open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2011 р. N 1102

Київ
Деякі питання надання платних послуг

підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
перелік платних послуг протипожежного призначення, які
надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами
швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними
загонами, спеціальними загонами, аварійно- та пожежно-рятувальними
підрозділами, вузлами зв'язку, загонами забезпечення, технічними
службами, базами зберігання та їх підрозділами) Міністерства
надзвичайних ситуацій, згідно з додатком 1;
перелік додаткових платних послуг, які надаються
аварійно-рятувальними службами Міністерства надзвичайних ситуацій,
згідно з додатком 2;
перелік платних послуг, які надаються гідрометеорологічними
установами та організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій,
згідно з додатком 3.
2. Установити, що послуги:
1) зазначені в додатках 1 і 2 до цієї постанови, надаються за
запитами юридичних та фізичних осіб і за умови, що їх надання не
суперечить та не перешкоджає основній діяльності підрозділів
Міністерства надзвичайних ситуацій;
2) передбачені:
пунктом 1 додатка 3 до цієї постанови, надаються органам
державної влади, органам місцевого самоврядування і населенню
(через засоби масової інформації) безплатно;
пунктом 2 додатка 3 до цієї постанови, надаються юридичним і
фізичним особам на договірних засадах.
3. Міністерству надзвичайних ситуацій:
разом з Міністерством фінансів та Міністерством економічного
розвитку і торгівлі затвердити до 1 грудня 2011 р. методику
формування вартості платних послуг, переліки яких затверджені цією
постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Ця постанова набирає чинності через 60 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1102
ПЕРЕЛІК

платних послуг протипожежного призначення,

які надаються підрозділами
(спеціальними регіональними центрами швидкого реагування,

територіальними аварійно-рятувальними загонами,

спеціальними загонами, аварійно- та

пожежно-рятувальними підрозділами,

вузлами зв'язку, загонами забезпечення,

технічними службами, базами зберігання

та їх підрозділами)

Міністерства надзвичайних ситуацій

1. Проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну
тематику та занять на договірних засадах із спеціалістами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій з правил пожежної безпеки.
2. Забезпечення пожежної охорони об'єкта, у тому числі із
залученням техніки, під час проведення культурно-масових заходів
та спортивних змагань.
3. Розроблення інструкцій, планів евакуації та інших
нормативних документів з питань цивільного захисту для
підприємств, установ та організацій.
4. Забезпечення пожежної охорони об'єкта, у тому числі на
виїзній техніці, під час проведення робіт з підвищеним рівнем
вибухопожежонебезпеки, зливно-наливних операцій з нафтопродуктами
і перекачування газів та газових сумішей, вогневих робіт.
5. Визначення показників пожежної небезпеки речовин,
матеріалів та виробів.
6. Організація та проведення випробувань щодо визначення
показників пожежної безпеки будівельних та інших матеріалів і
конструкцій.
7. Залучення пожежної техніки для випробування опресування,
промивання, продавлювання систем водопостачання та їх обладнання.
8. Зарядження, ремонт, технічне обслуговування та
випробування апаратури газодимозахисної служби, захисту органів
дихання, балонів, у яких містяться гази під високим тиском.
9. Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх
пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами.
10. Ремонт і технічне обслуговування пожежних водоймищ, їх
наповнення і відкачування, очищення колодязів.
11. Ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів.
12. Виготовлення та встановлення покажчиків пожежних
гідрантів і водоймищ, пристосування водонапірних башт для забору
води.
13. Підготовка виставок пожежної техніки, надання зразків
пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання для експонування
на виставках, використання на кінозйомках та проведення інших
комерційних заходів.
14. Виготовлення пожежних щитів, іскрогасників та іншої
продукції протипожежного призначення.
15. Ремонт, випробування, зарядження та перезарядження
вогнегасників, виготовлення та відновлення їх деталей.
16. Проведення робіт з вогнезахисного оброблення конструкцій,
матеріалів, тканин, будівель і споруд, горючих елементів кріплення
гірничих виробок, ціликів, відбитого вугілля та інших
легкозаймистих матеріалів.
17. Монтаж, ремонт і перевірка надійності блискавкозахисту та
замірювання опору ізоляції електромереж і електроустатковання.
18. Налагодження, ремонт і технічне обслуговування систем
автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення
та інших автоматичних систем протипожежного захисту.
19. Підключення суб'єктів господарювання та громадян до
системи централізованого пожежного та техногенного спостереження
за пожежною та техногенною автоматикою об'єктів та її технічне
обслуговування.
20. Відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель
будинків, відкривання квартир громадян та ґрат на вікнах і
балконах.

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1102
ПЕРЕЛІК

додаткових платних послуг, які надаються

аварійно-рятувальними службами

Міністерства надзвичайних ситуацій

1. Послуги з проведення спеціальних робіт та робіт з
профілактики обладнання:
1) позапланове депресійне і газове знімання;
2) очищення вентиляційних каналів системи головного
провітрювання гірничих підприємств від пилових відкладень;
3) забезпечення протипожежного захисту об'єктів під час
виконання вогневих робіт;
4) позаплановий відбір проб та проведення аналізу повітря,
води, пилу тощо у гірничих виробках, здійснення контролю за
радіаційним станом виробок;
5) вогнезахисне оброблення та просочення, просочення
антисептиками лісоматеріалів, дерев'яних конструкцій, будівель і
споруд, горючих елементів кріплення гірничих виробок, ціликів,
відбитого вугілля та інших легкозаймистих матеріалів;
6) проведення навчання з питань:
користування засобами саморятування і первинними засобами
пожежогасіння у спеціальних димних камерах;
монтажу протиаварійного устатковання під час виконання
бурових робіт;
7) забезпечення протиаварійного захисту об'єктів і територій
під час проведення зливно-наливних операцій з пально-мастильними
матеріалами та спеціальними рідинами, перекачування рідин та
газів;
8) зведення споруд захисного призначення;
9) підготовка робітничих кадрів для сфери цивільного захисту;
10) проведення професійного навчання кінологів для проведення
пошуково-рятувальних робіт.
2. Послуги, що надаються з використанням спеціальних засобів
захисту та оснащення:
1) здійснення заходів з обслуговування масових вибухів на
гірничих підприємствах;
2) проведення огляду технічного стану засобів саморятування
та їх знешкодження;
3) відбір та транспортування у спеціалізовані лабораторії
проб води, повітря, ґрунту;
4) проведення аналізу води, повітря, харчових продуктів,
ґрунту та будівельних матеріалів на вміст хімічних речовин;
5) збирання, затарювання, нейтралізація та транспортування
шкідливих речовин до спеціально відведених місць і об'єктів;
6) здійснення заходів з:
дезактивації, дегазації, дезінфекції, демеркуризації,
дератизації та дезінсекції будівель, споруд, приміщень, техніки,
обладнання, матеріалів, земельних ділянок тощо, визначення рівня
спеціального оброблення та просочення, якості дегазування речовин;
дозиметрії територій, будівель і споруд, приміщень,
будівельних матеріалів, металевих конструкцій, транспортних
засобів;
7) ремонт, технічне обслуговування, випробування, тарування
та заправлення дихальних апаратів стисненим повітрям і киснем,
спорядження інших засобів індивідуального захисту органів дихання
та проведення аналізу якості хімічних поглинальних речовин;
8) нав'язування та проведення випробувань пожежних рукавів;
9) проведення навчання з питань захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим,
користування засобами захисту;
10) вивчення туристичних маршрутів, розроблення їх технічних
описів та облаштування таких маршрутів;
11) облаштування, ремонт та розчищення водостоків,
водопровідних і каналізаційних колекторів та мереж, установлення
санітарно-технічного обладнання, очищення колодязів від сторонніх
предметів;
12) розбирання або знесення будівель, споруд і
металоконструкцій із застосуванням вибухових речовин;
13) зрізування дерев у важкодоступних місцях;
14) очищення від льоду і снігу дахів будівель та споруд;
15) відкачування води, зокрема із затоплених об'єктів;
16) відкривання квартир на замовлення громадян, зняття ґрат
на вікнах і балконах;
17) монтаж та демонтаж споруд, будівельних конструкцій та
вантажів із застосуванням автокранів та авіаційних транспортних
засобів;
18) технічне обслуговування газонебезпечних закритих
ємностей, колекторів;
19) здійснення підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з
надзвичайними ситуаціями;
20) монтаж та зварювання під водою;
21) проведення профілактичних робіт із запобігання аваріям на
бурових установках та обладнанні;
22) надання в користування складських приміщень, резервуарів
для зберігання пально-мастильних матеріалів і спеціальних рідин, а
також матеріально-технічних засобів;
23) перевезення надгабаритних та великовагових вантажів
спеціальним автомобільним транспортом;
24) аеро- і фотознімання, дистанційне зондування земних
об'єктів за допомогою технічних засобів, візуального спостереження
та оброблення одержаної інформації;
25) надання комплексу спеціалізованих послуг аеропортів, у
тому числі забезпечення:
посадки, зльоту повітряного судна;
авіаційної безпеки;
приймання, зберігання, контролю за якістю та видачі
авіаційного пального для заливу у паливозаправник або заправлення
баків повітряного судна;
наднормативної стоянки повітряного судна;
26) обстеження і профілактичний ремонт гідротехнічних та
суднопідіймальних споруд;
27) обстеження водних об'єктів, проведення підводного фото- і
відеознімання;
28) обстеження корпусів суден, очищення їх від обростань,
вимірювання пробоїн у корпусах суден;
29) обстеження земельних ділянок з метою виявлення
вибухонебезпечних предметів;
30) збирання, очищення та розподілення води у разі
тимчасового відключення або за відсутності централізованого
водопостачання, що не пов'язане з надзвичайними ситуаціями;
31) дресирування собак для проведення пошуково-рятувальних
робіт;
32) ремонт, технічне обслуговування та проведення випробувань
оснащення комунальних аварійно-рятувальних служб,
аварійно-рятувальних служб громадських організацій, туристичного
оснащення і спорядження;
33) обслуговування пожежних водоймищ;
34) здійснення авіаційних нерегулярних пасажирських
перевезень повітряними суднами, які не задіяні до чергування;
35) здійснення авіаційних нерегулярних вантажних перевезень
повітряними суднами, які не задіяні до чергування.
3. Послуги з розроблення та виготовлення обладнання для
виконання аварійно-рятувальних робіт:
1) розроблення, виготовлення, монтаж і налагодження
обладнання, необхідного для забезпечення протиаварійного захисту
об'єктів, безпечного обслуговування та експлуатації нафтових,
газових і розвідувальних свердловин;
2) супроводження проектних робіт із створення та впровадження
систем зв'язку і сигналізації аварійно-рятувальних служб та
об'єктів, що ними обслуговуються.

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1102
ПЕРЕЛІК

платних послуг,

які надаються гідрометеорологічними установами

та організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій

1. Інформаційні послуги загального користування у сфері
гідрометеорології:
1) надання інформації про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища за даними базової мережі спостережень;
2) попередження про загрозу і виникнення стихійних
гідрометеорологічних явищ в Україні та в акваторії Чорного і
Азовського морів;
3) здійснення стандартних прогнозів погоди на території
України, в Автономній Республіці Крим, областях на одну - три
доби;
4) надання інформації та здійснення прогнозу
гідрометеорологічних умов у районах стихійного лиха, аварій та
катастроф;
5) надання узагальненої інформації про вплив
гідрометеорологічних умов на діяльність основних галузей
економіки;
6) визначення впливу погодних умов на ріст і розвиток
сільськогосподарських культур;
7) надання узагальненої інформації про поточні умови зимівлі
озимих зернових культур, багаторічних трав, садів;
8) надання узагальненої інформації про стан водних об'єктів
на території України;
9) надання узагальненої інформації про випадки екстремально
високого рівня забруднення навколишнього природного середовища та
аварійні (залпові) викиди (скиди) забруднюючих речовин за даними
базової мережі спостережень;
10) надання узагальненої інформації про озонові аномалії над
територією України;
11) надання узагальненої інформації про стан забруднення
атмосферного повітря в містах, у яких проводяться стаціонарні
спостереження;
12) надання узагальненої інформації про стан забруднення
навколишнього природного середовища на території України за
півріччя;
13) надання інформації про стан забруднення навколишнього
природного середовища за звітний рік;
14) проведення щорічного огляду гідрометеорологічних умов і
стану забруднення навколишнього природного середовища для
підготовки інформації до Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Україні;
15) надання узагальненої інформації про забруднення
навколишнього природного середовища.
2. Надання спеціалізованої інформації у сфері
гідрометеорології:
1) усі види спеціалізованих гідрометеорологічних та інших
прогнозів і розрахунків для підприємств, установ та організацій,
зокрема авіаметеорологічні прогнози та попередження, консультації
та інші послуги щодо метеорологічного обслуговування польотів
цивільної авіації, крім рейсів літери "А", польотів санітарної
авіації, аварійно-рятувальних та рейсів з гуманітарною допомогою;
2) інформація, підготовлена за результатами спеціальних
досліджень стану навколишнього природного середовища, окремих
об'єктів природного та техногенного середовища;
3) інформація, підготовлена за результатами додаткових
гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища, включаючи радіаційне, на
існуючій мережі чи на тимчасово створених пунктах;
4) інформація, підготовлена на основі розрахунків для
визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі,
поверхневих водах і ґрунтах;
5) інформація, підготовлена на основі розрахунків вихідних
параметрів для визначення нормативів гранично-допустимих викидів у
повітря і скидів у поверхневі води та інші об'єкти природного
середовища, а також іншого нормування природокористування;
6) інформація, підготовлена на основі експедиційних обстежень
територій та вивчення гідрометеорологічних умов, рівнів хімічного
і радіаційного забруднення;
7) узагальнена інформація про гідрометеорологічні та інші
параметри навколишнього природного середовища у вигляді бюлетенів,
оглядів, карт, довідок тощо в обсягах і форматах, визначених
споживачами.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1102
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада
1998 р. N 1724 ( 1724-98-п ) "Про інформаційні послуги у сфері
гідрометеорології" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44,
ст. 1626).
2. Абзац п'ятнадцятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 1999 р. N 1763 ( 1763-99-п ) "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р.
N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, що
можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 20, ст. 829).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р.
N 644 ( 644-2002-п ) "Про затвердження переліку додаткових платних
послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1022).
5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 р. N 873 ( 873-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 23, ст. 1080).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р.
N 738 ( 738-2005-п ) "Про часткову зміну пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 798" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1949).
7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 вересня 2005 р. N 862 ( 862-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 36, ст. 2192).
8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань гідрометеорологічної діяльності, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 153
( 153-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 366).
9. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня
2006 р. N 774 ( 774-2006-п ) "Про затвердження тарифів на
проведення органом державного пожежного нагляду експертизи
(обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1653).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2009 р. N 881 ( 881-2009-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 644" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 63, ст. 2226).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: