірників.
11. Ремонт ЕЗУ: одна або дві зазначених нижче роботи - ремонт
мережі живлення (до 20% довжини кабельної живильної лінії); ремонт
випрямного блоку; ремонт вимірювального блоку; ремонт корпусу і
вузлів кріплення; ремонт дренажного кабелю (до 20% довжини
кабельної дренажної лінії); ремонт контактного пристрою на
газопроводі або контурі анодного заземлення; ремонт контуру
анодного заземлення в обсязі до 20%.

Додаток 35

до Порядку технічного

огляду, обстеження, оцінки

та паспортизації технічного

стану, здійснення запобіжних

заходів для безаварійного

експлуатування систем

газопостачання

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК

робіт, що виконують під час капітального

ремонту об'єктів систем газопостачання

1. Під час капітального ремонту ОСГ виконують:
1.1. Усі види робіт, що входять до складу робіт з поточного
ремонту.
1.2. Заміну ізоляційного (або захисного) покриття
газопроводу. У разі виконання робіт із заміни захисного покриття
розподільного сталевого надземного газопроводу дозволено відносити
такі роботи до категорії робіт з капітального ремонту, якщо
довжина ділянки газопроводу, що ремонтується, становить не менше
5 м.
1.3. Ремонт дефектних ділянок газопроводів, посилення зварних
стиків ділянки газопроводу без її заміни шляхом застосування
бандажів, хомутів, муфт з металевих та композиційних матеріалів
тощо.
1.4. Заміну ділянок газопроводів. Капітальний ремонт поліетиленових газопроводів у разі
виявлення дефектів зварних стиків поліетиленових труб, а також у
разі наявності механічних пошкоджень трубопроводу довжиною більше
ніж 35 мм виконують шляхом вирізання дефектних ділянок і
вварюванням поліетиленових котушок довжиною не менше 500 мм або
ремонтних поліетиленових муфт. 1.5. Ремонт дефектних ділянок поліетиленових газопроводів
низького і середнього тиску шляхом їх заміни на сталеву вставку з
виконанням нероз'ємних з'єднань з поліетиленовою трубою.
1.6. Заміну сталевої вставки у нероз'ємних з'єднаннях з
поліетиленовою трубою (виконують у разі виявлення нещільності у
нероз'ємних з'єднаннях сталевої і поліетиленової труби).
1.7. Ремонт колодязів: ремонт цегельної кладки з розбиранням
і заміною перекриття, заміною зношених кришок, перекладкою
горловин, повне відновлення або ремонт гідроізоляції колодязів,
штукатурення колодязів, зміна сходів і ходових скоб, нарощування
висоти колодязів.
1.8. Ремонт засувок: розбирання, заміна зношених деталей;
шабрування, розточування, заміна ущільнювальних кілець, змащення,
а також повна заміна зношених засувок.
1.9. Ремонт конденсатозбірників, КТ та інших пристроїв:
демонтаж і заміна конденсатозбірників, ремонт або заміна коверів,
установка додаткових конденсатозбірників.
1.10. Ремонт з заміною установок ЕХЗ, а також ремонт (заміна)
в обсязі більш ніж 20% від загальної чисельності контурів анодного
та захисного заземлень, дренажних кабелів та кабелів живлення, а
також у разі одночасного виконання двох видів таких робіт: а) ремонт мережі живлення (до 20% довжини кабельної лінії); б) ремонт випрямного блоку; в) ремонт вимірювального блоку; г) ремонт корпуса і вузлів кріплення; ґ) ремонт дренажного кабелю (до 20% довжини кабельної
дренажної лінії); д) ремонт контактного пристрою на газопроводі або на контурі
анодного заземлення; е) ремонт контурів заземлення в обсязі до 20%.
1.11. Ремонт та заміна технологічного обладнання, оснащення
ГРП, а також ремонт його приміщення.
1.12. Ремонт та заміна обладнання ШГРП, ГРУ, КБРТ, вузлів
обліку газу та електроенергії.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: