open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р

Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 281-р ( 281-2013-р ) від 29.04.2013 }
Про затвердження плану заходів

з подолання негативного сальдо

у зовнішній торгівлі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

1. Затвердити план заходів з подолання негативного сальдо у
зовнішній торгівлі, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.
N 1509 ( 1509-2008-р ) "Про затвердження плану заходів із
зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2009 р. N 943 ( 943-2009-р ) "Про внесення зміни до плану заходів
із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р
ПЛАН

заходів з подолання негативного сальдо

у зовнішній торгівлі

------------------------------------------------------------------ Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання | | виконання | | -----------------------+----------------------+-----------------| 1. Розроблення і |Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| подання Кабінетові |Мінфін | | Міністрів України |Агентство держмайна | | пропозицій щодо |Мін'юст | | нормативно-правового |Мінагрополітики | | забезпечення |Держінвестпроект | | функціонування | | | механізмів підтримки | | | експорту | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 2. Розширення |Мінекономрозвитку | постійно | можливостей веб-порталу|МЗС | | "Комплексна система | | | інформаційно- | | | консультаційної | | | підтримки та розвитку | | | експорту" і здійснення | | | заходів щодо | | | удосконалення | | | інформаційної системи | | | проведення моніторингу | | | зовнішніх ринків і | | | надання консультаційних| | | послуг вітчизняним | | | товаровиробникам | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 3. Здійснення заходів |Міненерговугілля | 2012 рік | щодо перегляду чинних |Мінекономрозвитку | | та/або укладення нових |Мінінфраструктури | | міжнародних договорів |МЗС | | стосовно зниження рівня|Мін'юст | | цін на природний газ та| | | нафту, скасування | | | обмежень у торгівлі | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 4. Розроблення |Мінагрополітики | -"- | національних |МОЗ | | стандартів, |Мінекономрозвитку | | гармонізованих з |Мінприроди | | міжнародними та |Держмитслужба | | європейськими, у сфері |Національна комісія | | агропромислового |Кодексу аліментаріус | | комплексу (зокрема | | | стандартів, | | | гармонізованих із | | | стандартами Codex | | | alimentarius), | | | переробної | | | промисловості, а також | | | посилення контролю за | | | дотриманням | | | відповідності товарів, | | | які імпортуються, | | | національним | | | стандартам | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 5. Запровадження |Мінагрополітики |грудень 2011 року| системи диференціації |Мінфін | | компенсаційних виплат з|Мінекономрозвитку | | Державного бюджету | | | України виробникам за | | | умови підвищення | | | якості вітчизняної | | | сільськогосподарської | | | продукції | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 6. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку | постійно | Законів України щодо |інші центральні органи| | внесення змін до Закону|виконавчої влади | | України "Про Митний | | | тариф України" у | | | частині зміни ставок | | | мита | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 7. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку | -"- | законів та міжнародних |МЗС | | договорів між Україною |Мін'юст | | та державами - |асоціації | | кандидатами на вступ |товаровиробників | | до СОТ з метою |(за згодою) | | забезпечення доступу | | | українських товарів на | | | ринки таких держав | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 8. Сприяння створенню |Мінекономрозвитку | -"- | зони вільної торгівлі з|МЗС | | перспективними |Мінагрополітики | | торговельними | | | партнерами України, | | | зокрема Сирією, | | | Туреччиною, Канадою, з | | | метою створення умов | | | для сталого зростання | | | обсягів експорту | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 9. Урегулювання питання|Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| доступу продукції |Мінагрополітики | | українського походження|Агентство держмайна | | на ринки держав - |Держмитслужба | | членів СНД |Мінфін | | -----------------------+----------------------+-----------------| 10. Розвиток виробничої| | | кооперації галузей | | | промисловості шляхом: | | | -----------------------+----------------------+-----------------| забезпечення ввезення у|Мінекономрозвитку | постійно | рамках виробничої |Агентство держмайна | | кооперації товарів, які|МЗС | | за своїми властивостями|Мінфін | | технологічно пов'язані |Держмитслужба | | (необхідні) для | | | виготовлення кінцевої | | | продукції і не мають | | | вітчизняних аналогів | | | -----------------------+----------------------+-----------------| розроблення на |Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| виконання підпункту |МЗС | | "Торгівля цивільною |Агентство держмайна | | авіатехнікою" пункту | | | "С" розділу IV звіту | | | Робочої групи з питань | | | вступу України до СОТ | | | від 25 січня 2008 р. | | | ( 981_c62 ) проектів | | | рішень Президента | | | України стосовно | | | участі делегації | | | України у переговорах | | | щодо приєднання України| | | до Угоди про торгівлю | | | цивільною авіатехнікою | | | ( 981_051 ) з метою | | | розвитку міжнародної | | | торгівлі такою | | | авіатехнікою з | | | державами ЄС, США та | | | Канадою | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 11. Сприяння зростанню | | | обсягу експорту | | | туристичних послуг, | | | підвищенню | | | конкурентоспроможності | | | національного | | | туристичного продукту | | | та його просуванню на | | | міжнародному | | | туристичному ринку | | | шляхом: | | | -----------------------+----------------------+-----------------| розроблення і подання |Мінінфраструктури | 2012 рік | Кабінетові Міністрів |Держтуризмкурорт | | України пропозицій щодо|МЗС | | удосконалення |Мін'юст | | нормативно-правового |Адміністрація | | забезпечення у сфері |Держприкордонслужби | | туризму, впровадження |Рада міністрів | | методики проведення |Автономної | | статистичного аналізу і|Республіки Крим | | спостереження |обласні, Київська та | | |Севастопольська міські| | |держадміністрації | | -----------------------+----------------------+-----------------| розроблення та |Мінінфраструктури | -"- | впровадження системи |Держтуризмкурорт | | технічного регулювання | | | і стандартизації у | | | сфері туризму | | | -----------------------+----------------------+-----------------| спрощення правил |Мінінфраструктури | -"- | проведення розрахунків |Держтуризмкурорт | | між українськими |Національний банк (за | | суб'єктами туристичної |згодою) | | діяльності та | | | замовниками | | | туристичного продукту -| | | нерезидентами з | | | використанням платіжних| | | карток та електронних | | | платіжних систем | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 12. Збереження обсягів |Національний банк (за | постійно | міжнародних резервів |згодою) | | України на рівні, | | | достатньому для | | | забезпечення | | | стабільності валютного | | | курсу, шляхом | | | проведення Національним| | | банком політики | | | активних валютних | | | інтервенцій | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 13. Удосконалення | -"- |червень 2012 року| інструментів хеджування| | | валютних ризиків шляхом| | | створення умов для | | | форвардних валютних | | | операцій | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 14. Здійснення заходів |Мінінфраструктури | постійно | щодо створення |Мінекономрозвитку | | конкурентного |Мінфін | | середовища на ринку | | | транспортних послуг та | | | забезпечення розвитку | | | інфраструктури галузі | | | шляхом оновлення | | | рухомого складу, | | | розширення та | | | модернізації | | | транспортної | | | інфраструктури, | | | підвищення | | | ефективності | | | логістичної системи | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 15. Запобігання | | | підвищенню рівня | | | споживчого кредитування| | | та запровадження | | | пріоритетного | | | фінансування розвитку | | | вітчизняного реального | | | сектору економіки | | | шляхом: | | | -----------------------+----------------------+-----------------| посилення вимог щодо |Національний банк (за | постійно | надання фінансовими |згодою) | | установами споживчих | | | кредитів з урахуванням | | | платоспроможності | | | позичальника - фізичної| | | особи | | | -----------------------+----------------------+-----------------| спрямування кредитних |Мінфін |грудень 2011 року| коштів із сфери |Мінекономрозвитку | | споживчого кредитування|Національний банк (за | | до сфери виробництва |згодою) | | (компенсація | | | відсоткових ставок за | | | кредитами, що | | | спрямовані на розвиток | | | або організацію | | | виробництва) | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 16. Запровадження |Мінприроди | 2012 рік | державного стимулювання|Держгеонадра | | та надання підтримки |Міненерговугілля | | розвитку вітчизняної |Мінекономрозвитку | | мінерально-сировинної |Мінфін | | бази і вжиття заходів |Національний банк (за | | до забезпечення |згодою) | | енергетичної безпеки як| | | умови для забезпечення | | | нарощення обсягів | | | експорту вітчизняної | | | продукції | | | -----------------------+----------------------+-----------------| 17. Запобігання | | | витісненню із | | | внутрішнього ринку | | | товарів вітчизняного | | | виробництва шляхом: | | | -----------------------+----------------------+-----------------| запровадження сучасних |Мінфін |грудень 2011 року| інструментів митного |Мінекономрозвитку | | контролю та проведення |ДПС | | оцінки митної вартості |Держмитслужба | | усіх груп імпортованих |Мін'юст | | товарів | | | -----------------------+----------------------+-----------------| створення та |Мінфін | -"- | запровадження |Держмитслужба | | автоматизованої системи|Мінекономрозвитку | | управління ризиками під|ДПС | | час проведення митних |СБУ | | процедур | | | -----------------------+----------------------+-----------------| удосконалення порядку |Держмитслужба | -"- | обміну інформацією щодо|Мінфін | | визначення та |Мінекономрозвитку | | постійного оновлення |МЗС | | цінових показників | | | імпортованих товарів | | | (вартість товару, | | | страхування та | | | перевезення в іноземних| | | державах) | | | -----------------------------------------------------------------
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: