open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 26 жовтня 2011 р. N 1076-р

Київ
Про затвердження плану заходів щодо реформування

системи надання адміністративних послуг

1. Затвердити план заходів щодо реформування системи надання
адміністративних послуг, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та поінформувати
до 1 лютого 2012 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування разом з
місцевими держадміністраціями провести інвентаризацію
адміністративних послуг, які ними надаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1076-р
ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реформування системи

надання адміністративних послуг

1. Забезпечити супроводження під час розгляду у Верховній
Раді України проекту Закону України "Про адміністративні послуги".
Мін'юст.
До прийняття Закону України

"Про адміністративні послуги".
2. Провести інвентаризацію адміністративних послуг,
затвердити переліки адміністративних послуг, які безоплатно
надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до
сфери їх управління, із зазначенням нормативно-правових актів,
якими передбачено надання таких послуг, затверджено порядки
надання та стандарти послуг, і надіслати затверджені переліки
Мінекономрозвитку.
Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади.
Листопад 2011 року.
3. Завершити роботу щодо перегляду затверджених Кабінетом
Міністрів України переліків платних послуг, які можуть надаватися
центральними органами виконавчої влади та бюджетними установами, з
метою виключення послуг, не пов'язаних з виконанням покладених на
такі органи та установи завдань, а також послуг, що можуть бути
надані недержавними суб'єктами господарювання, і подати на розгляд
Кабінету Міністрів України проекти відповідних актів.
Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади.
Листопад 2011 року.
4. Забезпечити:
1) затвердження стандартів адміністративних послуг;
2) скасування рішень про делегування органами виконавчої
влади повноважень з надання адміністративних послуг суб'єктам, які
не належать до бюджетних установ, крім передбачених законом або
міжнародним договором України випадків, та інформування
Мінекономрозвитку;
3) зарахування коштів, отриманих від надання платних
адміністративних послуг, виключно на рахунки, відкриті в органах
Казначейства;
4) прийняття власних актів та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проектів рішень про внесення змін до актів
Кабінету Міністрів України щодо скорочення переліку документів,
необхідних для одержання адміністративних послуг, зокрема
виключення з нього витягів і довідок з реєстрів, які ведуться
органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями, що належать до сфери їх управління, крім
передбачених законом випадків;
5) подання Мінекономрозвитку за встановленою ним формою
інформації про реєстри, які відповідно до нормативно-правових
актів ведуться органами виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління;
6) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів
актів щодо припинення справляння державними підприємствами і
небюджетними установами плати за внесення інформації до реєстрів,
ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, а також за
надання інформації з таких реєстрів, зокрема у формі витягів і
довідок, передбачивши, що така плата справляється органом
виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, та
внесення змін до власних актів;
7) надання органами виконавчої влади та бюджетними установами
адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та з
використанням "електронної черги", крім передбачених законом
випадків.
Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади,

Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська

та Севастопольська міські, районні,

районні у мм. Києві

та Севастополі держадміністрації.
Листопад 2011 року.
5. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку
ведення реєстру адміністративних послуг.
Мінекономрозвитку.
Листопад 2011 року.
6. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо визначення єдиного підходу до формування переліків платних
послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, а також
затвердження розмірів плати за такі послуги.
Мінекономрозвитку.
Грудень 2011 року.
7. Забезпечити розміщення на власних веб-сайтах інформації
про перелік адміністративних послуг, що надаються органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, які
належать до сфери їх управління, і порядок їх надання, а також
електронних форм заяв та інших документів, які подаються для
одержання адміністративних послуг.
Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
8. Забезпечити прийняття рішень щодо ліквідації підприємств,
установ та організацій, діяльність яких не пов'язана з реалізацією
органами виконавчої влади покладених на них завдань, або подати в
установленому порядку Фонду державного майна пропозиції стосовно
підготовки переліків об'єктів права державної власності,
приватизацію яких планується розпочати у відповідному році.
Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
9. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект
щодо внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс"
стосовно покладення на національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повноважень
державного підприємства "Український державний центр радіочастот"
з надання адміністративних послуг.
НКРЗ.
У двотижневий строк після прийняття

Закону України "Про адміністративні

послуги".
10. Забезпечити відкриття щонайменше одного центру з надання
адміністративних послуг у регіоні.
Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації.
До 1 січня 2012 року.
11. Забезпечити реалізацію комплексних пілотних проектів з
реформування сфери надання адміністративних послуг у мм. Києві,
Кіровограді та Луганську, утворення центру Державної автомобільної
інспекції МВС з надання послуг, пов'язаних з використанням
автотранспортних засобів (далі - пілотні проекти), шляхом:
1) утворення міських центрів з надання адміністративних
послуг, оснащених сучасною оргтехнікою та комп'ютерною технікою,
автоматизованими системами оброблення інформації;
2) створення регіональних веб-порталів адміністративних
послуг та забезпечення доступу центрів з надання адміністративних
послуг до інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, які містять відомості,
необхідні для надання адміністративних послуг, а також подання
такими органами на запити зазначених центрів інформації з питань
надання адміністративних послуг.
Київська міська, Кіровоградська

та Луганська обласні

держадміністрації.
До 1 листопада 2011 р.;
3) звернення до міжнародних організацій щодо надання
технічної допомоги для реалізації пілотних проектів.
Мінекономрозвитку, Київська міська,

Кіровоградська та Луганська обласні

держадміністрації.
До 1 січня 2012 р.;
4) будівництва центру з надання адміністративних послуг,
оснащеного сучасною оргтехнікою та комп'ютерною технікою,
автоматизованими системами оброблення інформації, а також
створення офіційного веб-сайту зазначеного центру і розміщення
детальної інформації про перелік та порядок надання таких послуг.
МВС.
До 1 травня 2012 р.;
5) проведення моніторингу реалізації пілотних проектів з
метою узагальнення результатів та їх подальшого використання під
час реформування сфери надання адміністративних послуг.
Мінекономрозвитку, Київська міська,

Кіровоградська та Луганська обласні

держадміністрації.
Постійно;
6) передбачення під час підготовки змін до Державного бюджету
України на 2011 рік, а також проектів Державного бюджету України
на наступні роки видатків на реалізацію пілотних проектів.
Мінфін, МВС, Київська міська,

Кіровоградська та Луганська

обласні держадміністрації.
Постійно.
12. Забезпечити:
контроль за додержанням органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог
законодавства про захист економічної конкуренції під час надання
платних адміністративних послуг та обґрунтованістю розміру
встановленої плати за їх надання;
інформування щокварталу Кабінету Міністрів України і
Мінекономрозвитку про результати зазначеного контролю.
Антимонопольний комітет.
Постійно.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: