open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р

Київ
Про внесення змін до розпорядження

Кабінету Міністрів України

від 22 червня 2011 р. N 566

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від
22 червня 2011 р. N 566 ( 566-2011-р ) "Про погодження уточнених
планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних
підприємств" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р
ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження

Кабінету Міністрів України від

22 червня 2011 р. N 566 ( 566-2011-р )

1. У тексті розпорядження ( 566-2011-р ) цифри "11" замінити
цифрами "13".
2. Доповнити розпорядження ( 566-2011-р ) додатками 12 і 13
такого змісту:
"Додаток 12

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 22 червня 2011 р. N 566
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН

розміщення акцій ПАТ "Хмельницькобленерго"

(підприємство групи В)

ПАТ "Хмельницькобленерго" засноване шляхом перетворення
державного підприємства "Державне енергопостачальне підприємство
"Хмельницькобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 22767506
Загальна кількість акцій - 134551360
Статутний капітал - 33637840 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
----------------------------------------------------------------------------------------- Код| Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано | про-| розміщення | розміщення | | статут- | | дажу| |---------------+--------------------| ному |-------------------| | |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у | | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- | | | | | | гривень | | | ному | | | | | | | | |капіталі,| | | | | | | | |відсотків| -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0 |Закріплюється | | |33637841 |8409,46025| 25 |33637841 | 25 | |у державній | | | | | | | | |власності* | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0.1 |в тому числі | | |33637841 |8409,46025| 25 |33637841 | 25 | |передано до | | | | | | | | |холдингів | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0.1.1|НАК | | |33637841 |8409,46025| 25 |33637841 | 25 | |"Енергетична | | | | | | | | |компанія | | | | | | | | |України" | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4 |Пільговий |реалізо-| |22864080 | 5716,02 | 16,993 | | | |продаж акцій |вано | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1 |працівникам | -"- | | 6476240 | 1619,06 | 4,813 | | | |підприємства, | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | |приватизується| | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1.1|за | -"- | | 3479600 | 869,9 | 2,586 | | | |приватизаційні| | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1.2|за кошти та | -"- | | 2996640 | 749,16 | 2,227 | | | |компенсаційні | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.2 |іншим | -"- | | 2952840 | 738,21 | 2,195 | | | |громадянам, | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | |право на | | | | | | | | |пільгове | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.2.1|за | -"- | | 2032400 | 508,1 | 1,511 | | | |приватизаційні| | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.2.2|за кошти та | -"- | | 920440 | 230,11 | 0,684 | | | |компенсаційні | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.3 |керівникам | -"- | | 6707400 | 1676,85 | 4,985 | | | |підприємства, | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | |право на | | | | | | | | |додаткове | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.6 |керівникам | -"- | | 6727600 | 1681,9 | 5 | | | |підприємства | | | | | | | | |за компенса- | | | | | | | | |ційні | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | |та житлові | | | | | | | | |чеки | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.1 |Продаж на |реалізо-| | 6349840 | 1587,46 | 4,719 | | | |аукціонах |вано | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.1.1|на | -"- | | 6349840 | 1587,46 | 4,719 | | | |сертифікатних | | | | | | | | |аукціонах за | | | | | | | | |приватизаційні| | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.4 |Продаж акцій | -"- | |11139487 |2784,87175| 8,279 | | | |через | | | | | | | | |організаторів | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.4.1|на фондових | -"- | |11139487 |2784,87175| 8,279 | | | |біржах | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.9 |Продаж | 30 | 31 |60560112 |15140,028 | 45,009 |60560112 | 45,009 | |пакетів акцій |вересня |грудня| | | | | | |за конкурсом**|2011 р. | 2011 | | | | | | | | | р. | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| |Усього | | |134551360| 33637,84 | 100 |94197953 | 70,009 | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: * 25 відсотків плюс одна акція.
** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни

за принципом аукціону.

Додаток 13

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 22 червня 2011 р. N 566
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН

розміщення акцій ПАТ "Миколаївобленерго"

(підприємство групи В)

ПАТ "Миколаївобленерго" засноване шляхом перетворення
державного підприємства "Миколаївобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 23399393
Загальна кількість акцій - 158640000
Статутний капітал - 39660000 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
----------------------------------------------------------------------------------------- Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано | про-| розміщення | розміщення | | статут- | | дажу| |---------------+--------------------| ному |-------------------| | |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у | | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- | | | | | | гривень | | | ному | | | | | | | | |капіталі,| | | | | | | | |відсотків| -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0 |Закріплюється | | | 39660001|9915,00025| 25 |39660001 | 25 | |у державній | | | | | | | | |власності* | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0.1 |в тому числі | | | 39660001|9915,00025| 25 |39660001 | 25 | |передано до | | | | | | | | |холдингів | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 0.1.1|НАК | | | 39660001|9915,00025| 25 |39660001 | 25 | |"Енергетична | | | | | | | | |компанія | | | | | | | | |України" | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4 |Пільговий |реалізо-| | 18290056| 4572,514 | 11,529 | | | |продаж акцій |вано | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1 |Працівникам | -"- | | 6882960| 1720,74 | 4,339 | | | |підприємства, | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | |приватизується| | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1.1|за | -"- | | 3296000| 824 | 2,078 | | | |приватизаційні| | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.1.2|за кошти та | -"- | | 3586960| 896,74 | 2,261 | | | |компенсаційні | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.3 |керівникам |реалізо-| | 3640456| 910,114 | 2,295 | | | |підприємства, |вано | | | | | | | |які мають | | | | | | | | |право на | | | | | | | | |додаткове | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 4.6 |керівникам | -"- | | 7766640 | 1941,66 | 4,896 | | | |підприємства | | | | | | | | |за | | | | | | | | |компенсаційні | | | | | | | | |сертифікати та| | | | | | | | |житлові чеки | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.1 |Продаж на | -"- | |10232288 | 2558,072| 6,45 | | | |аукціонах | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.1.1|на | -"- | |10232288 | 2558,072| 6,45 | | | |сертифікатних | | | | | | | | |аукціонах за | | | | | | | | |приватизаційні| | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.4 |Продаж акцій | -"- | |19069655 |4767,41375| 12,021 | | | |через | | | | | | | | |організаторів | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.4.1|на фондових | -"- | |14277608 | 3569,402| 9 | | | |біржах | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.4.2|у позабіржових| -"- | | 4792047 |1198,01175| 3,021 | | | |фондових | | | | | | | | |торговельних | | | | | | | | |системах | | | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| 5.9 |Продаж пакетів| 30 | 31 |71388000 | 17847 | 45 |71388000 | 45 | |акцій за |вересня |грудня| | | | | | |конкурсом** |2011 р. | 2011 | | | | | | | | | р. | | | | | | -----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------| |Усього | | |158640000| 39660 | 100 |111048001| 70 | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: * 25 відсотків плюс одна акція.
** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни

за принципом аукціону.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: