open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2011 N 3231/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2011 р.

за N 1246/19984

Про затвердження Порядку

особистого прийому громадян

у Державній виконавчій службі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 429/5 ( z0423-13 ) від 14.03.2013 }

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та з метою належної організації особистого
прийому громадян у Державній виконавчій службі України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Державній
виконавчій службі України, що додається.
2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства
юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г.В.):
3.1. Забезпечити організацію та проведення особистого прийому
громадян уповноваженими посадовими особами Державної виконавчої
служби України відповідно до цього наказу.
3.2. Забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті
Державної виконавчої служби України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції
України Зеркаль О.В.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

27.10.2011 N 3231/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2011 р.

за N 1246/19984

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

у Державній виконавчій службі України
{ У тексті слова "відділ звернень громадян та юридичних осіб

Департаменту організації та контролю за виконанням

рішень ДВС України" та "відділ діловодства та контролю

Департаменту організації та контролю за виконанням рішень

ДВС України" в усіх відмінках замінено відповідно словами

"структурний підрозділ ДВС України з питання забезпечення

проведення особистого прийому громадян" та "структурний

підрозділ ДВС України з питань діловодства та контролю"

у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

юстиції N 429/5 ( z0423-13 ) від 14.03.2013 }
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у Державній виконавчій
службі України (далі - ДВС України).
2. Посадові особи ДВС України, які здійснюють особистий
прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), Указом
Президента України від 07.02.2008 N 109 ( 109/2008 ) "Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну
виконавчу службу України, затвердженим Указом Президента України
від 06.04.2011 N 385 ( 385/2011 ), іншими нормативно-правовими
актами. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної
правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян
здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову
допомогу" ( 3460-17 ). { Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 429/5 ( z0423-13 ) від 14.03.2013 }
3. Особистий прийом громадян Головою ДВС України, першим
заступником Голови ДВС України, заступником Голови ДВС України
здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені
графіком особистого прийому громадян, затвердженим ДВС України.
4. У разі відсутності Голови ДВС України, першого заступника
Голови ДВС України, заступника Голови ДВС України особистий прийом
громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.
5. Прийом громадян іншими посадовими особами ДВС України
здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, у визначені дні
та години згідно з графіком особистого прийому громадян, що
затверджується ДВС України.
6. Запис громадян на прийом до Голови ДВС України проводиться
у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено по суті
після особистого прийому першим заступником Голови ДВС України та
заступником Голови ДВС України. Запис громадян на прийом до першого заступника Голови ДВС
України та заступника Голови ДВС України проводиться у разі, коли
порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті
після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу
апарату ДВС України відповідно до компетенції. Попередній (не пізніше ніж за 10 днів до дня прийому) запис
на прийом до Голови ДВС України або до його заступників
здійснюється структурним підрозділом ДВС України з питання
забезпечення проведення особистого прийому громадян за адресою:
м. Київ, вул. Артема, 73, та за телефоном 226-21-94. Вхід до приймальні ДВС України вільний, не потребує
оформлення перепустки.
7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до Голови ДВС України або до його заступників структурного
підрозділу ДВС України з питання забезпечення проведення
особистого прийому громадян з'ясовуються прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання громадянина, суть порушеного питання,
до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і
яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган
державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання,
вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином
для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції
(зауваження). Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
8. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких
категорій громадян: жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної Війни, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Під час здійснення прийому особлива увага приділяється
вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці,
інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки.
9. Структурний підрозділ ДВС України з питання забезпечення
проведення особистого прийому громадян складає списки громадян,
які виявили бажання потрапити на особистий прийом до Голови ДВС
України або до його заступників, та подає матеріали, викладені у
зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та
опрацювання до структурних підрозділів апарату ДВС України
відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до
прийому. Структурні підрозділи апарату ДВС України надають службову
записку за підписом керівника даного підрозділу про результати
опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до
структурного підрозділу ДВС України з питання забезпечення
проведення особистого прийому громадян не пізніше ніж за три дні
до прийому. За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання
потрапити на особистий прийом до Голови ДВС України або до його
заступників, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме
особистий прийом громадян, для ознайомлення.
10. У записі на особистий прийом до Голови ДВС України або до
його заступників може бути відмовлено на таких підставах:
10.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з
питання, що вже надавалося ним у ДВС України до розгляду та
опрацювання й було вирішено по суті.
10.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане
з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
10.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за
винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений
представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому
чинним законодавством).
10.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо
встановити авторство.
11. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий
прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові
надаються відповідні роз'яснення.
12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити
документ, що посвідчує його особу. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники,
повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством
порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з
такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та
повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому не допускається.
13. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного
законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо
усунення порушень (за їх наявності).
14. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання
безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно
розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про
результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається
усна або письмова відповідь.
15. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених
громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду
відповідні структурні підрозділи ДВС України та структурні
підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України.
16. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять
до компетенції ДВС України, звернення у строк не більше п'яти днів
з дня реєстрації звернення надсилається за належністю відповідному
органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який
подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних,
необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк
воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
17. Відповідь на звернення, що подано під час особистого
прийому Головою ДВС України, першим заступником Голови ДВС України
та заступником Голови ДВС України, надається за підписом посадової
особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої -
особою, яка за наказом ДВС України виконує її обов'язки.
18. Повторний прийом громадян з питання, яке вже
розглядалося, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому
обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються попередні
(архівні) матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що
його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива
допомога.
19. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги),
подані під час особистого прийому, передаються до структурного
підрозділу ДВС України з питань діловодства та контролю для
реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97
N 348 ( 348-97-п ). Під час особистого прийому громадян на кожного заявника
заводиться картка особистого прийому заявника, форма якої наведена
у додатку 3 до Інструкції про порядок розгляду звернень та
особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004
N 26/5 ( z0342-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.03.2004 за N 342/8941.
20. Штамп "Прийнято на особистому прийомі" за встановленою
формою проставляється на першому аркуші звернення, поданого на
особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення.
21. Облік громадян, яких особисто приймають Голова ДВС
України або його заступники, посадові особи структурних
підрозділів ДВС України, та контроль за дотриманням строків
розгляду їх звернень здійснюються структурним підрозділом ДВС
України з питань діловодства та контролю.
22. Облік громадян, яких приймають посадові особи відділу
примусового виконання рішень ДВС України, здійснюється сектором
роботи з документами виконавчого провадження ДВС України.
23. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, зобов'язана
забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього
трудового розпорядку ДВС України та визначеного графіком часу.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: