open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
30.03.2011 N 617

Про заяви ТОВ "ТРК "Музика ТВ",

м. Київ, щодо переоформлення

та продовження строку

дії ліцензії на мовлення

(НР N 0159-м від 06.04.2004)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради

України з питань телебачення і радіомовлення N 1023 ( v1023295-11 ) від 24.05.2011 }

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Музика ТВ", м. Київ (юридична та фактична
адреси: вул. Дмитрівська, буд. 30, м. Київ, 01601; директор Юрій
Миколайович Молчанов), щодо переоформлення у зв'язку зі зміною
складу керівних та наглядових органів, оператора телекомунікацій,
параметрів супутникового каналу мовлення, території розповсюдження
програм, адреси студії, логотипа, програмної концепції мовлення та
продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 0159-м від
06.04.2004 (супутникове мовлення, телебачення, логотип:
"Ентер-музика"), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33, 35 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити додатки 1, 4, 6 (дата видачі додатків
28.04.2010), 2 (дата видачі додатка 07.05.2009) та 7 (дата видачі
додатка 17.05.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0159-м від
06.04.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Музика ТВ", м. Київ, у зв'язку зі зміною
складу керівних та наглядових органів, адреси студії, логотипа,
програмної концепції мовлення, зазначивши в ліцензії: - вихідні дані (логотип) - "Комбіноване зображення, яке
складається зі словесної та зображувальної частин. Зображувальна
частина являє собою зображення оригінального графічного елементу
жовтого кольору у вигляді кола, нижня частина якого витягнута до
низу, в середині кола розміщено словесну частину знака. Словесна
частина знака являє собою позначення "MUSIC", яке виконано
літерами латинської абетки. Кольорова гама: жовтий, чорний"; - адреса студії - вул. Щусєва, буд. 26, м. Київ; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до
рішення. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення N 1023
( v1023295-11 ) від 24.05.2011 }
2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 0159-м від
06.04.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Музика ТВ", м. Київ, зазначивши у ліцензії: - вид мовлення: супутникове (телебачення); - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу; - строк дії ліцензії - 10 років; - оператор телекомунікацій - ТОВ "Саттелеком", м. Київ; - параметри супутникового каналу мовлення - супутниковий
ретранслятор - "AMOS-3", оператор супутникового ретранслятора -
Space-Communication Ltd., Ізраїль, орбітальна позиція -
4 град.Зх.д., частота прийому - 11389 МГц, символьна швидкість -
27500 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) - 3/4,
поляризація - горизонтальна, умови розповсюдження програм - у
відкритому вигляді; - територія розповсюдження програм - Україна та інші країни в
межах зони впевненого прийому сигналу з супутника; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до
рішення. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення N 1023
( v1023295-11 ) від 24.05.2011 }
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на
мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно
Закону України N 2822 ( 2822-17 ) "Про внесення змін до статті 31
Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який набрав
чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної
послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та
видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера
програмної послуги (далі - Методика) затверджує Кабінет Міністрів
України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови
Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна
рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного
збору (плати за переоформлення).
4. Здійснити видачу ТОВ "ТРК "Музика ТВ", м. Київ, ліцензії
на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за переоформлення,
продовження та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення
НР N 0159-м від 06.04.2004. При видачі ліцензії з продовженим
строком дії попередні додатки 1, 4, 6 (дата видачі додатків
28.04.2010), 2 (дата видачі додатка 07.05.2009) та 7 (дата видачі
додатка 17.05.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0159-м від
06.04.2004 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління:
ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне,
фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного
і частотного розвитку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника голови Національної ради Л.Мудрак.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови
Національної ради Л.Мудрак

Додаток

до рішення

Національної ради

30.03.2011 N 617

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ

мовлення ТОВ "ТРК "Музика ТВ",

м. Київ

I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська не менше 75%;
II. Частка програм власного виробництва: 7 годин на добу,
29,17%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 12 годин на добу,
50%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 12 годин на добу, 50%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважальний; Інформаційний, культурологічний, просвітницький,
розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо
VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
--------------------------------------------------------------------------------- N | Розподіл |Загальний | Обсяг | Обсяг | Обсяг |Обсяг програм | з/п| програмного |обсяг на |власного |національного|іноземного| та передач, | | наповнення | добу |продукту | продукту | продукту | які | | |(год.хв./ |(год.хв./| (год.хв./ |(год.хв./ |передбачається| | | добу) | добу) | добу) | добу) |ретранслювати | | | | | | | (год.хв./ | | | | | | | добу) | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 1. |Інформаційно- | - | - | - | - | - | |аналітичні і | | | | | | |публіцистичні | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 2. |Культурно- |1 година |1 година | 1 година | - | - | |мистецькі | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 3. |Науково- | - | - | - | - | - | |просвітницькі | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 4. |Розважально- |18 годин |4 години | 6 годин | 12 годин | - | |музичний /в | |40 хвилин| | | | |т.ч.: музичні | | | | | | |передачі, | | | | | | |інтерактивні | | | | | | |передачі, | | | | | | |ігрові шоу, | | | | | | |передачі по | | | | | | |заявках | | | | | | |тощо.../ | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 5. |Підбірка | - | - | - | - | - | |музичних | | | | | | |творів /для | | | | | | |радіомовлення/| | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 6. |Дитячі | - | - | - | - | - | |передачі | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 7. |Фільмопоказ | - | - | - | - | - | |/для | | | | | | |телебачення/ | | | | | | ---+--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| 8. |Інше: |3 години | - | 3 години | - | - | |Реклама |36 хвилин | | 36 хвилин | | | |--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| |елементи |24 хвилини|20 хвилин| 24 хвилини | - | - | |оформлення | | | | | | |ефіру | | | | | | |--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| |анонси | 1 година |1 година | 1 година | - | - | |--------------+----------+---------+-------------+----------+--------------| |телеторгівля | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------------------
За продовження обсяг ліцензійного збору збільшити на 30%.
{ Додаток в редакції Рішення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення N 1023 ( v1023295-11 ) від
24.05.2011 }
Начальник
контрольно-аналітичного
управління О.Левчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: